Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Lipiec, sierpień 2024: pn., czw. 10.00-17.00; pn., śr., pt. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filii w Suchej Beskidzkiej

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pbwsucha.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej (w skrócie PBW Filia w Suchej Beskidzkiej):

Telefon: +48338742404
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 23A, 34-200 Sucha Beskidzka

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pbwsucha.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-21.

Strona internetowa pbwsucha.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery).
 2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 3. Podświetlenie linków na stronie.
 4. Wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny.
 5. Możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW Filia w Suchej Beskidzkiej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: +48338742404
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filii w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 23A spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Chodnik prowadzący do Biblioteki na niewielkim odcinku, ok. 1 m, ma łagodny podjazd.
 2. Drzwi wejściowe do Biblioteki: znajdują się na poziomie chodnika, szerokie, z minimalnym progiem ok. 2 cm, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi prowadzą bezpośrednio do pomieszczenia Wypożyczalni Biblioteki, w którym przebywa pracownik Biblioteki służący informacją i pomocą.
 3. Przestrzeń komunikacyjna wszystkich pomieszczeń bibliotecznych jest wolna od barier poziomych i pionowych, zlokalizowana na parterze, dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 4. W Bibliotece znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w zamontowane uchwyty/poręcze ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.

W zakresie dostępności parkingu:

 1. Brak ogólnodostępnego parkingu. Najbliższy parking ogólnodostępny z miejscem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością znajduje się obok Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w odległości ok. 300 m od budynku Biblioteki,
 2. W bliskiej odległości (ok. 100 m) przy ul. Andrzeja Szczepkowskiego 89 (wjazd od ul. Płk. Semika) znajduje się parking płatny.

W zakresie dostępności komunikacji miejskiej:

 1. W odległości ok. 50 m znajduje się przystanek bus.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW Filia w Suchej Beskidzkiej w tekście łatwym do czytania.
 2. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Kontakt

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Adama Mickiewicza 23A,

34-200 Sucha Beskidzka

33 874 24 04   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Filia Sucha nowe wejscie

 

Slide

 

 

Godziny otwarcia

 

Godziny otwarcia Biblioteki w lipcu i sierpniu 2024:

 poniedziałek, czwartek:
10.00-17.00;

wtorek, środa, piątek:
8.00-15.00;

 

Godziny otwarcia Biblioteki:

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
8.00-17.00;

środa:
8.00-15.00;

sobota, niedziela i święta – nieczynne

 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej jest Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ma swoją siedzibę w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej, przy ulicy Adama Mickiewicza 23A.

Działa od 1956 roku. Początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej, a następnie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 23 (do 2003 roku). 

Prowadzi działalność na rzecz edukacji i rozwoju czytelnictwa w lokalnym środowisku Powiatu Suskiego i okolic. Systematycznie powiększa i uaktualnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Doskonali warsztat informacyjny, by jak najpełniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby edukacyjne nauczycieli, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych doskonaleniem się w różnych kierunkach wiedzy i umiejętności (pracowników instytucji i firm, rodziców, osób bezrobotnych). 

Biblioteka szczególnie wspomaga doskonalenie kadry pedagogicznej, organizując warsztaty poświęcone edukacyjnemu zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Troszczy się o przekaz ponadczasowych wartości. Prowadzi liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI TO:

WYSZUKIWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY

WSPOMAGANIE PRACY NAUCZYCIELI I SZKÓŁ

PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU:

 • Efektywne uczenie się
 • Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży
 • Edukacja informacyjna, medialna i informatyczna
 • Edukacja regionalna i patriotyczna
 • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
 • Edukacja emocjonalna

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NA SZCZEBLU LOKALNYM I WOJEWÓDZKIM.
Więcej informacji o naszej Filii zobacz

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BIBLIOTEKI? 

Biblioteka jest placówką publiczną, dostępną bezpłatnie dla każdego.

Założyć konto mogą osoby pełnoletnie, a także niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnychDla dzieci konto zakłada rodzic/opiekun prawny. 

W zajęciach organizowanych przez Bibliotekę mogą wziąć udział wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież (po wcześniejszym zgłoszeniu grupy przez opiekuna np. nauczyciela) oraz dorośli.

Wszystkie usługi i zajęcia prowadzone przez Bibliotekę są bezpłatne.

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

 

§1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Filii w Suchej Beskidzkiej (PBW Filia Sucha Beskidzka).
 2. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem przypadków opisanych w § 11 ust. 6.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Bibliotece – rozumie się przez to PBW Filia w Suchej Beskidzkiej;
  2. zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne, zbiory specjalne;
  3. Czytelniku/Użytkowniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i/lub dokonała zapisu na organizowane przez Bibliotekę warsztaty i/lub lekcje biblioteczne;
  4. Uczestniku – należy rozumieć przez to osobę, która bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę, m.in. otwartych zajęciach edukacyjnych, lekcjach bibliotecznych, warsztatach dla nauczycieli, spotkaniach autorskich i innych.

§2
Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
  1. na miejscu, w Czytelni i/lub w Sali Dydaktycznej – Czytelnikom, a także Uczestnikom zajęć edukacyjnych i innych imprez bibliotecznych w trakcie ich trwania;
  2. poprzez wypożyczenie na zewnątrz, w Wypożyczalni;
  3. poza siedzibą Biblioteki w formie wystaw, materiałów pomocniczych do zajęć – Uczestnikom zajęć edukacyjnych i innych imprez bibliotecznych organizowanych przez Bibliotekę we współpracy z instytucjami samorządowymi i oświatowymi.
 1. Biblioteka jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 800 do 1700, w środy od 800 do 1500, w soboty nieczynne. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) godziny otwarcia Biblioteki ulegają skróceniu w związku z pracą na jedną zmianę (urlopy pracowników). Informacja o aktualnych godzinach otwarcia Biblioteki w czasie wakacji jest zamieszczana na witrynie internetowej Biblioteki.
 2. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.
 3. Prawo do indywidualnego korzystania ze zbiorów na miejscu oraz możliwości wypożyczenia na zewnątrz uzyskuje osoba, która dokonała zapisu: wypełniła Deklarację Czytelnika.
 4. Przy zapisie należy okazać:
  1. Osoby pełnoletnie – dokument tożsamości;
  2. Osoby niepełnoletnie od 13 roku życia – dokument tożsamości oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39
  1. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
  2. dane osobowe przechowywane są przez okres 6 lat licząc od roku ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
  3. Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  4. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. 12 427 31 98 w. 16 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić PBW Filię w Suchej Beskidzkiej o każdorazowej zmianie adresu i nazwiska.
 8. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.
 9. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania jej przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje nową kartę biblioteczną po uregulowaniu należności za wydanie duplikatu.
 10. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.
 11. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:
  1. zablokowanie konta Czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;
  2. naliczanie opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora PBW w Krakowie. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 1. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup innych materiałów wskazanych przez bibliotekarza.
 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy Czytelnik wykaże, że brak zwrotu materiałów bibliotecznych w terminie było wynikiem niezawinionej i niezależnej od niego sytuacji, Dyrektor PBW w Krakowie może podjąć decyzję o nienaliczeniu opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 12 lit. b, albo o naliczeniu opłaty w niepełnej wysokości lub przyjęciu ekwiwalentu od czytelnika. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Procedurę nienaliczania lub zmniejszania opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

§3
Zasady korzystania z Wypożyczalni

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
  1. nauczyciele studiujący oraz pracownicy naukowi: 8 tytułów książek;
  2. nauczyciele, studenci: 6 tytułów książek;
  3. pozostałe osoby: 4 tytułów książek;
  4. dodatkowo 2 tytuły materiałów audiowizualnych;
  5. dodatkowo 1 gra planszowa.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca. W przypadku nowości i materiałów cieszących się dużym zainteresowaniem Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia w celu zwiększenia dostępności.
 3. Z materiałów bibliotecznych znajdujących się w katalogu elektronicznym Czytelnik korzysta po ich uprzednim zamówieniu.
 4. Na pozycje znajdujące się poza katalogiem komputerowym (w katalogach i kartotekach kartkowych) Czytelnik składa zamówienie w Wypożyczalni lub Czytelni, wypełniając rewers.
 5. Wypożyczenie i zwrot materiałów bibliotecznych Czytelnik potwierdza podpisem.
 6. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu. Można to zrobić mailowo, telefonicznie lub osobiście, w siedzibie Biblioteki.
 7. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Po otrzymaniu informacji o dostępności zamówionej pozycji ze zbiorów Czytelnik może ją odebrać w terminie maksymalnie do 7 dni od daty powiadomienia.
 8. Nie wypożycza się na zewnątrz:
  1. druków wydanych do 1945 r. włącznie;
  2. druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;
  3. materiałów bibliotecznych należących do zbiorów Czytelni.
 9. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Kierownika Biblioteki, dopuszcza się wypożyczenie materiałów z Czytelni na zewnątrz. Zwrot tych materiałów powinien nastąpić niezwłocznie we wskazanym przez Bibliotekę terminie.
 10. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
 11. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

§4
Zasady korzystania z Czytelni

 1. Z Czytelni mogą korzystać indywidualni Czytelnicy oraz Uczestnicy zajęć edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę lub we współpracy z Biblioteką.
 2. Czytelnik korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązany jest do pozostawienia u bibliotekarza aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody bibliotekarza.
 5. Liczbę jednorazowo udostępnionych materiałów ustala bibliotekarz, w zależności od ich formatu oraz poczytności.
 6. Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu do Czytelni zbiorów bibliotecznych w następnych dniach, bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.
 7. Uczestnicy zajęć organizowanych w Czytelni mogą korzystać z udostępnionych im zbiorów bibliotecznych w trakcie zajęć, bez konieczności uprzedniego zapisu do Biblioteki.
 8. Wolny dostęp do zbiorów w Czytelni dopuszcza się w odniesieniu do publikacji prezentowanych w formie wystaw.

§5

Usługi informacyjno-bibliograficzne

 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne.
 2. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Czytelnicy Biblioteki mogą uzyskać informacje o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym, rzeczowym oraz pomoc przy poszukiwaniu literatury.
 4. Pracownicy Biblioteki sporządzają tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

§6

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Czytelnik może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach w powiecie.
 2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.
 3. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt Czytelnika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić formularz dotyczący pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.
 4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.
 5. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
 6. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§7
Zasady korzystania z komputerów

 1. Czytelnik może korzystać z wyznaczonych stanowisk komputerowych w Czytelni.
 2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego odbywa się w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych jest większa niż liczba sprzętu informatycznego. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z komputera ograniczony jest do jednej godziny.
 3. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu.
 4. Udostępniony Czytelnikom sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.
 5. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:
  1. tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;
  2. naruszać praw autorskich i licencyjnych;
  3. wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).
 6. Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne.
 7. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody bibliotekarza.
 8. Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 9. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu, jak i szkody dokonane za pośrednictwem użyczonego sprzętu.
 12. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.
 13. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§8
Działalność edukacyjna i kulturalna

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, a w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, warsztaty dla nauczycieli, spotkania promujące czytelnictwo, wystawy, zwane dalej imprezami.
 2. Warunkiem udziału osoby pełnoletniej w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym w formie stacjonarnej lub online jest zapis do Biblioteki poprzez wypełnienie Deklaracji Czytelnika lub zgłoszenie za pomocą formularza online/drogą mailową z podaniem: swojego imienia i nazwiska, nazwy szkoły/biblioteki (w przypadku warsztatów dla nauczycieli), adresu mailowego do kontaktu, a także potwierdzenie znajomości Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe podane przez Uczestnika imprezy podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 3. Warunkiem udziału zorganizowanej grupy wychowanków/uczniów w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych jest dokonanie zgłoszenia Opiekuna grupy z podaniem: nazwy szkoły/placówki oświatowej, liczby i wieku uczestników, imienia i nazwiska (Opiekuna grupy), adresu mailowego lub numeru telefonu do kontaktu, a także potwierdzenie znajomości Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe podane przez Opiekuna grupy podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Opiekunem.
 4. Opiekun grupy wychowanków/uczniów sprawuje nad nimi opiekę w trakcie zajęć organizowanych przez Bibliotekę i jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad niepełnoletnimi Uczestnikami imprez organizowanych przez Bibliotekę, a w szczególności nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 6. Zabrania się Uczestnikom imprez organizowanych przez Bibliotekę oraz Opiekunom grup biorących udział w zajęciach edukacyjnych Biblioteki rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez/zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki.
 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 8. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§9

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić identyczny egzemplarz, lub
  2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub
  3. dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub
  4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.
 2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Komisją ds. Wyceny Zbiorów, na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§10
Usługi reprograficzne

 1. Czytelnik ma prawo do powielania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.
 2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:
  1. skanowanie;
  2. kopiowanie danych z nośnika na nośnik;
  3. fotografowanie sprzętem czytelnika;
  4. kserowanie.
 3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Kierownika Biblioteki.
 4. Bibliotekarz ma prawo odmowy powielania materiałów bibliotecznych ze względu na ich stan techniczny.
 5. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na bezpłatne skany ze zbiorów Biblioteki oraz zbiorów PBW w Krakowie.
 6. Realizacja zamówień na skany ze zbiorów PBW w Krakowie odbywa się zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług PBW w Krakowie.

§11
Przepisy końcowe

 1. Osoby korzystające z Czytelni i Wypożyczalni zobowiązane są do zachowania ciszy oraz wyciszenia telefonów komórkowych.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez Czytelnika lub inne osoby.
 4. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującego się agresywnie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 6. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do Regulaminu:
 1. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
 2. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
 3. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.
 1. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.
 2. Wszelkie uwagi, życzenia, skargi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 5. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 10 podejmuje Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem PBW w Krakowie. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 6. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem.
 7. Zmiany w Regulaminie wprowadza Kierownik Biblioteki po uzyskaniu akceptacji Dyrektora PBW w Krakowie.

§12

 1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą w Suchej Beskidzkiej obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności