Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Język polski

JEZYK POLSKI – SCENARIUSZE LEKCJI, PROPOZYCJE METODYCZNE

Wybór publikacji za lata 2022-2023

Książki:

 1. Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Gudro-Homicka Maria. - Warszawa : Difin, 2019. Sygnatura 46 581
 2. Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowejTanajewska Alicja, Kiełpińska Iwona, Kołodziejska Dorota. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura 45173

 

Artykuły:

 1. Edukreatywne czytanie ze zrozumieniem // Polonistyka. - 2023, nr 2, s. 16-22
 2. Kultura feedbacku w szkole / Marta Nowakowska // Polonistyka. - 2023, nr 2, s. 25-28
 3. Propozycja metodyczna - wyrzucane pytania / Irmina Żarska // Polonistyka. - 2023, nr 2, s. 10-11
 4. Rozwijanie umiejętności uzasadniania : argument i przykład, czyli nierozerwalny klucz do sukcesuwypowiedzi / Marta Mirgos // Polonistyka. - 2023, nr 2, s. 23-24
 5. Technologie informacyjne w pracy współczesnego polonisty / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2023, nr 2, s. 12-15
 6. Wesele w maturalnej odłonie : skuteczne sposoby na zachwyt i przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego / Katarzyna Włodkowska // Polonistyka. - 2023, nr 2, s. 6-9
 7. "Niech sztuka będzie tylko bogata w treść" : prolog w teatrze Johanna Wolfganga von Goethego i kilka słów o interpretacji / Iwona Grodź // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 40-42
 8. Lekcja języka polskiego nie musi być nudna / Agata Karolczyk-Kozyra // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 6-9
  Pomysły na pracę z tekstem literackim, które można zralizować w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (metoda przekładu intersemiotycznego, gier, multimediów itp.).
 9. O maturze i rewolucji / Aneta Korycińska // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 36-39
 10. Propozycja metodyczna - taboo / Irmina Żarska // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 10
  Taboo to "gra niewypowiedzianych słów", przypomina kalambury.
 11. Sketchnoting / "Polonistyka". - 2023, nr 1, s. 20-26
 12. Współczesne metody interpretacji lektur szkolnych / Dorota Połatyńska // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 11-13
 13. Alegoria w literaturze i sztuce / Seweryna Wysłouch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 2 (2022/2023), s. [11]-25
 14. "Mały Książę" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego i co dalej... : lekcje z filmem poklatkowym / Klaudia Jeznach // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 2 (2022/2023), s. [85]-98
 15. Poezja surrealizmu, surrealizm w poezji / Jadwiga Lukas // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 2 (2022/2023), s. [51]-69
 16. Synteza sztuk w architekturze : zastosowanie internetowych platform edukacyjnych na lekcjach języka polskiego / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 2 (2022/2023), s. [145]-169
 17. Dwudziestowieczne wizje gotyku : Hanna Malewska i Antoni Gaudi / Jadwiga Lukas // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [47]-63
  Inspiracje gotykiem w utworach literackich Hanny Malewskiej "Kamienie wołać będą", Jacka Dukaja "Katedra", w dziełach architektonicznych Antoniego Gaudiego.
 18. Gotyk w wierszach Tadeusza Różewicza "Gotyk i wiosna" i Zbigniewa Herberta "Architektura" / Seweryna Wysłouch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [17]-28
 19. Oblicza sztuki secesyjnej / Jadwiga Lukas // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [65]-81
 20. Style artystyczne na lekcjach języka polskiego : miejsca wspólne literatury, sztuki i dydaktyki / Izabela Kozłowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [7]-16
 21. Wokół impresjonizmu w poezji Młodej Polski / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [145]-156
  Na przykładzie wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera opisano najważniejsze cechy malarstwa impresjonistycznego.
 22. Wokół stylu romantycznego uobecniania kategorii ciała w ruchu ("Kordian" Juliusza Słowackiego) / Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [83]-95
 23. Zaniedbana konwencja : o modelowaniu pojęcia "realizm" na przykładzie lekcji wokół "Katarynki" Bolesława Prusa / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [113]-125
 24. Związki słowa i obrazu w poezji Młodej Polski : słów kilka o marzeniach modernistycznych artystów / Izabela Kozłowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - R. 6, nr 1 (2022/2023), s. [127]-143

 

Scenariusze zajęć:

 1. Ach… te niesforne znaki interpunkcyjne! : scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 18-19.
 2. Potrafię tworzyć argumenty – zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych / Marta Mirgos // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 27-31.
 3. Scenariusz lekcji : o sekretach wypowiedzi argumentacyjnej – sposoby konstruowania rozprawki / Katarzyna Włodkowska, Dariusz Martynowicz // Polonistyka. - 2023, nr 1, s. 14-17.
 4. To, co teatralne w Henryku VI na łowach Wojciecha Bogusławskiego : scenariusz lekcji dla szkół średnich / Iwona Grodź // Polonistyka. - 2023, nr 2, s.41-42.

 

Wybór publikacji za lata 2021-2022

Szkoła podstawowa:

 1. Kahoot jako aplikacja do quizów / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 111-132
  Pytania do quizów (w aplikacji Kahoot) na tematy: Części mowy, Gatunki wypowiedzi, Przygody Tomka Sawyera Marka Twaina, Latarnik Henryka Sienkiewicza.
 2. Drama w kontekście zdalnego nauczania języka polskiego - scenariusz dla nauczycieli klas wczesnoszkolnych / Krystian Łata // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 61-72
  Podstawy edukacji polonistycznej w klasach wczesnoszkolnych. Drama jako metoda pracy z dzieckiem. Przykładowy scenariusz zajęć dramowych w oparciu o tekst bajki "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek".
 3. Streszczanie tekstu nieliterackiego w praktyce / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 133-135
  Propozycja lekcji.
 4. Korespondencja sztuk - spotkania malarstwa z poezją / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 149-158
  Materiały do zajęć na tematy: Dwie małpy Bruegla Wisławy Szymborskiej w perspektywie korespondencji sztuk oraz Poeta w muzeum (obraz Mona Lisa Leonarda da Vinci, wiersz Mona Liza Zbigniewa Herberta). 
 5. WebQuest jako metoda dydaktyczna / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 137-147
  Podstawowe informacje na temat metody projektu cyfrowego w postaci WebQuest (WQ). Propozycje materiałów (dla nauczycieli polonistów, specjalistów, bibliotekarzy) do wykorzystania w pracy z uczniami. Przykłady zadań do opracowania w formie WQ dla uczniów szkoły podstawowej.
 6. Metoda analizy i twórczego naśladowania wzoru w zdalnym rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji tekstotwórczej / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 19-31
  Omówienie problematyki kształcenia kompetencji tekstotwórczej uczniów. Zastosowanie metody analizy i twórczego naśladowania wzorów - propozycja metodyczna pracy z uczniami.
 7. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych w trybie nauki zdalnej - uwagi metodyczne / Piotr Ślusarczyk // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 33-41
  Zastosowanie metody "trzech głosów" (naukowca, artysty, filozofa). Budowanie wypowiedzi argumentacyjnej, odnoszącej się do lektur obowiązkowych. Propozycja dla klas: VII i VIII szkoły podstawowej.
 8. Perswazja - komunikacja perswazyjna i argumentacja / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 89-96
  Sztuka komunikacji (argumentacji własnego zdania) w nauczaniu języka polskiego. Wyjaśnienie pojęć: perswazja, komunikacja perswazyjna, argumentacja, kontrargumentacja, komunikacja niewerbalna.

  Szkoła ponadpodstawowa:
 9. Paryż i Warszawa oczami Wokulskiego. Jak ukazane jest miasto w Lalce Bolesława Prusa? : scenariusz lekcji w klasie II liceum / Luiza Ciepiela-Treter // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 19-36
 10. Karty literackie jako propozycja dydaktyczna w zdalnym nauczaniu języka polskiego w szkole ponadpodstawowej / Monika Gryboś // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 37-50
  Instrukcja wykonania i zastosowania kart literackich w warunkach edukacji stacjonarnej i zdalnej.
 11. Nauczanie zdalne w kontekście zagadnień literaturoznawczych - zgamifikowany cykl lekcji / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 61-70
  Gra jako narzędzie pracy dydaktycznej nauczyciela. Propozycje lekcji w formie gry służących wprowadzeniu do powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara.
 12. Nowoczesne sposoby nauczania związków frazeologicznych w szkole ponadpodstawowej / Anita Jagun // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 85-96
  Związki frazeologiczne - wybrane aspekty teoretyczne i sposoby nauczania. Przydatne gry, aplikacje edukacyjne i inne narzędzia cyfrowe w nauczaniu związków frazeologicznych.
 13. Przegląd wybranych narzędzi TIK w zdalnym kształceniu językowym / Sabina Mężyk // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 119-131
  Przegląd sprawdzonych narzędzi internetowych przydatnych w zdalnej i stacjonarnej edukacji polonistycznej oraz w kształceniu glottodydaktycznym. Aplikacje do tworzenia ćwiczeń aktywizujących, porządkujących, utrwalających materiał. Kreatory do tworzenia testów, sprawdzianów, quizów.
 14. Wybrane słowniki internetowe, korpusy językowe i narzędzia cyfrowe w nauczaniu zdalnym / Katarzyna Ostrowska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 133-148
 15. Tekst kultury w praktyce szkoły ponadpodstawowej / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2021/2022, nr 2, s. 149-156
  Piosenka, fotografia oraz plakat na lekcjach języka polskiego - propozycje zajęć.

 

Wybór publikacji za lata 2020-2021

 1. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego : cykl scenariuszy lekcji poświęcony lekturze / Zuzanna Fijałkowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 23-101
  Scenariusze lekcji oraz pomoce: „alfabet” lektury, karty pracy, polecenia do pracy w grupach, test sprawdzający znajomość lektury, propozycje przydatnych stron internetowych i multimediów.
 2. Odsłanianie sensów – o pożytkach czterokrotnej lektury jednego wiersza : interpretacja „B-moll” Jana Lechonia / Małgorzata Juda-Mieloch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 5-22
  Propozycja metodyczna opracowania wiersza Jana Lechonia „B-moll” w zestawieniu z „Sonatą b-moll” Fryderyka Chopina oraz opisem pogrzebu Stefana Żeromskiego w 1925 roku (informacje na bazie materiałów z Narodowego Archiwum Cyfrowego). Zajęcia dla kl. VIII szkoły podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 3. Niewykorzystany potencjał : kilka uwag o szkolnych praktykach omawiania lektury obowiązkowej „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza / Małgorzata Juda-Mieloch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 103-114
  Ocena przydatności fragmentów lektury zamieszczonych w podręcznikach do języka polskiego. Własna koncepcja opracowania lektury.
 4. Przy lekturach bez myślenia krytycznego ani rusz! / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 135-139
  Zastosowanie metody symulacji rozprawy sądowej na zajęciach poświęconych opracowaniu lektur. Linki do przykładowych zajęć na temat lektur: „Chłopcy z Placu Broni”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Balladyna”, „Syzyfowe Prace”.
 5. Wspólnie tworzymy duży ruch młodych humanistów… : o prawnych i praktycznych aspektach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych / Małgorzata Jas // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 115-133
  Formalnoprawne podstawy, organizacja, przebieg, zasady, zagadnienia, lektury, tematy prac pisemnych w ramach OLiJP-SP.
 6. Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce uczenia języka polskiego / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 141-145
  Przydatne aplikacje: Genially, Trello, Nearpod, Biteable, Pobble 365.
 7. Architektura przestrzeni : Przyboś konstruktywista / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 19-27
  Propozycja interpretacji czterech wierszy Juliana Przybosia: „Gmachy”, „Notre-Dame”, „Jedna noc”, „Rzut pionowy”.
 8. W domach z betonu : o „Tryptyku”… Stanisława Barańczaka / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 29-36
  Idea budownictwa wielkomieszkaniowego. Omówienie wierszy „mieszkalnych” z „Tryptyku z betonu, zmęczenia i śniegu” Stanisława Barańczaka.
 9. Ołtarz Wita Stwosza w wierszach Gałczyńskiego i Herberta / Seweryna Wysłouch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 37-50
  Życie Wita Stwosza i dzieje ołtarza mariackiego. Omówienie dwóch wierszy: „Piosenka o Wicie Stwoszu” K. I. Gałczyńskiego oraz „Wit Stwosz: Uśnięcie NMP” Zbigniewa Herberta.
 10. Lekcja sztuki – sztuka patrzenia : o jednym z wierszy Danuty Wawiłow / Beata Przymuszała // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 51-61
  Omówienie wiersza dla dzieci „Muzeum” Danuty Wawiłow.
 11.  Biografia Adama Mickiewicza portretami opowiadana / Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 63-76
  O portretach, fotografiach, reprodukcjach przedstawiających wizerunki Adama Mickiewicza z różnych lat jego życia.
 12. Formuła koncertów rockowych jako tekstów kultury / Marta Mielcarek // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 77-85
  Fenomen muzyki rockowej i rockowego przekazu. Komunikat rockowy. Koncert rockowy jako struktura teatralna.
 13. Z komiksem do szkoły / Michał Traczyk // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 87-96
  Literatura obrazkowa. O walorach komiksów w pracy z uczniem. Propozycje wartościowych komiksów dla młodych czytelników.
 14. Plakat interaktywny jako kompozycja obrazu i słowa : korespondencja sztuk. Cz. 1 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 97-127
  Tworzenie plakatu interaktywnego krok po kroku w oparciu o internetowe narzędzia Canva oraz Glogster: rejestracja (zakładanie konta), opis okna edycji plakatu, dodawanie tła, wstawianie obrazów, filmu, notatek, załączników, zapis plakatu, zastosowanie w edukacji.
 15. Film jako sztuka opowiadania o świecie języka : korespondencja sztuk. Cz. 2 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 129-139
  Tworzenie filmu krok po kroku w programie internetowym FlexClip: rejestracja (zakładanie konta), opis okna użytkownika, tworzenie filmu od podstaw, zmiana tła, dodawanie tekstu, obrazków, muzyki do scen filmu, zapisywanie gotowego filmu, zastosowanie w edukacji.
 16. Muzyka, obraz i tekst : o Marcinie Rychlewskim w rozmowie z Michałem Januszkiewiczem / rozm. przepr. Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 142-159
  O życiu, twórczości artystycznej i naukowej prof. UAM, dr. hab. Marcina Rychlewskiego (1972-2019).

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności