Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Czasopisma
Czasopisma - wykaz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 czerwca 2013 11:55

Czasopisma

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

CZASOPISMA

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej

w Suchej Beskidzkiej

1. Alkoholizm i Narkomania

2007-2012

2. Aura

1994-2009, 2011-2014 i na bieżąco

3. Bibliografia Zawartości Czasopism

2000-2004

4. Biblioteka – Centrum Informacji

2008-2014 i na bieżąco

5. Biblioteka w Szkole

1991-2014 i na bieżąco

6. Bibliotekarz

1959-2009

7. Biblioterapeuta

2008-2009

8. Biologia w Szkole

1957-2009

9. Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty

2000-2008

10. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2007-2011

11. Biuletyn Podbabiogórski

2000-2014 i na bieżąco

12. Chemia w Szkole

1957-2009

13. Chowanna

1958-1990, 1994-2009

14. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

1995-2000

15. Dialog

1996-2000

16. Drama

1995-1999

17. Dyrektor Szkoły

1994-2000, 2006-2009 i na bieżąco 2015 r.

18. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

2000-2004

19. Edukacja

1989-2014 i na bieżąco

20. Edukacja dla Bezpieczeństwa

2001-2006

21. Edukacja Dorosłych

1996-1998

22. Edukacja i Dialog

1992-2009

23. Edukacja Medialna

1998-2003

24. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

2006-2014 i na bieżąco

25. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole

2000-2007

26. Etyka

1993-2000

27. Fizyka w Szkole

1957, 1958-2009

28. Geografia w Szkole

1957-2009

29. Głos Nauczycielski

2000-2014

30. Grupa i Zabawa

1997-2000

31. Guliwer

1992-2008

32. Horyzonty Wychowania

2002-2009

33. Integracja

2007-2012

34. Język Polski

1966-1988

35. Język Polski w Gimnazjum

1999/2000 – 2013/2014 i na bieżąco

36. Język Polski w Liceum

2001/2002 – 2013/2014 i na bieżąco

37. Język Polski w Szkole IV-VIII

1980/1981 – 1998/1999

38. Język Polski w Szkole IV-VI

1999/2000 – 2012/2013

39. Język Polski w Szkole Średniej

1986/1987 – 2000/2001

40. Język Rosyjski

1957-1990

41. Języki Obce w Szkole

1958-1964, 1966-2009

42. Kronika Sejmowa

2008-2014 i na bieżąco

43. Kultura i Edukacja

1993-2009

44. Kultura i Społeczeństwo

2000

45. Kwartalnik Pedagogiczny

1959-2009

46. Lider

1991-2011

47. Małżeństwo i Rodzina

2002-2005

48. Matematyka

1957-1968, 1970-2009

49. Monitor Europejski

2004-2009

50. Mówią Wieki

1958-1989, 2000

51. Nauczanie Początkowe

1980/1981-2009/2010

52. Nauczyciel i Szkoła

1997-2014

53. Nauczyciel i Wychowanie

1977-1989

54. Nauka

2006-2009

55. Nauczyciele i Matematyka

1992-1998

56. Niebieska Linia

2000-2004, 2006-2007

57. Nowa Edukacja Zawodowa

2000-2005

58. Nowa Polszczyzna

1999-2000

59. Nowa Szkoła

1957-2014 i na bieżąco

60. Nowe w Szkole

2001/2002-2004

61. Ojczyzna Polszczyzna

1992-1997

62. Opieka Wychowanie Terapia

1992-2003, 2006-2012

63. Oświata Dorosłych

1966-1988

64. Oświata i Wychowanie

1988-1989

65. Pamięć.pl
2014 i na bieżąco

66. Pedagogika Społeczna

2014 i na bieżąco

67. Plastyka i Wychowanie

1991-2000

68. Plastyka w Szkole

1970-1976, 1983, 1985-1990

69. Polityka Społeczna

1995-2014 i na bieżąco

70. Polonistyka

1957-2014 i na bieżąco

71. Poradnik Bibliotekarza

1959-1972, 1984-2014 i na bieżąco

72. Poradnik Językowy

1955, 1957-1968, 1977-1988

73. Poznaj Swój Kraj

1997-2003

74. Praca Socjalna

2000, 2006-2014 i na bieżąco

75. Problemy Alkoholizmu

1992-2005

76. Problemy Narkomanii

2001-2007

77. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

1966-2014 i na bieżąco

78. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

1996-2003

79. Problemy Rodziny

1992-2000

80. Przegląd Biblioteczny

1975-1979, 1981-1986, 1988-2000

81. Przegląd Historyczno-Oświatowy

1996-2001

82. Przegląd Psychologiczny

1977-1983, 1985-1988, 1995-1999

83. Przewodnik Bibliograficzny

2000-2009

84. Przyroda Polska

1995-2000

85. Przysposobienie Obronne w Szkole

1977-2000

86. Psychologia w Szkole

2004-2014 i na bieżąco

87. Psychologia Wychowawcza

1961-2000

88. Remedium

1995-2014 i na bieżąco

89. Rocznik Babiogórski

1999-2003, 2005, 2007-2014

90. Rocznik Pedagogiczny

2000

91. Ruch Pedagogiczny

1959, 1961-2009

92. Serwis Informacyjny Narkomania

2002-2006, 2011

93. Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

94. Studia Psychologiczne

1956, 1957, 1960, 1973

95. Studia Socjologiczne

1995-2000

96. Szkoła Specjalna

1958, 1959, 1961-2014 i na bieżąco

97. Szkoła Zawodowa

1966-1989, 1991-2000

98. Świat Nauki

1992-2000

99. Świat Problemów

1993, 1999-2002

100. Światło i Cienie

1998-2005

101. Universitas

1997

102. Warsztaty Polonistyczne

1995-2001

103. Wiadomości Historyczne

1958, 1959, 1961-2009

104. Wiedza i Życie

1996-2009

105. Wierchy

1930-1932, 1935, 1937, 1957-1962, 1966-1968, 1973, 1983

106. Wszystko dla Szkoły

2001-2012 i na bieżąco

107. Wychowanie

1960-1973

108. Wychowanie Fizyczne w Szkole

1957-1959

109. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1960-1989

110. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1990, 1992-2000, 2013-2014 i na bieżąco

111. Wychowanie Komunikacyjne

1999-2006

112. Wychowanie Muzyczne w Szkole

1967-2009

113. Wychowanie na co Dzień

1995-2014 i na bieżąco

114. Wychowanie Techniczne w Szkole

1966-2006

115. Wychowanie w Przedszkolu

1966-2014 i na bieżąco

116. Wychowawca

1995-2014 i na bieżąco

117. Z Pomocą Rodzinie

1992

118. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

1977-1984, 1986

119. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej B.

2012

120. Ziemia Suska

2000-2014 i na bieżąco

121. Życie Szkoły

1957-2014 i na bieżąco

Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2016 21:23
 
Wykaz czasopism elektronicznych z darmowym dostępem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lutego 2016 10:24

WYKAZ CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

(z darmowym dostępem)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens/informacje-o-kwartalnik/3679,Informacje-o-kwartalniku-Bezpieczenstwo-Narodowe.html

Kwartalnik, wydawcą jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czasopismo obejmuje tematykę związaną z politycznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Zamieszczane są również artykuły dotyczące sił zbrojnych i legislacji w obszarze bezpieczeństwa.

BIBLIOTEKA I EDUKACJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zawarte artykuły związane są m.in. z działalnością edukacyjną bibliotek, kształceniem bibliotekarzy. Znajdują się też w nim recenzje wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz sprawozdania z konferencji i innych ważnych wydarzeń.

BIULETYN NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

Rocznik, wydawcą jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Stanowi integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Czasopismo przeznaczone jest głównie dla bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Umożliwia wymianę doświadczeń, dając możliwość prezentacji i popularyzacji własnych dokonań i pomysłów. Zawiera też aktualne informacje dotyczące spraw bieżących.

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/numery-kwartalnika-0

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Dzieci Niczyje. Zawarte artykuły dostarczają informacji na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie autorzy dzielą się również swoimi doświadczeniami w zakresie innowacyjnych metod prewencji i terapii dzieci krzywdzonych.

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Artykuły zawarte w czasopiśmie dotyczą zagadnień z pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.

EDUSEJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://aleklasa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 2987

Tygodnik, wydawcą jest Wydawnictwo Młoda Polska. Czasopismo dla gimnazjalistów, w którym znajdują się informacje pomocne w szkole, jak również porady dotyczące wyboru kierunku studiów i przyszłej pracy. Gimnazjaliści mogą w nim znaleźć materiały dotyczące epok literackich, opracowania lektur, przykładowe testy z egzaminu gimnazjalnego z polskiego, historii, WOS-u, a w rubryce Twoja przyszłość charakterystyki zawodów.

FORUM NAUCZYCIELI

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.womkat.edu.pl/29,Kwartalnik_RODN_WOM

Kwartalnik, wydawcą jest regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Publikowane prace prezentują w sposób nowatorski materiały dotyczące organizacji i prowadzenia lekcji, aktywizujących metod nauczania, oceniania, diagnozowania, systemów szkolno-wychowawczych, doradztwa metodycznego. Znajdują się w nim również przydatne informacje na temat nowości wydawniczych i najnowszych przepisów prawnych.

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://jows.pl/wydania

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Kwartalnik był początkowo wydawany jako czasopismo przedmiotowo-metodyczne (od roku 1957). Bezpłatny dostęp w wersji elektronicznej istnieje od roku 2012. Publikacja dostarcza nauczycielom informacji z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami i proponują ciekawe rozwiązania oraz scenariusze zajęć.

KWARTALNIK EDUKACYJNY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.ke.pcen.pl/

Kwartalnik, wydawcą jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Czasopismo poświęcone jest wielorakim aspektom doskonalenia zawodowego nauczycieli: merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym. Znaleźć można również informacje o nowościach wydawniczych oraz sprawozdania z odbytych konferencji. Dostęp do artykułów w zakładce Kwartalnik.

KWARTALNIK POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/

Kwartalnik, wydawcą jest Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tematyka dotyczy problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Można znaleźć tu także artykuły dotyczące problemów rynku pracy, polityki państwa w zakresie podnoszenia poziomu życia, pomocy społecznej i pracy socjalnej .

LIDER

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.lider.szs.pl/index.php?option=com_content&task=view &id=206&Itemid=56

Miesięcznik, wydawcą jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii. Czasopismo, które od roku 2012 wydawane jest w formie elektronicznej, zawiera materiały na temat promocji zdrowia oraz kultury zdrowotnej i fizycznej. Dostęp do artykułów w zakładce Start.

LOGOPEDA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.logopeda.org.pl/subpage.php?id=13

Półrocznik, wydawcą jest Polski Związek Logopedów we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ideą pisma było promowanie najnowszej wiedzy z logopedii oraz dziedzin pokrewnych. Do czasopisma nadsyłali publikacje m.in. logopedzi teoretycy i praktycy. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg Internetu, w czasopiśmie publikowali swoje teksty naukowcy z innych krajów m.in. z Rosji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Pierwszy numer był dostępny online w 2005 roku, kontynuacja trwała do 2009 roku.

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.nauczycieliszkola.pl/

Półrocznik (wcześniej kwartalnik), wydawcą jest Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Czasopismo m.in. omawia kształcenie i doskonalenie nauczycieli, przedstawia sylwetki pedagogów oraz zawiera recenzje wydawnicze i sprawozdania z sesji naukowych. Całość numerów z darmowym dostępem w Internecie od nr 1/2 z 2010 roku do numeru 2 z 2014 roku. Dostęp do numerów w zakładce Spis numerów.

PEDAGOGIKA RODZINY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

Kwartalnik, wydawcą jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Tematyka czasopisma obejmuje głównie zagadnienia dotyczące problemów rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Publikowane artykuły, komunikaty z badań, recenzje książek dostępne są w wersji on-line od 2011 roku w języku polskim lub angielskim.

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.ipsir.uw.edu.pl

Kwartalnik, wydawcą jest Uniwersytet Warszawski. Do roku 2012 czasopismo ukazywało się pod tytułem "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji". Zawarte artykuły (wersja dostępna w internecie od t. 14 z 2009 roku) – w języku polskim i angielskim – obejmują zagadnienia z dziedziny profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki publicznej, kryminologii, psychoterapii, pedagogiki społecznej w aspekcie prawnym, pedagogicznym, socjologicznym, psychologicznym. Dostęp do czasopisma w zakładce Publikacje – "Prace IPSIR UW".

TRENDY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/publication/32?tab=1

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Magazyn utworzony w 2005 roku poświęcony jest nowoczesnej edukacji, europejskim i światowym trendom, innowacjom i eksperymentom pedagogicznym, a także efektywnemu nauczaniu i uczeniu się. Propozycje nowatorskich rozwiązań można wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela. Wyszukiwanie artykułów w zakładce Publikacje wieloczęściowe, a także na stronie DBP we Wrocławiu.

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Czasopismo w postaci elektronicznej ukazuje się od roku 2004. Na strukturę Warsztatów Bibliotekarskich składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Czasopismo skierowane jest do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców.

Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2016 21:11
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0