Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Autyzm i zespół Aspergera PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 grudnia 2016 08:31

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993 – 2016
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


AUTYZM

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 260-264
  Sygnatura 43 289cz
 2. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju / Jacek J. Błeszyński. –Wyd. 2. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
  Sygnatura 45 327
 3. Autyzm bez łez : historia przywracania naszej córki światu / Renata Radomska. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2013
  Sygnatura 45 003
 4. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2005
  Sygnatura 43 284
 5. Autyzm : fakty / Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton. – Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1999
  Sygnatura 42 018
 6. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2015
  Sygnatura 45 452
 7. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Sygnatura 43 102
 8. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Wyd. 3 popr. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014
  Sygnatura 45 395
 9. Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 264-270
  Sygnatura 43 289cz
 10. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
  Sygnatura 45 696
 11. Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 65-93
  Sygnatura 43 288
 12. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2012
  Sygnatura 44 887
 13. Dzieci zagubione we własnym świecie – historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza  „Impuls”, 2001. – S. 35-44
  Sygnatura 42 640
 14. Dziecko z autyzmem / Barbara Winczura // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 349-373
  Sygnatura 45 020
 15. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2016
  Sygnatura 45 598
 16. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach : fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
  Sygnatura 40 137
 17. Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera / Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Beata Kubiak // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 270-275
  Sygnatura 43 951
 18. Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci – w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 34-53
  Sygnatura 43 039cz
 19. Małe dziecko z autyzmem : diagnoza i terapia / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
  Sygnatura 43 907
 20. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Wydawnictwo Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – S. 266-272 : Autyzm
  Sygnatura 45 139, 45 530
 21. Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
  Sygnatura 45 695
 22. Pedagogika specjalna. T. 1 / Deborah Deutsch Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2009. – S. 271-306 : Spektrum zaburzeń autystycznych
  Sygnatura 43 958cz
 23. Postawy rodziców dziecka autystycznego / Bożena Petrykowska, Monika Zielińska // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 129-133
  Sygnatura 43 951
 24. Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera / Jolanta Panasiuk, Maria M. Kaczyńska-Haładyj //W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego / red. nauk. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 517-549
  Sygnatura 45 703cz
 25. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 53-58 : Autyzm dziecięcy
  Sygnatura 45 255
 26. Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie / Gunilla Gerland. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  Sygnatura 45 694
 27. Programy wczesnej interwencji O. I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 115-122
  Sygnatura 43 288
 28. Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych : odpowiedzi na najczęstsze pytania / Charles A. Hart. – [Łódź] : Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, 1995
  Sygnatura 42 065
 29. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – S. 280-292 : Autyzm
  Sygnatura 45 615
 30. Specjalne potrzeby edukacyjne / Jenny Thompson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – S. 79-94 : Zaburzenia ze spektrum autyzmu
  Sygnatura 45 036
 31. Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu / Wojciech Lipski //W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego / red. nauk. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 461-516
  Sygnatura 45 703cz
 32. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
  Sygnatura 45 684
 33. Szanse i zagrożenia edukacji dzieci autystycznych w Polsce / Katarzyna Patyk // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010. – S. 95-101
  Sygnatura 45 185
 34. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : „Impuls”, 2013
  Sygnatura 44 959
 35. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo / Aleksandra Maciarz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – S. 109-129 : Dziecko z autyzmem
  Sygnatura 44 052
 36. Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 389-398
  Sygnatura 43 728
 37. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli
  i Doroty Danielewicz. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Sygnatura 43 878
 38. Zabawy dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012
  Sygnatura 44 876
 39. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – S. 162-179 : Autyzm
  Sygnatura 43 109
 40. Zaburzenia z autystycznego spektrum / Beata Urbaniak // W: O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 13-29

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w układzie chronologicznym)

 1. Podróż w głąb autyzmu / Natalia Gumińska // DYREKTOR SZKOŁY/ - 2016, nr 11, s. 60-63
 2. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 3 / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2016, nr 9, s. 14-15
 3. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 2 / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2016, nr 7/8, s. 30-31
 4. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 18-19
 5. Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji / Elżbieta Marczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 3, s. 32-37
 6. Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych / Iwona Połeć // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 8, s. 40-47
 7. Dziecko autystyczne w klasie : autyzm dziecięcy i zespół Aspergera – mity i fakty / Magdalena Goetz // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2013, nr 19, s. 12
 8. Autyzm : problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 2, s. 16-20
 9. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 1, s. 23-27
 10. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // NOWA SZKOŁA. – 2012, nr 2, s. 19-28
 11. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2010, nr 10, s. 30-36
 12. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // SZKOŁA SPECJALNA. – 2007, nr 4, s. 296-305


ZESPÓŁ ASPERGERA

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015
  Sygnatura 45 517
 2. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
  Sygnatura (One są wśród nas, nr 2)
 3. Dziecko z zespołem Aspergera / Ewa Pisula // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 375-387
  Sygnatura 45 020
 4. „Mali profesorowie” czy inteligentni autyści? : wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Julita Urbaniuk // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 399-428
  Sygnatura 43 728
 5. Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014
  Sygnatura 45 322
 6. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Wydawnictwo Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – S. 256-266 : Zespół Aspergera
  Sygnatura 45 139, 45 530
 7. Praca z uczniem z zespołem Aspergera / Tomasz Pyzik // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 39 – 43
  Sygnatura 45 182
 8. Prężność i strategie radzenia sobie ze stresem a tendencje do somatyzacji wśród matek dzieci zdrowych i z zespołem Aspergera / Michalina Sołtys i in. // W: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. – Warszawa : Difin, 2016. – S. 190-204
  Sygnatura 45 670cz
 9. Problemy w komunikacji dzieci z zespołem Aspergera / Danuta Krzyżyk // W: Praca
  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 22 – 30
  Sygnatura 45 182
 10. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
  Sygnatura 45 684
 11. Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce : raport z badań 2014 / Grzegorz Całek, Katarzyna Wapińska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014
  Sygnatura 45 323
 12. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera / Grzegorz Borkowski. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013
  Sygnatura 44 911
 13. Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera / Maria Piszczek // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 163-182
  Sygnatura 44 887
 14. Zespół Aspergera / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 887-889
  Sygnatura 43 953cz
 15. Zespół Aspergera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Alina Czapiga, Honorata Kłosowska // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 141-161
  Sygnatura 44 887
 16. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne : Harmonia Universalis, 2013
  Sygnatura 45 622
 17. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budzińska, Marta Wójcik. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
  Sygnatura 44 186
 18. Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń. – Warszawa : Difin, 2015
  Sygnatura 45 358

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w układzie chronologicznym)

 1. Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Ewa Gacka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 10, s. 3-12
 2. Uczeń z zespołem Aspergera w klasie / Agnieszka Łucjanek // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 50-53
 3. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole / Agnieszka Łucjanek // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 6, s. 56-58
 4. Włączanie uczniów z zespołem Aspergera w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – rzeczywistość i nowe rozwiązania / Anna Bombińska-Domżał // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015. nr 5, s. 15-17
 5. Izolują się czy są izolowane? : o dzieciach, które mają trudności w kontaktach społecznych / Anna Kordzińska-Grabowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 3, s. 41-44
 6. Uczeń z zespołem Aspergera / Magdalena Alenowicz // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 3, s. 22-27
 7. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2014, nr 10, s. 42-45
 8. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera / Tomasz Ciećwierz // REMEDIUM. – 2013, nr 11, s. 20-21
 9. W strachu przed światem : o uczniu z zespołem Aspergera / Ewa Jonakowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2013, nr 8, s. 36-39
 10. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska // REMEDIUM. – 2010, nr 3, s. 6-9
 11. Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 / Joanna Święcicka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 1, s. 92-97
 12. Szkoła wobec potrzeb małego dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior // SZKOŁA SPECJALNA. – 2009, nr 3, s. 204-217
Poprawiony: wtorek, 13 grudnia 2016 10:28
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0