Wykaz nowości 5/2014 (maj) Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 maja 2014 13:15

 

 

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

5/2014 (maj)

 

1.      Biernat T., Malinowski J.A., Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne, Toruń 2013

2.      Cieszyńska-Rożek J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków 2013

3.      Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010

4.      Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja ustawiczna : pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Sosnowiec 2013

5.      Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Role nauczyciela w edukacji szkolnej, Sosnowiec 2013

6.      Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, Sosnowiec 2013

7.      Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Uwarunkowania współczesnej szkoły, Sosnowiec 2013

8.      Domagała A., Mirecka U., Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, Lublin 2010

9.      Leszczyński G., Zając M., Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi, studia i szkice, Warszawa 2013

10. Magda-Adamowicz M., Kataryńczuk-Mania L. (red.), Dziedziny kształcenia w klasach I-III, Warszawa 2013

11. Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Toruń 2013

12. Musioł M., Pedagogizacja medialna rodziny : zakres, uwarunkowania, dylematy, Katowice 2013

13. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków 2014

14. Opala-Wnuk K., Sztuka, która pomaga dzieciom : techniki arteterapii – mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa z kolorem, drama, teatr terapeutyczny, Łódź 2012

15. Węsierska K., Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia, Toruń 2013

 

 

 

 
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0