Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Nauczyciel

NAUCZYCIEL

Wybór publikacji za lata 2021-2023

Książki:

 1. Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora : nowe zasady [stan prawny: wrzesień 2022] / red. A. Stebelska. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2022. Sygnatura 46.600
  Kompendium wiedzy na temat nowych zasad awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. Stanowisko mentora. Opiekun stażu. Przebieg stażu. Dokumentacja. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, teczka na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 2. Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura 46 628
 3. Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędna dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów / autorzy: Małgorzata Celuch, Sofiya Revkovych. - Stan prawny od 1 września 2022 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2022. Sygnatura 46 630
 4. Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata : w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej / Aneta Jegier, Stefan T. Kwiatkowski, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura 46 368

 Artykuły z czasopism:

 1. Nauczyciel przywódcą / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 16-18
 2. Wrześniowe zmiany w prawie / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 9, s. 34-37
  Doprecyzowanie przepisów o ocenianiu nauczycieli, przywrócenie im prawa do wcześniejszej emerytury, jednorazowy dodatek na Dzień Edukacji Narodowej oraz laptopy dla każdego czwartoklasisty.
 3. Pierwsze zebranie z rodzicami / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 8, s. 55-58
  Propozycja zmiany sposobu podejścia i prowadzenia pierwszego spotkania dla rodziców. Przydatne wskazówki: zapraszanie rodziców na spotkanie z wychowawcą (przykład listu do rodziców), przekazywanie informacji, oddanie głosu rodzicom, efektywna komunikacja i wspólne pole porozumienia.
 4. Zmiany w prawie oświatowym / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły, 2023, nr 8, s. 10-13
  Nowelizacja ustaw: Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela. Zmiany w przepisach, m.in. przywrócenie prawa nauczycieli do wcześniejszej emerytury.
 5. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r. / Anna Kiełb // Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 6, s. 8-21
  Procedury awansowe przed i po 1 września 2022 r. Zasady, terminy, kryteria, wymagania, dokumenty, przepisy przejściowe. Nauczyciel początkujący, mentor. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego. Porady uwzględniające m.in. specyfikę pracy nauczycieli bibliotekarzy. Przykładowy opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 6. Kompetencje prawne nauczycieli / Antoni J. Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 6, s. 24-25
 7. Zwolnienia od pracy inne niż urlopy / Joanna Leskińska // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 6, s. 36-41
 8. Jak być proaktywnym nauczycielem, czyli kilka refleksji nad automotywacją / Adriana Klosowska // Życie Szkoły. - 2023, nr 6, s.20-22
 9. Opinie i orzeczenia - pomocne dokumenty w pracy nauczyciela / Łukasz Franków // Życie Szkoły. - 2023, nr 6, s. 28-32
  Rola opinii i orzeczenia w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Autorytet nauczyciela / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 55-56
 11. Budowanie autorytetu / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 57-28
 12. Od mistrzowstwa do autorytetu / Bogdan Niemierko // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 3, s. 14-16
 13. Awans na nauczyciela mianowanego / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 38-43
  Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego krok po kroku: podstawy prawne, zadania, osoby odpowiedzialne, dokumentacja, terminy.
 14. Jak budować nić porozumienia z rodzicami uczniów na podstawie konstruktywnej komunikacji? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022 nr 10, s. 18-22
  Warunki konstruktywnej komunikacji. Komunikaty budujące porozumienie. Unikanie komunikatów odcinających od empatii i sprzyjających słownej przemocy. Style komunikowania się z grupą rodziców.
 15. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022 r. / Michał Łyszczarz // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 4-7
  Zmiana ustawy Karta Nauczyciela. Omówienie nowych zasad awansu zawodowego.
 16. W drodze ku synergii życiowej / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 66-69
  Koncepcja work-life balance. Wskazówki, jak osiągnąć harmonię między życiem zawodowym a prywatnym. Nowe przepisy kodeksu pracy związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
 17. Wolniejsze tempo życia / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 81-85
  Wzrastające tempa życia a idea slow life. Odrzucenie presji coraz większych wymagań w zakresie efektywności i wydajności. Życie w zgodzie ze sobą i naturą, różnorodność, autentyczność, zrównoważony rozwój, harmonia. Poszanowanie tradycji i lokalnych zwyczajów. Idee m.in.: slow education, slow school, slow parentingUważność, bycie tu i teraz. Indywidualizacja pracy dydaktycznej. Praktyczne dochodzenie do wiedzy, refleksja, zrozumienie, twórczość, kreatywność. Budowanie relacji opartych na współpracy. Ochrona dzieci przed presją intensywnego doskonalenia się i rozwoju, powrót do naturalnego rytmu.

Wybór publikacji za lata 2015-2019

Książki:

 1. Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 131
 2. Pozytywna dyscyplina / Jane Nelsen ; przekład Anna Czechowska, Anna Rosiak. - Warszawa : CoJaNaTo, 2015 Sygnatura 46 090
 3. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene. - Warszawa : Edgard, 2014 Sygnatura 45 800
 4. Zarządzanie czasem w pigułce : jak planować, żeby nie zwariować / Agnieszka Makarow. - Warszawa : Edgard, 2018 Sygnatura 46 028
 5. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018 Sygnatura 46 029

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III / Karolina Prus-Wirzbicka // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 55-58
 2. Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela / Anna Witkowska-Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 14-26
 3. Dyktatura mody w szkole / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 6-7
 4. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Andrzej Janczy, Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 18-19
 5. Getting Things Done - zarządzanie zadaniami dla nauczyciela / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 6-10
 6. Jak można optymalnie zaplanować przerwę / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 26-29
 7. Jak pomóc dziecku po doświadczeniu straty? / Magdalena Hinc // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 39-41
 8. Jak pytania tworzą dobrą lekcję / Katarzyna Olejnik // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 72-75
 9. Jak wspierać nie popełniając błędów? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 25-28
 10. Kształtujące ocenianie pracy domowej / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 76-79
 11. Mediacje rówieśnicze - cz. II / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 6, s. 31-32
 12. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 5, s. 17-19
 13. Metody aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 27-32
 14. Metody kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 22-25
 15. Moda nauczycielska i uczniowska / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 8-9
 16. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 15-18
 17. Ostre przedmioty - samookaleczenia wśród młodzieży / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2019, nr 4, s. 15-17
 18. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Paula Mamrot // Remedium. - 2019, nr 3, s. 28-29
 19. Po co dzieciom granice? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 6, s. 2-4
 20. Pozwól mi być! : [poradnik dla wychowawców i nauczycieli dzieci chorujących na nowotwór] / Bogna Kędzierska // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 14-15
 21. Superwizja w pracy nauczyciela / Magdalena Poprawa // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 28-29
 22. W drodze do samodzielności - czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 33-38
 23. Warunki aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 31-36
 24. Wspieranie indywidualności ucznia na języku polskim / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 16-19
 25. Złość a wychowanie - cz. I / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 5, s. 10-11
 26. Złość a wychowanie - cz. II / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 16-17

 

 

© 2023 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności