Nowości metodyczne w pracy nauczyciela 2021

Materiały dostępne w zbiorach PBW Filii w Suchej Beskidzkiej

2020/2021

PRACA SZKOŁY I NAUCZYCIELA w czasach pandemii i nie tylko

Zarządzanie - artykuły z czasopism:

 1. BHP edukacji zdalnej / Karolina Cieślik // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 44-46
  Propozycje rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie szkoły on-line (zgodnych z prawem). Plan tygodnia, rozkład zajęć, ilość ocen. Bezpieczeństwo dzieci biorących udział w organizowanych przez szkołę zajęciach on-line, regulamin kształcenia na odległość, wypadek podczas nauki on-line. 
 2. Wychowawca on-line / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 53-56
  Istota wychowania. Jakość komunikacji on-line: rola komunikacji interpersonalnej, budowanie kontaktu on-line, okazywanie zrozumienia. Praca nad spójnością klasy. Cechy wychowawcy. Emocje pod kontrolą. Wskazówki dla e-wychowcy.
 3. Wychowanie na odległość / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 75-77
  Problemy społeczne a tematyka lekcji wychowawczych.
 4. Trudny rok dla oświaty / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 10-14
  (Nie)przygotowany powrót. Zmęczenie psychiczne. Nauka hybrydowa. Zmiana podstawy. Przesunięty egzamin. Zawód bez praktyki.
 5. Święta w pandemii / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 26-29
  Jak zadbać o świąteczną atmosferę w szkole, jak zorganizować wirtualny opłatek, złożyć życzenia, zatroszczyć się o siebie i innych.

 6. Efektywna e-szkoła / Dorota Uchwat-Zaród, Marcin Zaród // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 21-24
  Ważne wnioski z przeprowadzonych badań. Propozycje lepszych rozwiązań
  w edukacji zdalnej. Dbanie o dobrostan psychiczny i fizyczny. Higiena cyfrowa.
 7. Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 14-16
  Strategie zarządzania e-szkołą – propozycje
  działań dyrektora, godne polecenia. Jak przyciągać uwagę uczniów i wzmacniać motywację podczas lekcji online? – przykładowe rozwiązania. Wpływ nauki zdalnej na kondycję psychiczną uczniów i nauczycieli. Zmęczenie e-szkołą - środki zaradcze.

 8. Wnioski szkół ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 21-24
  Doświadczenia szkół w okresie zdalnej edukacji. Spostrzeżenia i wnioski.

 9. Esencjalizm w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 8, s. 18-19
  Jak zoptymalizować liczbę działań i sprowadzić ją tylko do tych, które gwarantują rzeczywiste postępy.
  Sztuka dokonywania wyboru działań, rezygnacja z niepotrzebnych i nieprowadzących do zamierzonego celu.

 10. Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 8, s. 20-37
  Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących COVID-19, z przepisów wprowadzających reformę edukacji, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, w zakresie organizacji pracy szkoły, rekrutacji, bezpieczeństwa i higieny, procedury Niebieskiej Karty, w odniesieniu do obcokrajowców, rady pedagogicznej, w zakresie współpracy, dokumentacji, procesu nauczania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy stypendialnej, działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, finansów i rachunkowości, systemu informacji oświatowej, danych osobowych.

PRZEDSZKOLE

 1. Małe kroki, swobodny rozwój, zabawa i odpoczynek / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 6-10
  W jaki sposób pracować z dziećmi w czasie pandemii? Propozycja metody małych kroków, która zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i dostarcza to, co jest najważniejsze dla jego rozwoju. Przykład pracy z grupą przedszkolną w oparciu o tę metodę.
 2. Tajemnicze listy – kilka sposobów na przekazywanie sekretnych wiadomości / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 11-17
  Propozycje zabaw z szyframi. Bajka o biurze detektywistycznym „Tropik” Luśki i Piotrusia - tekst bajki oraz komentarz metodyczny.
 3. Czy znasz zaczarowane słowa: proszę, dziękuję, przepraszam? / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 18-20
  Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich.
 4. Odbiorca tekstu – dziecko : metoda dynamicznych obrazów systemu Edukacja przez ruch w praktyce / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 21-26
  Propozycje zabaw i aktywności dla dzieci w oparciu o tekst literacki.
 5. Bezpieczne przywiązanie w relacji dziecko-nauczyciel / Agnieszka Ludorowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 33-37
  Zachowania trudne u dzieci a poczucie bezpieczeństwa. Jak pomóc dzieciom z trudnościami relacyjnymi. Co może zrobić nauczyciel, aby dziecko czuło się bezpiecznie w kontakcie z nim. Poczucie bezpieczeństwa gwarantem sukcesów dziecka.
 6. Recepta na zdrowie przedszkolaka / Małgorzata Talaga-Duma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 38-39
  Znaczenie właściwego odżywiania w kształtowaniu odporności organizmu. Budowanie świadomości prozdrowotnej. Wychowanie zdrowotne.
 7. ”Zdrowy brzuszek mamy – o odporność dbamy” / Małgorzata Talaga-Duma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 40-42
  Konspekt zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 8. Oswajanie jako istotny element terapii karmienia / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 43-45
  Problemy dzieci z różnorodnymi trudnościami w przyjmowaniu pokarmów. Praca z dzieckiem i rodzicami w terapii karmienia. Oswajanie pokarmów. Projekt SEE&EAT.
 9. Kocie teatralia – jak z pomysłem zakończyć projekt badawczy / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 46-50
  Realizacja projektu badawczego poświęconego ulubionym czworonogom „Koty i kotki” - omówienie tematyki i działań.
 10. „Gdy kota nie ma…” / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 51-52
  Scenariusz inscenizacji dla dzieci na zakończenie realizacji tematu poświęconego kotom.
 11. Kobiety w nauce / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 53-56
  Konspekt zajęć dla sześciolatków. Wiersz pt. Naukowiec. Zabawy (ruchowe, badawcze, oddechowe, relaksacyjne): Mały odkrywca, naśladowanie naukowców, dopasuj naukowca do odkrycia, kolorowe doświadczenia, robotyczna zgadywanka, malowanie na mleku, zamrażanie/odmrażanie, zdmuchiwanie świecy, lewitujący astronauta.
 12. Poznaj Polskę przedszkolaku! : województwo małopolskie i podkarpackie / Beata Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 1, s. 60-66
  Położenie geograficzne, przyroda, atrakcje turystyczne, tradycje i zwyczaje regionalne.
 13. Rozwój przedszkolaka w domu : o realizacji zadań z podstawy programowej poza przedszkolem / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 29-32
  Wskazówki i propozycje realizacji
  edukacji zdalnej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Współpraca z rodzicami. Domowe projekty.
 14. Zdalnie - muzykalnie / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 6, s. 37-40
  Zdalna edukacja muzyczna. Wykorzystanie radia w edukacji muzycznej. Przydatne strony internetowe.
 15. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 8, s. 48-50
  Przykłady prac z kartek papieru (ramka na obrazek, zakładka do książki) - opis wykonania. Ćwiczenia konstrukcyjne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zabawa ruchowa.
 16. Klub Małego Detektywa : umiejętności detektywistyczne / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 8, s. 51-56
  Rozwijanie umiejętności koncentracji i uważności. Przykłady zabaw i ćwiczeń. Tekst bajki pt. Luśka i Piotruś na tropie zaginionych parówek.
 17. Zestaw ćwiczeń wspomagający terapię opóźnionego rozwoju mowy / Monika Wałaszek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 8, s. 39-44
  Propozycje ćwiczeń i pomocy dydaktycznych.
 18. Emocje dzieci w sytuacji kryzysu epidemiologicznego : bajkoterapia w odpowiedzi na strach przed wirusem / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 24-28
  Wskazania dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Tekst bajki terapeutycznej pt. Kazik, Panda Takai i lęk przed zarażeniem chorobą.
 19. Największe wyzwania w pracy z bajką terapeutyczną w grupie przedszkolnej / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 77-82
  Trudności spotykane w trakcie pracy z bajką terapeutyczną. Tekst bajki terapeutycznej pt. Panda Takai, Kazik i równowaga.
 20. Nie taki straszny lęk : jak wspierać dzieci, kiedy się boją? / Agnieszka Ludorowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 33-36
  Lęki dziecięce. Sposoby oswajania lęku. Rola dorosłych.
 21. Para – buch! Koła – w ruch!, czyli muzyka z wierszyka : zabawy i ćwiczenia rytmiczne / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2, s. 14-19
  Praca z wierszami Juliana Tuwima Lokomotywa oraz Ptasie radio – opis zajęć. Zabawy rytmiczno-ruchowe i słowne inspirowane wierszami.
 22. Zaburzenia integracji sensorycznej bez tajemnic / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2, s. 6-11
  Opis rodzajów zaburzeń.
 23. Uważność, skupienie, koncentracja dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 6-11
  Zalety treningu uważności: rozpoznawanie i odczuwanie emocji, rozwijanie umiejętności skupienia się i koncentracji. Propozycje ćwiczeń dla dzieci: ćwiczenia oddechowe, dźwięki, napinanie i rozluźnianie.
 24. Muzyka ze śmietnika / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 90-93
  Domowa orkiestra z udziałem nietypowych instrumentów (wykonanych z papieru, nakrętek, worków foliowych itp.). Muzyczne zabawy ruchowe.
 25. Smaczne zagadki : zabawa w zgaduj-zgadula, czyli nauka przez zabawę / Małgorzata Talaga-Duma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 94-95
  Wybór rymowanych zagadek związanych z nazwami warzyw i owoców.
 26. Zabawy wspierające rozwój zmysłu równowagi / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 14-16
  Rodzaje zabaw dla dzieci z zaburzeniami równowagi.
 27. O młynarzu Sylwestrze kilka dobrych słów / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 18-21
  Zabawy muzyczne (rytmiczne, taneczne) w oparciu o „dobre słowa” z opowiadania Lucyny Krzemienieckiej O Nowym Roku i o Młynarzu Sylwestrze.
 28. Konspekt sytuacji edukacyjnych dla młodszych przedszkolaków / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 36-37
  Wsparcie całościowego rozwoju podczas zabaw z tekstem literackim. Konspekt zajęć w oparciu o wierszyk Bajka taka a nie inna o dymku z komina – Jan Sztaudynger.
 29. Noworoczne postanowienia ekologiczne / Małgorzata Talaga-Duma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 38-42
  Zagadnienia ochrony środowiska w przedszkolu – tematyka, metody i formy edukacji. Scenariusz zajęć: Ekoprzedszkolak - my jesteśmy grzeczne dzieci i segregujemy śmieci!
 30. Bajkoterapia w pracy nad lękami dzieci w przedszkolu / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 52-57
  Skutki oddziaływania lęku na organizm. Strach a lęk. Lęki dziecięce. Przyczyny lęku w przedszkolu: niska pozycja w grupie, tęsknota za rodzicami, poczucie mniejszej wartości. Praca nad redukcją lęku. Wybór bajki terapeutycznej – ważne wskazówki. Tekst bajki pt. Kazik, panda Takai i nowa dziewczynka Gabrysia (redukcja lęku przed porażką wynikającą z poczucia niższej wartości).
 31. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka : zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 58-60
  Ćwiczenia plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat związane z nacinaniem papieru. Przykłady prac i zabaw.
 32. Dla babci i dziadka: proste i efektowne upominki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 62-66
  Opis wykonania prac (upominków), ilustracje i szablony.
 33. Radosne doświadczenia i eksperymenty w pracy z tekstem literackim w przedszkolu : metoda dynamicznych obrazów w praktyce / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 31-35
  Założenia metody, przykłady realizacji.

KLASY I-III

Nauczanie zdalne - artykuły z czasopism:

 1. Praca zdalna – wskazówki dla nauczycieli / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2020, nr 3/4, s. 55-61
  Realizacja nauczania zdalnego we współpracy z rodzicami. Przykładowy zapis codziennych aktywności stworzony przez nauczyciela i rodzica. Propozycje scenariuszy do zajęć na tematy: Woda – bakterie i wirusy. Woda – co badają badacze? Woda – trzy stany skupienia. Woda – podsumowanie. Woda – prezentacje twórczości.

 2. Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości / Małgorzata Wróblewska // Życie Szkoły. - 2020, nr 3/4, s. 51-54
  Przepisy, wymagania formalne. Narzędzia do nauczania synchronicznego (w tym samym czasie) i asynchronicznego (nauczyciel udostępnia materiały, uczeń uczy się i korzysta z materiałów w innym czasie).

 3. Podkasty w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2020, nr 7 , s. 16-20
  Pliki do słuchania i ich zastosowanie w edukacji. Samodzielne przygotowanie nagrań za pomocą telefonu i udostępnianie. Przydatne aplikacje i tutoriale. Przegląd stron z edu
  kacyjnymi podkastami. Propozycja zastosowania dla uczniów w klasie.

 4. Telewizyjny program edukacyjny jako inspiracja do tworzenia naturalnych sytuacji uczenia się dzieci / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 4- 7
  „Wielkie dzieła małych rąk” – program Telewizji Polskiej na czas pandemii i pracy zdalnej z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera ponad 40 odcinków sytuacji edukacyjnych, które nauczyciel może wykorzystać i łączyć z realizowanym przez siebie programem. Istotnym elementem programu są zabawy.

 5. Generatory w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 22-27
  Samodzielne tworzenie przez nauczyciela atrakcyjnych pomocy dla uczniów. Wykorzystanie generatorów materiałów dydaktycznych dostępnych w internecie (przegląd przydatnych stron internetowych). Praktyczne zastosowanie na lekcjach – pomysły.

 6. Edukacja hybrydowa / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 46-50
  Połączenie edukacji zdalnej i stacjonarnej w różnych kombinacjach. Przykładowy dzień pracy. Dostępne narzędzia internetowe.

Inne zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne - artykuły z czasopism:

 1. Dostosowanie do potrzeb uczniów / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 51-54
  Wskazówki i pomysły, jak dostosować proces uczenia się do możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Jak zdobyć siłę i odporność psychiczną? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 7 , s. 21-25
  Jak dbać o zdrowie psychiczne – przykładowy program i propozycje działań. Zabawy i ćwiczenia. Wskazówki dla nauczyciela.
 3. Jak wspierać koncentrację uwagi uczniów? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6 , s. 30-35
  Przykładowe zabawy, ćwiczenia i gry sprzyjające rozwojowi koncentracji. Karta pracy – skoncentruj się.

 4. Dziecko w czasach zarazy / Magdalena Śniegulska ; rozm. przepr. Kinga Bartkowiak // Życie Szkoły. - 2020, nr 5 , s. 10-14
  Jak postępować z dziecięcymi lękami i trudnościami spowodowanymi epidemią koronawirusa i przedłużającą się izolacją.

 5. Co w głowie piszczy? : udzielanie wsparcia uczniom przy wykorzystaniu techniki uważności / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. – 2020, nr 3/4, s. 26-28
  Trening uważności lekarstwem na stres. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci:
  Kołysanie misia, Puk, puk w serduszku, Słodka chwila.

 6. 10 sposobów na fiszki w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 22-30
  Propozycje wykonania i zastosowania fiszek w postaci karteczek/kart. Przydatne strony internetowe do tworzenia fiszek: Moje-fiszki, Canva, Quizlet oraz do pobierania zdjęć.

 7. Stałe diagnozowanie a ocena opisowa w klasach I-III / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 9-11
  Oceny cyfrowe jako element oceniania bieżącego w klasach I-III. Błędna interpretacja prawa w zakresie oceniania.

 8. Wspomaganie dzieci z trudnościami poza szkołą : terapia czaszkowo-krzyżowa / Anna Komar // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 14-15
  Terapia oparta o wrodzony Oddech Życia. Wskazania, efekty terapii.

 9. Praktyczne ćwiczenia w rozwijaniu empatii / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 9-13
  Znaczenie i metody rozwijania empatii. Przykładowe zajęcia z dziećmi rozwijające empatię.

 10. Kształtuj charakter i buduj osobowość ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 16-19
  Propozycje działań, zabaw i ćwiczeń pomocnych w kształtowaniu charakteru.

 11. Wciąż za Tobą ciągnie się – co to jest? : zabawa z poezją w klasie i nie tylko / Małgorzata Wróblewska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 22-24
  Propozycje ćwiczeń i aktywności do wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Cień”.

 12. Efekt Domina : materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, 31-38
  „Podróż po świecie wartości” - propozycja zajęć i pomocy dydaktycznych.

 13. Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 39-43
  Znaczenie aktywności muzycznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Piosenka „Jesienne smutki chmur” wraz z propozycją układu ruchowego (taniec z elementami kroków kujawiaka).

 14. Tworzymy raj edukacyjny – metody pracy wykorzystywane w Kooperatywie Edukacyjnej Ponad Horyzont / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 44-47
  Udoskonalone czytanie bostońskie. Zegar Educational Eden – daltońska inspiracja. Obowiązki – codzienna okazja do udoskonalania komunikacji między uczniami i wyrabiania nawyków. Prostota i relacja fundamentami edukacji.

 15. A może decoupage? / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. – 2020, nr 1, s. 48-50
  Propozycja wykonania kolorowych puszek do udekorowania kuchni, bądź przechowywania ziół czy innych drobiazgów - upominek dla babci i dziadka.

JEZYK POLSKI – SCENARIUSZE LEKCJI, PROPOZYCJE METODYCZNE

 1. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego : cykl scenariuszy lekcji poświęcony lekturze / Zuzanna Fijałkowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 23-101
  Scenariusze lekcji oraz pomoce: „alfabet” lektury, karty pracy, polecenia do pracy w grupach, test sprawdzający znajomość lektury, propozycje przydatnych stron internetowych i multimediów.
 2. Odsłanianie sensów – o pożytkach czterokrotnej lektury jednego wiersza : interpretacja „B-moll” Jana Lechonia / Małgorzata Juda-Mieloch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 5-22
  Propozycja metodyczna opracowania wiersza Jana Lechonia „B-moll” w zestawieniu z „Sonatą b-moll” Fryderyka Chopina oraz opisem pogrzebu Stefana Żeromskiego w 1925 roku (informacje na bazie materiałów z Narodowego Archiwum Cyfrowego). Zajęcia dla kl. VIII szkoły podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 3. Niewykorzystany potencjał : kilka uwag o szkolnych praktykach omawiania lektury obowiązkowej „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza / Małgorzata Juda-Mieloch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 103-114
  Ocena przydatności fragmentów lektury zamieszczonych w podręcznikach do języka polskiego. Własna koncepcja opracowania lektury.
 4. Przy lekturach bez myślenia krytycznego ani rusz! / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 135-139
  Zastosowanie metody symulacji rozprawy sądowej na zajęciach poświęconych opracowaniu lektur. Linki do przykładowych zajęć na temat lektur: „Chłopcy z Placu Broni”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Balladyna”, „Syzyfowe Prace”.
 5. Wspólnie tworzymy duży ruch młodych humanistów… : o prawnych i praktycznych aspektach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych / Małgorzata Jas // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 115-133
  Formalnoprawne podstawy, organizacja, przebieg, zasady, zagadnienia, lektury, tematy prac pisemnych w ramach OLiJP-SP.
 6. Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce uczenia języka polskiego / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 141-145
  Przydatne aplikacje: Genially, Trello, Nearpod, Biteable, Pobble 365.
 7. Architektura przestrzeni : Przyboś konstruktywista / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 19-27
  Propozycja interpretacji czterech wierszy Juliana Przybosia: „Gmachy”, „Notre-Dame”, „Jedna noc”, „Rzut pionowy”.
 8. W domach z betonu : o „Tryptyku”… Stanisława Barańczaka / Marcin Rychlewski // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 29-36
  Idea budownictwa wielkomieszkaniowego. Omówienie wierszy „mieszkalnych” z „Tryptyku z betonu, zmęczenia i śniegu” Stanisława Barańczaka.
 9. Ołtarz Wita Stwosza w wierszach Gałczyńskiego i Herberta / Seweryna Wysłouch // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 37-50
  Życie Wita Stwosza i dzieje ołtarza mariackiego. Omówienie dwóch wierszy: „Piosenka o Wicie Stwoszu” K. I. Gałczyńskiego oraz „Wit Stwosz: Uśnięcie NMP” Zbigniewa Herberta.
 10. Lekcja sztuki – sztuka patrzenia : o jednym z wierszy Danuty Wawiłow / Beata Przymuszała // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 51-61
  Omówienie wiersza dla dzieci „Muzeum” Danuty Wawiłow.
 11.  Biografia Adama Mickiewicza portretami opowiadana / Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 63-76
  O portretach, fotografiach, reprodukcjach przedstawiających wizerunki Adama Mickiewicza z różnych lat jego życia.
 12. Formuła koncertów rockowych jako tekstów kultury / Marta Mielcarek // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 77-85
  Fenomen muzyki rockowej i rockowego przekazu. Komunikat rockowy. Koncert rockowy jako struktura teatralna.
 13. Z komiksem do szkoły / Michał Traczyk // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 87-96
  Literatura obrazkowa. O walorach komiksów w pracy z uczniem. Propozycje wartościowych komiksów dla młodych czytelników.
 14. Plakat interaktywny jako kompozycja obrazu i słowa : korespondencja sztuk. Cz. 1 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 97-127
  Tworzenie plakatu interaktywnego krok po kroku w oparciu o internetowe narzędzia Canva oraz Glogster: rejestracja (zakładanie konta), opis okna edycji plakatu, dodawanie tła, wstawianie obrazów, filmu, notatek, załączników, zapis plakatu, zastosowanie w edukacji.
 15. Film jako sztuka opowiadania o świecie języka : korespondencja sztuk. Cz. 2 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 129-139
  Tworzenie filmu krok po kroku w programie internetowym FlexClip: rejestracja (zakładanie konta), opis okna użytkownika, tworzenie filmu od podstaw, zmiana tła, dodawanie tekstu, obrazków, muzyki do scen filmu, zapisywanie gotowego filmu, zastosowanie w edukacji.
 16. Muzyka, obraz i tekst : o Marcinie Rychlewskim w rozmowie z Michałem Januszkiewiczem / rozm. przepr. Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 142-159
  O życiu, twórczości artystycznej i naukowej prof. UAM, dr. hab. Marcina Rychlewskiego (1972-2019).

BIBLIOTEKA SZKOLNA W CZASIE EPIDEMII I NIE TYLKO

Artykuły z czasopism:

 1. Zasady obliczania tzw. pensum łączonego / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 7/8, s. 8-9
  Jak obliczać pensum dla nauczyciela łączącego pracę w bibliotece oraz zajęcia rewalidacyjne lub wyrównawcze.

 2. Biblioteka.pl – podstawowe narzędzie nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 7/8, s. 4-5
  Portal Biblioteka.pl – baza materiałów dla nauczycieli bibliotekarzy.

 3. Biblioteki szkolne w dobie pandemii / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 12-16
  Propozycja organizacji funkcjonowania bibliotek szkolnych w trakcie pandemii i inne rady odnośnie funkcjonowania biblioteki w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

 4. Nowe tablice skrócone Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej / Adam Stopa // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 22-25
  Schemat UKD - zgodny z najnowszymi tablicami skróconymi UKD.

 5. Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 26-30

 6. Wynagrodzenie nauczyciela bibliotekarza w okresie epidemii / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 32-33
  Praca zdalna, godziny ponadwymiarowe.

 7. Prawda czy fałsz? : szkoła ponadpodstawowa / Izabela Stefańska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 36-38
  Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej mających na celu: poznanie rodzajów źródeł informacji, doskonalenie umiejętności oceny prawdziwości informacji oraz kształtowanie krytycznej postawy wobec informacji pochodzących z różnych źródeł.

 8. Jak napisać informację prasową, by inni chcieli ją przeczytać / Aleksandra Olbryś // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 6-8
  Promocja w mediach.

 9. Platforma eKreda.pl w pracy biblioteki szkolnej / Renata Sowada // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 21-23
  Bezpłatna platforma dla nauczycieli umożliwiająca tworzenie własnych zasobów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych.

Scenariusze zajęć bibliotecznych, działania edukacyjne, konkursy:

 1. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS) // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 7/8, s. 17-30
  Bogaty wybór działań promujących książkę i czytelnictwo.

 2. Biblio room – w edukacyjnym pokoju cyfrowym / Aneta Szadziewska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 24-26
  Aplikacja Actionbound - przydatny program dla każdego nauczyciela do zastosowania w pracy z uczniem. Propozycja zajęć w bibliotece szkolnej.

 3. Sensacyjna historia : pytania konkursowe ze znajomości książki „Pan Samochodzik i templariusze” : szkoła podstawowa / Urszula Sadowska-Bujak // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 40-41

 4. Afryka Kazika” – test z lektury : szkoła podstawowa, kl. I-III / Monika Sochacka // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 42-43

 5. W krainie bajek – gra terenowa : szkoła podstawowa / Agnieszka Posłowska, Joanna Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 48-49
  Niekonwencjonalny sposób zachęcenia dzieci do czytania książek z biblioteki szkolnej.

 6. Bo przecież… warto czytać : pomysł na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej / Aneta Buchmiet, Jowita Kotomska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 54-55
  „Szkolna Lista Książek” - wspólne przedsięwzięcie biblioteki i społeczności szkolnej mające na celu pozyskanie nowych książek pod kątem zainteresowań uczniów.

 7. Z wizytą u księcia Popiela : scenariusz zajęć : szkoła podstawowa, kl. I-III // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 56-57
  Ciekawe zajęcia na podstawie legendy o Popielu, zastosowanie elementów escape roomu i storyline.

SCENARIUSZE LEKCJI, PROPOZYCJE zabaw, konkursów, wystaw, ćwiczeń

 1. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS) // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 7/8, s. 17-30
  Bogaty wybór działań promujących książkę i czytelnictwo.
 2. Prawda czy fałsz? : szkoła ponadpodstawowa / Izabela Stefańska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 36-38
  Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej mających na celu: poznanie rodzajów źródeł informacji, doskonalenie umiejętności oceny prawdziwości informacji oraz kształtowanie krytycznej postawy wobec informacji pochodzących z różnych źródeł.

 3. Biblio room – w edukacyjnym pokoju cyfrowym / Aneta Szadziewska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 24-26
  Aplikacja Actionbound - przydatny program dla każdego nauczyciela do zastosowania w pracy z uczniem. Propozycja zajęć w bibliotece szkolnej.

 4. Sensacyjna historia : pytania konkursowe ze znajomości książki „Pan Samochodzik i templariusze” : szkoła podstawowa / Urszula Sadowska-Bujak // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 40-41

 5. Afryka Kazika” – test z lektury : szkoła podstawowa, kl. I-III / Monika Sochacka // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 42-43

 6. Nasze fascynacje literackie – wystawa czytelnicza / Anna Korab // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 52-53.
  Propozycja wspólnego przedsięwzięcia uczniów i nauczycieli mającego na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 7. Z wizytą u księcia Popiela : scenariusz zajęć : szkoła podstawowa, kl. I-III // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 56-57
  Ciekawe zajęcia na podstawie legendy o Popielu, zastosowanie elementów escape roomu i storyline.

PROMOCJA DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA I SZKOŁY

 1. Jak napisać informację prasową, by inni chcieli ją przeczytać / Aleksandra Olbryś // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 6-8
  Promocja działalności w mediach.

TIK W EDUKACJI – PRZYDATNE NARZĘDZIA INTERNETOWE

 1. Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce uczenia języka polskiego / Iwona Gralec // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 141-145
  Przydatne aplikacje: Genially, Trello, Nearpod, Biteable, Pobble 365.
 2. Plakat interaktywny jako kompozycja obrazu i słowa : korespondencja sztuk. Cz. 1 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 97-127
  Tworzenie plakatu interaktywnego krok po kroku w oparciu o internetowe narzędzia Canva oraz Glogster: rejestracja (zakładanie konta), opis okna edycji plakatu, dodawanie tła, wstawianie obrazów, filmu, notatek, załączników, zapis plakatu, zastosowanie w edukacji.
 3. Film jako sztuka opowiadania o świecie języka : korespondencja sztuk. Cz. 2 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 129-139
  Tworzenie filmu krok po kroku w programie internetowym FlexClip: rejestracja (zakładanie konta), opis okna użytkownika, tworzenie filmu od podstaw, zmiana tła, dodawanie tekstu, obrazków, muzyki do scen filmu, zapisywanie gotowego filmu, zastosowanie w edukacji.
 4. Muzyka, obraz i tekst : o Marcinie Rychlewskim w rozmowie z Michałem Januszkiewiczem / rozm. przepr. Mariusz Chołody // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. 142-159
  O życiu, twórczości artystycznej i naukowej prof. UAM, dr. hab. Marcina Rychlewskiego (1972-2019).
 5. Streaming, webinarium w edukacji / Marcin Pawlik // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 7/8, dod. „Biblioteka Centrum Informacji”, s. 3-5
  Przydatne propozycje rozwiązań na przeprowadzenie spotkania online: Google G Suite, Microsoft Office 365, YouTube, Skype, Facebook, Messenger, Zoom i inne.
 6. Streamingowa audiowizualność w nauczaniu : platformy VOD jako wsparcie w pracy dydaktycznej i wychowawczej / Anna Równy // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 7/8, dod. „Biblioteka Centrum Informacji”, s. 6-8
  Darmowe materiały audiowizualne w sieci. Materiały wideo dla różnych grup wiekowych. Bezpłatne i częściowo płatne platformy streamingowe z filmami: Filmoteka Szkolna, Ninateka, Platige Image, Arte, Internet Archive, YouTube, VOD.pl.
 7. Wyrazowe chmurki na każdą okazję / Anna Marcol // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 9-11
  Darmowe generatory wyrazowych chmurek. Tworzenie kolorowych grafik w WordArt (krok po kroku).
 8. Apki historyczne / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 12-14
  Przydatne aplikacje na urządzenia mobilne przydatne w nauczaniu historii i rozwijające zainteresowania historią.
 9. Platforma eKreda.pl w pracy biblioteki szkolnej / Renata Sowada // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 21-23
  Bezpłatna platforma dla nauczycieli umożliwiająca tworzenie własnych zasobów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych.
 10. Biblio room – w edukacyjnym pokoju cyfrowym / Aneta Szadziewska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 24-26
  Aplikacja Actionbound - przydatny program dla każdego nauczyciela do zastosowania w pracy z uczniem. Propozycja zajęć w bibliotece szkolnej.
 11. Dołącz do eTwinning / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 4/5/6, s. 27-28
  Możliwości i korzyści wynikające z uczestnictwa w programie eTwinning.

 

2019 

AWANS ZAWODOWY, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Artykuły z czasopism:

 1. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 12-19
 2. Potrzeby w doskonaleniu nauczycieli / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 16-18

 

PODSTAWA PROGRAMOWA, PRAWO OŚWIATOWE, POLITYKA EDUKACYJNA

Książki:

 1. Biologia / Dorota Mościcka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 2. Chemia / Witold Anusiak, Aleksandra Grabowska, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 3. Filozofia, etyka / Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 4. Fizyka / Dariusz Bossowski i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 5. Geografia / Elżbieta Szkurłat i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 6. Historia / Włodziemierz K. Kowalczyk i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 7. Język łaciński i kultura antyczna / Aleksandra Klęczar, Janusz Ryba, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 8. Język polski / Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 9. Matematyka / Maciej Borodzik i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 10. Muzyka, historia muzyki / Maciej Kołodziejski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 11. Plastyka, historia sztuki / Beata Lewińska, Jerzy Mierzwiak, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 12. Wiedza o społeczeństwie / Piotr Załęski, Janusz Korzeniowski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 13. Wychowanie fizyczne / Marta Wieczorek i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)

Artykuły z czasopism:

 1. Bliżej podstawy programowej / Małgorzata Wróblewska, Małgorzata Małyska, Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 2-5
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 10-16
 3. Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 2, s. 8-9
 4. Prawne ramy oświatowe / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 70-72
 5. Procedura ustalania zawodów / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 41-45
 6. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 59-69
 7. RODO w szkole / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 41-43
 8. Szerszy katalog kar dla uczniów / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 37-40
 9. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 40-42
 10. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 39-44
 11. Wychowanie zgodne z przekonaniami / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 20-23
 12. Zmiany prawne w 2019 r. / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 18-21

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Książki:

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 160
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 Sygnatura 45 684
 3. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 161
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Wydanie II zmienione. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 Sygnatura 46 169
 5. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań, 2017 Sygnatura 45 929
 6. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017 Sygnatura 45 930
 7. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 46 172
 8. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk, 2018 Sygnatura 45 959
 9. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011 Sygnatura 46 023
 10. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 10. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 794
 11. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta i in. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018 Sygnatura 46 095
 12. Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  Sygnatura 46 097
 13. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 45 891

Artykuły z czasopism:

 1. Alfabet arteterapii : [propozycje zabaw plastycznych] / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 42-46
 2. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 41-46
 3. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 44-49
 4. Autyzm i zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 6, s. 8-9
 5. Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 30-32
 6. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 4, s. 6-8
 7. Geniusze z niskim ilorazem inteligencji - fenomenalne zdolności Sawantów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 33-36
 8. Jak wspierać rozwój uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 10-15
 9. Kino przyjazne sensorycznie - nadwrażliwość, empatia i radość życia : [Spektrum Autyzmu] / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 4, s. 2-5
 10. Leworęczność u dzieci / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 1, s. 6-8
 11. Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 12-13
 12. Motywowanie dziecka z autyzmem : dla rozwijania nowych umiejętności i zachowań podczas treningu umiejętności społecznych / Beata Brzezińska, Iwona Szałas // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 18-21
 13. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 4-10
 14. Stymulowanie rozwoju motorycznego - ćwiczenia i terapia ręki / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 29-32
 15. Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 44-47  
 16. Terapia zajęciowa / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 20-22
 17. Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania / Joanna Soboń // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 39-42
 18. Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych / Joanna Kapuścińska-Kozakiewicz // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 38-42
 19. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży / Anna Naruszewicz // Remedium. - 2019, nr 6, s. 5-7

 

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA

Książki:

 1. Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 131
 2. Pozytywna dyscyplina / Jane Nelsen ; przekład Anna Czechowska, Anna Rosiak. - Warszawa : CoJaNaTo, 2015 Sygnatura 46 090
 3. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene. - Warszawa : Edgard, 2014 Sygnatura 45 800
 4. Zarządzanie czasem w pigułce : jak planować, żeby nie zwariować / Agnieszka Makarow. - Warszawa : Edgard, 2018 Sygnatura 46 028
 5. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018 Sygnatura 46 029

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III / Karolina Prus-Wirzbicka // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 55-58
 2. Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela / Anna Witkowska-Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 14-26
 3. Dyktatura mody w szkole / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 6-7
 4. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Andrzej Janczy, Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 18-19
 5. Getting Things Done - zarządzanie zadaniami dla nauczyciela / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 6-10
 6. Jak można optymalnie zaplanować przerwę / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 26-29
 7. Jak pomóc dziecku po doświadczeniu straty? / Magdalena Hinc // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 39-41
 8. Jak pytania tworzą dobrą lekcję / Katarzyna Olejnik // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 72-75
 9. Jak wspierać nie popełniając błędów? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 25-28
 10. Kształtujące ocenianie pracy domowej / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 76-79
 11. Mediacje rówieśnicze - cz. II / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 6, s. 31-32
 12. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 5, s. 17-19
 13. Metody aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 27-32
 14. Metody kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 22-25
 15. Moda nauczycielska i uczniowska / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 8-9
 16. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 15-18
 17. Ostre przedmioty - samookaleczenia wśród młodzieży / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2019, nr 4, s. 15-17
 18. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Paula Mamrot // Remedium. - 2019, nr 3, s. 28-29
 19. Po co dzieciom granice? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 6, s. 2-4
 20. Pozwól mi być! : [poradnik dla wychowawców i nauczycieli dzieci chorujących na nowotwór] / Bogna Kędzierska // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 14-15
 21. Superwizja w pracy nauczyciela / Magdalena Poprawa // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 28-29
 22. W drodze do samodzielności - czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 33-38
 23. Warunki aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 31-36
 24. Wspieranie indywidualności ucznia na języku polskim / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 16-19
 25. Złość a wychowanie - cz. I / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 5, s. 10-11
 26. Złość a wychowanie - cz. II / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 16-17

 

SCENARIUSZE, KONSPEKTY LEKCJI, PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ

Książki:

 1. Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) / Agnieszka Wątorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 876
 2. Dzień dobry, moje emocje! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Renata Malek. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 Sygnatura 46 118
 3. Eksperymenty są super! : sekrety chemii, biologii, fizyki... / teksty: Gwenaëlle Aznar oraz Simon Anheim [ et. al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2012 Sygnatura 45 813
 4. Gry dla małych i dużych : 150 świetnych zabaw w domu i na podwórku / Valérie Monnet. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2017 Sygnatura 45 760
 5. Narysuj emocje : ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych / [opracowanie i skład: Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017  Sygnatura 45 898
 6. Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 086
 7. Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016 Sygnatura 45 782
 8. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016 Sygnatura 46 088
 9. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017 Sygnatura 45 750
 10. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Kinga Łapot-Dzierwa. - Kraków : CEBP 24.12, 2018 Sygnatura 46 184
 11. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wydanie 9. - Kraków : Impuls, 2019 Sygnatura 46 158

Artykuły z czasopism:

 1. Aby być dobrym kolegą : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczychdla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 12-13
 2. Alternatywne sposoby na lekturę : garść lekturowych wariacji, czyli kilka sposobów na odczarowanie szkolnych tekstów literackich / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 47-52
 3. Antyfundamentalizm reportażu. Warsztaty dziennikarskie / Jakub Padewski // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 93-100
 4. Budowanie wspólnoty : [konspekt zajęć dla klasy 1-3] / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 29-30
 5. Co zrobić, aby być szczęśliwym? : renesansowy (i nie tylko) przepis na szczęście ukryty w poezji : scenariusz lekcji do fraszek Jana Kochanowskiego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 28-30
 6. Cudaczek-wyśmiewaczek - odkrywanie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i w znaczeniu słów : [konspekt całodniowych zajęć zintegrowanych dla klasy 1] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 20-26
 7. Czas na mnemotechniki, czyli zapamiętaj więcej! / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 29-32
 8. Czy ja także jestem Ksawerym? : scenariusz zajęć o uświadomieniu swojej wartości w oparciu o utwór Agnieszki Osieckiej // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 20-23
 9. Czy można na mnie liczyć? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 6, s. 24-25
 10. Czy to jest miłość? : o braku pewności w wierszu Adama Mickiewicza : scenariusz lekcji do wiersza Adama Mickiewicza "Niepewność" / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 26-29
 11. Dlaczego podróże kształcą? : w podróży z Małym Księciem, bohaterem utworu Antoine'a de Saint-Exupery'ego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 24-27
 12. Easel.ly - elektroniczne plakaty i infografiki w nauczaniu i uczeniu się / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 47-72
 13. Elementy coachingu w edukacji - czy warto? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 20-24
 14. Emaze - prezentacja inna niż wszystkie / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 51-84
 15. Gry bez przygotowania / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 22-28
 16. Indywidualizacja na języku polskim z Granicą Zofii Nałkowskiej / Agata Zakrzewska-Okrojk // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 48-51
 17. Jak pokonać stres? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 14 
 18. Jak rozmawiać o Wiosennym poranku Idy Fink? / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 40-41
 19. Jak tworzyć magiczne obrazki na lekcjach języka polskiego za pomocą technologii? / Joanna Heftowicz // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 14-16
 20. Jak uczyć zarządzania finansami / Mateusz Konieczny // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 72-76
 21. Jak zostać podróżnikiem? : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie 3 / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 11-16
 22. Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów... Karty Dixit w czytaniu tekstów kultury / Agnieszka Kopacz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 49-58
 23. Kalendarz na cały rok : przykład zajęć zintegrowanych : [odkrywanie powtarzalności w przyrodzie w trakcie zabaw stymulujących rozwój holistyczny dziecka] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 17-22
 24. Kim będę? Dylematy młodości : [Mój wymarzony zawód - inscenizacja] / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 94-107
 25. Kizoa - multimedialne pokazy zdjęć i kolaże / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 40-81
 26. Kolorowe pompony i statek piracki : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 47-48
 27. Latarnik Henryka Sienkiewicza - od diagnozy do propozycji ożywienia lektury / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 7-24
 28. Lekcje języka przyjaźni / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 72-76
 29. Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju w pracy systemem Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 8-13
 30. Lektura w edukacji wczesnoszkolnej : jak wspieramy całościowy rozwój dziecka, czytając mu lektury? / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 18-19
 31. Lekturowy bigos, czyli komiks na lekcji języka polskiego / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 53-56
 32. Lista 5/10/15 : [narzędzie pomocne w efektywnym zarządzaniu czasem w edukacji wczesnoszkolnej - ćwiczenia] / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 35-41
 33. Mamy myśli w domu - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 5, s. 30-32
 34. Mapy myśli w szkole - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 6, s. 26-27
 35. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 2, s. 22-23
 36. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. II / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 3, s. 24-25
 37. Metodyczne tak dla powieści Johna Flanagana i Ricka Riordana : [scenariusze lekcji] / Karolina Kucharczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 92-100
 38. Milczący mistrz ironii, kamuflażu i ciszy - Stanisław Mrożek : [scenariusze lekcji] / Ewa Grodecka, Marta Bednarczuk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 27-39
 39. Moc myślenia wizualnego / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 24-27
 40. Muzyka w literaturze ["Muzyka dobra na wszystko? - na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza" - scenariusz lekcji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej] / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 44-47
 41. Najpiękniejsze miejsce na świecie : scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 50-51
 42. Narysuj swoje myśli : ćwiczenia w myśleniu wizualnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 43-47
 43. Nasze bziki : [odkrywanie dziecięcych hobby, w tym zainteresowań zwierzętami domowymi, podczas zabawy plastycznej, wspólnego czytania i śpiewania] /Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 39-41
 44. Nowoczesne modele uczenia : challenge based learning i problem based learning / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 42-44
 45. Obudź się do życia: John Green, Gwiazd naszych wina. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 86-101
 46. Od kreatywności do autopercepcji. Blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 85-92
 47. Odwrócić perspektywę historii - Rejtan, czyli raport ambasadora J. Kaczmarskiego. Scenariusz lekcji z zastosowaniem edukacji medialnej / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 57-58
 48. Podwodny świat : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 47-48
 49. Porozmawiajmy o Innym na podstawie obrazu Afryki Ryszarda Kapuścińskiego : [scenariusze lekcji] / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 28-48
 50. Poskromić płomienie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. ) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 70-80
 51. Poskromić wewnętrznego krytyka : [radzenie sobie z krytyką - lekcja dla klasy I-III] / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 33-37
 52. Potrafię bawić się z każdym : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy I-III // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 22-23
 53. Powtoon - fascynujące, animowane prezentacje / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 3, s. 43-84
 54. Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym : [rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji] / Anna Nowel-Śmigaj // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 25-46
 55. Ptasia husaria: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 81-91
 56. Regenerowanie sił podczas uczenia się : (ćwiczenia) / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 32-33
 57. Ruch, który uczy myśleć! : [ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej dla dzieci] / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 7-10
 58. Scenariusz zajęć do książki Inny niż wszyscy Per Nilsson / Alina Płaziak-Janiszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 42-43
 59. Szacunek dla siebie i innych : (propozycja lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej) / Barbara Charczuk // Wychowawca. - 2019, nr 3, s. 30-31
 60. Skuteczne zarządzanie czasem wolnym - matryca Eisenhowera : godzina wychowawcza dla uczniów gimnazjum oraz liceum / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 34-35
 61. Szkoła kreatywności : [zadanie twórcze w klasie V] / Danuta Bula // Wychowawca. - 2019, nr 1, s. 24-26
 62. Szkoła projektowego myślenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 28-32
 63. Sznurówki na drzewie: Jennifer Niven, Wszystkie jasne miejsca. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 73-85
 64. Teatr w nauczaniu początkowym : [teatrzyk szkolny pt.: "Czerwony Kapturek" z wykorzystaniem pacynek] / Magdalena Krawczonek // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 23-25
 65. Trójkątna bajka : [konspekt zajęć dla klasy I-III, figury geometryczne] / Magdalena Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 12-16
 66. Trzy pomysły na omawianie twórczości Zbigniewa Herberta / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 97-108
 67. Twórcze narzędzia wspierające kształtowanie umiejętności ustnego wypowiadania się : [Fotobabble jako narzędzie do pracy z głosem, Voki jako narzędzie do tworzenia mówiących awatarów] / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 19-37
 68. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową : scenariusz lekcji jezyka polskiego dla klas V-VI / Anna Górecka // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 32-33
 69. Uśmiech na arenie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 59-69
 70. Uważność w edukacji wczesnoszkolnej : [trening uważności dla dzieci] / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 29-35
 71. Uwierzyć w bunt: Veronica Roth, Niezgodna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 82-96
 72. W życiu jak w cyrku : propozycja zajęć kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku / Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 27-28
 73. Wdrożenie tutoringu w szkole / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 79-85
 74. Wędrująca tajemnica. Pan Cogito rozmyśla o duszy / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 101-109
 75. Wszystkie skargi pejcza: Wojciech Kuczok, Gnój : [teksty i zadania] / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 1, s. 89-108
 76. Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka? (Chłopcy z Placu Broni) / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 30-33
 77. Wycieczka krajoznawcza jako forma pogłębiania więzi z regionem : [scenariusz zadań do zrealizowania w zakresie edukacji krajoznawczej dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej] / Patrycja Chmielewska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 4, wkładka s. I-IV
 78. Wykorzystanie gier w edukacji / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 40-43
 79. Zabawa z memami podczas omawiania lektury (na przykładzie Quo vadis?) / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 22-23
 80. Zagadkowe zygzaki : [konspekt zajęć dla klasy pierwszej szkoły podstawowej] / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 36-38
 81. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 4, s. 21-24
 82. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 59-70
 83. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 2) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 71-81
 84. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 82-93