O nas

Biblioteka Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej jest Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ma swoja siedzibę w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej, przy ulicy Adama Mickiewicza 23A.

Działa od 1956 roku. Początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej, a następnie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 23 (do 2003 roku). 

Prowadzi działalność na rzecz edukacji i rozwoju czytelnictwa w lokalnym środowisku Powiatu Suskiego i okolic. Systematycznie powiększa i uaktualnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Doskonali warsztat informacyjny, by odpowiadać na zmieniające się potrzeby edukacyjne nauczycieli, studentów, uczniów, a także innych osób zainteresowanych doskonaleniem się w różnych kierunkach wiedzy i umiejętności (pracowników instytucji i firm, rodziców, osób bezrobotnych). 

Biblioteka wspomaga szczególnie doskonalenie kadry pedagogicznej, organizując warsztaty poświęcone edukacyjnemu zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Troszczy się o przekaz ponadczasowych wartości. Prowadzi liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI to:

WYSZUKIWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY

WSPOMAGANIE PRACY NAUCZYCIELI I SZKÓŁ

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU:

  • Efektywne uczenie się
  • Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży
  • Edukacja informacyjna, medialna i informatyczna
  • Edukacja regionalna i patriotyczna
  • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
  • Edukacja emocjonalna

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NA SZCZEBLU LOKALNYM I WOJEWÓDZKIM.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BIBLIOTEKI? 

Biblioteka jest placówką publiczną, dostępną dla każdego.

Osoby pełnoletnie zakładają konto z możliwością wypożyczania zbiorów. Założyć konto mogą również niepełnoletni uczniowie szkoł ponadpodstawowych. Dzieci mogą korzystać z konta założonego przez rodzica/opiekuna prawnego. 

W zajęciach organizowanych przez Bibliotekę mogą wziąć udział wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież (po wcześniejszym zgłoszeniu grupy przez opiekuna np. nauczyciela) oraz dorośli.

Wszystkie usługi i zajęcia prowadzone przez Bibliotekę są bezpłatne.

Budynek biblioteki.
Sala dydaktyczna.
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia księgozbiór.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok