Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Konstytucja 3 Maja

229 lat temu uchwalona została w Polsce pierwsza ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja 3 maja, która była drugim na świecie aktem regulującym ustrój prawny państwa. Ten składający się z jedenastu artykułów dokument prawny wprowadził istotne zmiany w rządach państwa polskiego. Najważniejszymi zapisami było: zaprzestanie wyborów za pomocą tzw. wolnej elekcji, wprowadzenie trójpodziału władzy, przyznanie prawa powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz zniesienie poddaństwa chłopów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, było przełomem w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na jej mocy, zniesiono bowiem unię między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, tworząc jedno, unitarne państwo - Rzeczpospolitą Polską. 

Pomimo, iż Konstytucja 3 maja została obalona po zaledwie roku, to pozostała ważnym symbolem walki o wolność i rekonstrukcję państwa polskiego. Zachęcamy do oglądnięcia filmiku: Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 179 roku” Narodowego Centrum Kultury.

229 lat temu uchwalona została w Polsce pierwsza ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja 3 maja, która była drugim na świecie aktem regulującym ustrój prawny państwa. Ten składający się z jedenastu artykułów dokument prawny wprowadził istotne zmiany w rządach państwa polskiego. Najważniejszymi zapisami było: zaprzestanie wyborów za pomocą tzw. wolnej elekcji, wprowadzenie trójpodziału władzy, przyznanie prawa powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz zniesienie poddaństwa chłopów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, było przełomem w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na jej mocy, zniesiono bowiem unię między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, tworząc jedno, unitarne państwo - Rzeczpospolitą Polską. 

Pomimo, iż Konstytucja 3 maja została obalona po zaledwie roku, to pozostała ważnym symbolem walki o wolność i rekonstrukcję państwa polskiego. Zachęcamy do oglądnięcia filmiku: Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 179 roku” Narodowego Centrum Kultury.

 

© 2023 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności