Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Praca szkoły

PRACA SZKOŁY I NAUCZYCIELA

Wybór publikacji za lata 2022 - 2023

 

 1. Nauczyciel przywódcą / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 16-18
 2. Nowa forma wsparcia szkół / Agnieszka Pietryka // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 13-15
  W artykule przedstawiono teoretyczne założenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą i efekty pilotażowego wdrożenia.
 3. Osobista strefa wpływu dyrektora / Monika Dawid-Sawicka, Elżbieta Stelmach // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 20-23
  Pozycje społeczne, styl kierowania dyrektora szkoły, relacje. Oczekiwania nauczycieli.
 4. Podstawa programowa to tylko... podstawa / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 10-12
 5. Standardy ochrony małoletnich / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 70-72
  Standardy ochrony małoletnich przed przemocą obejmujące: weryfikację personelu pod kątem przestępstw seksualnych i związanych z przemocą na szkodę dzieci, a także opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.
 6. Wrześniowe zmiany w prawie / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 34-37
  Doprecyzowanie przepisów o ocenianiu nauczycieli, przywrócenie im prawa do wcześniejszej emerytury, jednorazowy dodatek na Dzień Edukacji Narodowej oraz laptopy dla każdego czwartoklasisty.
 7. Wsparcie ofiary przemocy seksualnej / Katarzyna Borowska // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 74-76
 8. Zarządzanie kryzysem / Andrzej Witek // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 29-32
 9. Efektywny początek nowego roku szkolnego / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 47-50
  Jak efektywnie rozpocząć nowy rok szkolny 2023/2024. Wspólne decydowanie. Propozycje zmian, korzystnych działań.
 10. Dyrektor na szkolnym starcie / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 14-17
  Jakie działania, w pierwszej kolejności, powinien podjąć nowy dyrektor. Pierwsze spotkania z nauczycielami i pracownikami szkoły, dokumentacja, infrastruktura, rodzice, uczniowie, partnerzy szkoły, plan lekcji, uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
 11. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 18-34
  Zadania i obowiązki dyrektora szkoły w nowym roku szkolnym 2023/2024 wraz z aktualnymi przepisami.
 12. Czas na lepszą szkołę / Alicja Pacewicz, Olga Napiontek // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 10-15
  Jaka powinna być dobra szkoła? Propozycje zmian w pracy szkoły. Rekomendacje Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. Samodzielność szkoły. Szkoła kompetencji kluczowych, a nie szczegółowych wiadomości. Szkoła równych szans. Praca zespołowa, dobre relacje. Specjalistyczne wsparcie. 
 13. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 30-34
 14. Polska szkoła oczami Ukraińców / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 50-53
 15. Przywództwo włączające / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 24-26
 16. Zatrudnienie pracownika niepedagogicznego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 7, s. 36-38
 17. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r. : zasady, terminy, kryteria, dokumenty, przepisy przejściowe / Anna Kiełb // Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 6, s. 8-21
  Poradnik na temat awansu zawodowego, uwzględniający specyfikę pracy nauczycieli bibliotekarzy.
 18. Wygląd ucznia a statut szkoły / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 4, s. 36-38
 19. Zasady pracy zdalnej / Barbara Tomaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 4, s. 29-32
 20. Co z obowiązkową religią lub etyką? / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 10-13
 21. (Nie)potrzebny statut / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 32-34
 22. Projekt w praktyce edukacyjnej / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 81-[85].
 23. Rekrutacja do szkół publicznych / Joanna Lesińska // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 26-31
 24. Zasady opracowania arkusza organizacji / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 22-25
 25. Jawność ocen ucznia / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 2, s. 33-34
 26. Model integracji edukacyjnej / Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Jędrzej Witkowski // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 2, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 73-[77].
 27. Pokonywanie barier w edukacji Ukraińców / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 2, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 70-72
 28. Szkoła wobec kryzysu humanitarnego / Magdalena Tędziagolska, Bartłomiej Walczak // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 2, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 66-69
 29. Wspierająca rola obserwacji / Mirosław Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 2, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 78-80
  Nadzór pedagogiczny nad klasą z uczniami obcojęzycznymi. Przebieg obserwacji, narzędzia, wskazówki dla dyrektora.
 30. Zasady kształcenia uczniów z Ukrainy / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 2, s. 23-26
 31. Awans na nauczyciela dyplomowanego / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 1, s. 36-41
 32. Opuszczanie terenu szkoły w trakcie lekcji / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 1, s. 32-34
 33. Jaka powinna być dobra szkoła? / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 72-76
  Wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk związanych z oświatą.
 34. IX Kongres Edukacja i Rozwój / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 10-13
  Wyzwania dla szkół w obliczu kryzysu. Rola dyrektora szkoły. Budowanie społeczności szkolnej opartej na wartościach i relacjach. Wzmacnianie relacji międzyludzkich i poczucia sprawstwa. Wspieranie w rozwoju i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Dbałość o zdrowie mentalne i fizyczne.
 35. Zwolnienia i usprawiedliwienia / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 30-32
  Szkolne procedury zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Ważne zasady. Formy: papierowa, elektroniczna i hybrydowa. Wzory dokumentów: zwolnienie, usprawiedliwienie, oświadczenie rodzica ucznia pełnoletniego. 
 36. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 22-40
  Zadania i obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2022/2023 (wraz z wykazem obowiązujących przepisów).
 37. Nowe zasady zatrudniania specjalistów / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 42-44
  Nowe zasady dotyczące zatrudniania specjalistów (art. 42d Karty Nauczyciela). Wymiar pensum, liczba etatów, zadania pedagogów specjalnych.
 38. Cztery kluczowe wyznaczniki efektywnej współpracy pedagoga i psychologa szkolnego z rodzicami ucznia / Małgorzata Łaskot // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 16-20
  Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn porozumienia oraz kompromisu. Zasady prawa regulujące pracę pedagoga i psychologa szkolnego oraz stosunki między szkołą a rodziną. Prawa i obowiązki szkoły oraz rodziców. Podstawy życzliwej rozmowy pedagoga/psychologa szkolnego z rodzicami ucznia.
 39. Jak chronić dane? // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 52
  Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w internecie.
 40. Procedura egzaminu poprawkowego / Krzysztof Lodziński // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 32-34
 41. E-fabryka zasobów edukacyjnych / Katarzyna Polak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 45-49
  Przegląd darmowych narzędzi internetowych do tworzenia: fiszek, gier, quizów i innych atrakcyjnych pomocy edukacyjnych.
 42. E-szafa z linkami / Katarzyna Polak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 36-39
  Narzędzia do porządkowania linków i multimediów oraz tworzenia tematycznych kolekcji (Symbaloo, Padlet, Wakelet, Pearltress, Cling). Propozycje przydatne w pracy nauczycieli i nie tylko.
 43. Motywowanie nauczycieli / Sylwia Królikowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 18-20
  Wzmacnianie motywacji wewnętrznej nauczycieli poprzez: wspierające otoczenie, sprawiedliwe traktowanie, budowanie atmosfery współpracy, dobry przykład, zaspokojenie potrzeby samorozwoju, dialog.
 44. Partnerstwo z rodzicami / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Materiały dla Nauczycieli”, s. 55-56
  Jak tworzyć dobre relacje z rodzicami – wskazówki dla nauczycieli.
 45. Bariery partnerstwa: rodzice – szkoła / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 72-74
  Co stanowi przeszkodę w dobrych kontaktach z rodzicami. Propozycje działań budujących partnerstwo szkoły z rodzicami.
 46. Pomysły na zaangażowanie rodziców / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 76-81
  Przykłady działań służących poprawie komunikacji i budowaniu partnerskich relacji z rodzicami.
 47. Indywidualna wywiadówka / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 82-85
  O zaletach organizowania indywidualnych spotkań z uczniem i rodzicem zamiast tradycyjnych wywiadówek.
 48. Szkoła jako wspólnota / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 8, s. 17-21
  Jak przeciwdziałać samotności w środowisku szkolnym.
 49. Przyszłe kształcenie szkolne / Bolesław Niemierko // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 44-46
  Kierunki rozwoju edukacji demokratycznej w polskiej szkole (nowe formy organizacyjne, nowa treść kształcenia, nauczycielski tutoring). Zalecenia dla nauczycieli.
 50. Edukacja obronna / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 10-13
  Zmiany w programie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa wprowadzające tematykę obronną (m.in. terenoznawstwo, cyberbezpieczeństwo, nauka strzelania).
 51. Ochrona sygnalistów w szkole / Katarzyna Abramowicz, Ludmiła Wojtkowiak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 26-31
  Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów. Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Wytyczne dla placówek oświatowych (szkolna procedura wewnętrzna).
 52. Projekt przepisów o pracy zdalnej / Barbara Tomaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 22-25
  Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej.
 53. Dobro uczniów transpłciowych / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, s. 40-43
  Problematyka orientacji seksualnych i tożsamości płciowych (uwarunkowania, przejawy, typy). Postawa nauczycieli wobec uczniów (podstawowe zalecenia). Telefony zaufania, infolinie, ośrodki wsparcia dla osób transpłciowych.

Wybór publikacji za lata 2020-2021

Zarządzanie - artykuły z czasopism:

 1. BHP edukacji zdalnej / Karolina Cieślik // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 44-46
  Propozycje rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie szkoły on-line (zgodnych z prawem). Plan tygodnia, rozkład zajęć, ilość ocen. Bezpieczeństwo dzieci biorących udział w organizowanych przez szkołę zajęciach on-line, regulamin kształcenia na odległość, wypadek podczas nauki on-line. 
 2. Wychowawca on-line / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 53-56
  Istota wychowania. Jakość komunikacji on-line: rola komunikacji interpersonalnej, budowanie kontaktu on-line, okazywanie zrozumienia. Praca nad spójnością klasy. Cechy wychowawcy. Emocje pod kontrolą. Wskazówki dla e-wychowcy.
 3. Wychowanie na odległość / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 75-77
  Problemy społeczne a tematyka lekcji wychowawczych.
 4. Trudny rok dla oświaty / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 10-14
  (Nie)przygotowany powrót. Zmęczenie psychiczne. Nauka hybrydowa. Zmiana podstawy. Przesunięty egzamin. Zawód bez praktyki.
 5. Święta w pandemii / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 26-29
  Jak zadbać o świąteczną atmosferę w szkole, jak zorganizować wirtualny opłatek, złożyć życzenia, zatroszczyć się o siebie i innych.

 6. Efektywna e-szkoła / Dorota Uchwat-Zaród, Marcin Zaród // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 21-24
  Ważne wnioski z przeprowadzonych badań. Propozycje lepszych rozwiązań
   w edukacji zdalnej. Dbanie o dobrostan psychiczny i fizyczny. Higiena cyfrowa.
 7. Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 14-16
  Strategie zarządzania e-szkołą – propozycje 
  działań dyrektora, godne polecenia. Jak przyciągać uwagę uczniów i wzmacniać motywację podczas lekcji online? – przykładowe rozwiązania. Wpływ nauki zdalnej na kondycję psychiczną uczniów i nauczycieli. Zmęczenie e-szkołą - środki zaradcze.

 8. Wnioski szkół ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 21-24
  Doświadczenia szkół w okresie zdalnej edukacji.Spostrzeżenia i wnioski.

 9. Esencjalizm w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 8, s. 18-19
  Jak zoptymalizować liczbę działań i sprowadzić ją tylko do tych, które gwarantują rzeczywiste postępy.
  Sztuka dokonywania wyboru działań, rezygnacja z niepotrzebnych i nieprowadzących do zamierzonego celu.

 10. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 8, s. 20-37
  Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących COVID-19, z przepisów wprowadzających reformę edukacji, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, w zakresie organizacji pracy szkoły, rekrutacji, bezpieczeństwa i higieny, procedury Niebieskiej Karty, w odniesieniu do obcokrajowców, rady pedagogicznej, w zakresie współpracy, dokumentacji, procesu nauczania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy stypendialnej, działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, finansów i rachunkowości, systemu informacji oświatowej, danych osobowych.

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności