Czasopisma

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, regionalne i inne.

OFERTA CZASOPISM BIEŻĄCYCH 2019 r. - PBW FILIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

CZASOPISMA (WSZYSTKIE TYTUŁY) DOSTĘPNE W PBW FILII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ:

 

1. Alkoholizm i Narkomania

2007 – 2012

2. Aura

1994 – 2009, 2011 – 2016

3. Bibliografia Zawartości Czasopism

2000 – 2004

4. Biblioteka – Centrum Informacji

2008 – 2014

5. Biblioteka w Szkole

1991 – 2018 i na bieżąco

6. Bibliotekarz

1959 – 2009

7. Biblioterapeuta

2008 – 2009

8. Biologia w Szkole

1957 – 2009

9. Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty

2000 – 2008

10. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2007 – 2011

11. Biuletyn Podbabiogórski

2000 – 2014

12. Chemia w Szkole

1957 – 2009

13. Chowanna

1958 – 1990, 1994 – 2009

14. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

1995 – 2000

15. Dialog

1996 – 2000

16. Drama

1995 – 1999

17. Dyrektor Szkoły

1994 – 2000, 2006 – 2009, 2015 – 2018 i na bieżąco

18. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

2000 – 2004

19. Edukacja

1989 – 2018 

20. Edukacja dla Bezpieczeństwa

2001 – 2006

21. Edukacja Dorosłych

1996 – 1998

22. Edukacja i Dialog

1992 – 2009

23. Edukacja Medialna

1998 – 2003

24. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

2006 – 2016

25. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole

2000 – 2007

26. Etyka

1993 – 2000

27. Fizyka w Szkole

1957, 1958 – 2009

28. Geografia w Szkole

1957 – 2009

29. Głos Nauczycielski

2000 – 2014

30. Grupa i Zabawa

1997 – 2000

31. Guliwer

1992 – 2008

32. Horyzonty Wychowania

2002 – 2009

33. Integracja

2007 – 2012

34. Język Polski

1966 – 1988

35. Język Polski w Gimnazjum

1999/2000 – 2018/2019 (nr 1 i 2)

36. Język Polski w Liceum

2001/2002 – 2016/2017

37. Język Polski w Szkole IV-VIII

1980/1981 – 1998/1999

38. Język Polski w Szkole IV-VI

1999/2000 – 2013/2014

39. Język Polski w Szkole Podstawowej

2019/2020

40. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

2017/2018 – 2018/2019 

41. Język Polski w Szkole Średniej

1986/1987 – 2000/2001

42. Język Rosyjski

1957 – 1990

43. Języki Obce w Szkole

1958 – 1964, 1966 – 2009

44. Kronika Sejmowa

2008 – 2018 i na bieżąco

45. Kultura i Edukacja

1993 – 2009

46. Kultura i Społeczeństwo

2000

47. Kwartalnik Pedagogiczny

1959 – 2009

48. Lider

1991 – 2011

49. Małżeństwo i Rodzina

2002 – 2005

50. Matematyka

1957 – 1968, 1970 – 2009

51. Monitor Europejski

2004 – 2009

52. Mówią Wieki

1958 – 1989, 2000

53. Nauczanie Początkowe

1980/1981 – 2009/2010

54. Nauczyciel i Szkoła

1997 – 2014

55. Nauczyciel i Wychowanie

1977 – 1989

56. Nauka

2006 – 2009

57. Nauczyciele i Matematyka

1992 – 1998

58. Niebieska Linia

2000 – 2004, 2006 – 2007

59. Nowa Edukacja Zawodowa

2000 – 2005

60. Nowa Polszczyzna

1999 – 2000

61. Nowa Szkoła

1957 – 2017

62. Nowe w Szkole

2001/2002 – 2004

63. Ojczyzna Polszczyzna

1992 – 1997

64. Opieka Wychowanie Terapia

1992 – 2003, 2006 – 2012

65. Oświata Dorosłych

1966 – 1988

66. Oświata i Wychowanie

1988 – 1989

67. Pamięć.pl
2014 – 2016

68. Pedagogika Społeczna

2014 – 2016

69. Plastyka i Wychowanie

1991 – 2000

70. Plastyka w Szkole

1970 – 1976, 1983, 1985 – 1990

71. Polityka Społeczna

1995 – 2018

72. Polonistyka

1957 – 2018 i na bieżąco

73. Poradnik Bibliotekarza

1959 – 1972, 1984 – 2016

74. Poradnik Językowy

1955, 1957 – 1968, 1977 – 1988

75. Poznaj Swój Kraj

1997 – 2003

76. Praca Socjalna

2000, 2006 – 2018

77. Problemy Alkoholizmu

1992 – 2005

78. Problemy Narkomanii

2001 – 2007

79. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

1966 – 2018 i na bieżąco

80. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

1996 – 2003

81. Problemy Rodziny

1992 – 2000

82. Przegląd Biblioteczny

1975 – 1979, 1981 – 1986, 1988 – 2000

83. Przegląd Historyczno-Oświatowy

1996 – 2001

84. Przegląd Psychologiczny

1977 – 1983, 1985 – 1988, 1995 – 1999

85. Przewodnik Bibliograficzny

2000 – 2009

86. Przyroda Polska

1995 – 2000

87. Przysposobienie Obronne w Szkole

1977 – 2000

88. Psychologia w Szkole

2004 – 2015

89. Psychologia Wychowawcza

1961 – 2000

90. Remedium

1995 – 2018 i na bieżąco

91. Rocznik Babiogórski

1999 – 2003, 2005, 2007 – 2018

92. Rocznik Pedagogiczny

2000

93. Ruch Pedagogiczny

1959, 1961 – 2009

94. Serwis Informacyjny Narkomania

2002 – 2006, 2011

95. Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

96. Studia Psychologiczne

1956, 1957, 1960, 1973

97. Studia Socjologiczne

1995 – 2000

98. Szkoła Specjalna

1958, 1959, 1961 – 2018 i na bieżąco

99. Szkoła Zawodowa

1966 – 1989, 1991 – 2000

100. Świat Nauki

1992 – 2000

101. Świat Problemów

1993, 1999 – 2002

102. Światło i Cienie

1998 – 2005

103. Universitas

1997

104. Warsztaty Polonistyczne

1995 – 2001

105. Wiadomości Historyczne

1958, 1959, 1961 – 2009

106. Wiedza i Życie

1996-2009

107. Wierchy

1930 – 1932, 1935, 1937, 1957 – 1962, 1966 – 1968, 1973, 1983

108. Wszystko dla Szkoły

2001 – 2013

109. Wychowanie

1960 – 1973

110. Wychowanie Fizyczne w Szkole

1957 – 1959

111. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1960 – 1989

112. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1990, 1992 – 2000, 2013 – 2016

113. Wychowanie Komunikacyjne

1999 – 2006

114. Wychowanie Muzyczne w Szkole

1967 – 2009

115. Wychowanie na co Dzień

1995 – 2016

116. Wychowanie Techniczne w Szkole

1966 – 2006

117. Wychowanie w Przedszkolu

1966 – 2018 i na bieżąco

118. Wychowawca

1995 – 2018 i na bieżąco

119. Z Pomocą Rodzinie

1992

120. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

1977 – 1984, 1986

121. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej B.

2012

122. Ziemia Suska

2000 – 2018 i na bieżąco

123. Życie Szkoły

1957 – 2018 i na bieżąco

Poprawiony: poniedziałek, 10 stycznia 2019 

 

Wykaz czasopism elektronicznych z darmowym dostępem      
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lutego 2016 

WYKAZ CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

(z darmowym dostępem)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens/informacje-o-kwartalnik/3679,Informacje-o-kwartalniku-Bezpieczenstwo-Narodowe.html

Kwartalnik, wydawcą jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czasopismo obejmuje tematykę związaną z politycznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Zamieszczane są również artykuły dotyczące sił zbrojnych i legislacji w obszarze bezpieczeństwa.

BIBLIOTEKA I EDUKACJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zawarte artykuły związane są m.in. z działalnością edukacyjną bibliotek, kształceniem bibliotekarzy. Znajdują się też w nim recenzje wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz sprawozdania z konferencji i innych ważnych wydarzeń.

BIULETYN NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

Rocznik, wydawcą jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.Stanowi integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Czasopismo przeznaczone jest głównie dla bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Umożliwia wymianę doświadczeń, dając możliwość prezentacji i popularyzacji własnych dokonań i pomysłów. Zawiera też aktualne informacje dotyczące spraw bieżących.

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/numery-kwartalnika-0

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Dzieci Niczyje. Zawarte artykuły dostarczają informacji na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie autorzy dzielą się również swoimi doświadczeniami w zakresie innowacyjnych metod prewencji i terapii dzieci krzywdzonych.

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Artykuły zawarte w czasopiśmie dotyczą zagadnień z pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.

EDUSEJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://aleklasa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 2987

Tygodnik, wydawcą jest Wydawnictwo Młoda Polska. Czasopismo dla gimnazjalistów, w którym znajdują się informacje pomocne w szkole, jak również porady dotyczące wyboru kierunku studiów i przyszłej pracy. Gimnazjaliści mogą w nim znaleźć materiały dotyczące epok literackich, opracowania lektur, przykładowe testy z egzaminu gimnazjalnego z polskiego, historii, WOS-u, a w rubryceTwoja przyszłość charakterystyki zawodów.

FORUM NAUCZYCIELI

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.womkat.edu.pl/29,Kwartalnik_RODN_WOM

Kwartalnik, wydawcą jest regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Publikowane prace prezentują w sposób nowatorski materiały dotyczące organizacji i prowadzenia lekcji, aktywizujących metod nauczania, oceniania, diagnozowania, systemów szkolno-wychowawczych, doradztwa metodycznego. Znajdują się w nim również przydatne informacje na temat nowości wydawniczych i najnowszych przepisów prawnych.

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://jows.pl/wydania

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Kwartalnik był początkowo wydawany jako czasopismo przedmiotowo-metodyczne (od roku 1957). Bezpłatny dostęp w wersji elektronicznej istnieje od roku 2012. Publikacja dostarcza nauczycielom informacji z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami i proponują ciekawe rozwiązania oraz scenariusze zajęć.

KWARTALNIK EDUKACYJNY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.ke.pcen.pl/

Kwartalnik, wydawcą jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Czasopismo poświęcone jest wielorakim aspektom doskonalenia zawodowego nauczycieli: merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym. Znaleźć można również informacje o nowościach wydawniczych oraz sprawozdania z odbytych konferencji. Dostęp do artykułów w zakładce Kwartalnik.

KWARTALNIK POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.problemypolitykispolecznej.pl/

Kwartalnik, wydawcą jest Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tematyka dotyczy problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Można znaleźć tu także artykuły dotyczące problemów rynku pracy, polityki państwa w zakresie podnoszenia poziomu życia, pomocy społecznej i pracy socjalnej .

LIDER

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.lider.szs.pl/index.php?option=com_content&task=view &id=206&Itemid=56

Miesięcznik, wydawcą jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii. Czasopismo, które od roku 2012 wydawane jest w formie elektronicznej, zawiera materiały na temat promocji zdrowia oraz kultury zdrowotnej i fizycznej. Dostęp do artykułów w zakładce Start.

LOGOPEDA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.logopeda.org.pl/subpage.php?id=13

Półrocznik, wydawcą jest Polski Związek Logopedów we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ideą pisma było promowanie najnowszej wiedzy z logopedii oraz dziedzin pokrewnych. Do czasopisma nadsyłali publikacje m.in. logopedzi teoretycy i praktycy. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg Internetu, w czasopiśmie publikowali swoje teksty naukowcy z innych krajów m.in. z Rosji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Pierwszy numer był dostępny online w 2005 roku, kontynuacja trwała do 2009 roku.

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.nauczycieliszkola.pl/

Półrocznik (wcześniej kwartalnik), wydawcą jest Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Czasopismo m.in. omawia kształcenie i doskonalenie nauczycieli, przedstawia sylwetki pedagogów oraz zawiera recenzje wydawnicze i sprawozdania z sesji naukowych. Całość numerów z darmowym dostępem w Internecie od nr 1/2 z 2010 roku do numeru 2 z 2014 roku. Dostęp do numerów w zakładce Spis numerów.

PEDAGOGIKA RODZINY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

Kwartalnik, wydawcą jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Tematyka czasopisma obejmuje głównie zagadnienia dotyczące problemów rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Publikowane artykuły, komunikaty z badań, recenzje książek dostępne są w wersji on-line od 2011 roku w języku polskim lub angielskim.

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.ipsir.uw.edu.pl

Kwartalnik, wydawcą jest Uniwersytet Warszawski. Do roku 2012 czasopismo ukazywało się pod tytułem "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji". Zawarte artykuły (wersja dostępna w internecie od t. 14 z 2009 roku) – w języku polskim i angielskim – obejmują zagadnienia z dziedziny profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki publicznej, kryminologii, psychoterapii, pedagogiki społecznej w aspekcie prawnym, pedagogicznym, socjologicznym, psychologicznym. Dostęp do czasopisma w zakładce Publikacje – "Prace IPSIR UW".

TRENDY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/publication/32?tab=1

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Magazyn utworzony w 2005 roku poświęcony jest nowoczesnej edukacji, europejskim i światowym trendom, innowacjom i eksperymentom pedagogicznym, a także efektywnemu nauczaniu i uczeniu się. Propozycje nowatorskich rozwiązań można wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela. Wyszukiwanie artykułów w zakładce Publikacje wieloczęściowe, a także na stronie DBP we Wrocławiu.

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Czasopismo w postaci elektronicznej ukazuje się od roku 2004. Na strukturę Warsztatów Bibliotekarskich składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Czasopismo skierowane jest do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok