Wykaz nowości 6/2014 (lipiec) Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 czerwca 2014 11:42

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

6/2014 (lipiec)

 

1.      Dix P., Jak oceniać postępy uczniów : wskazówki dla nauczycieli, Warszawa 2014

2.      Dymara B., Ogrodzka-Mazur E., Dziecko w świecie literatury i w życiu współczesnym, Kraków 2014

3.      Dziwisz S., U boku Świętego : rozmowa z Gian Franco Svidercoschim, Kraków 2013

4.      Fryt J., Funkcje wykonawcze i regulacja zachowania u dzieci chorych na astmę i cukrzycę, Warszawa 2013

5.      Kohut D. (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, Kraków 2013

6.      Koper S., Sławne pary PRL, Warszawa 2014

7.      McCarthy C., Droga, Kraków 2013

8.      Minge N., Minge K., Jak wspierać rozwój dziecka w wieki 6-13 lat?, Warszawa 2013

9.      Munro A., Przyjaciółka z młodości, Kraków 2013

10. Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Warszawa 2014

11. Ponikło T., Józef Tischner : myślenie według miłości : ostatnie słowa, Kraków 2014

12. Rode M., Style myślenia przestępczego : podstawy teoretyczne i diagnostyczne, Warszawa 2013

13. Rogers B., Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli, Warszawa 2014

14. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Kraków 2013

15. Sosińska-Kalata B., Chuchro E. (red.), Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa, Warszawa 2013

16. Wilk M., Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne, Sopot 2014

17. Wyczesany J. (red.), Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia, Gdańsk 2014

 
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0