Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Nowości
Wykaz nowości 8/2015 (grudzień) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 grudnia 2015 12:15

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

8/2015 (grudzień)

 

1.     Banasiak M., Wołowska A. (red.), Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, Warszawa 2015

2.     Bąbel P., Wiśniak M.,12 zasad skutecznej edukacji czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot 2015

3.     Borecka-Biernat D. (red.),Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, Warszawa 2013

4.     Brzezińska M., Graczkowska M., Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?, Warszawa 2012

5.     Gispert C., Vidal J.A., Millan J., Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw, Kielce 2014

6.     Gójska A., Mediacje rodzinne, Warszawa 2014

7.     Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2014

8.     Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013

9.     Leśniakiewicz M., Babia Góra i okolice : przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Sucha Beskidzka 2015

10.   Ostrowska M., Sterna D., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki, Warszawa 2015

11.   Pinkwart M., Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015

12.   Pitler H., Hubbell E.R., Kuhn M.,Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach,Warszawa 2015

13.   Przygońska E., Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem, Toruń 2015

14.   Sikorska I., Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka, Kraków, 2014

15.   Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014

16.   Szluz B., Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rzeszów 2014

 
Przydatne artykuły z czasopism PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 października 2015 13:59

PRZYDATNE  ARTYKUŁY Z CZASOPISM

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej

(wybór z lat: 2014, 2015)

 

 • Cyberprzemoc – częstość występowania, świadomość zagrożenia, możliwości ochrony / Sandra Kryska // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. – 2014, nr 1, s. 151-161
 • Czy dieta może kształtować odporność dziecka / Karolina Łagowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5, s. 15-19
 • Czy dzieci wiedzą, czym jest „hejt”? / Tadeusz Peter // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 4, s. 61-62
 • Czy istnieje potrzeba uczenia dzieci uważności? / Marta Komorowska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 53-55
 • Czy sześciolatki dorosły do szkoły? / Ewa Maksymowska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 48-50 (Problemy młodszego dziecka w klasie. Praca z młodszymi dziećmi. Rola szkoły.)
 • Czytanie nie musi być passe / Barbara Burak // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s. 63-68 (Działania zachęcające uczniów do czytania.)
 • Dogoterapia jako forma terapii wspomagającej w pracy z dzieckiem – okiem praktyka / Dorota Kozioł-Żurawska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 1, s. 19-20
 • Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego / Ewa Rolnik-Sadowska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 5/6, s. 26-32
 • Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Ewa Palka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2015/2016, nr 1, s. 37-62 (Dysk Google – narzędzie internetowe do wspomagania nauczania i uczenia się.)
 • E-lektury w kształceniu polonistycznym / Ewa Palka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2014/2015, nr 2, s. 24-35 (Narzędzia internetowe w pracy polonisty: blogi, webquest, Wiki, portale społecznościowe, biblioteki internetowe.)
 • Elementy Metody Dobrego Startu w profilaktyce i terapii logopedycznej / Izabela Sochacka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014, nr 4, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-III, VI-VIII (Istota Metody Dobrego Startu. Scenariusz zajęć logopedycznych z wykorzystaniem tej metody do piosenki „Trzy kurki” dla dzieci sześcioletnich.)
 • Gry i zabawy dla dzieci z trudnościami w koncentracji / Paulina Ilska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 40-41
 • Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych / Aneta Sylwia Baranowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 5, s. 24-30
 • Introwertyk w szkole / Paula Pilarska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s. 19-25 (Tworzenie otoczenia sprzyjającego uczniom o różnych typach osobowości. Wskazówki dla nauczyciela jak wykorzystać możliwości i potencjał introwertyka oraz ekstrawertyka.)
 • Jak czytać obraz? / Danuta Rajewicz // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2014/2015, nr 2, s. 59-88 (Metryczka, temat, kompozycja, charakterystyka modelu, światło, kolorystyka, wyraz dzieła (ekspresja). Przykład analizy obrazu.)
 • Jak czytać plakat? / Danuta Rajewicz // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2014/2015, nr 4, s. 57-71 (Techniki i rodzaje plakatu. Plakat ilustracyjny, fotograficzny.)
 • Jak czytać rzeźbę? / Danuta Rajewicz // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2014/2015, nr 3, s. 43-57 (Typy rzeźby, materia rzeźbiarska, kompozycja, kolorystyka i światło, ekspresja dzieła. Przykład analizy rzeźby.)
 • Jak to, bije? Jak to, pluje? / Anna Kałuba-Korczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 11, s. 52-55 (Jak współpracować z rodzicami, którzy nie dopuszczają do siebie informacji o trudnych zachowaniach ich dzieci?)
 • Jak rozmawiać z młodzieżą o pomocy humanitarnej i rozwojowej na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum? / Elżbieta Krawczyk // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 8/9, s. 6-7 (Edukacja globalna w gimnazjum. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za losy świata. Stawianie czoła wyzwaniom ludzkości. Działania związane z pomocą humanitarną i współpracą rozwojową.
 • Jak rozwijać empatię u dzieci / Maciej Ciechomski // NOWA SZKOŁA. – 2014, nr 9,
  s. 27-33
  (Ewolucja empatii. Jak rozwijać empatię? Mary Gordon i „Korzenie empatii”. Sposoby rozwijania empatii w klasie szkolnej. Program Dobry Kolega. Efekty programu.)
 • Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów… / Mariola Kozak // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 2, s. 12-13
 • Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży / Bogdan Stańkowski // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 1, s. 73-92
 • Kształcenie do miłości i przez miłość / Paweł Polowczyk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 1, s. 3-12
 • Kto nosi plecak, czyli o samodzielności / Anna Koszarna // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 2, s. 45-52 (Wspieranie samodzielności dziecka. Granica pomiędzy troską a nadopiekuńczością.)
 • Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków / Joanna Czapla // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 11, s. 60-62 (Zabawy oddechowe, ortofoniczne, fonacyjne, artykulacyjne, rytmiczne, słuchowe.)
 • Mały konstruktor : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 11, s. 48-51 (Zabawy konstrukcyjne. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w wieku 3-6 lat - scenariusze zajęć.)
 • Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 1, s. 46-50 (Rola motywacji w efektywnym uczeniu się.)
 • Motywowanie uczniów do nauki – jak to robić skutecznie? / Magdalena Goetz // POLONISTYKA. – 2015, nr 4, s. 28-30
 • Nasi uczniowie to potencjał, nie problem / Anna Satel // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015,
  nr 1, s. 10-12
  (Poczucie własnej wartości, zaangażowanie i cel – wpływ na motywację uczniów i osiągane wyniki w nauce.)
 • Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada / Emilia Chmielewska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 1, s. 30-31 (Zagadnienia związane z prawem autorskim: prezentacje filmów w bibliotece, odtwarzanie muzyki w szkole z prywatnych płyt. Fundacja Legalna Kultura.)
 • Nowe technologie w nauczaniu języków obcych / Paweł Krawiec // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 2, s. 53-55 (Anki, Duolingo, Livemocha, Memrise, Pimsleur Method.)
 • O uczniowskich potyczkach z pisaniem, czyli jak uczyć redagowania tekstów / Grażyna Jańczyk // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2014/2015, nr 3, s. 79-105
 • O wielkich edukatorach i marnej edukacji uwag kilka / Wojciech Kojs // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014, nr 4, s. 3-8 (Procesy globalizacji a edukacja. Społeczeństwo informacyjne. Ośrodki badawczo-eksperckie (Think Tanki) jako podmioty procesów edukacji. Demokracja, komunikacja, dialog.)
 • Obraz na lekcji języka polskiego / Danuta Rajewicz // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2014/2015, nr 4, s. 36-51 (Niezbędne narzędzia do analizy obrazu: metryczka, temat, kompozycja, charakterystyka modelu, światło, kolorystyka. Propozycja wykorzystania obrazów na lekcji języka polskiego.)
 • Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu narzędzia Hot Potatoes / Ewa Palka // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2014/2015, nr 1, s. 57-69
 • Odpowiedzialność szkoły za rozwój uczniów / Jarosław Kordziński, Katarzyna Leśniewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2014, nr 4, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. IV-V (Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a praca szkoły. Nowy system wspomagania szkół: diagnoza potrzeb, wybór obszaru do rozwoju oraz planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów.)
 • Odpowiedzialność za udzielenie i nieudzielenie pomocy / Marcin Majchrzak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 11, s. 34-35 (Wypadki dzieci - odpowiedzialność prawna przedszkola. Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna i karna za wypadki z udziałem dzieci. Postępowanie powypadkowe – najczęstsze błędy.)
 • Promowanie w szkole sportów mniej popularnych / Ewa Brzozowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5, s. 52-55
 • Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Anna Korbut // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 7, s. 20-27 (Znaczenie akceptacji w grupie rówieśniczej. Źródła odrzucenia, skutki. Pomoc uczniom odrzuconym.)
 • Przyjacielskie relacje: uczeń – niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 3, s. 39-45 (Pojęcia: „przyjaźń”, „niepełnosprawność”, „integracja”. Metody wykorzystywane w integracji pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Przykładowe działania.)
 • Sztuka dobrego prowadzenia rozmowy / Lidia Tkaczyńska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 33-37 (Język oficjalny w pracy dyrektora szkoły. Złe zachowanie rozmówcy. Asertywna odmowa. Reakcja na krytykę. Kontrola emocji i zachowania asertywne. Unikanie gaf. Reakcja na gafę.)
 • Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia / Andrzej Mamroł // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 3, s. 20-27 (Telefon komórkowy – charakterystyka ogólna, możliwości, zagrożenia, wykorzystanie w działaniach edukacyjnych.)
 • Trzy pomysły na planszówki : scenariusze zajęć międzyprzedmiotowych / Karol Sarna // POLONISTYKA. – 2015, nr 4, s. 40-43 (Zalety gier planszowych i przykłady ich zastosowania na języku polskim.)
 • Zespół deficytu natury w szkole / Małgorzata Stańczyk // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 56-57 (Unikanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą – niekorzystny wpływ na edukację dzieci.)
 • Znaczenie pewności siebie / Jan Fazlagić // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 22-24 (Pewność siebie a poczucie własnej wartości. Objawy braku pewności siebie. Znaczenie pewności siebie, m.in. w  pracy nauczycieli i dyrektorów szkół.)
 • W wirtualnej pułapce – uzależnienie od Internetu / Radosław Mysior // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 2, s. 19-28 (Co to jest uzależnienie? Definicja, fazy, typy uzależnienia od Internetu. Diagnoza i skala problemu. Działania profilaktyczne.)
 • Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 43-47 (Sposoby zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, m.in. cyfrowa mapa, prezentacja w chmurze, materiał filmowy.)
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej : prowadzenie szkolnego czasopisma / Anna Gruntkowska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 2, s. 21-24 (Prowadzenie szkolnego czasopisma w formie bloga - propozycja dla kółka dziennikarskiego.)
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 31


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.