Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Lipiec, sierpień 2024: pn., czw. 10.00-17.00; pn., śr., pt. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Wybór publikacji za lata 2020-2024

Książki:

 1. Podróż do świata uczuć : program edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci / Bożenna Wardęszkiewicz, Elżbieta Zawadzka. - Warszawa : Difin, 2023. Sygnatura 46 637
 2. Trauma u młodzieży : konsekwencje i uwarunkowania / Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, 2023. Sygnatura 46 650
 3. Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością : ruch i rozwój / redakcja naukowa Jacek Szmalec. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura 46 623
 4. Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka : ćwiczenia / red. Szmalec, Jacek. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura 46 649

Artykuły z czasopism:

 1. Zaburzenia depresyjne u dzieci / Agnieszka Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2024, nr 4, s. 42-44
 2. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2024, nr 3, s. 42-45
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej - pomysł na terapię zabawą / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2023, nr 2/3, s. 27-33
 4. Jak rozmawiać na trudne tematy? / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 1, s. 59-60
 5. Reaktywacja terapii integracji sensorycznej? / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2023, nr 1, s. 52-56
 6. Złość i agresja w szkole : jak na nie reagować ? / Małgorzata Łuba // Remedium. - 2020, nr 10, s. 2-5
 7. Stop agresji : scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2022, nr 9, s. 27-29
  Propozycja zajęć dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowej.
 8. Jak zachęcać uczniów do podejmowania wyzwań? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 35-40
 9. Koncepcja neuroróżnorodności / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 31-34
  Założenia koncepcji neuroróżnorodności według Thomasa Armstronga. Jak wspierać ucznia z neuroróżnorodnością - podstawowe kroki w pracy z uczniem.
 10. Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi / Marta Florkiewicz-Borkowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 24-26
  Trening Umiejętności Społecznych. Kompetencje społeczno-emocjonalne: samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna, umiejętność budowania relacji, odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Wskazówki do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
 11. Dzieci nieśmiałe : diagnoza czy etykieta ? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2020, nr 3, s. 22-24.
 12. Wspomaganie dzieci z trudnościami poza szkołą : terapia czaszkowo-krzyżowa / Anna Komar // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 14-15.
 13. Jeśli nie kara, to co ? / Katarzyna Iwanicka // Remedium. - 2020, nr 1, s. 28-29.
  Motywacja i jej znaczenie w życiu dziecka.

Scenariusze:

 1. Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska, Katarzyna Góralczyk, Monika Ostrowska-Cichy, Anna Wangin Dmyterko. Warszawa : Difin, 2022, s. 76-98. Sygnatura 46606
  Bogaty wybór scenariuszy zajęć dla różnych grup dzieci, młodzieży, dorosłych opartych m.in. na aktywności plastycznej, teatralnej, muzycznej.
 2. Uczeń w świecie Arte – o zaletach stosowania arteterapii w szkole. Scenariusze pracy / Katarzyna Góralczyk. W: Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska i in. Warszawa : Difin, 2022, s. 54-75. Sygnatura 46606
  Scenariusze zajęć dla młodzieży w wieku 13-17 lat wspomagających radzenie sobie ze zmartwieniami, stresem, budujące wiarę w siebie (s. 60-75). Przykłady ćwiczeń wspomagających: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, odreagowanie stresu, poznanie siebie, akceptację siebie, radzenie sobie z emocjami (s. 54-60).
 3. Arteterapia w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Scenariusze pracy z dziećmi / Monika Ostrowska-Cichy. W: Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska i in. Warszawa : Difin, 2022, s. 76-98. Sygnatura 46606
  Scenariusze dla dzieci w wieku 8-14 lat z świetlicy szkolnej, placówki wsparcia dziennego. Cele zajęć: wsparcie całościowego rozwoju dziecka w oparciu o aktywność twórczą, wzmacnianie poczucia bycia ważnym i potrzebnym, poznanie własnych emocji, uświadamianie sobie marzeń i ważnych celów, rozwijanie umiejętności bycia uważnym na siebie i innych, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
 4. Arteterapia z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami / Anna Wangin Dmyterko. W: Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska i in. Warszawa : Difin, 2022, s. 133-143. Sygnatura 46606
  Scenariusze zajęć dla rodziców. Cele zajęć: rozwijanie umiejętności określania siebie, stymulowanie twórczego podejścia do sytuacji życiowych, głębsze rozumienie emocji oraz wewnętrznych konfliktów.
 5. Teatroterapia w edukacji i terapii / Anna Wangin Dmyterko. W: Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska i in. Warszawa : Difin, 2022, s. 99-132. Sygnatura 46606
  Scenariusze zajęć mających na celu:
  - inicjowanie rozmowy w sytuacjach nagłych z druga osobą (dla dzieci w wieku 9 lat),
  - poprawa funkcjonowania społecznego w zakresie komunikacji z drugą osobą (dla dzieci w wieku 9-10 lat), rozwijanie umiejętności współpracy w grupie (dla młodzieży w wieku 15-17 lat),
  - kształtowanie postawy komunikacyjnej poprzez rozwijanie zainteresowań dziecka (dla dziecka w wieku 8 lat z mutyzmem wybiórczym ciężkiego stopnia),
  - rozwijanie motywacji do działań artystycznych – teatralnych (dla dzieci w wieku 8-9 lat),
  - rozwijanie wyobraźni, twórczego działania w sytuacjach nieoczekiwanych na scenie (dla dzieci w wieku 7-8 lat),
  - rozwijanie zdolności teatralnych i zainteresowań plastycznych (i inne, dla osób dorosłych – członków grup artystycznych).

 

Wybór publikacji za lata 2016-2019

Książki:

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 160
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 Sygnatura 45 684
 3. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 161
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Wydanie II zmienione. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 Sygnatura 46 169
 5. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań, 2017 Sygnatura 45 929
 6. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017 Sygnatura 45 930
 7. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 46 172
 8. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk, 2018 Sygnatura 45 959
 9. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011 Sygnatura 46 023
 10. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 10. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 794
 11. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta i in. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018 Sygnatura 46 095
 12. Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  Sygnatura 46 097
 13. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 45 891

Artykuły z czasopism:

 1. Alfabet arteterapii : [propozycje zabaw plastycznych] / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 42-46
 2. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 41-46
 3. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 44-49
 4. Autyzm i zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 6, s. 8-9
 5. Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 30-32
 6. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 4, s. 6-8
 7. Geniusze z niskim ilorazem inteligencji - fenomenalne zdolności Sawantów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 33-36
 8. Jak wspierać rozwój uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 10-15
 9. Kino przyjazne sensorycznie - nadwrażliwość, empatia i radość życia : [Spektrum Autyzmu] / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 4, s. 2-5
 10. Leworęczność u dzieci / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 1, s. 6-8
 11. Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 12-13
 12. Motywowanie dziecka z autyzmem : dla rozwijania nowych umiejętności i zachowań podczas treningu umiejętności społecznych / Beata Brzezińska, Iwona Szałas // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 18-21
 13. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 4-10
 14. Stymulowanie rozwoju motorycznego - ćwiczenia i terapia ręki / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 29-32
 15. Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 44-47  
 16. Terapia zajęciowa / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 20-22
 17. Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania / Joanna Soboń // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 39-42
 18. Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych / Joanna Kapuścińska-Kozakiewicz // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 38-42
 19. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży / Anna Naruszewicz // Remedium. - 2019, nr 6, s. 5-7

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności