O nas

Biblioteka Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej jest jedną z 10 Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

Istnieje od 1956 roku i od pół wieku służy nauczycielom, studentom wszystkich kierunków, osobom uczącym się i podnoszącym kwalifikacje oraz uczniom licznych szkół powiatu suskiego.

Posiada bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk społecznych, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z innych dziedzin wiedzy, zwłaszcza związanych z nauczaniem poszczególnych przedmiotów, a także literaturę piękną, głównie dzieła klasyków i lektury szkolne.

Dysponuje stale aktualizowanym warsztatem informacyjno-bibliograficznym, dostosowanym do potrzeb środowiska oświatowego. Stanowi on bazę dla czytelników poszukujących materiałów do prac dyplomowych, magisterskich, konferencji, referatów i służy nauczycielom pomocą w rozwiązywaniu problemów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pracownicy biblioteki obok działalności usługowej zajmują się działalnością dydaktyczną, prowadząc: zajęcia otwarte dla nauczycieli, praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa, punkt konsultacyjny i szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne dla uczniów.

Biblioteka Pedagogiczna włącza się w życie oświatowo-kulturalne miasta i powiatu, współorganizując konferencje dla nauczycieli i seminaria dla bibliotekarzy, uczestnicząc w obchodach ważnych wydarzeń i rocznic, wspierając istotne dla środowiska inicjatywy.