Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

WYKAZ NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH 1/2023

Nauczyciel, szkoła

 • Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura 46 628
 • Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędna dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów / autorzy: Małgorzata Celuch, Sofiya Revkovych. - Stan prawny od 1 września 2022 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2022. Sygnatura 46 630
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu : praktyczne zastosowanie przepisów / Zofia Rudzińska, Wanda Pakulniewicz. - Stan prawny: styczeń 2023 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2023. Sygnatura 46 626 cz
 • Szkoła Waldorfska : wprowadzenie / Christof Wiechert. - [Kraków] : Wydawnictwo Nearche, cop. 2014 [2020]. Sygnatura 46 648

Pedagogika, edukacja

 • Myślenie w edukacji / Matthew Lipman ; tłumaczenie: Anna Łagodzka. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. Sygnatura 46 624
 • Pedagogika homo amans : inspiracje modele perspektywy / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura 46 633
 • Pedagogika i teologia w realizacji zadań codzienności / redakcja Maria Szymańska, Zbigniew Marek SJ, Janusz Mółka SJ, Miłosz Mółka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2022. Sygnatura 46 634

Rozwój dzieci

 • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura 46 607 cz
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji / Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski ; współpraca Magdalena Woynarowska. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Sygnatura 46 608 cz

Wychowanie

 • Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć / Anna Radwańska, Anita Sołtys. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura 46 617
 • Psychologia wychowawcza. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura 46 639cz
 • Psychologia wychowawcza. 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura 46 640cz
 • Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura 46 653
 • Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018.  Sygnatura 46 654
 • Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - 1 dodruk. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura 46 652

Logopedia

 • Nasze dziecko mówi : rozważania o rozwoju mowy dziecka / Józef Porayski-Pomsta. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023. Sygnatura 46 627
 • Surdologopedia : teoria i praktyka / red. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Sygnatura 46 646

Komunikacja w przestrzeni edukacyjnej

 • Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej / Marzena Kowaluk-Romanek, Małgorzata Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Sygnatura 46 609
 • Język i komunikacja : wprowadzenie dla pedagogów / Anna Wileczek. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2020. Sygnatura 46 619 cz
 • Język w biegu życia / redakcja naukowa Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2019. Sygnatura 46 620

Odżywianie, edukacja żywieniowa

 • Edukacja żywieniowa / Isobel R. Contento ; przełożyli Olga Siara, Małgorzata Guzowska, Wojciech Szczepański ; redakcja naukowa polskiego wydania Barbara Woynarowska, Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Woynarowska-Sołdan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018. Sygnatura 46 615 cz
 • Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników / red. Magdalena Woynarowska-Sołdan,  red. Barbara Woynarowska, . - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2022. Sygnatura 46 647

Technologia informacjno-komunikacyjna w edukacji, kompetencje cyfrowe

 • Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Wydanie II. - Warszawa : CeDeWu, 2023. Sygnatura 46 618
 • Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój / Marlena Plebańska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin SA, 2021. Sygnatura 46 621
 • Pedagogika medialna / redakcja naukowa Bronisław Siemieniecki. - Wydanie nowe, wydanie drugie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021. Sygnatura 46 635 cz
 • Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. - Wydanie pierwsze, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. Sygnatura 46 643

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży

 • Agresywność nieletnich : fenomen, etiologia, profilaktyka / redakcja naukowa Paulina Perska-Gradowska, Dorota Rondalska, Agnieszka Nymś-Górna. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura 46 605
 • Oswoić potwora gniewu / Holly Forman-Patel ; ilustracje: Claudio Cerri ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka, 2021. Sygnatura 46 632
 • Zaburzenia u dzieci i młodzieży : co obciąża nasze dzieci i jak możemy im pomóc / Michael Schulte-Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk ; Warszawa : Dobra Literatura, copyright 2019. Sygnatura 46 656

Mediacje w szkole

 • Zarys pracy mediatora szkolnego / Anna K. Duda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. Sygnatura 46 622

Diagnostyka edukacyjna

 • Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko. - Wydanie rozszerzone, wydanie drugie. - Warszawa : PWN, 2021. Sygnatura 46 611 cz
 • Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Wydanie V. - Warszawa : Difin, 2018. Sygnatura 46 612 cz
 • Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. Sygnatura 46 613 cz

Terapia pedagogiczna

 • Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością : ruch i rozwój / redakcja naukowa Jacek Szmalec. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura 46 623
 • Podróż do świata uczuć : program edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci / Bożenna Wardęszkiewicz, Elżbieta Zawadzka. - Warszawa : Difin, 2023. Sygnatura 46 637
 • Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka : ćwiczenia / red. Szmalec, Jacek. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura 46 649
 • Trauma u młodzieży : konsekwencje i uwarunkowania / Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, 2023. Sygnatura 46 650

Psychoterapia, socjoterapia

 • Psychoterapia : podręcznik akademicki. [2], Praktyka / red. nauk. Lidia Grzesiuk. - Warszawa : "Eneteia" Wydaw. Psychologii i Kultury, 2006. Sygnatura 46 641
 • Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej / red. Katarzyna Korona. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023. Sygnatura 46 645

Kształcenie specjalne

 • Pedagogika specjalna : zarys tematyki / Bożena Krupa, Józef Sowa. - Wydanie pierwsze. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2021. Sygnatura 46 636 cz

Praca socjalna, pomoc społeczna

 • Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Diffin, 2021. Sygnatura 46 614
 • Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2022. Sygnatura 46 638 cz

Medycyna

 • Neonatologia / redakcja naukowa Jerzy Szczapa. - Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL : Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., copyright 2022. Sygnatura 46 629 cz
 • Neurologia wieku podeszłego / redakcja naukowa Agnieszka Gorzkowska, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023. Sygnatura 46 631 cz

Cyberzagrożenia

 • Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Wydanie 1, dodruk 4. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. Sygnatura 46 610
 • Epidemia smartfonów : czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa? / Manfred Spitzer ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2021. Sygnatura 46 616

Socjologia, psychologia

 • Socjologia : wykłady o społeczeństwie / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak Horyzont, 2021. Sygnatura 46 644 cz
 • Wstęp do socjologii / Norman Goodman. - Poznań : Zysk i S-ka, 2009. Sygnatura 46 651 cz
 • Wywieranie wpływu na ludzi : psychologia perswazji / Robert Cialdini. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2023. Sygnatura 46 655 cz 

 

 

© 2023 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności