Oferta biblioteki

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, regionalne i inne.

 

OFERTA CZASOPISM BIEŻĄCYCH 2020 r. - PBW FILIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

CZASOPISMA (WSZYSTKIE TYTUŁY) DOSTĘPNE W PBW FILII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ:

 

1. Alkoholizm i Narkomania

2007 – 2012

2. Aura

1994 – 2009, 2011 – 2016

3. Bibliografia Zawartości Czasopism

2000 – 2004

4. Biblioteka – Centrum Informacji

2008 – 2014

5. Biblioteka w Szkole

1991 – 2019 i na bieżąco

6. Bibliotekarz

1959 – 2009

7. Biblioterapeuta

2008 – 2009

8. Biologia w Szkole

1957 – 2009

9. Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty

2000 – 2008

10. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2007 – 2011

11. Biuletyn Podbabiogórski

2000 – 2014

12. Chemia w Szkole

1957 – 2009

13. Chowanna

1958 – 1990, 1994 – 2009

14. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

1995 – 2000

15. Dialog

1996 – 2000

16. Drama

1995 – 1999

17. Dyrektor Szkoły

1994 – 2000, 2006 – 2009, 2015 – 2019 i na bieżąco

18. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

2000 – 2004

19. Edukacja

1989 – 2018 

20. Edukacja dla Bezpieczeństwa

2001 – 2006

21. Edukacja Dorosłych

1996 – 1998

22. Edukacja i Dialog

1992 – 2009

23. Edukacja Medialna

1998 – 2003

24. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

2006 – 2016

25. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole

2000 – 2007

26. Etyka

1993 – 2000

27. Fizyka w Szkole

1957, 1958 – 2009

28. Geografia w Szkole

1957 – 2009

29. Głos Nauczycielski

2000 – 2014

30. Grupa i Zabawa

1997 – 2000

31. Guliwer

1992 – 2008

32. Horyzonty Wychowania

2002 – 2009

33. Integracja

2007 – 2012

34. Język Polski

1966 – 1988

35. Język Polski w Gimnazjum

1999/2000 – 2018/2019 (nr 1 i 2)

36. Język Polski w Liceum

2001/2002 – 2016/2017

37. Język Polski w Szkole IV-VIII

1980/1981 – 1998/1999

38. Język Polski w Szkole IV-VI

1999/2000 – 2013/2014

39. Język Polski w Szkole Podstawowej

2019/2020 i na bieżąco

40. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

2017/2018 – 2018/2019 i na bieżąco

41. Język Polski w Szkole Średniej

1986/1987 – 2000/2001

42. Język Rosyjski

1957 – 1990

43. Języki Obce w Szkole

1958 – 1964, 1966 – 2009, 2018, 2019

44. Kronika Sejmowa

2008 – 2019 i na bieżąco

45. Kultura i Edukacja

1993 – 2009

46. Kultura i Społeczeństwo

2000

47. Kwartalnik Pedagogiczny

1959 – 2009

48. Lider

1991 – 2011

49. Małżeństwo i Rodzina

2002 – 2005

50. Matematyka

1957 – 1968, 1970 – 2009

51. Monitor Europejski

2004 – 2009

52. Mówią Wieki

1958 – 1989, 2000

53. Nauczanie Początkowe

1980/1981 – 2009/2010

54. Nauczyciel i Szkoła

1997 – 2014

55. Nauczyciel i Wychowanie

1977 – 1989

56. Nauka

2006 – 2009

57. Nauczyciele i Matematyka

1992 – 1998

58. Niebieska Linia

2000 – 2004, 2006 – 2007

59. Nowa Edukacja Zawodowa

2000 – 2005

60. Nowa Polszczyzna

1999 – 2000

61. Nowa Szkoła

1957 – 2017

62. Nowe w Szkole

2001/2002 – 2004

63. Ojczyzna Polszczyzna

1992 – 1997

64. Opieka Wychowanie Terapia

1992 – 2003, 2006 – 2012

65. Oświata Dorosłych

1966 – 1988

66. Oświata i Wychowanie

1988 – 1989

67. Pamięć.pl
2014 – 2016

68. Pedagogika Społeczna

2014 – 2016

69. Plastyka i Wychowanie

1991 – 2000

70. Plastyka w Szkole

1970 – 1976, 1983, 1985 – 1990

71. Polityka Społeczna

1995 – 2018

72. Polonistyka

1957 – 2019 i na bieżąco

73. Poradnik Bibliotekarza

1959 – 1972, 1984 – 2016

74. Poradnik Językowy

1955, 1957 – 1968, 1977 – 1988

75. Poznaj Swój Kraj

1997 – 2003

76. Praca Socjalna

2000, 2006 – 2018

77. Problemy Alkoholizmu

1992 – 2005

78. Problemy Narkomanii

2001 – 2007

79. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

1966 – 2019 i na bieżąco

80. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

1996 – 2003

81. Problemy Rodziny

1992 – 2000

82. Przegląd Biblioteczny

1975 – 1979, 1981 – 1986, 1988 – 2000

83. Przegląd Historyczno-Oświatowy

1996 – 2001

84. Przegląd Psychologiczny

1977 – 1983, 1985 – 1988, 1995 – 1999

85. Przewodnik Bibliograficzny

2000 – 2009

86. Przyroda Polska

1995 – 2000

87. Przysposobienie Obronne w Szkole

1977 – 2000

88. Psychologia w Szkole

2004 – 2015

89. Psychologia Wychowawcza

1961 – 2000

90. Remedium

1995 – 2019 i na bieżąco

91. Rocznik Babiogórski

1999 – 2003, 2005, 2007 – 2018

92. Rocznik Pedagogiczny

2000

93. Ruch Pedagogiczny

1959, 1961 – 2009

94. Serwis Informacyjny Narkomania

2002 – 2006, 2011

95. Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

96. Studia Psychologiczne

1956, 1957, 1960, 1973

97. Studia Socjologiczne

1995 – 2000

98. Szkoła Specjalna

1958, 1959, 1961 – 2019 i na bieżąco

99. Szkoła Zawodowa

1966 – 1989, 1991 – 2000

100. Świat Nauki

1992 – 2000

101. Świat Problemów

1993, 1999 – 2002

102. Światło i Cienie

1998 – 2005

103. Universitas

1997

104. Warsztaty Polonistyczne

1995 – 2001

105. Wiadomości Historyczne

1958, 1959, 1961 – 2009

106. Wiedza i Życie

1996-2009

107. Wierchy

1930 – 1932, 1935, 1937, 1957 – 1962, 1966 – 1968, 1973, 1983

108. Wszystko dla Szkoły

2001 – 2013

109. Wychowanie

1960 – 1973

110. Wychowanie Fizyczne w Szkole

1957 – 1959

111. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1960 – 1989

112. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1990, 1992 – 2000, 2013 – 2016

113. Wychowanie Komunikacyjne

1999 – 2006

114. Wychowanie Muzyczne w Szkole

1967 – 2009

115. Wychowanie na co Dzień

1995 – 2016

116. Wychowanie Techniczne w Szkole

1966 – 2006

117. Wychowanie w Przedszkolu

1966 – 2019 i na bieżąco

118. Wychowawca

1995 – 2019 i na bieżąco

119. Z Pomocą Rodzinie

1992

120. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

1977 – 1984, 1986

121. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej B.

2012

122. Ziemia Suska

2000 – 2019 i na bieżąco

123. Życie Szkoły

1957 – 2019 i na bieżąco

 

 

AWANS ZAWODOWY, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Artykuły z czasopism:

 1. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 12-19
 2. Potrzeby w doskonaleniu nauczycieli / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 16-18

 

PODSTAWA PROGRAMOWA, PRAWO OŚWIATOWE, POLITYKA EDUKACYJNA

Książki:

 1. Biologia / Dorota Mościcka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 2. Chemia / Witold Anusiak, Aleksandra Grabowska, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 3. Filozofia, etyka / Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 4. Fizyka / Dariusz Bossowski i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 5. Geografia / Elżbieta Szkurłat i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 6. Historia / Włodziemierz K. Kowalczyk i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 7. Język łaciński i kultura antyczna / Aleksandra Klęczar, Janusz Ryba, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 8. Język polski / Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 9. Matematyka / Maciej Borodzik i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 10. Muzyka, historia muzyki / Maciej Kołodziejski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 11. Plastyka, historia sztuki / Beata Lewińska, Jerzy Mierzwiak, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 12. Wiedza o społeczeństwie / Piotr Załęski, Janusz Korzeniowski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 13. Wychowanie fizyczne / Marta Wieczorek i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)

Artykuły z czasopism:

 1. Bliżej podstawy programowej / Małgorzata Wróblewska, Małgorzata Małyska, Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 2-5
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 10-16
 3. Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 2, s. 8-9
 4. Prawne ramy oświatowe / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 70-72
 5. Procedura ustalania zawodów / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 41-45
 6. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 59-69
 7. RODO w szkole / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 41-43
 8. Szerszy katalog kar dla uczniów / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 37-40
 9. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 40-42
 10. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 39-44
 11. Wychowanie zgodne z przekonaniami / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 20-23
 12. Zmiany prawne w 2019 r. / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 18-21

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Książki:

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 160
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 Sygnatura 45 684
 3. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 161
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Wydanie II zmienione. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 Sygnatura 46 169
 5. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań, 2017 Sygnatura 45 929
 6. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017 Sygnatura 45 930
 7. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 46 172
 8. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk, 2018 Sygnatura 45 959
 9. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011 Sygnatura 46 023
 10. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 10. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 794
 11. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta i in. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018 Sygnatura 46 095
 12. Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  Sygnatura 46 097
 13. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 45 891

Artykuły z czasopism:

 1. Alfabet arteterapii : [propozycje zabaw plastycznych] / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 42-46
 2. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 41-46
 3. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 44-49
 4. Autyzm i zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 6, s. 8-9
 5. Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 30-32
 6. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 4, s. 6-8
 7. Geniusze z niskim ilorazem inteligencji - fenomenalne zdolności Sawantów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 33-36
 8. Jak wspierać rozwój uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 10-15
 9. Kino przyjazne sensorycznie - nadwrażliwość, empatia i radość życia : [Spektrum Autyzmu] / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 4, s. 2-5
 10. Leworęczność u dzieci / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 1, s. 6-8
 11. Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 12-13
 12. Motywowanie dziecka z autyzmem : dla rozwijania nowych umiejętności i zachowań podczas treningu umiejętności społecznych / Beata Brzezińska, Iwona Szałas // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 18-21
 13. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 4-10
 14. Stymulowanie rozwoju motorycznego - ćwiczenia i terapia ręki / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 29-32
 15. Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 44-47  
 16. Terapia zajęciowa / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 20-22
 17. Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania / Joanna Soboń // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 39-42
 18. Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych / Joanna Kapuścińska-Kozakiewicz // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 38-42
 19. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży / Anna Naruszewicz // Remedium. - 2019, nr 6, s. 5-7

 

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA

Książki:

 1. Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 131
 2. Pozytywna dyscyplina / Jane Nelsen ; przekład Anna Czechowska, Anna Rosiak. - Warszawa : CoJaNaTo, 2015 Sygnatura 46 090
 3. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene. - Warszawa : Edgard, 2014 Sygnatura 45 800
 4. Zarządzanie czasem w pigułce : jak planować, żeby nie zwariować / Agnieszka Makarow. - Warszawa : Edgard, 2018 Sygnatura 46 028
 5. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018 Sygnatura 46 029

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III / Karolina Prus-Wirzbicka // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 55-58
 2. Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela / Anna Witkowska-Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 14-26
 3. Dyktatura mody w szkole / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 6-7
 4. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Andrzej Janczy, Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 18-19
 5. Getting Things Done - zarządzanie zadaniami dla nauczyciela / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 6-10
 6. Jak można optymalnie zaplanować przerwę / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 26-29
 7. Jak pomóc dziecku po doświadczeniu straty? / Magdalena Hinc // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 39-41
 8. Jak pytania tworzą dobrą lekcję / Katarzyna Olejnik // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 72-75
 9. Jak wspierać nie popełniając błędów? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 25-28
 10. Kształtujące ocenianie pracy domowej / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 76-79
 11. Mediacje rówieśnicze - cz. II / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 6, s. 31-32
 12. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 5, s. 17-19
 13. Metody aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 27-32
 14. Metody kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 22-25
 15. Moda nauczycielska i uczniowska / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 8-9
 16. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 15-18
 17. Ostre przedmioty - samookaleczenia wśród młodzieży / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2019, nr 4, s. 15-17
 18. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Paula Mamrot // Remedium. - 2019, nr 3, s. 28-29
 19. Po co dzieciom granice? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 6, s. 2-4
 20. Pozwól mi być! : [poradnik dla wychowawców i nauczycieli dzieci chorujących na nowotwór] / Bogna Kędzierska // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 14-15
 21. Superwizja w pracy nauczyciela / Magdalena Poprawa // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 28-29
 22. W drodze do samodzielności - czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 33-38
 23. Warunki aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 31-36
 24. Wspieranie indywidualności ucznia na języku polskim / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 16-19
 25. Złość a wychowanie - cz. I / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 5, s. 10-11
 26. Złość a wychowanie - cz. II / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 16-17

 

SCENARIUSZE, KONSPEKTY LEKCJI, PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ

Książki:

 1. Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) / Agnieszka Wątorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 876
 2. Dzień dobry, moje emocje! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Renata Malek. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 Sygnatura 46 118
 3. Eksperymenty są super! : sekrety chemii, biologii, fizyki... / teksty: Gwenaëlle Aznar oraz Simon Anheim [ et. al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2012 Sygnatura 45 813
 4. Gry dla małych i dużych : 150 świetnych zabaw w domu i na podwórku / Valérie Monnet. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2017 Sygnatura 45 760
 5. Narysuj emocje : ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych / [opracowanie i skład: Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017  Sygnatura 45 898
 6. Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 086
 7. Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016 Sygnatura 45 782
 8. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016 Sygnatura 46 088
 9. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017 Sygnatura 45 750
 10. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Kinga Łapot-Dzierwa. - Kraków : CEBP 24.12, 2018 Sygnatura 46 184
 11. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wydanie 9. - Kraków : Impuls, 2019 Sygnatura 46 158

Artykuły z czasopism:

 1. Aby być dobrym kolegą : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczychdla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 12-13
 2. Alternatywne sposoby na lekturę : garść lekturowych wariacji, czyli kilka sposobów na odczarowanie szkolnych tekstów literackich / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 47-52
 3. Antyfundamentalizm reportażu. Warsztaty dziennikarskie / Jakub Padewski // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 93-100
 4. Budowanie wspólnoty : [konspekt zajęć dla klasy 1-3] / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 29-30
 5. Co zrobić, aby być szczęśliwym? : renesansowy (i nie tylko) przepis na szczęście ukryty w poezji : scenariusz lekcji do fraszek Jana Kochanowskiego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 28-30
 6. Cudaczek-wyśmiewaczek - odkrywanie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i w znaczeniu słów : [konspekt całodniowych zajęć zintegrowanych dla klasy 1] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 20-26
 7. Czas na mnemotechniki, czyli zapamiętaj więcej! / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 29-32
 8. Czy ja także jestem Ksawerym? : scenariusz zajęć o uświadomieniu swojej wartości w oparciu o utwór Agnieszki Osieckiej // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 20-23
 9. Czy można na mnie liczyć? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 6, s. 24-25
 10. Czy to jest miłość? : o braku pewności w wierszu Adama Mickiewicza : scenariusz lekcji do wiersza Adama Mickiewicza "Niepewność" / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 26-29
 11. Dlaczego podróże kształcą? : w podróży z Małym Księciem, bohaterem utworu Antoine'a de Saint-Exupery'ego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 24-27
 12. Easel.ly - elektroniczne plakaty i infografiki w nauczaniu i uczeniu się / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 47-72
 13. Elementy coachingu w edukacji - czy warto? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 20-24
 14. Emaze - prezentacja inna niż wszystkie / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 51-84
 15. Gry bez przygotowania / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 22-28
 16. Indywidualizacja na języku polskim z Granicą Zofii Nałkowskiej / Agata Zakrzewska-Okrojk // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 48-51
 17. Jak pokonać stres? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 14 
 18. Jak rozmawiać o Wiosennym poranku Idy Fink? / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 40-41
 19. Jak tworzyć magiczne obrazki na lekcjach języka polskiego za pomocą technologii? / Joanna Heftowicz // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 14-16
 20. Jak uczyć zarządzania finansami / Mateusz Konieczny // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 72-76
 21. Jak zostać podróżnikiem? : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie 3 / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 11-16
 22. Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów... Karty Dixit w czytaniu tekstów kultury / Agnieszka Kopacz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 49-58
 23. Kalendarz na cały rok : przykład zajęć zintegrowanych : [odkrywanie powtarzalności w przyrodzie w trakcie zabaw stymulujących rozwój holistyczny dziecka] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 17-22
 24. Kim będę? Dylematy młodości : [Mój wymarzony zawód - inscenizacja] / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 94-107
 25. Kizoa - multimedialne pokazy zdjęć i kolaże / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 40-81
 26. Kolorowe pompony i statek piracki : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 47-48
 27. Latarnik Henryka Sienkiewicza - od diagnozy do propozycji ożywienia lektury / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 7-24
 28. Lekcje języka przyjaźni / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 72-76
 29. Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju w pracy systemem Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 8-13
 30. Lektura w edukacji wczesnoszkolnej : jak wspieramy całościowy rozwój dziecka, czytając mu lektury? / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 18-19
 31. Lekturowy bigos, czyli komiks na lekcji języka polskiego / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 53-56
 32. Lista 5/10/15 : [narzędzie pomocne w efektywnym zarządzaniu czasem w edukacji wczesnoszkolnej - ćwiczenia] / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 35-41
 33. Mamy myśli w domu - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 5, s. 30-32
 34. Mapy myśli w szkole - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 6, s. 26-27
 35. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 2, s. 22-23
 36. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. II / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 3, s. 24-25
 37. Metodyczne tak dla powieści Johna Flanagana i Ricka Riordana : [scenariusze lekcji] / Karolina Kucharczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 92-100
 38. Milczący mistrz ironii, kamuflażu i ciszy - Stanisław Mrożek : [scenariusze lekcji] / Ewa Grodecka, Marta Bednarczuk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 27-39
 39. Moc myślenia wizualnego / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 24-27
 40. Muzyka w literaturze ["Muzyka dobra na wszystko? - na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza" - scenariusz lekcji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej] / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 44-47
 41. Najpiękniejsze miejsce na świecie : scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 50-51
 42. Narysuj swoje myśli : ćwiczenia w myśleniu wizualnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 43-47
 43. Nasze bziki : [odkrywanie dziecięcych hobby, w tym zainteresowań zwierzętami domowymi, podczas zabawy plastycznej, wspólnego czytania i śpiewania] /Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 39-41
 44. Nowoczesne modele uczenia : challenge based learning i problem based learning / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 42-44
 45. Obudź się do życia: John Green, Gwiazd naszych wina. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 86-101
 46. Od kreatywności do autopercepcji. Blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 85-92
 47. Odwrócić perspektywę historii - Rejtan, czyli raport ambasadora J. Kaczmarskiego. Scenariusz lekcji z zastosowaniem edukacji medialnej / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 57-58
 48. Podwodny świat : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 47-48
 49. Porozmawiajmy o Innym na podstawie obrazu Afryki Ryszarda Kapuścińskiego : [scenariusze lekcji] / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 28-48
 50. Poskromić płomienie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. ) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 70-80
 51. Poskromić wewnętrznego krytyka : [radzenie sobie z krytyką - lekcja dla klasy I-III] / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 33-37
 52. Potrafię bawić się z każdym : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy I-III // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 22-23
 53. Powtoon - fascynujące, animowane prezentacje / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 3, s. 43-84
 54. Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym : [rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji] / Anna Nowel-Śmigaj // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 25-46
 55. Ptasia husaria: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 81-91
 56. Regenerowanie sił podczas uczenia się : (ćwiczenia) / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 32-33
 57. Ruch, który uczy myśleć! : [ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej dla dzieci] / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 7-10
 58. Scenariusz zajęć do książki Inny niż wszyscy Per Nilsson / Alina Płaziak-Janiszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 42-43
 59. Szacunek dla siebie i innych : (propozycja lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej) / Barbara Charczuk // Wychowawca. - 2019, nr 3, s. 30-31
 60. Skuteczne zarządzanie czasem wolnym - matryca Eisenhowera : godzina wychowawcza dla uczniów gimnazjum oraz liceum / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 34-35
 61. Szkoła kreatywności : [zadanie twórcze w klasie V] / Danuta Bula // Wychowawca. - 2019, nr 1, s. 24-26
 62. Szkoła projektowego myślenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 28-32
 63. Sznurówki na drzewie: Jennifer Niven, Wszystkie jasne miejsca. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 73-85
 64. Teatr w nauczaniu początkowym : [teatrzyk szkolny pt.: "Czerwony Kapturek" z wykorzystaniem pacynek] / Magdalena Krawczonek // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 23-25
 65. Trójkątna bajka : [konspekt zajęć dla klasy I-III, figury geometryczne] / Magdalena Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 12-16
 66. Trzy pomysły na omawianie twórczości Zbigniewa Herberta / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 97-108
 67. Twórcze narzędzia wspierające kształtowanie umiejętności ustnego wypowiadania się : [Fotobabble jako narzędzie do pracy z głosem, Voki jako narzędzie do tworzenia mówiących awatarów] / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 19-37
 68. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową : scenariusz lekcji jezyka polskiego dla klas V-VI / Anna Górecka // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 32-33
 69. Uśmiech na arenie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 59-69
 70. Uważność w edukacji wczesnoszkolnej : [trening uważności dla dzieci] / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 29-35
 71. Uwierzyć w bunt: Veronica Roth, Niezgodna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 82-96
 72. W życiu jak w cyrku : propozycja zajęć kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku / Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 27-28
 73. Wdrożenie tutoringu w szkole / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 79-85
 74. Wędrująca tajemnica. Pan Cogito rozmyśla o duszy / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 101-109
 75. Wszystkie skargi pejcza: Wojciech Kuczok, Gnój : [teksty i zadania] / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 1, s. 89-108
 76. Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka? (Chłopcy z Placu Broni) / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 30-33
 77. Wycieczka krajoznawcza jako forma pogłębiania więzi z regionem : [scenariusz zadań do zrealizowania w zakresie edukacji krajoznawczej dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej] / Patrycja Chmielewska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 4, wkładka s. I-IV
 78. Wykorzystanie gier w edukacji / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 40-43
 79. Zabawa z memami podczas omawiania lektury (na przykładzie Quo vadis?) / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 22-23
 80. Zagadkowe zygzaki : [konspekt zajęć dla klasy pierwszej szkoły podstawowej] / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 36-38
 81. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 4, s. 21-24
 82. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 59-70
 83. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 2) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 71-81
 84. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 82-93

 

Szkoła podstawowa

 1. "Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać" : czym jest mądrość w życiu człowieka? / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 6-7
 2. "Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii : [klasy 1-3] / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 5
  Na zajęciach podjęty został temat właściwej samooceny, odkrywania mocnych, dobrych stron. Literatura wykorzystana na zajęciach: Dorota Bełtkiewicz Wielki atut.
 3. "Przyjaciele: są mimo wszystko!" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii : [klasy 1-3] / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 9
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Dorota Bełtkiewicz Mimo wszystko... chcę mieć przyjaciół! Meduza Matylda.
 4. "Sz(ż)ycie na miarę" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartości niematerialnych / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 12
  Literatura wykorzystana na zajęciach: R. Jędrzejewska-Wróbel Mądrość czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.
 5. "Tu mogę czytać świat..." : Niebiańska Biblioteka / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 13
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Grzegorz Sokołowski Kiedy czasu nie będzie... Zapiski Anioła.
 6. "Witajcie w Tuwimowie" / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 21-22
  Scenariusz zajęć dla klasy 1 przygotowany w oparciu o wiersze: Rzepka, Warzywa i Skakanka Juliana Tuwima.
 7. Bajkowi bohaterowie : scenariusz lekcji bibliotecznej / Magdalena Krawczonek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 28-29
  Scenariusz można wykorzystać w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim).
 8. Biblioteka niezwykłych historii : Enigmatyczny Marian Rejewski : scenariusz zajęć poświęconych historii złamania szyfru Enigmy : [klasy 7-8] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 28-30
 9. Biuro detektywistyczne w bibliotece / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 22-24
 10. Blackout poetry, czyli kreatywna poezja w szkolnej bibliotece : konspekt zajęć [klasy 6-8] / Aneta Szadziewska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 6, s. 16-18
  Blackout poetry to zabawa w zakreślanie słów z zadrukowanej strony starej książki lub artykułu, dzięki czemu tworzy się nowe teksty i nadaje im sens, wykreślając (najlepiej czarnym markerem) pozostałe, zbędne zdania.
 11. Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie : [klasy 7-8] / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 20-21
  Literatura wykorzystana na zajęciach: A. Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.
 12. Czarodziejskie słowa - moc uprzejmości : [klasy 1-2] / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 10-11
  Literatura wykorzystana do zajęć: Ch. Perrault Wróżki.
 13. Czytanie i programowanie : kodujemy bajkę o śpiącej królewnie : [klasy 0, 1-3] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 22-23
 14. Czytanie i programowanie z Mikołajem w bibliotece szkolnej / Barbara Leszczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 12, s. 21-22
 15. Czytanie to przyjemność : internetowy konkurs czytelniczy / Dominika Wiercigroch // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 30-31
 16. Dlaczego warto czytać książki? : scenariusz zajęć bibliotecznych / Katarzyna Błońska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 33
  Książki: Dzieci z Bullerbyn, Doktor Dolittle, Kubuś Puchatek, Wiersze Juliana Tuwima, Nowe szaty cesarza, O psie, który jeździł koleją.
 17. Dobrze jest dobrze myśleć o sobie! : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii wzmacniający poczucie własnej wartości / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 6-7
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Roksana Jędrzejewska-Wróbel Zero.
 18. Duże i małe kłopoty : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o radzeniu sobie z kłopotami / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 12-13
 19. Elmer - akceptacja inności : [klasy 0-1] / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 8
  Literatura wykorzystana na zajęciach: D. McKee Elmer.
 20. Godzina kodowania - zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w bibliotece szkolnej / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 26-27
 21. Inni to także my : program na rzecz tolerancji / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s.20-23
 22. Inny nie znaczy gorszy : tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu / Agata Krajewska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 10
  Literatura wykorzystana na zajęciach Renata Piątkowska Wieloryb.
 23. Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 3-4
 24. Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny : [klasy 7-8] / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21
 25. Klub młodego fotografa / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 18-22
  Konspekty warsztatów: Krótka historia fotografii, Inspiracje młodego fotografa, Warsztaty fotografii, Poznajemy program Picasa, Tworzymy album fotograficzny z programem FlipSnack.
 26. Kodujemy fragment historii Harry'ego Pottera : zajęcia z elementami programowania : [klasy 4-6] / Barbara Leszczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 5, s. 14-15
 27. Kolorowy potwór emocji : scenariusz zajęć rozwijających empatię / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 8-9 
  Literatura wykorzystana do zajęć: A. Llenas Kolorowy potwór.
 28. Korzystajmy ze słowników i encyklopedii : scenariusz lekcji bibliotecznej : [klasa 4] / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 9, s. 18-20
 29. Krasnoludy, trolle i elfy - czyli Hobbit i jego fantastyczny świat : szkolny lub międzyszkolny konkurs czytelniczy / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 12, s. 26-28
 30. Książka i biblioteka to przyjaciele człowieka : konspekt lekcji bibliotecznej dla 6-latków / Anna Wróblewska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 20-21
 31. Kto uśmiercił książkę i jaką? : zagadka kryminalna / Karolina Szostak-Lubomska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 12, s.29-31
 32. Lektury i mity : na zastępstwie doraźnym w bibliotece : [klasa 6] / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 3, s. 30
 33. Liczy się tylko zewnętrzność? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii : [klasy 7-8] / Monika Simonjetz // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 3, s. 14-15
 34. Lolek-Matołek, czyli szacunek dla każdego : scenariusz zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 7-8, s. 40-41
  Przedstawienie opowiadania: John P. Buentello Lolek-Matołek w teatrzyku kamishibai.
 35. Mikołajek super kumpel : scenariusz gry czytelniczej : [klasy 4-5] / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 51-53
 36. Moja własna wojna : scenariusz z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii : [klasy 7-8] / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 44-47
  Własna wojna prowadzona w życiu może być nie tylko walką z własnymi słabościami i ograniczeniami, ale również drogą rozwijania i wzbogacania własnego charakteru.
 37. Mój przyjaciel pies : scenariusz zajęć na podstawie książki Holly Webb Mój niesforny szczeniaczek : [klasa 2] / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 12, s. 16-17
 38. Na nowym lądzie : zajęcia z elementami biblioterapii : [klasy 7-8] / Anna Sabillo // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 22-23
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Sarah Crossan: Kasieńka.
 39. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 16-17
  Propozycje lekcji do przeprowadzenia w bibliotece szkolnej.
 40. Nie bądź samotną różą - nawet tą najpiękniejszą : relacje w grupie i potrzebie dzielenia się / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 14-15
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Ela Matusiak Bajka o Królowej Róży.
 41. Nie wierzymy plotce : scenariusz o sile słów / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 14-15
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Madonna Jabłka pana Peabody'ego.
 42. Niepodległość? A co ja z tego mam? : zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 12-13
 43. O strachu, który ma wielkie oczy, i odważnym Strachliwym Bojaczku / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 15-16
  Literatura wykorzystana na zajęciach: K. Zychla Bojaczek, czyli wyprawa po odwagę.
 44. Oczytana szkoła : ogólnoszkolny projekt promujący czytelnictwo / Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 33-35
 45. Od czytania nie da się uciec... : matematyczny escape room : [klasy 7-8] / Jadwiga Jurczyk-Motyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 21-23
  Matematyczna zabawa edukacyjna typu escape room (gracze muszą odnaleźć ukryte przedmioty i powiązać je w całość, aby odkryć klucz do wyjścia) połączona z promocją czytelnictwa.
 46. Od spotkania ze sztuką do wiarygodnej informacji : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej : [klasy 7-8] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 10-12
 47. Odrzucenie w szkole z powodu biedy : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii : [klasy 5-8] / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 26
 48. Orzeł czy...kogut?- czyli o odkrywaniu własnej tożsamości : scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : [klasy 6-8] / Justyna Jurasz, Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 18-19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: bajka indiańska O orle, który myślał, że jest kogutem
 49. Poznaj książkę po okładce : ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej : scenariusz zajęć czytelniczych / Beata Haładus // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 9, s. 21
 50. Poznajemy wielkich naukowców : być jak Kopernik : [klasy 1-3] / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 22-23
 51.  Przedszkolak wzorowym przechodniem! : scenariusz przedstawienia o zasadach ruchu drogowego / Izabela Łyszkiewicz, Aleksandra Romaniec // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 3, s. 26-28
 52. Radości i smutki bycia mamą : o prawach do swoich potrzeb / Beata Basiura, Teresa Misztal // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 11
  Literatura wykorzystana na zajęciach: R. Jędrzejewska-Wróbel Kopciuszek.
 53. Radość? A cóż to takiego? / Joanna Szymczak-Ryczel // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 4-5
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Roger Hargreaves Pan Radosny.
 54. Ratowała życie i pamięć. Opowieść o Irenie Sendlerowej : konspekt zajęć czytelniczych : [klasy 4-5] / Marta Jachimowska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 26-27
 55. Skarby narodowe : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 24-25
 56. Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywalizacja w bibliotece / Marta Małek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 12-14
  Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
 57. Spotkanie z Pippi Pończoszanką / Marta Wiktoria Trojanowska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 18-19
 58. Stop hejtowi : [klasy 4-5] / Agnieszka Łaszczych // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 36-39
  Lekcja uczy obrony przed hejtem i zachęca do przeciwdziałania jego przejawom.
 59. Święta w stylu folk : poznajemy tradycje i zwyczaje świąteczne z różnych regionów Polski / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 30-31
 60. Trening twórczości, czyli gimnastyka dla szarych komórek : cykl warsztatów pobudzających kreatywne myślenie u dzieci i młodzieży / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 11-15
 61. W krainie wiosennego wietrzyku : scenariusz zajęć / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 27-28
  Scenariusz przygotowany na podstawie wiersza Juliana Tuwima Dwa wiatry.
 62. W ZOO pana Brzechwy : scenariusz spotkania / Paulina Pacyna Dawid // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 22
  Scenariusz zajęć czytelniczych w przedszkolu w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".
 63. Wolontariat, czyli jak dobrze jest pomagać innym : scenariusz zajęć edukacyjnych : [klasy 4-6] / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 28
 64. Z życzliwością za pan brat : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Życzliwości i pozdrowień (21 listopada) : [klasy 1-4] / Magdalena Buczek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 22-23
 65. Zabawy z książką obrazkową : scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Aneta Bielaszka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s.26-27

 

Szkoła ponadpodstawowa

 1. "Emocjonalny zawrót głowy" : zajęcia z elementami biblioterapii / Ewa Bońdos // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 18-19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Joanna Haręża Jak Kruk spotkał Zło.
 2. Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 29
  Literatura wykorzystana do zajęć: Joanna Haręża Jak kruk spotkał zło.
 3. Biblioteka niezwykłych historii : Enigmatyczny Marian Rejewski : scenariusz zajęć poświęconych historii złamania szyfru Enigmy / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 28-30
 4. Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe - nowe źródła informacji : scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Staniak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 7-8, s. 37-39
 5. Budowa czasopisma od A do Z : konspekt lekcji bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 25-26
  Zajęcia praktyczne, podczas, których uczniowie tworzą własne czasopismo.
 6. Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 20-21
  Literatura wykorzystana na zajęciach: A. Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.
 7. Czego nie powie ci Google tłumacz? : konspekt lekcji / Alicja Sroka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 27
  Poznanie słowników do nauki języków obcych i nabycie umiejętności korzystania z nich (na przykładzie języka francuskiego).
 8. Gdybym był bogaty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s. 19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Marc Levy A jeśli to prawda.
 9. Godzina kodowania - zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w bibliotece szkolnej / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 26-27
 10. Historia nie musi być nudna : praca z kółkiem czytelniczym / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 23-24
  Scenariusz przygotowany w oparciu o twórczość Jane Austen.
 11. Inni to także my : program na rzecz tolerancji / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s.20-23
 12. Ja po prostu mam cel! : o tym, dlaczego warto dążyć do celu / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 17-18
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Agnieszka Dul Cieszę się życiem...
 13. Jak osiągnąć radość życia? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, s. 28-29
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Kazimierz Wierzyński Tyle jest we mnie bajecznej pogody, Śpiew dionizyjski; Ewa Woydyłło Buty szczęścia.
 14. Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21
 15. Kasia17, Mateusz19 - e-znajomość : internetowe znajomości - dobry sposób czy zagrożenie? / Aleksandra Chomicka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 24-25
  Na podstawie książki Maja.bloog.pl Soni Neumann.
 16. Moja własna wojna : scenariusz z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 44-47
  Własna wojna prowadzona w życiu może być nie tylko walką z własnymi słabościami i ograniczeniami, ale również drogą rozwijania i wzbogacania własnego charakteru.
 17. Na nowym lądzie : zajęcia z elementami biblioterapii / Anna Sabillo // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 22-23
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Sarah Crossan: Kasieńka.
 18. Od czytania nie da się uciec... : matematyczny escape room / Jadwiga Jurczyk-Motyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 21-23
  Matematyczna zabawa edukacyjna typu escape room (gracze muszą odnaleźć ukryte przedmioty i powiązać je w całość, aby odkryć klucz do wyjścia) połączona z promocją czytelnictwa.
 19. Od stereotypu do akceptacji i zrozumienia : konspekt lekcji bibliotecznej na podstawie filmu Nietykalni / Helena Pietrzak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 11, s. 24-25
 20. Orzeł czy...kogut? - czyli o odkrywaniu własnej tożsamości : scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Justyna Jurasz, Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 18-19
  Literatura wykorzystana na zajęciach: bajka indiańska O orle, który myślał, że jest kogutem
 21. Rozmowy o emigracji i uchodźstwie : scenariusz na podstawie literatury / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 30-31
  Książki m. in. Wędrówka Nabu Jarosława Mikołajowskiego, Przybysz Shauna Tana.
 22. Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością : samopoznanie, akceptacja, tolerancja / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 15-16
  Literatura wykorzystana na zajęciach: Gavin Extence Wszechświat kontra Alex Woods.
 23. Trening pamięci - metody efektywnego uczenia się : scenariusz zajęć dla uczniów liceum przeprowadzonych w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s. 31-32
 24. Trening szybkiego, efektywnego czytania : scenariusz zajęć / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10, s. 23-25
 25. Z książką na dobre i na złe : scenariusze spotkań biblioterapeutycznych / Monika Buczek // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 18-21
  Program obejmuje cykl spotkań z książką. Omawiane są różne problemy, z którymi mogą się zetknąć młodzi ludzie: przemoc, wczesne macierzyństwo, narkomania, bulimia.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok