Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Edukacja wczesnoszkolna

Materiały dostępne w zbiorach PBW Filii w Suchej Beskidzkiej

Wybór publikacji za lata 2022-2023

 

Artykuły z czasopism:

 1. Jak rozwijać kreatywność u uczniów? / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 4-11
  Twórcza aktywność dziecka - przejawy, rozwój. Metody i techniki rozwijania zdolności twórczych, twórczego myślenia. Praca w grupach. Przykłady zadań problemowych dla uczniów. 
 2. Zacznij do szafy : papierowe historyjki o sztuce w nowej odsłonie / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 41-44
  Scenariusz zajęć z plastyki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia plastyczne z papierowym tryptykiem (z inspiracji sztuką gotycką).
 3. Opowieść ruchowa z muzyką / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 45-50
  Propozycje zastosowania metody opowieści ruchowej. Przykłady zabaw słowno-ruchowych oraz muzyczno-ruchowych. Materiały pomocnicze: fragmenty tekstów, propozycje utworów muzycznych, opis ćwiczeń ruchowych.
 4. Jak zachęcać uczniów do podejmowania wyzwań / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 35-40
  Czym jest motywacja? Mała efektywność metod karania i nagradzania. Potrzeba autonomii. Danie uczniom możliwości samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Uwolnienie od lęku przed porażką. Uczenie się jako dążenie do mistrzostwa. 
 5. Nauka w epoce cyfrowej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 27-30
  Przykłady zastosowania mediów cyfrowych i zasobów internetowych w prowadzeniu zajęć z uczniami. Kształtowanie m.in. umiejętności wyszukiwania, selekcji i oceny dostępnych informacji. Zadania nauczycieli w epoce cyfrowej.
 6. Jak sobie radzić z różnicami poglądowymi i etnicznymi w szkole i integrować multikulturową klasę? / Marcelina Wnęk // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 12-15
  Krzywdzące stereotypy. Jak pracować w sytuacji napięć w klasie? Trening wnioskowania moralnego. Rozwijanie szacunku dla różnic kulturowych.
 7. Komunikacja alternatywna i wspomagająca - po co o niej uczyć? / Iwona Karpińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 21-23
  Rodzaje i metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Propozycje zajęć i zabaw na temat różnych sposobów porozumiewania się ludzi.

Wybór publikacji za 2020 rok

Artykuły z czasopism:

 1. Praca zdalna – wskazówki dla nauczycieli / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2020, nr 3/4, s. 55-61
  Realizacja nauczania zdalnego we współpracy z rodzicami. Przykładowy zapis codziennych aktywności stworzony przez nauczyciela i rodzica. Propozycje scenariuszy do zajęć na tematy: Woda – bakterie i wirusy. Woda – co badają badacze? Woda – trzy stany skupienia. Woda – podsumowanie. Woda – prezentacje twórczości.

 2. Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości / Małgorzata Wróblewska // Życie Szkoły. - 2020, nr 3/4, s. 51-54
  Przepisy, wymagania formalne. Narzędzia do nauczania synchronicznego (w tym samym czasie) i asynchronicznego (nauczyciel udostępnia materiały, uczeń uczy się i korzysta z materiałów w innym czasie).

 3. Podkasty w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2020, nr 7 , s. 16-20
  Pliki do słuchania i ich zastosowanie w edukacji. Samodzielne przygotowanie nagrań za pomocą telefonu i udostępnianie. Przydatne aplikacje i tutoriale. Przegląd stron z edu
  kacyjnymi podkastami. Propozycja zastosowania dla uczniów w klasie.

 4. Telewizyjny program edukacyjny jako inspiracja do tworzenia naturalnych sytuacji uczenia się dzieci / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 4- 7
  „Wielkie dzieła małych rąk” – program Telewizji Polskiej na czas pandemii i pracy zdalnej z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera ponad 40 odcinków sytuacji edukacyjnych, które nauczyciel może wykorzystać i łączyć z realizowanym przez siebie programem. Istotnym elementem programu są zabawy.

 5. Generatory w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 22-27
  Samodzielne tworzenie przez nauczyciela atrakcyjnych pomocy dla uczniów. Wykorzystanie generatorów materiałów dydaktycznych dostępnych w internecie (przegląd przydatnych stron internetowych). Praktyczne zastosowanie na lekcjach – pomysły.

 6. Edukacja hybrydowa / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 46-50
  Połączenie edukacji zdalnej i stacjonarnej w różnych kombinacjach. Przykładowy dzień pracy. Dostępne narzędzia internetowe.

Inne zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne - artykuły z czasopism:

 1. Dostosowanie do potrzeb uczniów / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 51-54
  Wskazówki i pomysły, jak dostosować proces uczenia się do możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Jak zdobyć siłę i odporność psychiczną? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 7 , s. 21-25
  Jak dbać o zdrowie psychiczne – przykładowy program i propozycje działań. Zabawy i ćwiczenia. Wskazówki dla nauczyciela.
 3. Jak wspierać koncentrację uwagi uczniów? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 30-35
  Przykładowe zabawy, ćwiczenia i gry sprzyjające rozwojowi koncentracji. Karta pracy – skoncentruj się.

 4. Dziecko w czasach zarazy / Magdalena Śniegulska ; rozm. przepr. Kinga Bartkowiak // Życie Szkoły. - 2020, nr 5 , s. 10-14
  Jak postępować z dziecięcymi lękami i trudnościami spowodowanymi epidemią koronawirusa i przedłużającą się izolacją.

 5. Co w głowie piszczy? : udzielanie wsparcia uczniom przy wykorzystaniu techniki uważności / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. – 2020, nr 3/4, s. 26-28
  Trening uważności lekarstwem na stres. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci: 
  Kołysanie misia, Puk, puk w serduszku, Słodka chwila.

 6. 10 sposobów na fiszki w edukacji/ Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 22-30
  Propozycje wykonania i zastosowania fiszek w postaci karteczek/kart. Przydatne strony internetowe do tworzenia fiszek: Moje-fiszki, Canva, Quizlet oraz do pobierania zdjęć.

 7. Stałe diagnozowanie a ocena opisowa w klasach I-III/ Dorota Dziamska // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 9-11
  Oceny cyfrowe jako element oceniania bieżącego w klasach I-III. Błędna interpretacja prawa w zakresie oceniania.

 8. Wspomaganie dzieci z trudnościami poza szkołą : terapia czaszkowo-krzyżowa/ Anna Komar // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 14-15
  Terapia oparta o wrodzony Oddech Życia. Wskazania, efekty terapii.

 9. Praktyczne ćwiczenia w rozwijaniu empatii / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 9-13
  Znaczenie i metody rozwijania empatii. Przykładowe zajęcia z dziećmi rozwijające empatię.

 10. Kształtuj charakter i buduj osobowość ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 16-19
  Propozycje działań, zabaw i ćwiczeń pomocnych w kształtowaniu charakteru.

 11. Wciąż za Tobą ciągnie się – co to jest? : zabawa z poezją w klasie i nie tylko / Małgorzata Wróblewska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 22-24
  Propozycje ćwiczeń i aktywności do wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Cień”.

 12. Efekt Domina : materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III)/ Anna Brzezińska, Iwona Krysińska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, 31-38
  „Podróż po świecie wartości” - propozycja zajęć i pomocy dydaktycznych.

 13. Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 39-43
  Znaczenie aktywności muzycznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Piosenka „Jesienne smutki chmur” wraz z propozycją układu ruchowego (taniec z elementami kroków kujawiaka).

 14. Tworzymy raj edukacyjny – metody pracy wykorzystywane w Kooperatywie Edukacyjnej Ponad Horyzont/ Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 44-47
  Udoskonalone czytanie bostońskie. Zegar Educational Eden – daltońska inspiracja. Obowiązki – codzienna okazja do udoskonalania komunikacji między uczniami i wyrabiania nawyków. Prostota i relacja fundamentami edukacji.

 15. A może decoupage?/ Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 48-50
  Propozycja wykonania kolorowych puszek do udekorowania kuchni, bądź przechowywania ziół czy innych drobiazgów - upominek dla babci i dziadka.

 

© 2023 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności