AWANS ZAWODOWY, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Artykuły z czasopism:

 1. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 12-19
 2. Potrzeby w doskonaleniu nauczycieli / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 16-18

 

PODSTAWA PROGRAMOWA, PRAWO OŚWIATOWE, POLITYKA EDUKACYJNA

Książki:

 1. Biologia / Dorota Mościcka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 2. Chemia / Witold Anusiak, Aleksandra Grabowska, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 3. Filozofia, etyka / Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 4. Fizyka / Dariusz Bossowski i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 5. Geografia / Elżbieta Szkurłat i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 6. Historia / Włodziemierz K. Kowalczyk i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 7. Język łaciński i kultura antyczna / Aleksandra Klęczar, Janusz Ryba, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 8. Język polski / Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 9. Matematyka / Maciej Borodzik i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 10. Muzyka, historia muzyki / Maciej Kołodziejski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 11. Plastyka, historia sztuki / Beata Lewińska, Jerzy Mierzwiak, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 12. Wiedza o społeczeństwie / Piotr Załęski, Janusz Korzeniowski, Wioletta Kozak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
 13. Wychowanie fizyczne / Marta Wieczorek i in. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - (Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)

Artykuły z czasopism:

 1. Bliżej podstawy programowej / Małgorzata Wróblewska, Małgorzata Małyska, Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 2-5
 2. Opieka zdrowotna nad uczniami / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 10-16
 3. Perspektywy zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 2, s. 8-9
 4. Prawne ramy oświatowe / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 70-72
 5. Procedura ustalania zawodów / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 41-45
 6. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 59-69
 7. RODO w szkole / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 41-43
 8. Szerszy katalog kar dla uczniów / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 37-40
 9. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 40-42
 10. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 39-44
 11. Wychowanie zgodne z przekonaniami / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 20-23
 12. Zmiany prawne w 2019 r. / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 18-21

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Książki:

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 160
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 Sygnatura 45 684
 3. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 161
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Wydanie II zmienione. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 Sygnatura 46 169
 5. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań, 2017 Sygnatura 45 929
 6. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017 Sygnatura 45 930
 7. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 46 172
 8. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk, 2018 Sygnatura 45 959
 9. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011 Sygnatura 46 023
 10. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 10. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 794
 11. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta i in. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018 Sygnatura 46 095
 12. Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  Sygnatura 46 097
 13. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 Sygnatura 45 891

Artykuły z czasopism:

 1. Alfabet arteterapii : [propozycje zabaw plastycznych] / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 42-46
 2. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 41-46
 3. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 44-49
 4. Autyzm i zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 6, s. 8-9
 5. Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 30-32
 6. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 4, s. 6-8
 7. Geniusze z niskim ilorazem inteligencji - fenomenalne zdolności Sawantów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 33-36
 8. Jak wspierać rozwój uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 10-15
 9. Kino przyjazne sensorycznie - nadwrażliwość, empatia i radość życia : [Spektrum Autyzmu] / Katarzyna Pęczak // Remedium. - 2019, nr 4, s. 2-5
 10. Leworęczność u dzieci / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 1, s. 6-8
 11. Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 12-13
 12. Motywowanie dziecka z autyzmem : dla rozwijania nowych umiejętności i zachowań podczas treningu umiejętności społecznych / Beata Brzezińska, Iwona Szałas // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 18-21
 13. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 4-10
 14. Stymulowanie rozwoju motorycznego - ćwiczenia i terapia ręki / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 29-32
 15. Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 44-47  
 16. Terapia zajęciowa / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 20-22
 17. Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania / Joanna Soboń // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 39-42
 18. Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych / Joanna Kapuścińska-Kozakiewicz // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 38-42
 19. Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży / Anna Naruszewicz // Remedium. - 2019, nr 6, s. 5-7

 

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA

Książki:

 1. Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 131
 2. Pozytywna dyscyplina / Jane Nelsen ; przekład Anna Czechowska, Anna Rosiak. - Warszawa : CoJaNaTo, 2015 Sygnatura 46 090
 3. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene. - Warszawa : Edgard, 2014 Sygnatura 45 800
 4. Zarządzanie czasem w pigułce : jak planować, żeby nie zwariować / Agnieszka Makarow. - Warszawa : Edgard, 2018 Sygnatura 46 028
 5. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; przekład z j. włoskiego Anna Gogolin. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018 Sygnatura 46 029

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III / Karolina Prus-Wirzbicka // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 55-58
 2. Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela / Anna Witkowska-Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 14-26
 3. Dyktatura mody w szkole / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 6-7
 4. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Andrzej Janczy, Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 18-19
 5. Getting Things Done - zarządzanie zadaniami dla nauczyciela / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 6-10
 6. Jak można optymalnie zaplanować przerwę / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 26-29
 7. Jak pomóc dziecku po doświadczeniu straty? / Magdalena Hinc // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 39-41
 8. Jak pytania tworzą dobrą lekcję / Katarzyna Olejnik // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 72-75
 9. Jak wspierać nie popełniając błędów? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 25-28
 10. Kształtujące ocenianie pracy domowej / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 76-79
 11. Mediacje rówieśnicze - cz. II / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 6, s. 31-32
 12. Mediacje rówieśnicze - zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I / Agata Sierota // Remedium. - 2019, nr 5, s. 17-19
 13. Metody aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 27-32
 14. Metody kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 22-25
 15. Moda nauczycielska i uczniowska / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 8-9
 16. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 15-18
 17. Ostre przedmioty - samookaleczenia wśród młodzieży / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2019, nr 4, s. 15-17
 18. Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości / Paula Mamrot // Remedium. - 2019, nr 3, s. 28-29
 19. Po co dzieciom granice? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 6, s. 2-4
 20. Pozwól mi być! : [poradnik dla wychowawców i nauczycieli dzieci chorujących na nowotwór] / Bogna Kędzierska // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 14-15
 21. Superwizja w pracy nauczyciela / Magdalena Poprawa // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 28-29
 22. W drodze do samodzielności - czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 33-38
 23. Warunki aktywizacji rodziców / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 31-36
 24. Wspieranie indywidualności ucznia na języku polskim / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 16-19
 25. Złość a wychowanie - cz. I / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 5, s. 10-11
 26. Złość a wychowanie - cz. II / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. - 2019, nr 6, s. 16-17

 

SCENARIUSZE, KONSPEKTY LEKCJI, PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ

Książki:

 1. Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) / Agnieszka Wątorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 Sygnatura 45 876
 2. Dzień dobry, moje emocje! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Renata Malek. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 Sygnatura 46 118
 3. Eksperymenty są super! : sekrety chemii, biologii, fizyki... / teksty: Gwenaëlle Aznar oraz Simon Anheim [ et. al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2012 Sygnatura 45 813
 4. Gry dla małych i dużych : 150 świetnych zabaw w domu i na podwórku / Valérie Monnet. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2017 Sygnatura 45 760
 5. Narysuj emocje : ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych / [opracowanie i skład: Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017  Sygnatura 45 898
 6. Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2019 Sygnatura 46 086
 7. Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016 Sygnatura 45 782
 8. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016 Sygnatura 46 088
 9. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017 Sygnatura 45 750
 10. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Kinga Łapot-Dzierwa. - Kraków : CEBP 24.12, 2018 Sygnatura 46 184
 11. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wydanie 9. - Kraków : Impuls, 2019 Sygnatura 46 158

Artykuły z czasopism:

 1. Aby być dobrym kolegą : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczychdla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 12-13
 2. Alternatywne sposoby na lekturę : garść lekturowych wariacji, czyli kilka sposobów na odczarowanie szkolnych tekstów literackich / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 47-52
 3. Antyfundamentalizm reportażu. Warsztaty dziennikarskie / Jakub Padewski // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 93-100
 4. Budowanie wspólnoty : [konspekt zajęć dla klasy 1-3] / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 29-30
 5. Co zrobić, aby być szczęśliwym? : renesansowy (i nie tylko) przepis na szczęście ukryty w poezji : scenariusz lekcji do fraszek Jana Kochanowskiego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 28-30
 6. Cudaczek-wyśmiewaczek - odkrywanie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i w znaczeniu słów : [konspekt całodniowych zajęć zintegrowanych dla klasy 1] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 20-26
 7. Czas na mnemotechniki, czyli zapamiętaj więcej! / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 29-32
 8. Czy ja także jestem Ksawerym? : scenariusz zajęć o uświadomieniu swojej wartości w oparciu o utwór Agnieszki Osieckiej // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 20-23
 9. Czy można na mnie liczyć? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 6, s. 24-25
 10. Czy to jest miłość? : o braku pewności w wierszu Adama Mickiewicza : scenariusz lekcji do wiersza Adama Mickiewicza "Niepewność" / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 26-29
 11. Dlaczego podróże kształcą? : w podróży z Małym Księciem, bohaterem utworu Antoine'a de Saint-Exupery'ego / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 24-27
 12. Easel.ly - elektroniczne plakaty i infografiki w nauczaniu i uczeniu się / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 47-72
 13. Elementy coachingu w edukacji - czy warto? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 20-24
 14. Emaze - prezentacja inna niż wszystkie / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 51-84
 15. Gry bez przygotowania / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 22-28
 16. Indywidualizacja na języku polskim z Granicą Zofii Nałkowskiej / Agata Zakrzewska-Okrojk // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 48-51
 17. Jak pokonać stres? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 14 
 18. Jak rozmawiać o Wiosennym poranku Idy Fink? / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 40-41
 19. Jak tworzyć magiczne obrazki na lekcjach języka polskiego za pomocą technologii? / Joanna Heftowicz // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 14-16
 20. Jak uczyć zarządzania finansami / Mateusz Konieczny // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 2, s. 72-76
 21. Jak zostać podróżnikiem? : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie 3 / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 11-16
 22. Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów... Karty Dixit w czytaniu tekstów kultury / Agnieszka Kopacz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 49-58
 23. Kalendarz na cały rok : przykład zajęć zintegrowanych : [odkrywanie powtarzalności w przyrodzie w trakcie zabaw stymulujących rozwój holistyczny dziecka] / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 17-22
 24. Kim będę? Dylematy młodości : [Mój wymarzony zawód - inscenizacja] / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 94-107
 25. Kizoa - multimedialne pokazy zdjęć i kolaże / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 40-81
 26. Kolorowe pompony i statek piracki : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 47-48
 27. Latarnik Henryka Sienkiewicza - od diagnozy do propozycji ożywienia lektury / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 7-24
 28. Lekcje języka przyjaźni / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 72-76
 29. Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju w pracy systemem Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 8-13
 30. Lektura w edukacji wczesnoszkolnej : jak wspieramy całościowy rozwój dziecka, czytając mu lektury? / Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 18-19
 31. Lekturowy bigos, czyli komiks na lekcji języka polskiego / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 53-56
 32. Lista 5/10/15 : [narzędzie pomocne w efektywnym zarządzaniu czasem w edukacji wczesnoszkolnej - ćwiczenia] / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 35-41
 33. Mamy myśli w domu - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 5, s. 30-32
 34. Mapy myśli w szkole - scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 6, s. 26-27
 35. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 2, s. 22-23
 36. Metody efektywnej nauki języka obcego - cz. II / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 3, s. 24-25
 37. Metodyczne tak dla powieści Johna Flanagana i Ricka Riordana : [scenariusze lekcji] / Karolina Kucharczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 92-100
 38. Milczący mistrz ironii, kamuflażu i ciszy - Stanisław Mrożek : [scenariusze lekcji] / Ewa Grodecka, Marta Bednarczuk // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 27-39
 39. Moc myślenia wizualnego / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 24-27
 40. Muzyka w literaturze ["Muzyka dobra na wszystko? - na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza" - scenariusz lekcji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej] / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 44-47
 41. Najpiękniejsze miejsce na świecie : scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy II i III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 50-51
 42. Narysuj swoje myśli : ćwiczenia w myśleniu wizualnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 43-47
 43. Nasze bziki : [odkrywanie dziecięcych hobby, w tym zainteresowań zwierzętami domowymi, podczas zabawy plastycznej, wspólnego czytania i śpiewania] /Małgorzata Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 39-41
 44. Nowoczesne modele uczenia : challenge based learning i problem based learning / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 42-44
 45. Obudź się do życia: John Green, Gwiazd naszych wina. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 86-101
 46. Od kreatywności do autopercepcji. Blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 85-92
 47. Odwrócić perspektywę historii - Rejtan, czyli raport ambasadora J. Kaczmarskiego. Scenariusz lekcji z zastosowaniem edukacji medialnej / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 57-58
 48. Podwodny świat : działania plastyczne integrujące różne sfery rozwojowe / Katarzyna Wiśniewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 47-48
 49. Porozmawiajmy o Innym na podstawie obrazu Afryki Ryszarda Kapuścińskiego : [scenariusze lekcji] / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 28-48
 50. Poskromić płomienie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. ) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 70-80
 51. Poskromić wewnętrznego krytyka : [radzenie sobie z krytyką - lekcja dla klasy I-III] / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 33-37
 52. Potrafię bawić się z każdym : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy I-III // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 22-23
 53. Powtoon - fascynujące, animowane prezentacje / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 3, s. 43-84
 54. Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym : [rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji] / Anna Nowel-Śmigaj // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 25-46
 55. Ptasia husaria: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 81-91
 56. Regenerowanie sił podczas uczenia się : (ćwiczenia) / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 32-33
 57. Ruch, który uczy myśleć! : [ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej dla dzieci] / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 7-10
 58. Scenariusz zajęć do książki Inny niż wszyscy Per Nilsson / Alina Płaziak-Janiszewska // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 42-43
 59. Szacunek dla siebie i innych : (propozycja lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej) / Barbara Charczuk // Wychowawca. - 2019, nr 3, s. 30-31
 60. Skuteczne zarządzanie czasem wolnym - matryca Eisenhowera : godzina wychowawcza dla uczniów gimnazjum oraz liceum / Joanna Łukasik // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 34-35
 61. Szkoła kreatywności : [zadanie twórcze w klasie V] / Danuta Bula // Wychowawca. - 2019, nr 1, s. 24-26
 62. Szkoła projektowego myślenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 28-32
 63. Sznurówki na drzewie: Jennifer Niven, Wszystkie jasne miejsca. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s. 73-85
 64. Teatr w nauczaniu początkowym : [teatrzyk szkolny pt.: "Czerwony Kapturek" z wykorzystaniem pacynek] / Magdalena Krawczonek // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 23-25
 65. Trójkątna bajka : [konspekt zajęć dla klasy I-III, figury geometryczne] / Magdalena Małyska // Życie Szkoły. - 2019, nr 4, s. 12-16
 66. Trzy pomysły na omawianie twórczości Zbigniewa Herberta / Dariusz Żółtowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 97-108
 67. Twórcze narzędzia wspierające kształtowanie umiejętności ustnego wypowiadania się : [Fotobabble jako narzędzie do pracy z głosem, Voki jako narzędzie do tworzenia mówiących awatarów] / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 19-37
 68. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową : scenariusz lekcji jezyka polskiego dla klas V-VI / Anna Górecka // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 32-33
 69. Uśmiech na arenie: opowieść Katniss Everdeen. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 1, s. 59-69
 70. Uważność w edukacji wczesnoszkolnej : [trening uważności dla dzieci] / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 29-35
 71. Uwierzyć w bunt: Veronica Roth, Niezgodna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 3, s. 82-96
 72. W życiu jak w cyrku : propozycja zajęć kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku / Janusz Woźniak // Życie Szkoły. - 2019, nr 3, s. 27-28
 73. Wdrożenie tutoringu w szkole / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 79-85
 74. Wędrująca tajemnica. Pan Cogito rozmyśla o duszy / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 101-109
 75. Wszystkie skargi pejcza: Wojciech Kuczok, Gnój : [teksty i zadania] / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 1, s. 89-108
 76. Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka? (Chłopcy z Placu Broni) / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. - 2019, nr 2, s. 30-33
 77. Wycieczka krajoznawcza jako forma pogłębiania więzi z regionem : [scenariusz zadań do zrealizowania w zakresie edukacji krajoznawczej dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej] / Patrycja Chmielewska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 4, wkładka s. I-IV
 78. Wykorzystanie gier w edukacji / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 40-43
 79. Zabawa z memami podczas omawiania lektury (na przykładzie Quo vadis?) / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2019, nr 4, s. 22-23
 80. Zagadkowe zygzaki : [konspekt zajęć dla klasy pierwszej szkoły podstawowej] / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. - 2019, nr 2, s. 36-38
 81. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cz. I / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 4, s. 21-24
 82. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 1) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 59-70
 83. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 2) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 71-81
 84. Zapytaj Zafona. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III  (cz. 3) / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 82-93

 

LITERATURA PIĘKNA I INNE KSIĄŻKI DO POCZYTANIA

(wybór)

Autobiograficzne/ z elementami autobiografii:

 1. Chagall B. Płonące świece. 41 120 
 2. Jan Paweł II 42 846 
 3. Kisielewski S. 41 669 
 4. Ligocka R. Kobieta w podróży. 43 169 
 5. Pilot M. Pióropusz. 45 008 
 6. Polański R. 39 371 
 7. Stone I. Pasja życia. 41 116 

 

Biografie:

 1. Bonowicz W. 42 570 
 2. Felder D. Sto kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. 43 534 
 3. Jan Paweł II 42 846 
 4. Kolb A. 39 653 
 5. Maliński M. Jan Paweł II. Niezwykły pontyfikat. 42 305 
 6. Skwarnicki M. Jan Paweł II. 43 278 
 7. Wilczyński P. Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia. 45 941

 

Dzienniki/pamiętniki:

 1. Flescherinow C. My, dzieci z dworca ZOO. 41 660 
 2. Jastrun M. Podróż do Grecji. 26 522
 3. Kisielewski S. 41 669 
 4. Sznajderman M. Fałszerze pieprzu. 45 759 

 

Eseje (zbiory):

 1. Bieńczyk M. Książka twarzy. 45 001
 2. Bieńczyk M. Przezroczystość. 45 888
 3. Bieńczyk M. Melancholia : o tych, co nigdy nie odnajdą straty. 45 879
 4. Herling-Grudziński G. Godzina cieni. Eseje. 41 806 
 5. Hrabal B., Kundera M., Havel V. i in. Antologia czeskiego eseju. 42 770 
 6. Jastrun M. 35 777, 37 282
 7. Jastrun M. Forma i sens poezji: eseje i szkice. 38 683
 8. Jastrun M. Gwiaździsty diament. 16 508
 9. Jastrun M. Między słowem a milczeniem. 28 126
 10. Jastrun M. Mit śródziemnomorski. 7 312
 11. Kołakowski L. Mini wykłady o maxi sprawach. 45 770 
 12. Kołakowski L. Moje słuszne poglądy na wszystko. 42 239 
 13. Sosnowski J. 45 874
 14. Szczepański J.J. Przed Nieznanym Trybunałem. 42 259 

 

 Fantastyka:

 1. McCarthy C. 45 176 
 2. Tolkien J. R. R. Hobbit, czyli tam i z powrotem. 45 092 

 

Felietony:

 1. Eco U. Jak podróżować z łososiem. 45 762 
 2. Lem S. Rasa drapieżców : teksty ostatnie 45 536 

 

 Listy:

 1. O miłości. Listy pisarzy polskich od Adama Mickiewicza do Marka Hłaski. 43 465 

 

Literatura młodzieżowa:

 1. Green J. Gwiazd naszych wina. 45 413 
 2. Green J. Papierowe miasta. 45 690 
 3. Warda M. 5 sekund do Io. 45 685 

 

Literatura o tematyce historycznej:

 1. Benzoni J. W łożnicach królów. 40 578 
 2. Felder D. Sto kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. 43 534 
 3. Koper C. Sławne pary PRL. 45 180 
 4. Koper S. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej. 45 246 
 5. Koper S. Wielcy zdrajcy od od Piastów do PRL. 45 288 
 6. Koper S. Życie prywatne elit II RP. 45 285 
 7. Morato C. Królowe przeklęte. 45 509 
 8. Niemojowska M.Ostatni Stuartowie. 40 061 

 

Literatura o tematyce religijnej:

 1. Bonowicz W. 42 570 
 2. Jan Paweł II 42 846 
 3. Maliński M. Karol Wojtyła Dorastanie do Papiestwa. (tom 1) 42 134 
 4. Maliński M. Jan Paweł II. Niezwykły pontyfikat. 42 305 
 5. Maliński M. Papież, jakiego dotąd nie było. 41 473 
 6. Papież Franciszek, Wolton D. Otwieranie drzwi. 45 956
 7. Piotrowicz G. Jan Paweł II. Pielgrzym w ojczyźnie. 42 287 
 8. Skwarnicki M. Jan Paweł II. 43 278 
 9. Weigel G. Świadek nadziei. 43 319 
 10. Wilczyński P. Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia. 45 941

 

Literatura obyczajowa:

 1. Asher J. 13 powodów. 45 910
 2. Burpo T. Niebo istnieje...Naprawdę! 45 295 
 3. Dostojewski F. Zbrodnia i kara. 41 972 
 4. Dygasiński A. Zając. 42 707 
 5. Garcia Marquez G. Sto lat samotności. 41 752 
 6. Gretkowska M. Tarot paryski. 42 254 
 7. Ishiguro K. Okruchy dnia. 45 954
 8. Irving J. Uwolnić niedźwiedzie. 45 893
 9. Janko A. Dziewczyna z zapałkami. 45 877
 10. Janko A. Pasja według św. Hanki. 45 885 
 11. Joyce J. 42 025 
 12. Kafka F. 39 207 
 13. Kalicińska M. Dom nad rozlewiskiem. 44 164 
 14. Kertész I. Kadysz za nienarodzone dziecko. 44 023 
 15. Kertész I. Likwidacja. 44 034 
 16. Kertész I. Los utracony. 43 936 
 17. Kesey K. Lot nad kukułczym gniazdem. 44 034 
 18. Konwicki T. Mała apokalipsa. 39 018 
 19. Kozielecki J. Ameryka w mroku. 43 441 
 20. Kuczok W. Gnój. 43 419 
 21. Lee H. Zabić drozda. 42 252 
 22. Lessing D. Piąte dziecko. 43 692 
 23. Libera A. 43 273 
 24. Lourie R. Autobiografia stalina. 42 080 
 25. Mateja A. Cud w medycynie: historie pacjentów. 45 156 
 26. Matywiecki P. Stary gmach. 45 796 
 27. Munro A. Przyjaciółka z młodości. 45 168 
 28. Myśliwski W. Widnokrąg. 41 658 
 29. Nabokov V. 43 428 
 30. Orwell G. Folwark zwierzęcy. 41 562 
 31. Orwell G. Rok 1984. 41 346 
 32. Pilch J. Pod mocnym aniołem. 43 380
 33. Schmitt E. Oskar i pani Róża. 44 818 
 34. Schmitt E. Zapasy z życiem. 45 013 
 35. Stockett K. Służące. 45 667
 36. Szczypiorski A. Początek. 42 247 
 37. Terakowska D. 43 124 
 38. Terakowska D. Tam gdzie spadają anioły. 43 059 
 39. Tokarczuk O. Ostatnie historie. 43 080, 43 051 
 40. Tokarczuk O. Prawiek i inne czasy. 42 310 
 41. Tulli M. Sny i kamienie. 42 253 
 42. Wharton W. Dom na Sekwanie. 41 263 
 43. Wharton W. Opowieści z Moulin du Bruit. 41 659 
 44. Yanagihara H. Małe życie. 45 949

 

 Literatura podróżnicza/ z motywem podróży:

 1. Bonington C. Everest- najtrudniejsza droga. 38 024 
 2. Cejrowski W. Gringo wśród dzikich plemion. 44 165 
 3. Domosławski A. 45 806 
 4. Kapuściński R. 43 411
 5. Krakauer J. Wszystko za Everest. 45 804 
 6. Michniewicz T. Swoją drogą. 45 798 
 7. Sing M. Wyznania chińskiej kurtyzany. 39 376 
 8. Stasiuk A. 42 330 
 9. Stasiuk A. Jadąc do Babadag. 43 478 

 

Literatura popularnonaukowa:

 1. Gerland G. Prawdziwy człowiek: osobista opowieść o dorastaniu i edukacji
  w autyzmie.
  45 694 
 2. Hawking S. Czarne dziury. 45 917
 3. Hawking S. Krótka historia czasu. 45 659 
 4. Kapuściński R. Ten Inny. 43 466 
 5. Vetulani J. Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu. 45 755 

 

Opowiadania:

 1. Bułhakow M. 39 250 
 2. Bułhakow M. Psie serce. 42 137 
 3. Czechow A. Święta noc i inne opowiadania. 42 701 
 4. Herling-Grudziński G. Skrzydła ołtarza: opowiadania. 41 645 
 5. Ishiguro K. 45 884 
 6. Schulz B. 42 027 

 

Pamiętniki, dzienniki, wspomnienia:

 1. Baudelaire C. Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne. 16 010
 2. Chagal B. Płonące świece. 41 120
 3. Eliade M. Zapowiedź równonocy : pamiętniki. 39 314
 4. Felscherinow C. V. My, dzieci z dworca ZOO. 41 660
 5. Matywiecki P. Stary gmach. 45 796
 6. Gombrowicz W. 44 944
 7. Goncourt, de E. i J. Dzienniki : pamiętniki z życia literackiego. 38 882
 8. Kisielewski Dzienniki. 41 669***
 9. Roth H. Czasy, miejsca, ludzie : wspomnienia z Kresów Wschodnich. 44 212
 10. Rousseau J.-J. 25 714, 25 715
 11. Tocqueville, de A. 40 319
 12. Suchotina-Tołstoj T. 34 742
 13. Sznajdermann M. Fałszerze Pieprzu. 45 759

 

Poezja:

 1. Jastrun M. Inna wersja. 32 674
 2. Jastrun M. Punkty Świecące. 29 261
 3. Jastrun M. Z różnych lat. 30 269
 4. Miłosz Cz. Piesek przydrożny. 41 915 
 5. Różewicz T. Matka odchodzi. 42 390 
 6. Szkodoń J. Refleksje o życiu. 45 650 

 

Poradnik:

 1. Piersa K. Komputerowy ćpun. 45 944
 2. Pietkiewicz E. Savoir vivre dla każdego. 41 661 

 

Powieść historyczna:

 1. Bogucka M. Ludzie z kresów. 44 239 
 2. Chiger K. i in. W ciemności: dziewczynka w zielonym sweterku. 44 630
 3. Eco U. Imię róży. 38 697 
 4. Grass G. Blaszany bębenek. 40 646 
 5. Grass G. Kot i mysz. 43 825 
 6. Grass G. Psie lata. 43 839 
 7. Grass G. Spotkanie w Telgte. 41 807 
 8. Heller J. Paragraf 22. 39 200 
 9. Kertész I. Kadysz za nienarodzone dziecko. 44 023 
 10. Kertész I. Los utracony. 43 936 
 11. Marsden P. Dom na kresach. 44 285 
 12. Müller H. Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie. 44 109 
 13. Odojewski W. Wyspa ocalenia. 41 805 
 14. Pasternak B. Doktor Żywago. 39 534 
 15. Roth H. Czasy, miejsca, ludzie : wspomnienia z kresów wschodnich. 44 212 
 16. Singer I.B. Spuścizna. 43 937 
 17. Sznajderman M. Fałszerze pieprzu. 45 759 
 18. Tokarczuk O. Anna In w grobowcach świata. 45 745 
 19. Tokarczuk O. Księgi Jakubowe. 45 463 
 20. Tuszyńska A. Narzeczona Schulza. 45 507 
 21. Wharton W. W księżycową jasną noc. 41 813 
 22. Zusak M. Złodziejka książek. 45 501 

 

Powieść poetycka:

 1. Malczewski A. 42 713 

 

Powieść psychologiczna:

 1. Bator J. Ciemno, prawie noc. 45 240 
 2. Czartoryska-Wirtemberska M. 42 706 
 3. Dickens Ch. Opowieści wigilijne. 36 582
 4. Énard M. 45 875
 5. Gerland G. Prawdziwy człowiek: osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. 45 694 
 6. Lessing D. Piąte dziecko. 43 692 
 7. Myśliwski W. Ostatnie rozdanie. 45 502 
 8. Myśliwski W. Traktat o łuskaniu fasoli. 43 713 
 9. Saramago J. Miasto ślepców. 43 972 
 10. Singer I.B. Spuścizna. 43 937 
 11. Terakowska D. 43 603 
 12. Tokarczuk O. 44 091 
 13. Tokarczuk O. Ostatnie historie. 43 080, 43 051 
 14. Wharton W. 41 141 
 15. Wharton W. 41 814 
 16. Żmichowska N. 42 718 

 

Powieść przygodowa:

 1. Coelho P. 44 153 
 2. Coelho P. Piąta góra. 43 144 
 3. Franczak R. 45 969
 4. Vidal G. 41 115 
 5. Yanagihara H. Ludzie na drzewach. 45 988

 

Powieść science fiction:

 1. Ishiguro K. Nie opuszczaj mnie. 45 951

 

Publicystyka:

 1. Kapuściński R. 43 411 
 2. Kapuściński R. Podróże z Herodotem. 43 068, 43 084 
 3. Lem S. Lube czasy. 41 118 
 4. Lem S. Rasa drapieżców. Teksty ostatnie. 43 536 

 

Reportaż:

 1. Domosławski A. 45 806 
 2. Dworczyk W. My, dzicy Papuasi. 36 524
 3. Giełżyński W., Stefański L. Gdańsk sierpień 80. 30 937 
 4. Jędrzejczyk O. Niech Kraków zawsze Kraków znaczy. 31 858
 5. Kaliszewski A. (wybór, oprac. i wstęp) Od Oleandrów po Murańsk : antologia polskiego reportażu i quasi-reportażu wojennego na temat I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. 45 683 
 6. Kaliszewski A. “Słowo czynów cieniem” : polski reportaż wojenny i publicystyka wojenna autorów kręgu Legionów Polskich i Korpusów Polskich (1914-1920). 45 105 **
 7. Kąkolewski K. Reportaże wybrane. 37 707 
 8. Krall H. Na wschód od Arbatu. 33 672 
 9. Krall H. Trudności ze wstawaniem : reportaże. 39 460 
 10. Ławecki T. Szlakami sławnych Polaków : różnorodne oblicza wielkości. 40 615 
 11. Łuka W. Uleczyć życie. 37 647 
 12. Michniewicz T. Swoją drogą. 45 798 
 13. Pruszyński K. Wspomnienia, reportaże, artykuły. 42 321 
 14. Szczypiorski A. Z notatnika stanu rzeczy. 39 460 
 15. Wańkowicz Melchior Dzieje rodziny Korzeniowskich ; Drogą do Urzędowa ; Reportarze z Wołynia ; Od Stołpców po Kair. 44 213 
 16. Wańkowicz M. Szkice spod Monte Cassino. 35 969, 36 258 

 

Romans:

 1. Austen J. Duma i uprzedzenie. 45 675 
 2. Bronte E. Wichrowe wzgórza. 34 845 
 3. Bułhakow M. Mistrz i Małgorzata. 42 163 
 4. Coelho P. 44 153, 42 311 
 5. Green J. Gwiazd naszych wina. 45 413 
 6. Green J. Papierowe miasta. 45 690 
 7. Harris J. 44 099 
 8. Hemingway E. Rajski ogród. 39 133 
 9. Marcia Marquez G. Miłość w czasach zarazy. 42 255 
 10. Mitchell M. Przeminęło z wiatrem. 38 644 
 11. Stedman M.L. Światło między oceanami. 45 973
 12. Tołstoj L. Anna Karenina. 37 792, 37 793 
 13. Tuszyńska A. Narzeczona Schulza. 45 507 
 14. Wharton W. Spóźnieni kochankowie. 41 142 
 15. Żmichowska N. 42 718 

 

Wywiad:

 1. Krall H. Zdążyć przed Panem Bogiem. 41 561 

 

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, regionalne i inne.

OFERTA CZASOPISM BIEŻĄCYCH 2019 r. - PBW FILIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

CZASOPISMA (WSZYSTKIE TYTUŁY) DOSTĘPNE W PBW FILII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ:

 

1. Alkoholizm i Narkomania

2007 – 2012

2. Aura

1994 – 2009, 2011 – 2016

3. Bibliografia Zawartości Czasopism

2000 – 2004

4. Biblioteka – Centrum Informacji

2008 – 2014

5. Biblioteka w Szkole

1991 – 2018 i na bieżąco

6. Bibliotekarz

1959 – 2009

7. Biblioterapeuta

2008 – 2009

8. Biologia w Szkole

1957 – 2009

9. Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty

2000 – 2008

10. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2007 – 2011

11. Biuletyn Podbabiogórski

2000 – 2014

12. Chemia w Szkole

1957 – 2009

13. Chowanna

1958 – 1990, 1994 – 2009

14. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

1995 – 2000

15. Dialog

1996 – 2000

16. Drama

1995 – 1999

17. Dyrektor Szkoły

1994 – 2000, 2006 – 2009, 2015 – 2018 i na bieżąco

18. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

2000 – 2004

19. Edukacja

1989 – 2018 

20. Edukacja dla Bezpieczeństwa

2001 – 2006

21. Edukacja Dorosłych

1996 – 1998

22. Edukacja i Dialog

1992 – 2009

23. Edukacja Medialna

1998 – 2003

24. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

2006 – 2016

25. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole

2000 – 2007

26. Etyka

1993 – 2000

27. Fizyka w Szkole

1957, 1958 – 2009

28. Geografia w Szkole

1957 – 2009

29. Głos Nauczycielski

2000 – 2014

30. Grupa i Zabawa

1997 – 2000

31. Guliwer

1992 – 2008

32. Horyzonty Wychowania

2002 – 2009

33. Integracja

2007 – 2012

34. Język Polski

1966 – 1988

35. Język Polski w Gimnazjum

1999/2000 – 2018/2019 (nr 1 i 2)

36. Język Polski w Liceum

2001/2002 – 2016/2017

37. Język Polski w Szkole IV-VIII

1980/1981 – 1998/1999

38. Język Polski w Szkole IV-VI

1999/2000 – 2013/2014

39. Język Polski w Szkole Podstawowej

2018/2019

40. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

2017/2018 – 2018/2019 

41. Język Polski w Szkole Średniej

1986/1987 – 2000/2001

42. Język Rosyjski

1957 – 1990

43. Języki Obce w Szkole

1958 – 1964, 1966 – 2009

44. Kronika Sejmowa

2008 – 2018 i na bieżąco

45. Kultura i Edukacja

1993 – 2009

46. Kultura i Społeczeństwo

2000

47. Kwartalnik Pedagogiczny

1959 – 2009

48. Lider

1991 – 2011

49. Małżeństwo i Rodzina

2002 – 2005

50. Matematyka

1957 – 1968, 1970 – 2009

51. Monitor Europejski

2004 – 2009

52. Mówią Wieki

1958 – 1989, 2000

53. Nauczanie Początkowe

1980/1981 – 2009/2010

54. Nauczyciel i Szkoła

1997 – 2014

55. Nauczyciel i Wychowanie

1977 – 1989

56. Nauka

2006 – 2009

57. Nauczyciele i Matematyka

1992 – 1998

58. Niebieska Linia

2000 – 2004, 2006 – 2007

59. Nowa Edukacja Zawodowa

2000 – 2005

60. Nowa Polszczyzna

1999 – 2000

61. Nowa Szkoła

1957 – 2017

62. Nowe w Szkole

2001/2002 – 2004

63. Ojczyzna Polszczyzna

1992 – 1997

64. Opieka Wychowanie Terapia

1992 – 2003, 2006 – 2012

65. Oświata Dorosłych

1966 – 1988

66. Oświata i Wychowanie

1988 – 1989

67. Pamięć.pl
2014 – 2016

68. Pedagogika Społeczna

2014 – 2016

69. Plastyka i Wychowanie

1991 – 2000

70. Plastyka w Szkole

1970 – 1976, 1983, 1985 – 1990

71. Polityka Społeczna

1995 – 2018

72. Polonistyka

1957 – 2018 i na bieżąco

73. Poradnik Bibliotekarza

1959 – 1972, 1984 – 2016

74. Poradnik Językowy

1955, 1957 – 1968, 1977 – 1988

75. Poznaj Swój Kraj

1997 – 2003

76. Praca Socjalna

2000, 2006 – 2018

77. Problemy Alkoholizmu

1992 – 2005

78. Problemy Narkomanii

2001 – 2007

79. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

1966 – 2018 i na bieżąco

80. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

1996 – 2003

81. Problemy Rodziny

1992 – 2000

82. Przegląd Biblioteczny

1975 – 1979, 1981 – 1986, 1988 – 2000

83. Przegląd Historyczno-Oświatowy

1996 – 2001

84. Przegląd Psychologiczny

1977 – 1983, 1985 – 1988, 1995 – 1999

85. Przewodnik Bibliograficzny

2000 – 2009

86. Przyroda Polska

1995 – 2000

87. Przysposobienie Obronne w Szkole

1977 – 2000

88. Psychologia w Szkole

2004 – 2015

89. Psychologia Wychowawcza

1961 – 2000

90. Remedium

1995 – 2018 i na bieżąco

91. Rocznik Babiogórski

1999 – 2003, 2005, 2007 – 2018

92. Rocznik Pedagogiczny

2000

93. Ruch Pedagogiczny

1959, 1961 – 2009

94. Serwis Informacyjny Narkomania

2002 – 2006, 2011

95. Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

96. Studia Psychologiczne

1956, 1957, 1960, 1973

97. Studia Socjologiczne

1995 – 2000

98. Szkoła Specjalna

1958, 1959, 1961 – 2018 i na bieżąco

99. Szkoła Zawodowa

1966 – 1989, 1991 – 2000

100. Świat Nauki

1992 – 2000

101. Świat Problemów

1993, 1999 – 2002

102. Światło i Cienie

1998 – 2005

103. Universitas

1997

104. Warsztaty Polonistyczne

1995 – 2001

105. Wiadomości Historyczne

1958, 1959, 1961 – 2009

106. Wiedza i Życie

1996-2009

107. Wierchy

1930 – 1932, 1935, 1937, 1957 – 1962, 1966 – 1968, 1973, 1983

108. Wszystko dla Szkoły

2001 – 2013

109. Wychowanie

1960 – 1973

110. Wychowanie Fizyczne w Szkole

1957 – 1959

111. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1960 – 1989

112. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1990, 1992 – 2000, 2013 – 2016

113. Wychowanie Komunikacyjne

1999 – 2006

114. Wychowanie Muzyczne w Szkole

1967 – 2009

115. Wychowanie na co Dzień

1995 – 2016

116. Wychowanie Techniczne w Szkole

1966 – 2006

117. Wychowanie w Przedszkolu

1966 – 2018 i na bieżąco

118. Wychowawca

1995 – 2018 i na bieżąco

119. Z Pomocą Rodzinie

1992

120. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne

1977 – 1984, 1986

121. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej B.

2012

122. Ziemia Suska

2000 – 2018 i na bieżąco

123. Życie Szkoły

1957 – 2018 i na bieżąco

Poprawiony: poniedziałek, 10 stycznia 2019 

 

Wykaz czasopism elektronicznych z darmowym dostępem      
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lutego 2016 

WYKAZ CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

(z darmowym dostępem)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens/informacje-o-kwartalnik/3679,Informacje-o-kwartalniku-Bezpieczenstwo-Narodowe.html

Kwartalnik, wydawcą jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czasopismo obejmuje tematykę związaną z politycznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Zamieszczane są również artykuły dotyczące sił zbrojnych i legislacji w obszarze bezpieczeństwa.

BIBLIOTEKA I EDUKACJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zawarte artykuły związane są m.in. z działalnością edukacyjną bibliotek, kształceniem bibliotekarzy. Znajdują się też w nim recenzje wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz sprawozdania z konferencji i innych ważnych wydarzeń.

BIULETYN NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

Rocznik, wydawcą jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.Stanowi integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Czasopismo przeznaczone jest głównie dla bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Umożliwia wymianę doświadczeń, dając możliwość prezentacji i popularyzacji własnych dokonań i pomysłów. Zawiera też aktualne informacje dotyczące spraw bieżących.

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/numery-kwartalnika-0

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Dzieci Niczyje. Zawarte artykuły dostarczają informacji na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie autorzy dzielą się również swoimi doświadczeniami w zakresie innowacyjnych metod prewencji i terapii dzieci krzywdzonych.

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Artykuły zawarte w czasopiśmie dotyczą zagadnień z pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.

EDUSEJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://aleklasa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 2987

Tygodnik, wydawcą jest Wydawnictwo Młoda Polska. Czasopismo dla gimnazjalistów, w którym znajdują się informacje pomocne w szkole, jak również porady dotyczące wyboru kierunku studiów i przyszłej pracy. Gimnazjaliści mogą w nim znaleźć materiały dotyczące epok literackich, opracowania lektur, przykładowe testy z egzaminu gimnazjalnego z polskiego, historii, WOS-u, a w rubryceTwoja przyszłość charakterystyki zawodów.

FORUM NAUCZYCIELI

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.womkat.edu.pl/29,Kwartalnik_RODN_WOM

Kwartalnik, wydawcą jest regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Publikowane prace prezentują w sposób nowatorski materiały dotyczące organizacji i prowadzenia lekcji, aktywizujących metod nauczania, oceniania, diagnozowania, systemów szkolno-wychowawczych, doradztwa metodycznego. Znajdują się w nim również przydatne informacje na temat nowości wydawniczych i najnowszych przepisów prawnych.

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://jows.pl/wydania

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Kwartalnik był początkowo wydawany jako czasopismo przedmiotowo-metodyczne (od roku 1957). Bezpłatny dostęp w wersji elektronicznej istnieje od roku 2012. Publikacja dostarcza nauczycielom informacji z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami i proponują ciekawe rozwiązania oraz scenariusze zajęć.

KWARTALNIK EDUKACYJNY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.ke.pcen.pl/

Kwartalnik, wydawcą jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Czasopismo poświęcone jest wielorakim aspektom doskonalenia zawodowego nauczycieli: merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym. Znaleźć można również informacje o nowościach wydawniczych oraz sprawozdania z odbytych konferencji. Dostęp do artykułów w zakładce Kwartalnik.

KWARTALNIK POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.problemypolitykispolecznej.pl/

Kwartalnik, wydawcą jest Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tematyka dotyczy problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Można znaleźć tu także artykuły dotyczące problemów rynku pracy, polityki państwa w zakresie podnoszenia poziomu życia, pomocy społecznej i pracy socjalnej .

LIDER

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.lider.szs.pl/index.php?option=com_content&task=view &id=206&Itemid=56

Miesięcznik, wydawcą jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii. Czasopismo, które od roku 2012 wydawane jest w formie elektronicznej, zawiera materiały na temat promocji zdrowia oraz kultury zdrowotnej i fizycznej. Dostęp do artykułów w zakładce Start.

LOGOPEDA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.logopeda.org.pl/subpage.php?id=13

Półrocznik, wydawcą jest Polski Związek Logopedów we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ideą pisma było promowanie najnowszej wiedzy z logopedii oraz dziedzin pokrewnych. Do czasopisma nadsyłali publikacje m.in. logopedzi teoretycy i praktycy. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg Internetu, w czasopiśmie publikowali swoje teksty naukowcy z innych krajów m.in. z Rosji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Pierwszy numer był dostępny online w 2005 roku, kontynuacja trwała do 2009 roku.

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.nauczycieliszkola.pl/

Półrocznik (wcześniej kwartalnik), wydawcą jest Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Czasopismo m.in. omawia kształcenie i doskonalenie nauczycieli, przedstawia sylwetki pedagogów oraz zawiera recenzje wydawnicze i sprawozdania z sesji naukowych. Całość numerów z darmowym dostępem w Internecie od nr 1/2 z 2010 roku do numeru 2 z 2014 roku. Dostęp do numerów w zakładce Spis numerów.

PEDAGOGIKA RODZINY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

Kwartalnik, wydawcą jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Tematyka czasopisma obejmuje głównie zagadnienia dotyczące problemów rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Publikowane artykuły, komunikaty z badań, recenzje książek dostępne są w wersji on-line od 2011 roku w języku polskim lub angielskim.

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie: http://www.ipsir.uw.edu.pl

Kwartalnik, wydawcą jest Uniwersytet Warszawski. Do roku 2012 czasopismo ukazywało się pod tytułem "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji". Zawarte artykuły (wersja dostępna w internecie od t. 14 z 2009 roku) – w języku polskim i angielskim – obejmują zagadnienia z dziedziny profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki publicznej, kryminologii, psychoterapii, pedagogiki społecznej w aspekcie prawnym, pedagogicznym, socjologicznym, psychologicznym. Dostęp do czasopisma w zakładce Publikacje – "Prace IPSIR UW".

TRENDY

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/publication/32?tab=1

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Magazyn utworzony w 2005 roku poświęcony jest nowoczesnej edukacji, europejskim i światowym trendom, innowacjom i eksperymentom pedagogicznym, a także efektywnemu nauczaniu i uczeniu się. Propozycje nowatorskich rozwiązań można wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela. Wyszukiwanie artykułów w zakładce Publikacje wieloczęściowe, a także na stronie DBP we Wrocławiu.

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

[dostęp 8 lutego 2016]

Dostępny w Internecie:http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Czasopismo w postaci elektronicznej ukazuje się od roku 2004. Na strukturę Warsztatów Bibliotekarskich składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Czasopismo skierowane jest do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok