Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Tadeusz Różewicz - wybór publikacji

Życie i twórczość Tadeusza Różewicza – wybrane publikacje dostępne w PBW Filii w Suchej Beskidzkiej

 

 1. Baczyński i Różewicz / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. Sygnatura 40.750

 2. Kartoteka / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : PIW, 1988. Sygnatura 38.684, 38.685

 3. Kartoteka Tadeusz Rózewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995. Sygnatura 41.355

 4. Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. Sygnatura 42.390

 5. Na powierzchni poematu i w środku : nowy wybór wierszy / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Czytelnik, 1983. Sygnatura 35.001

 6. Pisarstwo tragizmu i ironii / Bogdan Klukowski // „Poradnik Bibliotekarza". - 2007, [nr] 2, s. 19-22

 7. Poezja. Dramat. Proza / Tadeusz Różewicz. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Sygnatura 19.510

 8. Próba rekonstrukcji [Opowiadania, eseje] / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Ossolineum, 1979. Sygnatura 29.116

 9. Przygotowanie do wieczoru autorskiego / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : PIW, 1977. Sygnatura 25.594, 25.699

 10. Różewicz / Henryk Vogler. - Warszawa : Agencja Autorska i Dom Książki, 1969. Sygnatura 13.399, 13.848

 11. Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka. - Warszawa : PIW, 1977. Sygnatura 25. 320, 25.874

 12. Tadeusz Różewicz / Henryk Vogler. - Warszawa : PIW, 1972. Sygnatura 17573

 13. Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot. - Warszawa : WSiP, 1987. Sygnatura 38.003, 40.222

 14. Teatr. T. 1-2 / Tadeusz Rózewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988. Sygnatura 39.119, 39.120

 15. Teatr Różewicza / Stanisław Gębala. - Wrocław : Ossolineum, 1978. Sygnatura 26.509, 26.819

 16. Walka o oddech : o pisarstwie Tadeusza Różewicza / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : WAiF, 1990. Sygnatura 39.660

 

Analizy i interpretacje twórczości Tadeusza Różewicza

 

 1. Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny” – interpretacja wiersza "Warkoczyk" Tadeusza Różewicza i przemówienia Mariana Turskiego w 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz / Joanna Kostrzewa // „Polonistyka”. - 2020, nr 2, s. 40-41

 2. Ciało, słowo, trauma : dramaturgia Tadeusza Różewicza jako projekt teatralny / Bernhard Hartmann // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 8-10

 3. Ciemny odcień bieli / Piotr Michałowski // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 25-29
  Znaczenie "bieli” w tomiku poezji Tadeusza Różewicza pt. „Wyjście”.

 4. Czarna dziura / Justyna Szczęsna // „Polonistyka”. - 2000, nr 3, s.170-172
  Stan kryzysu poezji w wierszach Tadeusza Różewicza.

 5. Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska / Seweryna Wysłouch // „Polonistyka”. - 2007, nr 6, s. 6-11
  Analiza wierszy T. Różewicza „W Róży” i W. Szymborskiej „Kobiety Rubensa”.

 6. Koniec i początek : o wierszu Tadeusza Różewicza „Taki to mistrz” / Piotr Kępiński // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 30-32
  Analiza wiersza Tadeusza Różewicza „Taki to mistrz”.

 7. Kreacja głównego bohatera w „Pułapce” Tadeusza Różewicza / Paweł Palcat // „Warsztaty Polonistyczne”. - 2000, nr 1, s. 93-102

 8. Kryzys świadomości tuż po wojnie - „Ocalony” Różewicza / Jan Stasica // „Polonistyka”. - 2012, nr 6, s. 40-43
  Analiza i interpretacja wiersza „Ocalony”.

 9. Nasze słowa stają się bezdomne : Różewicza operacja na języku / Aleksandra Francuz // „Język Polski w Liceum”. - 2014/2015, nr 3, s. 35-42
  Analiza wiersza „Płaskorzeźba”.

 10. Non-stop-pop : Różewicz i kultura masowa / Marcin Rychlewski // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 11-17
  O kulturze masowej w twórczości Tadeusza Różewicza.

 11. O „dialogu” rodzajów literackich w twórczości Tadeusza Różewicza : na wybranych przykładach / Alina Biała // „Język Polski w Szkole Średniej”. - 2000/2001, nr 4, s. 89-98
  Analiza i interpretacja dramatów: „Kartoteki”
  i „Świadków, albo naszej małej stabilizacji” – w kontekście wybranych wierszy poety („Prowadzony na rzeź”, „List do ludożerców” „Ocalony”).

 12. Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 53-55
  Analiza i interpretacja tekstów Tadeusza Różewicza o tematyce wojennej na maturę ustną z języka polskiego.

 13. Róża świadomości : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Jacek Gutorow // „Polonistyka”. - 2002, nr 10, s. 607-612
  Interpretacja wiersza „Świt dzień i noc z czerwoną różą”.

 14. Różewicz - nihilista? : o Spadaniu / Marcin Rychlewski // „Polonistyka”. - 2003, nr 7, s. 416-419
  Problematyka nihilizmu w poemacie Tadeusza Różewicza „Spadanie”.

 15. Różewicz - ostatni modernista / Marcin Jaworski // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 18-24
  Interpretacje wybranych wierszy Różewicza.

 16. Różewicz dwukrotnie / Anna Legeżyńska // „Polonistyka”. - 2003, nr 1, s. 50-53
  O twórczości Różewicza na podstawie pracy A. Skrendo „Tadeusz Różewicz i granice literatury”.

 17. Różewicz i Lévinas, czyli o Głosie anonima i (nie) obecności twarzy / Monika Brzóstkowicz-Klajn // „Polonistyka”. - 2003, nr 7, s. 420-424

 18. Snobizm rozpaczy czy próba ocalenia wartości / Bartosz Suwiński // „Polonistyka”. - 2010, nr 9, s. 47-52
  Twórczość Różewicza. Skutki wojny: rozpad wartości moralnych, utrata Boga, postępująca laickość w poezji Tadeusza Różewicza.

 19. Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 4-7
  Motyw starości w wierszach Tadeusza Różewicza.

 20. Symbol Zagłady, materia cierpienia : „Drzewo” i „Drewno” Tadeusza Różewicza / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // „Polonistyka”. - 2004, nr 10, s. 36-40
  Omówienie wierszy Tadeusza Różewicza „Drzewo” i „Drewno”.

 21. Syn marnotrawny : malarskie interpretacje utworów Różewicza i Brandstaettera / Alina Biała // „Polonistyka”. - 2006, nr 10, s. 18-24
  Syn marnotrawny z obrazu Boscha w ujęciu Różewicza i Brandstaettera.

 22. Szkolne kłopoty z intencją i nowa kartoteka Różewicza / Ewa Nowel // „Język Polski w Liceum”. - 2014/2015, nr 1, s. 37-50

 23. Tadeusz Różewicz: „Brama”, Miron Białoszewski: „[otwieram jej drzwi...]” : interpretacja porównawcza : XXXI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego : eliminacje centralne / Mateusz Halawa // „Warsztaty Polonistyczne”. - 2001, nr 2, s. 68-72

 24. Tadeusza Różewicza opowieści o XX wieku / Grzegorz Ćwiertniewicz // „Polonistyka”. - 2013, nr 2, s. 16-18

 25. Trzy „martwe natury” - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz // „Polonistyka”. - 2010, nr 1, s. 6-13
  Interpretacja wierszy „Martwa natura” Przybosia, Herberta i Różewicza.

 26. Uwaga : czytanie boli / Violetta Szostak // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 39-45
  Problematyka wierszy Tadeusza Różewicza zebranych w tomie „Wyjście”.

 27. Wiersz wobec Zagłady : o problematyzowaniu lektury („Chaskiel” Tadeusza Różewicza i „Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego) / Janusz Waligóra // „Polonistyka”. - 2014, nr 7, s. 44-50

 

Konspekty lekcji

 

 1. Przepaść Tadeusza Różewicza : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Anna Tyburczy // „Język Polski w Szkole IV-VI”. - 2001/2002, nr 2, s. 29-36
 2. Walentynki” Tadeusza Różewicza - poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Anna Karp // „Język Polski w Liceum”. - 2002/2003, nr 3, s. 14-26
  Interpretacja oraz propozycja metodyczna lekcji w liceum i technikum.

 3. Czy ludożercy są wśród nas? : Tadeusz Różewicz „List do ludożerców” / Danuta Borowska // „Wszystko dla Szkoły”. - 2002, nr 2, s. 8-9
  Konspekt lekcji w szkole podstawowej.
 4. Jak być człowiekiem wśród ludzi? : na kanwie wiersza List do ludożerców Tadeusza Różewicza - propozycja lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej i dramy / Eugeniusz Szymik // „Język Polski w Gimnazjum”. - 2003/2004, nr 3, s. 35-39
  Konspekt lekcji języka polskiego w Gimnazjum.

 5. Jak utwór projektuje zadania dla ucznia? : (na przykładzie trzech liryków o radości) / Grażyna Wiśniewska // „Język Polski w Szkole IV-VI”. - 2008/2009, nr 1, s. 66-80
  Projekt lekcji języka polskiego z lirykami: „Radość” E. Zawistowskiej, „Co to jest radość” J. Kulmowej, „Karuzela” T. Różewicza.

 6. Między cogito a dubito : uczniowskie drogi nie tylko do Różewicza / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // „Polonistyka”. - 2008, nr 1, s. 27-32
  Pomysły na lekcje z poezją Różewicza.

 7. Poeci wobec rzeczywistości : o korzyściach płynących z pracy zespołowej i zadaniowej / Ewa Grodecka // „Język Polski w Gimnazjum”. - 2017/2018, nr 2, s. 38-46
  Lekcja języka polskiego w gimnazjum. Praca z tekstem M. Hillar „My z drugiej połowy” i T. Różewicza „Koncert życzeń”.

 8. Rawenna - architektura sakralna i mozaiki : inspiracje raweńskie w wierszu Tadeusza Różewicza „***[Rawennę dziś widziałem...]” i Wisławy Szymborskiej „Mozaika bizantyjska” / Nicole Krawczyk // „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej”. - 2019/2020, nr 2, s. 114-125
  Zajęcia z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Motyw bizantyjskiej architektury sakralnej w poezji polskiej.

 9. Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : propozycja metodyczna dla klas maturalnych / Joanna Kępczyk-Dębowska // „Język Polski w Liceum”. - 2003/2004 , nr 4, s. 25-28
  Konspekt lekcji języka polskiego.
  Analiza i interpretacja wierszy „Unde malum?” Tadeusza Różewicza i „Unde malum” Czesława Miłosza.

 10. Wbrew sobie i modom : o twórczości Tadeusza Różewicza / Ewa Grodecka // „Język Polski w Gimnazjum”. - 2012/2013 , nr 3, s. 99-103
  Analiza wiersza „Białe groszki” i propozycja zajęć języka polskiego w Gimnazjum.

 11. Wielostronna diagnoza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // „Polonistyka”. - 2005, nr 5, s. 51-52
  Pomysł wykorzystania wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Walentynki” na lekcjach języka polskiego.

 12. Wychowanie dla Polski (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Halina Czajewska // „Język Polski w Szkole IV-VI”. - 2003/2004 , nr 2, s. 46-61
  Konspekt lekcji języka polskiego w VI klasie szkoły podstawowej. Tematy lekcji: „Patriota kto to taki”, „Ojczyzna - jedno słowo - wiele znaczeń”, „Jakie znaczenie ma flaga narodowa”.
  Analiza wierszy "***(oblicze wojny)" Tadeusza Różewicza, „Pieśń o fladze” K. I. Gałczyńskiego.

 13. Życie i śmierć w czasach zagłady. Wiersze Tadeusza Różewicza - scenariusz lekcji o patronie roku 2021 / Ewelina Garncarz // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 5, s. 14-15
  Scenariusz lekcji w szkole ponadpodstawowej.

 

Materiały repertuarowe (scenariusze przedstawień)

 

 1. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci... : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi przeznaczony dla uczniów szkoły średniej / Barbara Wanda Jachimczak //  „Biblioteka w Szkole”. - 2009, nr 11, s. 24-25
 2. Odszedł poeta : scenariusz programu / Bogumiła Pińczuk // „Biblioteka w Szkole”. - 2014, nr 11, s. 26-29
  Propozycja dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Przedział ludożerców : scenariusz przedstawienia na podstawie wiersza Tadeusza Różewiczna ,,List do ludożerców” / oprac. Ewa Owczarek // „Biblioteka w Szkole”. - 2004, nr 6, s. 22-23

 

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2023 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności