Wykaz czasopism online o tematyce pedagogicznej i społecznej

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane tytuły czasopism o tematyce pedagogicznej i społecznej, dostępne darmowo w Internecie.

TYTUŁ CZASOPISMA

INFORMACJE

ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION/ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Publikowane prace omawiają problemy związane z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi.

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117/Archiwum

BIBLIOTEKA I EDUKACJA

Półrocznik, wydawcą jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Czasopismo podejmuje zagadnienia związane m.in. z działalnością edukacyjną bibliotek i kształceniem bibliotekarzy.

http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie

BIULETYN NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Rocznik, wydawcą jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zawiera prace poświęcone działaniom edukacyjnym podejmowanym w bibliotekach, głównie szkolnych i pedagogicznych. Umożliwia wymianę doświadczeń wśród nauczycieli bibliotekarzy.

http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA

Kwartalnik, wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Artykuły dotyczą m. in. innowacyjnych metod zapobiegania przemocy oraz terapii dzieci krzywdzonych.

http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE

Kwartalnik, wydawany przez Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czasopismo podejmuje tematykę wczesnej edukacji oraz opieki nad małym dzieckiem, a także kształcenia nauczycieli. 

 https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/issue/archive

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Zakres tematyczny kwartalnika obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z pedagogiką pracy, andragogiką oraz doradztwem zawodowym.

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html

FORUM NAUCZYCIELI

Kwartalnik, wydawcą jest regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Artykuły zawarte w czasopiśmie dotyczą m. in. zagadnień takich jak: aktywizujące metody nauczania, ocenianie, diagnozowanie, doradztwo metodyczne.

https://www.womkat.edu.pl/pl/Publikacje/Kwartalnik_FORUM_Nauczycieli

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

Kwartalnik, wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Artykuły dostarczają informacji m. in. z zakresu glottodydaktyki i językoznawstwa.

http://jows.pl/wydania

KWARTALNIK EDUKACYJNY

Kwartalnik, wydawcą jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

http://www.ke.pcen.pl/

KWARTALNIK POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE

Kwartalnik, wydawcą jest Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikowane są prace, które podejmują zagadnienia m. in. problemów społecznych, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz problemów na rynku pracy.

http://www.problemypolitykispolecznej.pl/

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

Kwartalnik, wydawcą jest Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czasopismo podejmuje m. in. tematykę związaną z procesem nauczania i uczenia się.

https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/issue/archive

PEDAGOGIKA RODZINY

Kwartalnik, wydawcą jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Tematyka dotyczy zagrożeń i przemocy w rodzinie, a także wspierania rodziny i terapii.

http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

Kwartalnik, wydawcą jest Uniwersytet Warszawski.

Artykuły podejmują zagadnienia m. in. z zakresu pedagogiki społecznej, resocjalizacji, pracy socjalnej, psychoterapii.

http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/publikacje/_prace_ipsir_uw_/archiwum

TRENDY

Kwartalnik, wydawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Czasopismo poświęcone nowoczesnej edukacji.

https://www.ore.edu.pl/category/trendy/

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok