Wykaz nowości 1/2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 12:38

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

1/2016 (styczeń)

 1. Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2015
 2. Gocłowska A. (red..), Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących) : praca zbiorowa, Warszawa 2015
 3. Gocłowska A. (red.), Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów : praca zbiorowa, Warszawa 2015
 4. Gocłowska A. (red.), Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla rodziców : praca zbiorowa, Warszawa 2015
 5. Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli : jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Warszawa 2015
 6. Jeżowski Antoni J., Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką, Warszawa 2015
 7. Kaczmarek B.B., Wojciechowska A. (red.), Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Kraków 2015
 8. Kapcia A., Wojnarowska M. (wybór i oprac.), W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, Warszawa 2015
 9. Kulpa-Szustak I., Wojtulewicz J., "Wszystko jest poezja..." : poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze, Warszawa 2014
 10. Lenart R., Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły, Warszawa 2014
 11. Moss C.M., Brookhart S.M., Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, Warszawa 2014
 12. Sterna D. (red.), Oceniam, ucząc : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2015
 13. Zusak M., Złodziejka książek, Warszawa 2015
Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2016 15:44
 
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0