Język polski

JEZYK POLSKI – SCENARIUSZE LEKCJI, PROPOZYCJE METODYCZNE

 1. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego : cykl scenariuszy lekcji poświęcony lekturze / Zuzanna Fijałkowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 23-101
  Scenariusze lekcji oraz pomoce: „alfabet” lektury, karty pracy, polecenia do pracy w grupach, test sprawdzający znajomość lektury, propozycje przydatnych stron internetowych i multimediów.
 2. Odsłanianie sensów – o pożytkach czterokrotnej lektury jednego wiersza : interpretacja „B-moll” Jana Lechonia / Małgorzata Juda-Mieloch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 5-22
  Propozycja metodyczna opracowania wiersza Jana Lechonia „B-moll” w zestawieniu z „Sonatą b-moll” Fryderyka Chopina oraz opisem pogrzebu Stefana Żeromskiego w 1925 roku (informacje na bazie materiałów z Narodowego Archiwum Cyfrowego). Zajęcia dla kl. VIII szkoły podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 3. Niewykorzystany potencjał : kilka uwag o szkolnych praktykach omawiania lektury obowiązkowej „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza / Małgorzata Juda-Mieloch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 103-114
  Ocena przydatności fragmentów lektury zamieszczonych w podręcznikach do języka polskiego. Własna koncepcja opracowania lektury.
 4. Przy lekturach bez myślenia krytycznego ani rusz! / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 135-139
  Zastosowanie metody symulacji rozprawy sądowej na zajęciach poświęconych opracowaniu lektur. Linki do przykładowych zajęć na temat lektur: „Chłopcy z Placu Broni”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Balladyna”, „Syzyfowe Prace”.
 5. Wspólnie tworzymy duży ruch młodych humanistów… : o prawnych i praktycznych aspektach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych / Małgorzata Jas // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 115-133
  Formalnoprawne podstawy, organizacja, przebieg, zasady, zagadnienia, lektury, tematy prac pisemnych w ramach OLiJP-SP.
 6. Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce uczenia języka polskiego / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 141-145
  Przydatne aplikacje: Genially, Trello, Nearpod, Biteable, Pobble 365.
 7. Architektura przestrzeni : Przyboś konstruktywista / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 19-27
  Propozycja interpretacji czterech wierszy Juliana Przybosia: „Gmachy”, „Notre-Dame”, „Jedna noc”, „Rzut pionowy”.
 8. W domach z betonu : o „Tryptyku”… Stanisława Barańczaka / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 29-36
  Idea budownictwa wielkomieszkaniowego. Omówienie wierszy „mieszkalnych” z „Tryptyku z betonu, zmęczenia i śniegu” Stanisława Barańczaka.
 9. Ołtarz Wita Stwosza w wierszach Gałczyńskiego i Herberta / Seweryna Wysłouch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 37-50
  Życie Wita Stwosza i dzieje ołtarza mariackiego. Omówienie dwóch wierszy: „Piosenka o Wicie Stwoszu” K. I. Gałczyńskiego oraz „Wit Stwosz: Uśnięcie NMP” Zbigniewa Herberta.
 10. Lekcja sztuki – sztuka patrzenia : o jednym z wierszy Danuty Wawiłow / Beata Przymuszała // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 51-61
  Omówienie wiersza dla dzieci „Muzeum” Danuty Wawiłow.
 11.  Biografia Adama Mickiewicza portretami opowiadana / Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 63-76
  O portretach, fotografiach, reprodukcjach przedstawiających wizerunki Adama Mickiewicza z różnych lat jego życia.
 12. Formuła koncertów rockowych jako tekstów kultury / Marta Mielcarek // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 77-85
  Fenomen muzyki rockowej i rockowego przekazu. Komunikat rockowy. Koncert rockowy jako struktura teatralna.
 13. Z komiksem do szkoły / Michał Traczyk // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 87-96
  Literatura obrazkowa. O walorach komiksów w pracy z uczniem. Propozycje wartościowych komiksów dla młodych czytelników.
 14. Plakat interaktywny jako kompozycja obrazu i słowa : korespondencja sztuk. Cz. 1 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 97-127
  Tworzenie plakatu interaktywnego krok po kroku w oparciu o internetowe narzędzia Canva oraz Glogster: rejestracja (zakładanie konta), opis okna edycji plakatu, dodawanie tła, wstawianie obrazów, filmu, notatek, załączników, zapis plakatu, zastosowanie w edukacji.
 15. Film jako sztuka opowiadania o świecie języka : korespondencja sztuk. Cz. 2 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 129-139
  Tworzenie filmu krok po kroku w programie internetowym FlexClip: rejestracja (zakładanie konta), opis okna użytkownika, tworzenie filmu od podstaw, zmiana tła, dodawanie tekstu, obrazków, muzyki do scen filmu, zapisywanie gotowego filmu, zastosowanie w edukacji.
 16. Muzyka, obraz i tekst : o Marcinie Rychlewskim w rozmowie z Michałem Januszkiewiczem / rozm. przepr. Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 142-159
  O życiu, twórczości artystycznej i naukowej prof. UAM, dr. hab. Marcina Rychlewskiego (1972-2019).

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok