Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Przemoc i agresja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009 – 2018
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1.  „Kocham, nie biję”? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. –  Stan prawny: wrzesień 2013. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016
  Sygnatura 45 625
 2. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod. Red. Ireny Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007
  Sygnatura 43 683
 3. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. –  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
  Sygnatura 44 643, 44 710
 4. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska, Warszawa : Difin, 2008
  Sygnatura 43 748
 5. Dziecko jako ofiara przemocy / pod. Red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
  Sygnatura 43 962
 6. Garść radości, szczypta złości : mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2009
 7. Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
  Sygnatura 44 118
 8. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. –  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
  Sygnatura 44 691
 9. Krzyczeć, bić, nisczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Gdańska ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  44 114
 10. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. – Warszawa : Difin, 2010
  Sygnatura 44 445
 11. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzenia dzieci / Ewa Jarosz. –  Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008
  Sygnatura 43 914
 12. Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. –  Warszawa : Difin, 2012
  Sygnatura 45 724
 13. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent. –  Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
  Sygnatura 44 658
 14. Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014
  Sygnatura 45 250
 15. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci / Andreas Krüger. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009
  Sygnatura 43 931
 16. Porozumienie bez przemocy : o języku serca / Marshall B. Rosenberg. – Wyd. 2 rozsz. . – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009
  Sygnatura 44 077
 17. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012
  Sygnatura 44 809
 18. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : prawo i praktyka / Jarosław Polanowski ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008  
  Sygnatura 43 948
 19. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk pol. wyd. Małgorzata Gamian- Wilk ; tłum.  Małgorzata Guzowska. –  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
  Sygnatura 44 774
 20. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Henness ; przekł. Jarosław Rybski. – Wyd. 2. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Sygnatura 44 913
 21. Przemoc jako przedmiot rozważań / red. Wiesława Sajdek i Jan T. Mróz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Janka Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. –  Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013
  Sygnatura 45 202
 22. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. – Wyd. 2 rozsz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011
  Sygnatura 44 597
 23. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją L monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015
  Sygnatura 45 565
 24. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
  Sygnatura 45 618
 25. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu  i w szkole / Ross W. Greene ; przeł. Michał Konewka. – Warszawa : Samo Sedno, 2014
  Sygnatura 45 414, 45 800
 26. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
  Sygnatura 44 848
 27. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężenia / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. – Warszawa : Difin, 2013
  Sygnatura 45 391
 28. Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne: studium przypadku / Katarzyna Nanowska-Ryczko. –  Gdynia : Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2013
  Sygnatura 45 096

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w układzie chronologicznym)

 1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w obliczu przemocy domowej / Janusz Rusaczyk // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2018, nr 7, s. 32-35
 2. Mity a rzeczywistość : dręczenie rówieśnicze. Cz. 2 / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // REMEDIUM. - 2018, nr 5, s. 8-9
 3. Mity a rzeczywistość : dręczenie rówieśnicze. Cz. 1 / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // REMEDIUM. - 2018, nr 4, s. 10-12
 4. Z książką na dobre i na złe : scenariusze spotkań biblioterapeutycznych / Monika Buczek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2017, nr 6, s. 18-21
 5. Lider grup roboczych - pracownik socjalny w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Izabela Pawłowska // PRACA SOCJALNA. - 2016, nr 5/6, s. [158]-169
 6. Klimatyczne uwarunkowania zachowań przestępczych i agresywnych / Marcin Jurczyk // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. - 2016, nr 1, s. 207-229
 7. Nauczyciel przedszkola a przemoc w rodzinie - rola nauczyciela / Ewa Fiedorowicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2015, nr 5, s. 34-36
 8. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych / Edmund Kurowski // WYCHOWAWCA. - 2015, nr 2, s. 10-17
 9. Brzydula : spektakl poświęcony kwestii przemocy i tolerancji / Justyna Czernicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2015, nr 2, s. 30-33
 10. Bullying - osaczanie w szkole / Maria Brudnik-Dąbrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2014, nr 8, s. 27-33
 11. Architektura polityki walki z przemocą w rodzinie / Andrzej Zybała // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2014, nr 7, s. 13-20
 12. Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2013, nr 10, s. 29-34
 13. Nieproszony gość, czyli Agresja wsród przedszkolaków / Lucyna Pacan // EDUKACJA I DIALOG. - 2013, nr 3/4, s. 40-43
 14. Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2013, nr 2, s. 26-29
 15. Zjawisko agresji w szkołach w opinii nauczycieli wf / Jacek Dembiński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 9, s. 15-20
 16. Agresja w szkole - przyczyny i przejawy / Paweł Podolski // REMEDIUM. - 2012, nr 5, s. 1-3
 17. Stalking - cień zła? / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 1, s. 11-13
 18. Odebranie dziecka rodzicom w sytuacji przemocy domowej / Beata Krajewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2014, nr 4, s. 31-33
 19. Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi przemocą / Justyna Rejdych // PRACA SOCJALNA. - 2013, nr 3, s. [116]-130
 20. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : wczoraj i dziś / Magorzata Makarczuk-Kłos // PRACA SOCJALNA. - 2016, nr 5/6, s. [152]-157
 21. Przemoc domowa wobec ucznia - obowiązki szkoły / Beata Krajewska // NOWA SZKOŁA. - 2014, nr 6, s. 23-32
 22. Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie / Monika Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 7, s. 36-40

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności