AWANS ZAWODOWY, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Artykuły z czasopism:

 1. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 12-19
 2. Potrzeby w doskonaleniu nauczycieli / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 16-18

 

PODSTAWA PROGRAMOWA, PRAWO OŚWIATOWE, POLITYKA EDUKACYJNA

Książki:

 1. Biologia / Dorota Mościcka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 2. Chemia / Witold Anusiak, Aleksandra Grabowska, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 3. Filozofia, etyka / Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 4. Fizyka / Dariusz Bossowski i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 5. Geografia / Elżbieta Szkurłat i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 6. Historia / Włodziemierz K. Kowalczyk i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 7. Język łaciński i kultura antyczna / Aleksandra Klęczar, Janusz Ryba, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 8. Język polski / Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 9. Matematyka / Maciej Borodzik i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 10. Muzyka, historia muzyki / Maciej Kołodziejski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 11. Plastyka, historia sztuki / Beata Lewińska, Jerzy Mierzwiak, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 12. Wiedza o społeczeństwie / Piotr Załęski, Janusz Korzeniowski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 13. Wychowanie fizyczne / Marta Wieczorek i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)

Artykuły z czasopism:

 1. Bliżej podstawy programowej / Małgorzata Wróblewska, Małgorzata Małyska, Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 2-5
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 10-16
 3. Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 2, s. 8-9
 4. Prawne ramy oświatowe / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 70-72
 5. Procedura ustalania zawodów / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 41-45
 6. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 59-69
 7. RODO w szkole / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 41-43
 8. Szerszy katalog kar dla uczniów / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 37-40
 9. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 40-42
 10. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 39-44
 11. Wychowanie zgodne z przekonaniami / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 20-23
 12. Zmiany prawne w 2019 r. / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 18-21

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Książki:

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 160
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 Sygnatura 45 684
 3. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 161
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Wydanie II zmienione. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 Sygnatura 46 169
 5. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań, 2017 Sygnatura 45 929
 6. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017 Sygnatura 45 930
 7. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 46 172
 8. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk, 2018 Sygnatura 45 959
 9. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011 Sygnatura 46 023
 10. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 10. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 794
 11. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta i in. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018 Sygnatura 46 095
 12. Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  Sygnatura 46 097
 13. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 45 891

Artykuły z czasopism:

 1. Alfabet arteterapii : [propozycje zabaw plastycznych] / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 42-46
 2. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 41-46
 3. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 44-49
 4. Autyzm i zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 6, s. 8-9
 5. Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 30-32
 6. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 4, s. 6-8
 7. Geniusze z niskim ilorazem inteligencji - fenomenalne zdolności Sawantów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 33-36
 8. Jak wspierać rozwój uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 10-15
 9. Kino przyjazne sensorycznie - nadwrażliwość, empatia i radość życia : [Spektrum Autyzmu] / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 4, s. 2-5
 10. Leworęczność u dzieci / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 1, s. 6-8
 11. Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 12-13
 12. Motywowanie dziecka z autyzmem : dla rozwijania nowych umiejętności i zachowań podczas treningu umiejętności społecznych / Beata Brzezińska, Iwona Szałas // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 18-21
 13. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 4-10
 14. Stymulowanie rozwoju motorycznego - ćwiczenia i terapia ręki / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 29-32
 15. Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 44-47  
 16. Terapia zajęciowa / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 20-22
 17. Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania / Joanna Soboń // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 39-42
 18. Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych / Joanna Kapuścińska-Kozakiewicz // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 38-42
 19. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży / Anna Naruszewicz // Remedium. - 2019, nr 6, s. 5-7

 

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA

Książki:

 1. Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 131
 2. Pozytywna dyscyplina / Jane Nelsen ; przekład Anna Czechowska, Anna Rosiak. - Warszawa : CoJaNaTo, 2015 Sygnatura 46 090
 3. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene. - Warszawa : Edgard, 2014 Sygnatura 45 800
 4. Zarządzanie czasem w pigułce : jak planować, żeby nie zwariować / Agnieszka Makarow. - Warszawa : Edgard, 2018 Sygnatura 46 028
 5. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018 Sygnatura 46 029

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III / Karolina Prus-Wirzbicka // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 55-58
 2. Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela / Anna Witkowska-Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 14-26
 3. Dyktatura mody w szkole / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 6-7
 4. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Andrzej Janczy, Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 18-19
 5. Getting Things Done - zarządzanie zadaniami dla nauczyciela / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 6-10
 6. Jak można optymalnie zaplanować przerwę / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 26-29
 7. Jak pomóc dziecku po doświadczeniu straty? / Magdalena Hinc // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 39-41
 8. Jak pytania tworzą dobrą lekcję / Katarzyna Olejnik // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 72-75
 9. Jak wspierać nie popełniając błędów? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 25-28
 10. Kształtujące ocenianie pracy domowej / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 76-79
 11. Mediacje rówieśnicze - cz. II / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 6, s. 31-32
 12. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 5, s. 17-19
 13. Metody aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 27-32
 14. Metody kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 22-25
 15. Moda nauczycielska i uczniowska / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 8-9
 16. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 15-18
 17. Ostre przedmioty - samookaleczenia wśród młodzieży / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2019, nr 4, s. 15-17
 18. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Paula Mamrot // Remedium. - 2019, nr 3, s. 28-29
 19. Po co dzieciom granice? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 6, s. 2-4
 20. Pozwól mi być! : [poradnik dla wychowawców i nauczycieli dzieci chorujących na nowotwór] / Bogna Kędzierska // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 14-15
 21. Superwizja w pracy nauczyciela / Magdalena Poprawa // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 28-29
 22. W drodze do samodzielności - czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 33-38
 23. Warunki aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 31-36
 24. Wspieranie indywidualności ucznia na języku polskim / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 16-19
 25. Złość a wychowanie - cz. I / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 5, s. 10-11
 26. Złość a wychowanie - cz. II / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 16-17

 

SCENARIUSZE, KONSPEKTY LEKCJI, PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ

Książki:

 1. Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) / Agnieszka Wątorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 876
 2. Dzień dobry, moje emocje! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Renata Malek. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 Sygnatura 46 118
 3. Eksperymenty są super! : sekrety chemii, biologii, fizyki... / teksty: Gwenaëlle Aznar oraz Simon Anheim [ et. al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2012 Sygnatura 45 813
 4. Gry dla małych i dużych : 150 świetnych zabaw w domu i na podwórku / Valérie Monnet. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2017 Sygnatura 45 760
 5. Narysuj emocje : ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych / [opracowanie i skład: Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017  Sygnatura 45 898
 6. Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 086
 7. Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016 Sygnatura 45 782
 8. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016 Sygnatura 46 088
 9. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017 Sygnatura 45 750
 10. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Kinga Łapot-Dzierwa. - Kraków : CEBP 24.12, 2018 Sygnatura 46 184
 11. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wydanie 9. - Kraków : Impuls, 2019 Sygnatura 46 158

Artykuły z czasopism:

 1. Aby być dobrym kolegą : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczychdla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 12-13
 2. Alternatywne sposoby na lekturę : garść lekturowych wariacji, czyli kilka sposobów na odczarowanie szkolnych tekstów literackich / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 47-52
 3. Antyfundamentalizm reportażu. Warsztaty dziennikarskie / Jakub Padewski // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 93-100
 4. Budowanie wspólnoty : [konspekt zajęć dla klasy 1-3] / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 29-30
 5. Co zrobić, aby być szczęśliwym? : renesansowy (i nie tylko) przepis na szczęście ukryty w poezji : scenariusz lekcji do fraszek Jana Kochanowskiego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 28-30
 6. Cudaczek-wyśmiewaczek - odkrywanie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i w znaczeniu słów : [konspekt całodniowych zajęć zintegrowanych dla klasy 1] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 20-26
 7. Czas na mnemotechniki, czyli zapamiętaj więcej! / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 29-32
 8. Czy ja także jestem Ksawerym? : scenariusz zajęć o uświadomieniu swojej wartości w oparciu o utwór Agnieszki Osieckiej // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 20-23
 9. Czy można na mnie liczyć? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 6, s. 24-25
 10. Czy to jest miłość? : o braku pewności w wierszu Adama Mickiewicza : scenariusz lekcji do wiersza Adama Mickiewicza "Niepewność" / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 26-29
 11. Dlaczego podróże kształcą? : w podróży z Małym Księciem, bohaterem utworu Antoine'a de Saint-Exupery'ego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 24-27
 12. Easel.ly - elektroniczne plakaty i infografiki w nauczaniu i uczeniu się / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 47-72
 13. Elementy coachingu w edukacji - czy warto? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 20-24
 14. Emaze - prezentacja inna niż wszystkie / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 51-84
 15. Gry bez przygotowania / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 22-28
 16. Indywidualizacja na języku polskim z Granicą Zofii Nałkowskiej / Agata Zakrzewska-Okrojk // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 48-51
 17. Jak pokonać stres? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 14 
 18. Jak rozmawiać o Wiosennym poranku Idy Fink? / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 40-41
 19. Jak tworzyć magiczne obrazki na lekcjach języka polskiego za pomocą technologii? / Joanna Heftowicz // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 14-16
 20. Jak uczyć zarządzania finansami / Mateusz Konieczny // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 72-76
 21. Jak zostać podróżnikiem? : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie 3 / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 11-16
 22. Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów... Karty Dixit w czytaniu tekstów kultury / Agnieszka Kopacz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 49-58
 23. Kalendarz na cały rok : przykład zajęć zintegrowanych : [odkrywanie powtarzalności w przyrodzie w trakcie zabaw stymulujących rozwój holistyczny dziecka] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 17-22
 24. Kim będę? Dylematy młodości : [Mój wymarzony zawód - inscenizacja] / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 94-107
 25. Kizoa - multimedialne pokazy zdjęć i kolaże / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 40-81
 26. Kolorowe pompony i statek piracki : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 47-48
 27. Latarnik Henryka Sienkiewicza - od diagnozy do propozycji ożywienia lektury / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 7-24
 28. Lekcje języka przyjaźni / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 72-76
 29. Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju w pracy systemem Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 8-13
 30. Lektura w edukacji wczesnoszkolnej : jak wspieramy całościowy rozwój dziecka, czytając mu lektury? / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 18-19
 31. Lekturowy bigos, czyli komiks na lekcji języka polskiego / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 53-56
 32. Lista 5/10/15 : [narzędzie pomocne w efektywnym zarządzaniu czasem w edukacji wczesnoszkolnej - ćwiczenia] / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 35-41
 33. Mamy myśli w domu - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 5, s. 30-32
 34. Mapy myśli w szkole - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 6, s. 26-27
 35. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 2, s. 22-23
 36. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. II / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 3, s. 24-25
 37. Metodyczne tak dla powieści Johna Flanagana i Ricka Riordana : [scenariusze lekcji] / Karolina Kucharczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 92-100
 38. Milczący mistrz ironii, kamuflażu i ciszy - Stanisław Mrożek : [scenariusze lekcji] / Ewa Grodecka, Marta Bednarczuk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 27-39
 39. Moc myślenia wizualnego / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 24-27
 40. Muzyka w literaturze ["Muzyka dobra na wszystko? - na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza" - scenariusz lekcji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej] / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 44-47
 41. Najpiękniejsze miejsce na świecie : scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 50-51
 42. Narysuj swoje myśli : ćwiczenia w myśleniu wizualnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 43-47
 43. Nasze bziki : [odkrywanie dziecięcych hobby, w tym zainteresowań zwierzętami domowymi, podczas zabawy plastycznej, wspólnego czytania i śpiewania] /Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 39-41
 44. Nowoczesne modele uczenia : challenge based learning i problem based learning / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 42-44
 45. Obudź się do życia: John Green, Gwiazd naszych wina. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 86-101
 46. Od kreatywności do autopercepcji. Blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 85-92
 47. Odwrócić perspektywę historii - Rejtan, czyli raport ambasadora J. Kaczmarskiego. Scenariusz lekcji z zastosowaniem edukacji medialnej / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 57-58
 48. Podwodny świat : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 47-48
 49. Porozmawiajmy o Innym na podstawie obrazu Afryki Ryszarda Kapuścińskiego : [scenariusze lekcji] / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 28-48
 50. Poskromić płomienie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. ) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 70-80
 51. Poskromić wewnętrznego krytyka : [radzenie sobie z krytyką - lekcja dla klasy I-III] / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 33-37
 52. Potrafię bawić się z każdym : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy I-III // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 22-23
 53. Powtoon - fascynujące, animowane prezentacje / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 3, s. 43-84
 54. Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym : [rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji] / Anna Nowel-Śmigaj // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 25-46
 55. Ptasia husaria: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 81-91
 56. Regenerowanie sił podczas uczenia się : (ćwiczenia) / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 32-33
 57. Ruch, który uczy myśleć! : [ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej dla dzieci] / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 7-10
 58. Scenariusz zajęć do książki Inny niż wszyscy Per Nilsson / Alina Płaziak-Janiszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 42-43
 59. Szacunek dla siebie i innych : (propozycja lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej) / Barbara Charczuk // Wychowawca. - 2019, nr 3, s. 30-31
 60. Skuteczne zarządzanie czasem wolnym - matryca Eisenhowera : godzina wychowawcza dla uczniów gimnazjum oraz liceum / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 34-35
 61. Szkoła kreatywności : [zadanie twórcze w klasie V] / Danuta Bula // Wychowawca. - 2019, nr 1, s. 24-26
 62. Szkoła projektowego myślenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 28-32
 63. Sznurówki na drzewie: Jennifer Niven, Wszystkie jasne miejsca. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 73-85
 64. Teatr w nauczaniu początkowym : [teatrzyk szkolny pt.: "Czerwony Kapturek" z wykorzystaniem pacynek] / Magdalena Krawczonek // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 23-25
 65. Trójkątna bajka : [konspekt zajęć dla klasy I-III, figury geometryczne] / Magdalena Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 12-16
 66. Trzy pomysły na omawianie twórczości Zbigniewa Herberta / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 97-108
 67. Twórcze narzędzia wspierające kształtowanie umiejętności ustnego wypowiadania się : [Fotobabble jako narzędzie do pracy z głosem, Voki jako narzędzie do tworzenia mówiących awatarów] / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 19-37
 68. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową : scenariusz lekcji jezyka polskiego dla klas V-VI / Anna Górecka // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 32-33
 69. Uśmiech na arenie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 59-69
 70. Uważność w edukacji wczesnoszkolnej : [trening uważności dla dzieci] / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 29-35
 71. Uwierzyć w bunt: Veronica Roth, Niezgodna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 82-96
 72. W życiu jak w cyrku : propozycja zajęć kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku / Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 27-28
 73. Wdrożenie tutoringu w szkole / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 79-85
 74. Wędrująca tajemnica. Pan Cogito rozmyśla o duszy / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 101-109
 75. Wszystkie skargi pejcza: Wojciech Kuczok, Gnój : [teksty i zadania] / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 1, s. 89-108
 76. Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka? (Chłopcy z Placu Broni) / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 30-33
 77. Wycieczka krajoznawcza jako forma pogłębiania więzi z regionem : [scenariusz zadań do zrealizowania w zakresie edukacji krajoznawczej dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej] / Patrycja Chmielewska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 4, wkładka s. I-IV
 78. Wykorzystanie gier w edukacji / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 40-43
 79. Zabawa z memami podczas omawiania lektury (na przykładzie Quo vadis?) / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 22-23
 80. Zagadkowe zygzaki : [konspekt zajęć dla klasy pierwszej szkoły podstawowej] / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 36-38
 81. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 4, s. 21-24
 82. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 59-70
 83. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 2) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 71-81
 84. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 82-93

 

Szkoła podstawowa

 1. "Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać" : czym jest mądrość w życiu człowieka? / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 6-7
 2. "Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii : [klasy 1-3] / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 5
  Na zajęciach podjęty został temat właściwej samooceny, odkrywania mocnych, dobrych stron. Literatura wykorzystana na zajęciach: Dorota Bełtkiewicz Wielki atut.
 3. "Przyjaciele: są mimo wszystko!" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii : [klasy 1-3] / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 9
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Dorota Bełtkiewicz Mimo wszystko... chcę mieć przyjaciół! Meduza Matylda.
 4. "Sz(ż)ycie na miarę" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartości niematerialnych / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 12
  Literatura wykorzystana na zajęciach: R. Jędrzejewska-Wróbel Mądrość czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.
 5. "Tu mogę czytać świat..." : Niebiańska Biblioteka / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 13
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Grzegorz Sokołowski Kiedy czasu nie będzie... Zapiski Anioła.
 6. "Witajcie w Tuwimowie" / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 21-22
  Scenariusz zajęć dla klasy 1 przygotowany w oparciu o wiersze: Rzepka, Warzywa i Skakanka Juliana Tuwima.
 7. Bajkowi bohaterowie : scenariusz lekcji bibliotecznej / Magdalena Krawczonek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 28-29
  Scenariusz można wykorzystać w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim).
 8. Biblioteka niezwykłych historii : Enigmatyczny Marian Rejewski : scenariusz zajęć poświęconych historii złamania szyfru Enigmy : [klasy 7-8] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 28-30
 9. Biuro detektywistyczne w bibliotece / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 22-24
 10. Blackout poetry, czyli kreatywna poezja w szkolnej bibliotece : konspekt zajęć [klasy 6-8] / Aneta Szadziewska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 6, s. 16-18
  Blackout poetry to zabawa w zakreślanie słów z zadrukowanej strony starej książki lub artykułu, dzięki czemu tworzy się nowe teksty i nadaje im sens, wykreślając (najlepiej czarnym markerem) pozostałe, zbędne zdania.
 11. Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie : [klasy 7-8] / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 20-21
  Literatura wykorzystana na zajęciach: A. Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.
 12. Czarodziejskie słowa - moc uprzejmości : [klasy 1-2] / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 10-11
  Literatura wykorzystana do zajęć: Ch. Perrault Wróżki.
 13. Czytanie i programowanie : kodujemy bajkę o śpiącej królewnie : [klasy 0, 1-3] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 22-23
 14. Czytanie i programowanie z Mikołajem w bibliotece szkolnej / Barbara Leszczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 12, s. 21-22
 15. Czytanie to przyjemność : internetowy konkurs czytelniczy / Dominika Wiercigroch // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 30-31
 16. Dlaczego warto czytać książki? : scenariusz zajęć bibliotecznych / Katarzyna Błońska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 33
  Książki: Dzieci z Bullerbyn, Doktor Dolittle, Kubuś Puchatek, Wiersze Juliana Tuwima, Nowe szaty cesarza, O psie, który jeździł koleją.
 17. Dobrze jest dobrze myśleć o sobie! : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii wzmacniający poczucie własnej wartości / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 6-7
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Roksana Jędrzejewska-Wróbel Zero.
 18. Duże i małe kłopoty : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o radzeniu sobie z kłopotami / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 12-13
 19. Elmer - akceptacja inności : [klasy 0-1] / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 8
  Literatura wykorzystana na zajęciach: D. McKee Elmer.
 20. Godzina kodowania - zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w bibliotece szkolnej / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 26-27
 21. Inni to także my : program na rzecz tolerancji / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s.20-23
 22. Inny nie znaczy gorszy : tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu / Agata Krajewska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 10
  Literatura wykorzystana na zajęciach Renata Piątkowska Wieloryb.
 23. Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 3-4
 24. Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny : [klasy 7-8] / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21
 25. Klub młodego fotografa / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 18-22
  Konspekty warsztatów: Krótka historia fotografii, Inspiracje młodego fotografa, Warsztaty fotografii, Poznajemy program Picasa, Tworzymy album fotograficzny z programem FlipSnack.
 26. Kodujemy fragment historii Harry'ego Pottera : zajęcia z elementami programowania : [klasy 4-6] / Barbara Leszczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 5, s. 14-15
 27. Kolorowy potwór emocji : scenariusz zajęć rozwijających empatię / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 8-9 
  Literatura wykorzystana do zajęć: A. Llenas Kolorowy potwór.
 28. Korzystajmy ze słowników i encyklopedii : scenariusz lekcji bibliotecznej : [klasa 4] / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 9, s. 18-20
 29. Krasnoludy, trolle i elfy - czyli Hobbit i jego fantastyczny świat : szkolny lub międzyszkolny konkurs czytelniczy / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 12, s. 26-28
 30. Książka i biblioteka to przyjaciele człowieka : konspekt lekcji bibliotecznej dla 6-latków / Anna Wróblewska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 20-21
 31. Kto uśmiercił książkę i jaką? : zagadka kryminalna / Karolina Szostak-Lubomska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 12, s.29-31
 32. Lektury i mity : na zastępstwie doraźnym w bibliotece : [klasa 6] / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 3, s. 30
 33. Liczy się tylko zewnętrzność? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii : [klasy 7-8] / Monika Simonjetz // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 3, s. 14-15
 34. Lolek-Matołek, czyli szacunek dla każdego : scenariusz zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 7-8, s. 40-41
  Przedstawienie opowiadania: John P. Buentello Lolek-Matołek w teatrzyku kamishibai.
 35. Mikołajek super kumpel : scenariusz gry czytelniczej : [klasy 4-5] / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 51-53
 36. Moja własna wojna : scenariusz z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii : [klasy 7-8] / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 44-47
  Własna wojna prowadzona w życiu może być nie tylko walką z własnymi słabościami i ograniczeniami, ale również drogą rozwijania i wzbogacania własnego charakteru.
 37. Mój przyjaciel pies : scenariusz zajęć na podstawie książki Holly Webb Mój niesforny szczeniaczek : [klasa 2] / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 12, s. 16-17
 38. Na nowym lądzie : zajęcia z elementami biblioterapii : [klasy 7-8] / Anna Sabillo // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 22-23
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Sarah Crossan: Kasieńka.
 39. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 16-17
  Propozycje lekcji do przeprowadzenia w bibliotece szkolnej.
 40. Nie bądź samotną różą - nawet tą najpiękniejszą : relacje w grupie i potrzebie dzielenia się / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 14-15
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Ela Matusiak Bajka o Królowej Róży.
 41. Nie wierzymy plotce : scenariusz o sile słów / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 14-15
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Madonna Jabłka pana Peabody'ego.
 42. Niepodległość? A co ja z tego mam? : zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 12-13
 43. O strachu, który ma wielkie oczy, i odważnym Strachliwym Bojaczku / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 15-16
  Literatura wykorzystana na zajęciach: K. Zychla Bojaczek, czyli wyprawa po odwagę.
 44. Oczytana szkoła : ogólnoszkolny projekt promujący czytelnictwo / Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 33-35
 45. Od czytania nie da się uciec... : matematyczny escape room : [klasy 7-8] / Jadwiga Jurczyk-Motyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 21-23
  Matematyczna zabawa edukacyjna typu escape room (gracze muszą odnaleźć ukryte przedmioty i powiązać je w całość, aby odkryć klucz do wyjścia) połączona z promocją czytelnictwa.
 46. Od spotkania ze sztuką do wiarygodnej informacji : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej : [klasy 7-8] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 10-12
 47. Odrzucenie w szkole z powodu biedy : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii : [klasy 5-8] / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 26
 48. Orzeł czy...kogut?- czyli o odkrywaniu własnej tożsamości : scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : [klasy 6-8] / Justyna Jurasz, Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 18-19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: bajka indiańska O orle, który myślał, że jest kogutem
 49. Poznaj książkę po okładce : ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej : scenariusz zajęć czytelniczych / Beata Haładus // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 9, s. 21
 50. Poznajemy wielkich naukowców : być jak Kopernik : [klasy 1-3] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 22-23
 51.  Przedszkolak wzorowym przechodniem! : scenariusz przedstawienia o zasadach ruchu drogowego / Izabela Łyszkiewicz, Aleksandra Romaniec // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 3, s. 26-28
 52. Radości i smutki bycia mamą : o prawach do swoich potrzeb / Beata Basiura, Teresa Misztal // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 11
  Literatura wykorzystana na zajęciach: R. Jędrzejewska-Wróbel Kopciuszek.
 53. Radość? A cóż to takiego? / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 4-5
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Roger Hargreaves Pan Radosny.
 54. Ratowała życie i pamięć. Opowieść o Irenie Sendlerowej : konspekt zajęć czytelniczych : [klasy 4-5] / Marta Jachimowska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 26-27
 55. Skarby narodowe : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 24-25
 56. Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywalizacja w bibliotece / Marta Małek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 12-14
  Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
 57. Spotkanie z Pippi Pończoszanką / Marta Wiktoria Trojanowska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 18-19
 58. Stop hejtowi : [klasy 4-5] / Agnieszka Łaszczych // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 36-39
  Lekcja uczy obrony przed hejtem i zachęca do przeciwdziałania jego przejawom.
 59. Święta w stylu folk : poznajemy tradycje i zwyczaje świąteczne z różnych regionów Polski / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 30-31
 60. Trening twórczości, czyli gimnastyka dla szarych komórek : cykl warsztatów pobudzających kreatywne myślenie u dzieci i młodzieży / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 11-15
 61. W krainie wiosennego wietrzyku : scenariusz zajęć / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 27-28
  Scenariusz przygotowany na podstawie wiersza Juliana Tuwima Dwa wiatry.
 62. W ZOO pana Brzechwy : scenariusz spotkania / Paulina Pacyna Dawid // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 22
  Scenariusz zajęć czytelniczych w przedszkolu w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".
 63. Wolontariat, czyli jak dobrze jest pomagać innym : scenariusz zajęć edukacyjnych : [klasy 4-6] / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 28
 64. Z życzliwością za pan brat : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Życzliwości i pozdrowień (21 listopada) : [klasy 1-4] / Magdalena Buczek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 22-23
 65. Zabawy z książką obrazkową : scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Aneta Bielaszka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s.26-27

 

Szkoła ponadpodstawowa

 1. "Emocjonalny zawrót głowy" : zajęcia z elementami biblioterapii / Ewa Bońdos // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 18-19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Joanna Haręża Jak Kruk spotkał Zło.
 2. Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 29
  Literatura wykorzystana do zajęć: Joanna Haręża Jak kruk spotkał zło.
 3. Biblioteka niezwykłych historii : Enigmatyczny Marian Rejewski : scenariusz zajęć poświęconych historii złamania szyfru Enigmy / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 28-30
 4. Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe - nowe źródła informacji : scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Staniak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 7-8, s. 37-39
 5. Budowa czasopisma od A do Z : konspekt lekcji bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 25-26
  Zajęcia praktyczne, podczas, których uczniowie tworzą własne czasopismo.
 6. Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 20-21
  Literatura wykorzystana na zajęciach: A. Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.
 7. Czego nie powie ci Google tłumacz? : konspekt lekcji / Alicja Sroka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 27
  Poznanie słowników do nauki języków obcych i nabycie umiejętności korzystania z nich (na przykładzie języka francuskiego).
 8. Gdybym był bogaty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s. 19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Marc Levy A jeśli to prawda.
 9. Godzina kodowania - zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w bibliotece szkolnej / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 26-27
 10. Historia nie musi być nudna : praca z kółkiem czytelniczym / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 23-24
  Scenariusz przygotowany w oparciu o twórczość Jane Austen.
 11. Inni to także my : program na rzecz tolerancji / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s.20-23
 12. Ja po prostu mam cel! : o tym, dlaczego warto dążyć do celu / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 17-18
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Agnieszka Dul Cieszę się życiem...
 13. Jak osiągnąć radość życia? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 28-29
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Kazimierz Wierzyński Tyle jest we mnie bajecznej pogody, Śpiew dionizyjski; Ewa Woydyłło Buty szczęścia.
 14. Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21
 15. Kasia17, Mateusz19 - e-znajomość : internetowe znajomości - dobry sposób czy zagrożenie? / Aleksandra Chomicka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 24-25
  Na podstawie książki Maja.bloog.pl Soni Neumann.
 16. Moja własna wojna : scenariusz z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 44-47
  Własna wojna prowadzona w życiu może być nie tylko walką z własnymi słabościami i ograniczeniami, ale również drogą rozwijania i wzbogacania własnego charakteru.
 17. Na nowym lądzie : zajęcia z elementami biblioterapii / Anna Sabillo // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 22-23
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Sarah Crossan: Kasieńka.
 18. Od czytania nie da się uciec... : matematyczny escape room / Jadwiga Jurczyk-Motyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 21-23
  Matematyczna zabawa edukacyjna typu escape room (gracze muszą odnaleźć ukryte przedmioty i powiązać je w całość, aby odkryć klucz do wyjścia) połączona z promocją czytelnictwa.
 19. Od stereotypu do akceptacji i zrozumienia : konspekt lekcji bibliotecznej na podstawie filmu Nietykalni / Helena Pietrzak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 24-25
 20. Orzeł czy...kogut? - czyli o odkrywaniu własnej tożsamości : scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Justyna Jurasz, Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 18-19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: bajka indiańska O orle, który myślał, że jest kogutem
 21. Rozmowy o emigracji i uchodźstwie : scenariusz na podstawie literatury / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 30-31
  Książki m. in. Wędrówka Nabu Jarosława Mikołajowskiego, Przybysz Shauna Tana.
 22. Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością : samopoznanie, akceptacja, tolerancja / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 15-16
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Gavin Extence Wszechświat kontra Alex Woods.
 23. Trening pamięci - metody efektywnego uczenia się : scenariusz zajęć dla uczniów liceum przeprowadzonych w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 31-32
 24. Trening szybkiego, efektywnego czytania : scenariusz zajęć / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 23-25
 25. Z książką na dobre i na złe : scenariusze spotkań biblioterapeutycznych / Monika Buczek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 18-21
  Program obejmuje cykl spotkań z książką. Omawiane są różne problemy, z którymi mogą się zetknąć młodzi ludzie: przemoc, wczesne macierzyństwo, narkomania, bulimia.

 

LITERATURA PIĘKNA I INNE KSIĄŻKI DO POCZYTANIA

(wybór)

Autobiograficzne/ z elementami autobiografii:

 1. Chagall B. Płonące świece. 41 120 
 2. Jan Paweł II 42 846 
 3. Kisielewski S. 41 669 
 4. Ligocka R. Kobieta w podróży. 43 169 
 5. Pilot M. Pióropusz. 45 008 
 6. Polański R. 39 371 
 7. Stone I. Pasja życia. 41 116 

 

Biografie:

 1. Bonowicz W. 42 570 
 2. Felder D. Sto kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. 43 534 
 3. Jan Paweł II 42 846 
 4. Kolb A. 39 653 
 5. Maliński M. Jan Paweł II. Niezwykły pontyfikat. 42 305 
 6. Skwarnicki M. Jan Paweł II. 43 278 
 7. Wilczyński P. Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia. 45 941

 

Dzienniki/pamiętniki:

 1. Flescherinow C. My, dzieci z dworca ZOO. 41 660 
 2. Jastrun M. Podróż do Grecji. 26 522
 3. Kisielewski S. 41 669 
 4. Sznajderman M. Fałszerze pieprzu. 45 759 

 

Eseje (zbiory):

 1. Bieńczyk M. Książka twarzy. 45 001
 2. Bieńczyk M. Przezroczystość. 45 888
 3. Bieńczyk M. Melancholia : o tych, co nigdy nie odnajdą straty. 45 879
 4. Herling-Grudziński G. Godzina cieni. Eseje. 41 806 
 5. Hrabal B., Kundera M., Havel V. i in. Antologia czeskiego eseju. 42 770 
 6. Jastrun M. 35 777, 37 282
 7. Jastrun M. Forma i sens poezji: eseje i szkice. 38 683
 8. Jastrun M. Gwiaździsty diament. 16 508
 9. Jastrun M. Między słowem a milczeniem. 28 126
 10. Jastrun M. Mit śródziemnomorski. 7 312
 11. Kołakowski L. Mini wykłady o maxi sprawach. 45 770 
 12. Kołakowski L. Moje słuszne poglądy na wszystko. 42 239 
 13. Sosnowski J. 45 874
 14. Szczepański J.J. Przed Nieznanym Trybunałem. 42 259 

 

 Fantastyka:

 1. McCarthy C. 45 176 
 2. Tolkien J. R. R. Hobbit, czyli tam i z powrotem. 45 092 

 

Felietony:

 1. Eco U. Jak podróżować z łososiem. 45 762 
 2. Lem S. Rasa drapieżców : teksty ostatnie 45 536 

 

 Listy:

 1. O miłości. Listy pisarzy polskich od Adama Mickiewicza do Marka Hłaski. 43 465 

 

Literatura młodzieżowa:

 1. Green J. Gwiazd naszych wina. 45 413 
 2. Green J. Papierowe miasta. 45 690 
 3. Warda M. 5 sekund do Io. 45 685 

 

Literatura o tematyce historycznej:

 1. Benzoni J. W łożnicach królów. 40 578 
 2. Felder D. Sto kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. 43 534 
 3. Koper C. Sławne pary PRL. 45 180 
 4. Koper S. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej. 45 246 
 5. Koper S. Wielcy zdrajcy od od Piastów do PRL. 45 288 
 6. Koper S. Życie prywatne elit II RP. 45 285 
 7. Morato C. Królowe przeklęte. 45 509 
 8. Niemojowska M.Ostatni Stuartowie. 40 061 

 

Literatura o tematyce religijnej:

 1. Bonowicz W. 42 570 
 2. Jan Paweł II 42 846 
 3. Maliński M. Karol Wojtyła Dorastanie do Papiestwa. (tom 1) 42 134 
 4. Maliński M. Jan Paweł II. Niezwykły pontyfikat. 42 305 
 5. Maliński M. Papież, jakiego dotąd nie było. 41 473 
 6. Papież Franciszek, Wolton D. Otwieranie drzwi. 45 956
 7. Piotrowicz G. Jan Paweł II. Pielgrzym w ojczyźnie. 42 287 
 8. Skwarnicki M. Jan Paweł II. 43 278 
 9. Weigel G. Świadek nadziei. 43 319 
 10. Wilczyński P. Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia. 45 941

 

Literatura obyczajowa:

 1. Asher J. 13 powodów. 45 910
 2. Burpo T. Niebo istnieje...Naprawdę! 45 295 
 3. Dostojewski F. Zbrodnia i kara. 41 972 
 4. Dygasiński A. Zając. 42 707 
 5. Garcia Marquez G. Sto lat samotności. 41 752 
 6. Gretkowska M. Tarot paryski. 42 254 
 7. Ishiguro K. Okruchy dnia. 45 954
 8. Irving J. Uwolnić niedźwiedzie. 45 893
 9. Janko A. Dziewczyna z zapałkami. 45 877
 10. Janko A. Pasja według św. Hanki. 45 885 
 11. Joyce J. 42 025 
 12. Kafka F. 39 207 
 13. Kalicińska M. Dom nad rozlewiskiem. 44 164 
 14. Kertész I. Kadysz za nienarodzone dziecko. 44 023 
 15. Kertész I. Likwidacja. 44 034 
 16. Kertész I. Los utracony. 43 936 
 17. Kesey K. Lot nad kukułczym gniazdem. 44 034 
 18. Konwicki T. Mała apokalipsa. 39 018 
 19. Kozielecki J. Ameryka w mroku. 43 441 
 20. Kuczok W. Gnój. 43 419 
 21. Lee H. Zabić drozda. 42 252 
 22. Lessing D. Piąte dziecko. 43 692 
 23. Libera A. 43 273 
 24. Lourie R. Autobiografia stalina. 42 080 
 25. Mateja A. Cud w medycynie: historie pacjentów. 45 156 
 26. Matywiecki P. Stary gmach. 45 796 
 27. Munro A. Przyjaciółka z młodości. 45 168 
 28. Myśliwski W. Widnokrąg. 41 658 
 29. Nabokov V. 43 428 
 30. Orwell G. Folwark zwierzęcy. 41 562 
 31. Orwell G. Rok 1984. 41 346 
 32. Pilch J. Pod mocnym aniołem. 43 380
 33. Schmitt E. Oskar i pani Róża. 44 818 
 34. Schmitt E. Zapasy z życiem. 45 013 
 35. Stockett K. Służące. 45 667
 36. Szczypiorski A. Początek. 42 247 
 37. Terakowska D. 43 124 
 38. Terakowska D. Tam gdzie spadają anioły. 43 059 
 39. Tokarczuk O. Ostatnie historie. 43 080, 43 051 
 40. Tokarczuk O. Prawiek i inne czasy. 42 310 
 41. Tulli M. Sny i kamienie. 42 253 
 42. Wharton W. Dom na Sekwanie. 41 263 
 43. Wharton W. Opowieści z Moulin du Bruit. 41 659 
 44. Yanagihara H. Małe życie. 45 949

 

 Literatura podróżnicza/ z motywem podróży:

 1. Bonington C. Everest- najtrudniejsza droga. 38 024 
 2. Cejrowski W. Gringo wśród dzikich plemion. 44 165 
 3. Domosławski A. 45 806 
 4. Kapuściński R. 43 411
 5. Krakauer J. Wszystko za Everest. 45 804 
 6. Michniewicz T. Swoją drogą. 45 798 
 7. Sing M. Wyznania chińskiej kurtyzany. 39 376 
 8. Stasiuk A. 42 330 
 9. Stasiuk A. Jadąc do Babadag. 43 478 

 

Literatura popularnonaukowa:

 1. Gerland G. Prawdziwy człowiek: osobista opowieść o dorastaniu i edukacji
  w autyzmie.
  45 694 
 2. Hawking S. Czarne dziury. 45 917
 3. Hawking S. Krótka historia czasu. 45 659 
 4. Kapuściński R. Ten Inny. 43 466 
 5. Vetulani J. Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu. 45 755 

 

Opowiadania:

 1. Bułhakow M. 39 250 
 2. Bułhakow M. Psie serce. 42 137 
 3. Czechow A. Święta noc i inne opowiadania. 42 701 
 4. Herling-Grudziński G. Skrzydła ołtarza: opowiadania. 41 645 
 5. Ishiguro K. 45 884 
 6. Schulz B. 42 027 

 

Pamiętniki, dzienniki, wspomnienia:

 1. Baudelaire C. Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne. 16 010
 2. Chagal B. Płonące świece. 41 120
 3. Eliade M. Zapowiedź równonocy : pamiętniki. 39 314
 4. Felscherinow C. V. My, dzieci z dworca ZOO. 41 660
 5. Matywiecki P. Stary gmach. 45 796
 6. Gombrowicz W. 44 944
 7. Goncourt, de E. i J. Dzienniki : pamiętniki z życia literackiego. 38 882
 8. Kisielewski Dzienniki. 41 669***
 9. Roth H. Czasy, miejsca, ludzie : wspomnienia z Kresów Wschodnich. 44 212
 10. Rousseau J.-J. 25 714, 25 715
 11. Tocqueville, de A. 40 319
 12. Suchotina-Tołstoj T. 34 742
 13. Sznajdermann M. Fałszerze Pieprzu. 45 759

 

Poezja:

 1. Jastrun M. Inna wersja. 32 674
 2. Jastrun M. Punkty Świecące. 29 261
 3. Jastrun M. Z różnych lat. 30 269
 4. Miłosz Cz. Piesek przydrożny. 41 915 
 5. Różewicz T. Matka odchodzi. 42 390 
 6. Szkodoń J. Refleksje o życiu. 45 650 

 

Poradnik:

 1. Piersa K. Komputerowy ćpun. 45 944
 2. Pietkiewicz E. Savoir vivre dla każdego. 41 661 

 

Powieść historyczna:

 1. Bogucka M. Ludzie z kresów. 44 239 
 2. Chiger K. i in. W ciemności: dziewczynka w zielonym sweterku. 44 630
 3. Eco U. Imię róży. 38 697 
 4. Grass G. Blaszany bębenek. 40 646 
 5. Grass G. Kot i mysz. 43 825 
 6. Grass G. Psie lata. 43 839 
 7. Grass G. Spotkanie w Telgte. 41 807 
 8. Heller J. Paragraf 22. 39 200 
 9. Kertész I. Kadysz za nienarodzone dziecko. 44 023 
 10. Kertész I. Los utracony. 43 936 
 11. Marsden P. Dom na kresach. 44 285 
 12. Müller H. Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie. 44 109 
 13. Odojewski W. Wyspa ocalenia. 41 805 
 14. Pasternak B. Doktor Żywago. 39 534 
 15. Roth H. Czasy, miejsca, ludzie : wspomnienia z kresów wschodnich. 44 212 
 16. Singer I.B. Spuścizna. 43 937 
 17. Sznajderman M. Fałszerze pieprzu. 45 759 
 18. Tokarczuk O. Anna In w grobowcach świata. 45 745 
 19. Tokarczuk O. Księgi Jakubowe. 45 463 
 20. Tuszyńska A. Narzeczona Schulza. 45 507 
 21. Wharton W. W księżycową jasną noc. 41 813 
 22. Zusak M. Złodziejka książek. 45 501 

 

Powieść poetycka:

 1. Malczewski A. 42 713 

 

Powieść psychologiczna:

 1. Bator J. Ciemno, prawie noc. 45 240 
 2. Czartoryska-Wirtemberska M. 42 706 
 3. Dickens Ch. Opowieści wigilijne. 36 582
 4. Énard M. 45 875
 5. Gerland G. Prawdziwy człowiek: osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. 45 694 
 6. Lessing D. Piąte dziecko. 43 692 
 7. Myśliwski W. Ostatnie rozdanie. 45 502 
 8. Myśliwski W. Traktat o łuskaniu fasoli. 43 713 
 9. Saramago J. Miasto ślepców. 43 972 
 10. Singer I.B. Spuścizna. 43 937 
 11. Terakowska D. 43 603 
 12. Tokarczuk O. 44 091 
 13. Tokarczuk O. Ostatnie historie. 43 080, 43 051 
 14. Wharton W. 41 141 
 15. Wharton W. 41 814 
 16. Żmichowska N. 42 718 

 

Powieść przygodowa:

 1. Coelho P. 44 153 
 2. Coelho P. Piąta góra. 43 144 
 3. Franczak R. 45 969
 4. Vidal G. 41 115 
 5. Yanagihara H. Ludzie na drzewach. 45 988

 

Powieść science fiction:

 1. Ishiguro K. Nie opuszczaj mnie. 45 951

 

Publicystyka:

 1. Kapuściński R. 43 411 
 2. Kapuściński R. Podróże z Herodotem. 43 068, 43 084 
 3. Lem S. Lube czasy. 41 118 
 4. Lem S. Rasa drapieżców. Teksty ostatnie. 43 536 

 

Reportaż:

 1. Domosławski A. 45 806 
 2. Dworczyk W. My, dzicy Papuasi. 36 524
 3. Giełżyński W., Stefański L. Gdańsk sierpień 80. 30 937 
 4. Jędrzejczyk O. Niech Kraków zawsze Kraków znaczy. 31 858
 5. Kaliszewski A. (wybór, oprac. i wstęp) Od Oleandrów po Murańsk : antologia polskiego reportażu i quasi-reportażu wojennego na temat I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. 45 683 
 6. Kaliszewski A. “Słowo czynów cieniem” : polski reportaż wojenny i publicystyka wojenna autorów kręgu Legionów Polskich i Korpusów Polskich (1914-1920). 45 105 **
 7. Kąkolewski K. Reportaże wybrane. 37 707 
 8. Krall H. Na wschód od Arbatu. 33 672 
 9. Krall H. Trudności ze wstawaniem : reportaże. 39 460 
 10. Ławecki T. Szlakami sławnych Polaków : różnorodne oblicza wielkości. 40 615 
 11. Łuka W. Uleczyć życie. 37 647 
 12. Michniewicz T. Swoją drogą. 45 798 
 13. Pruszyński K. Wspomnienia, reportaże, artykuły. 42 321 
 14. Szczypiorski A. Z notatnika stanu rzeczy. 39 460 
 15. Wańkowicz Melchior Dzieje rodziny Korzeniowskich ; Drogą do Urzędowa ; Reportarze z Wołynia ; Od Stołpców po Kair. 44 213 
 16. Wańkowicz M. Szkice spod Monte Cassino. 35 969, 36 258 

 

Romans:

 1. Austen J. Duma i uprzedzenie. 45 675 
 2. Bronte E. Wichrowe wzgórza. 34 845 
 3. Bułhakow M. Mistrz i Małgorzata. 42 163 
 4. Coelho P. 44 153, 42 311 
 5. Green J. Gwiazd naszych wina. 45 413 
 6. Green J. Papierowe miasta. 45 690 
 7. Harris J. 44 099 
 8. Hemingway E. Rajski ogród. 39 133 
 9. Marcia Marquez G. Miłość w czasach zarazy. 42 255 
 10. Mitchell M. Przeminęło z wiatrem. 38 644 
 11. Stedman M.L. Światło między oceanami. 45 973
 12. Tołstoj L. Anna Karenina. 37 792, 37 793 
 13. Tuszyńska A. Narzeczona Schulza. 45 507 
 14. Wharton W. Spóźnieni kochankowie. 41 142 
 15. Żmichowska N. 42 718 

 

Wywiad:

 1. Krall H. Zdążyć przed Panem Bogiem. 41 561 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok