Konstytucja 3 Maja

229 lat temu uchwalona została w Polsce pierwsza ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja 3 maja, która była drugim na świecie aktem regulującym ustrój prawny państwa. Ten składający się z jedenastu artykułów dokument prawny wprowadził istotne zmiany w rządach państwa polskiego. Najważniejszymi zapisami było: zaprzestanie wyborów za pomocą tzw. wolnej elekcji, wprowadzenie trójpodziału władzy, przyznanie prawa powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz zniesienie poddaństwa chłopów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, było przełomem w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na jej mocy, zniesiono bowiem unię między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, tworząc jedno, unitarne państwo - Rzeczpospolitą Polską. 

Pomimo, iż Konstytucja 3 maja została obalona po zaledwie roku, to pozostała ważnym symbolem walki o wolność i rekonstrukcję państwa polskiego. Zachęcamy do oglądnięcia filmiku: Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 179 roku” Narodowego Centrum Kultury.

229 lat temu uchwalona została w Polsce pierwsza ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja 3 maja, która była drugim na świecie aktem regulującym ustrój prawny państwa. Ten składający się z jedenastu artykułów dokument prawny wprowadził istotne zmiany w rządach państwa polskiego. Najważniejszymi zapisami było: zaprzestanie wyborów za pomocą tzw. wolnej elekcji, wprowadzenie trójpodziału władzy, przyznanie prawa powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz zniesienie poddaństwa chłopów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, było przełomem w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na jej mocy, zniesiono bowiem unię między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, tworząc jedno, unitarne państwo - Rzeczpospolitą Polską. 

Pomimo, iż Konstytucja 3 maja została obalona po zaledwie roku, to pozostała ważnym symbolem walki o wolność i rekonstrukcję państwa polskiego. Zachęcamy do oglądnięcia filmiku: Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 179 roku” Narodowego Centrum Kultury.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok