Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Nowości - grudzień 2022

Wybór materiałów dostępnych w zbiorach PBW Filii w Suchej Beskidzkiej – grudzień 2022

Awans nauczyciela

 • Awans na nauczyciela mianowanego / Piotr Gąsiorek // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 38-43
  Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego krok po kroku: podstawy prawne, zadania, osoby odpowiedzialne, dokumentacja, terminy.
 • Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora : nowe zasady [stan prawny: wrzesień 2022] / red. A. Stebelska. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2022. Sygnatura 46.600
  Kompendium wiedzy na temat nowych zasad awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. Stanowisko mentora. Opiekun stażu. Przebieg stażu. Dokumentacja. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, teczka na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Szkoła - zarządzanie

 • Jaka powinna być dobra szkoła? / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 72-76
  Wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk związanych z oświatą.
 • IX Kongres Edukacja i Rozwój / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 10-13
  Wyzwania dla szkół w obliczu kryzysu. Rola dyrektora szkoły. Budowanie społeczności szkolnej opartej na wartościach i relacjach. Wzmacnianie relacji międzyludzkich i poczucia sprawstwa. Wspieranie w rozwoju i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Dbałość o zdrowie mentalne i fizyczne.
 • Zwolnienia i usprawiedliwienia / Krzysztof Nowicki // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 30-32
  Szkolne procedury zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Ważne zasady. Formy: papierowa, elektroniczna i hybrydowa. Wzory dokumentów: zwolnienie, usprawiedliwienie, oświadczenie rodzica ucznia pełnoletniego. 

Dyrektor szkoły

 • Samoocena dyrektora / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 25-29
  Jak dokonać samooceny swojej pracy. Przykłady pomocnych ćwiczeń do samooceny.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Specjalne potrzeby edukacyjne

 • Pilnie potrzebna pomoc uczniom / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 14-17
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole: zapotrzebowanie, realizacja według nowych standardów.
 • Trudna praktyka inkluzji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 20-23
  Nauka uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkołach masowych. Edukacja włączająca. Wychowanie do różnorodności bez uprzedzeń.

Egzaminy szkolne

 • Matura 2023 / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 34-37
  Dwie formuły matury: Formuła 2015 oraz Formuła 2023. Różnice w zakresie wymagań, warunków dostosowania egzaminu, czasu ich trwania. Kalendarz zadań związanych z przygotowaniem egzaminów.

Zachowanie uczniów

 • Dojrzewanie oparte na zaufaniu / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 55-56
  Wspieranie procesu dojrzewania uczniów. Budowanie relacji opartej na zaufaniu – przykładowe działania.
 • Czy i jak oceniać zachowanie? / Żmijewska-Kwiręg // Dyrektor Szkoły. - 2022, nr 12, s. 82-85
  Ocena zachowania ucznia – przepisy oświatowe i praktyka. Propozycja zmiany podejścia. Wskazówki dla dyrektora. Ocenianie skoncentrowane na rozwoju dziecka.

Wychowanie

 • Wychowanie do hojności / Beata Nadolna // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 10-11
  O kształtowaniu umiejętności bycia hojnym i bezinteresownym.
 • O hojności w miłości / Sylwia Wytykowska // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 12-14
  Pięć sposobów okazywania miłości: afirmacja, dotyk, czas, pomoc, prezent.
 • Dziecko w świecie antropocenu – wychowanie w czasach kryzysu klimatyczno-ekologicznego / Maciej Mrozowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 27-32
  Podstawowe potrzeby rozwojowe okresu średniego dzieciństwa. Zrównoważony rozwój dziecka. Wspieranie autonomii. Wspieranie postawy ekologicznej.

Współpraca z rodzicami

 • Jak budować nić porozumienia z rodzicami uczniów na podstawie konstruktywnej komunikacji? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2022 nr 10, s. 18-22
  Warunki konstruktywnej komunikacji. Komunikaty budujące porozumienie. Unikanie komunikatów odcinających od empatii i sprzyjających słownej przemocy. Style komunikowania się z grupą rodziców.

Scenariusze zajęć, uroczystości, pomoce do zajęć

 • Bądźmy hojni dla innych : scenariusz zajęć dla klas I-III SP / Ewa Kowalska // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 17
  Cele zajęć: uwrażliwianie dzieci na dzielenie się z innymi, kształtowanie empatii.
 • Hej, kolęda, kolęda : scenariusz spotkania kolędowego / Maria Pawlisz // Wychowawca. - 2022, nr 12, s. 23-26
  Spotkanie kolędowe dla dzieci i dorosłych. Jasełka.
 • Sztuczki ze sztuką : scenariusze metodyczne z arteterapii / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 11-14
  Tematyczne ćwiczenia plastyczno-ruchowe z papierem i zabawy logiczne o sztuce. Propozycje  dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • „Nauka poszła w las” i zagrożone gatunki / Monika Litwinow-Cieślewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 15-21
  Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym na temat: "Zagrożone leśne gatunki". Wiersz pt. „Chroń przyrodę” M. Litwinow-Cieślewicz. Propozycje zabaw i gier (puzzle, zgaduj-zgadula, gra w klasy). Ćwiczenia na koncentrację uwagi, oddechowe i relaksacyjne.
 • Filmy pod choinkę, czyli opowieści w świątecznym klimacie dla każdego / Katarzyna Kebernik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 40-42
  Przykłady wartościowych filmów dla dzieci o tematyce bożonarodzeniowej.
 • Dzień Babci i Dzień Dziadka z książką w przedszkolu / Julita Pasikowska-Klica // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 52-53
  Przykłady literatury dziecięcej, w której bohaterami są babcia lub dziadek. Propozycje aktywności (zadań dla dzieci) z książką.
 • Świąteczny czas / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 54-58
  Scenariusz przedstawienia „Gwiazdka w Stumilowym lesie” dla dzieci sześcioletnich oraz przedstawienie o choince dla dzieci czteroletnich.
 • Jak rozwijać wśród uczniów solidarność społeczną? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 4-8
  Propozycje aktywności rozwijających umiejętność współodpowiedzialności i współdziałania. Przykłady ćwiczeń, zabaw, gier planszowych. Scenariusz happeningu. Wolontariat. Service-learning – uczenie się przez zaangażowanie. Drama „Królestwo Palety”.
 • Znaczenie ruchu dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci : propozycje ćwiczeń i zabaw na każdy dzień / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 10-13
  Przykładowe zabawy i aktywności: ludzie do ludzi, berek, taniec z balonem, zabawa w sanie, cienie, spacer w lesie, spacer z przyjacielem, rywalizacja, z wyspy na wyspę.
 • Odwrócona klasa jako skuteczna metoda zaangażowania uczniów w proces edukacyjny / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 23-25
  Jak przeprowadzić lekcję według modelu odwróconej klasy z uczniami młodszymi i starszymi (szkoła podstawowa) – rady, inspiracje, pomysły.
 • Kodowanie w szkole : korzyści i propozycje zabaw / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 33-37
  Korzyści nauki kodowania i programowania. Przykłady zabaw z kodowaniem dla klas młodszych szkoły podstawowej.
 • Ukraińska kultura na wyciągnięcie ręki / Joanna Majewska-Grabowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 38-41
  Scenariusz zajęć na temat kultury ukraińskiej dla klas młodszych i starszych szkoły podstawowej.
 • Zajęcia plastyczne na wybrany dzień - zima : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas I-III / Izabela Kamińska // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 44
  Scenariusz zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej.
 • Jesteśmy różni, ale równi : scenariusz dla klasy, do której uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Izabella Bartol // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 45-47
  Propozycja zajęć dla starszych uczniów szkoły podstawowej.
 • O plamie barwnej, która nie chciała być płaska : papierowe historyjki w nowej odsłonie / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2022, nr 10, s. 48-50
  Scenariusze zajęć z plastyki inspirowane wybranymi epokami w historii sztuki. Propozycja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności