O nas

Biblioteka Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej jest Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ma swoja siedzibę w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej, przy ulicy Adama Mickiewicza 23A.

Działa od 1956 roku. Początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej, a następnie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 23 (do 2003 roku). 

Prowadzi działalność na rzecz edukacji i rozwoju czytelnictwa w lokalnym środowisku Powiatu Suskiego i okolic. Systematycznie powiększa i uaktualnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Doskonali warsztat informacyjny, by odpowiadać na zmieniające się potrzeby lokalnego środowiska oświatowego: nauczycieli, studentów, uczniów i innych osób (pracowników instytucji, firm, rodziców, bezrobotnych) doskonalących się w różnych kierunkach wiedzy i umiejętności.

Biblioteka wspomaga doskonalenie kadry pedagogicznej, organizując warsztaty poświęcone edukacyjnemu zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Troszczy się o przekaz ponadczasowych wartości. Prowadzi liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI:

WYSZUKIWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY

WSPOMAGANIE PRACY NAUCZYCIELI I SZKÓŁ

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU:

Efektywne uczenie się

Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży

Edukacja informacyjna, medialna i informatyczna

Edukacja regionalna i patriotyczna

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna

Edukacja emocjonalna

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NA SZCZEBLU LOKALNYM I WOJEWÓDZKIM.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BIBLIOTEKI? 

Biblioteka jest placówką publiczną, dostępną dla każdego.

Osoby pełnoletnie i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych zakładają konto z możliwością wypożyczania zbiorów. Dzieci mogą korzystać z konta założonego przez rodzica/opiekuna prawnego. 

W zajęciach organizowanych przez Bibliotekę biorą udział dzieci, młodzież (po wcześniejszym zgłoszeniu grupy przez opiekuna np. nauczyciela) oraz dorośli.

Wszystkie usługi i zajęcia prowadzone przez Bibliotekę są bezpłatne.

Budynek biblioteki.
Sala dydaktyczna.
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia księgozbiór.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok