Czas wolny Drukuj
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 maja 2011 06:50

CZAS WOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 

 1. Czas wolny / B. Matyjas // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.559-564
  sygn. 43.289cz
 2. Bezpieczna turystyka i rekreacja / K. Szymański ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. – Poznań : AWF im. E. Piaseckiego, 2008
  sygn.43.952
 3. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. D. Lalak
  i T. Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 42-43 : Czas wolny
  sygn. 42.272cz
 4. Od próżniactwa do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / M. Czerepaniak-Walczak // W : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata / red. nauk. E. Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 219-236
  sygn. 43.660cz
 5. Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą / M. Łobocki. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – S. 97-114 : Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
  sygn. 41.080
 6. Preferowane formy wykorzystywania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu / A. Nowicka, K. Błażewicz // W : Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. A. Nowickiej. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 253-273
  sygn. 43.680
 7. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej / M. Orłowska // W : Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / red. naukowa S. Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – S. 581-598
  sygn. 43.601cz
 8. Przymus bezczynności – studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / M. Orłowska. – Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43.730
 9. Ramy czasu wolnego gimnazjalistów / K. Dzieńdziura // W : Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. E. Hajdyk, P. Karpińczyk. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005. – S. 154-171
  sygn. 43.424
 10. Rola turystyki rodzinnej w procesie wychowania / B. Banach, W. Gierat //
  W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Z. Brańki. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 103-115
  sygn. 42.817
 11. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / H. Żuraw. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 161-169 : Czas wolny
  sygn. 43.908
 12. W stronę pedagogiki czasu / K. Denek // W : Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. W. Woronowicz, D. Panel. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 9-44
  sygn. 44.266
 13. Wybrane formy spędzania czasu wolnego przez dorosłych / M. Banach // W :
  Z problematyki pedagogiki społecznej i opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red.
  Z. Brańki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1995. – S. 143-173
  sygn. 41.078cz
 14. Wychowanie do czasu wolnego : poszukiwanie miejsca dla homo ludens w świecie homo faber / M. Czerepaniak-Walczak // W : Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2  / pod red. M. Budzikowej i M. Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. – S. 303-324
  sygn. 43.776cz
 15. Wychowanie do wolnego czasu / M. Walczak. – Zielona Góra : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
  sygn. 41.170

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / J. Bielski // Lider. – 2010, nr 1, s. 7-10

 2. Czas wolny / L. Lebioda // Wychowawca. – 2004, nr 7/8, s. 17

 3. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / J. Karczewska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 7-14

 4. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / K. Bobrowski // Alkoholizm
  i Narkomania. – 2007, t. 20, nr 3, s. 267-287

 5. Czas wolny, czas stracony / M. Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9

 6. Czas wolny dzieci i młodzieży / A. Pindera // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 1/2, s.[137]-143

 7. Czas wolny dzieci i młodzieży / S. Słupik // Polityka Społeczna, 2004, nr 9, s. 62-68

 8. Czas wolny to problem pedagogiczny / K. Wierzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41

 9. Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole /
  S. Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, s. 6-12

    10.  Czas wolny uczniów szkół podstawowych / M. Jurewicz // Nowa Szkoła, 2007, nr 9,

           s. 44-48

    11.  Ku pedagogice czasu i jego wartości / K. Denek // Lider. – 2010, nr 1, s. 4-6

    12.  Mądre leniuchowanie / K. Smułkowska // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 4, s. 12

    13.  O czasie wolnym młodzieży / I. Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009,

           nr 6, s. 50-56

    14.  Odpoczywaj w ruchu / M. Dąbrowska ; rozm. przepr. P. Skura // Głos Nauczycielski. –  

           2011, nr 3, s. 5

    15.  Refleksja o czasie (wolnym…) / Z. Piwoński // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2,

           s. 11-15

    16.  Rekreacja fizyczna a czas wolny / G. Błażejczyk // Lider. – 2008, nr 2, s. 15-16

Poprawiony: piątek, 27 maja 2011 13:41
 
Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0