Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Krzysztof Kamil Baczyński - wybór publikacji

Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wybrane publikacje dostępne w PBW Filii w Suchej Beskidzkiej

 

Książki:

 1. Baczyński i Różewicz / Kazimierz Wyka. - Kraków 1994.
  Sygn. 40 750

 2. Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabra. - Chotomów 1992.
  Sygn. 39 872

 3. Dwudziestoletni poeci Warszawy / Jan Marx. - Warszawa 1994. - s. 41-197 : Krzysztof Kamil Baczyński.
  Sygn. 40 996

 4. Literatura polska XX wieku / B. Kaniowska, A. Legeżyńska, P. Śliwińska. - Poznań, 2005. - s. 150-159 : Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
  Sygn. 43 499

 5. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał K. Wyka. - Warszawa 1997.
  Sygn. 31 199, 25 527

 6. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór: Kazimierz Wyka. - Wyd. 2. - Warszawa 1981.
  Sygn. 31 031

 7. Sylwetki polskich pisarzy współczesnych / Bartelski. - s. 21-35 : „Podchorąży „Krzysztof”.
  Sygn. 21 011cz, 21 295

 8. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posłowie K. Wyka. - Wyd. 5. - Kraków 1986.
  Sygn. 42 436, 37 394

 9. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posłowie K. Wyka. - Wyd. 4. - Kraków 1982.
  Sygn. 32 366

 10. Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posłowie K. Wyka. - Kraków 1976.
  Sygn. 22 492

 11. Utwory zebrane. [T.] 1, 2 / Krzysztof Kamil Baczyński ; wstęp: K. Wyka. - Wyd. 3. - Kraków 1979.
  Sygn. 28.077, 28078

 12. Utwory zebrane. Tom 1, 2 / Krzysztof Kamil Baczyński ; opracowanie A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka. - Kraków 1970.
  Sygn. 31 024, 14 989

 13. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Warszawa 1991.
  Sygn. 39 734, 39 735

 14. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; opracowanie Jerzy Święch. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław 1998.
  Sygn.
  42 028

 15. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. - Bielsko-Biała [1996].
  Sygn. 41564

 16. Żołnierz, poeta, czasu kurz... : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1967.
  Sygn. 11 834, 11 582

 17. Żołnierz, poeta, czasu kurz... : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Sygn . 28 013

Artykuły z czasopism:

 1. Biografia artysty - niepotrzebny balast czy niezbędny kontekst interpretacyjny? : dyskusja wokół metod analizy dzieła literackiego a zagadnienie funkcjonalności biografii artysty / Barbara Matusiak // Polonistyka. - 2018, nr 2, s. 10-15

 2. Krzysztof Kamil Baczyński wobec wojny i okupacji / Grzegorz Ćwiertniewicz // Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 38-40

 3. Ostatnie dni Baczyńskiego / Katarzyna Dzierzbicka // Pamięć.pl. - 2014, nr 7/8, s. 88-91

 4. Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 4-8

 5. Śmierć w słowie przeczuta - o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Wojciech Pelczar // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1990/91, z. 4, s. 3-14

 

Analizy i interpretacje twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Książki:

 1. Liryka XX wieku w szkole podstawowej / Romuald Marek Jabłoński. - Warszawa 1988. - s. 96-107 : Krzysztof Kamil Baczyński – poeta ponurej apokalipsy i żyłki słonecznej na ścianie.
  Analiza utworów: m. in. „Elegia o… [chłopcu polskim]”, „Biała magia”, „Deszcze”.
  Sygn. 41 956

Artykuły z czasopism:

 1. "Ballada o trzech królach" - Baczyński, apokryfy i Ewangelia / Rafał Wawrzynów // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 83-89

 2. "Deszcze'' Krzysztofa Kamila Baczyńskiego : próba interpretacji / Joanna Kurczab // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1990/91, z. 5, s. 38-43

 3. "Miej serce i patrzaj w serce" : czy hasło Adama Mickiewicza zachowało swą aktualność w epoce pieców? / Iga Jaworska // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 87-91

 4. "Pieśń była żywą krwią" : o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego / Wojciech Jerzy Podgórski // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 427-442

 5. Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, z. 4, s. 47-55
  Analiza porównawcza wierszy "Wróble" K. K. Baczyńskiego i XII liryku z "Podróży zimowej" S. Barańczaka.

 6. Historycznoliterackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Modlitwa do Bogarodzicy" / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 77-83
  („Bogurodzica”, „Do Matki Polki”, poezja okupacyjna).

 7. Interpretacja głosowa „Białej magii” K. K. Baczyńskiego / Anna Dziedzic // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 463-466

 8. Interpretując Baczyńskiego / T. Rutkowski // Polonistyka. - 1988, nr 6, s.449-454
  Analiza wiersza "Z głową na karabinie".

 9. Krzysztof Kamil Baczyński : ,,Wróble'' : dylematy moralne i estetyczne / Henryk Kurczab // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1990/91, z. 6, s. 20-23

 10. Legenda o chłopcu (polskim) / Urszula Ciszewska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1990/91, z. 5, s. 44-47

 11. Modlitwa jako rozmowa z Bogiem / Aleksandra Biernacka-Świerc, Danuta Bula // Wychowawca. - 2016, nr 3, s. 24-26
  Utwory m. in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako przykład rozmowy z Bogiem.

 12. Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : Pieta polska : K. K. Baczyński "Elegia o chłopcu polskim", Cz. Miłosz "Ballada" : (cz. 2) / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, z. 4, s. 62-77

 13. O dwu pokoleniach i dwu przejawach więzi z tradycją romantyczną / E. Kram-Mikoś // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, z. 2, s.149-158
  Analiza wierszy: „Oddycha miasto ciemne” i „Elegia o…” Baczyńskiego

 14. O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów współczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicza, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego i H. Poświatowskiej / Jerzy Kram // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 3, s. [61]-79
  Analiza utworów K. K. Baczyńskiego: "Elegia", "Banita".

 15. Odtwarzanie i przetwarzanie w wymiarze myślenia - język symboli / Barbara Matusiak // Polonistyka. - 2019, nr 6, s. 10-16
  Ćwiczenia przeznaczone dla klasy maturalnej m.in. na temat wiersza: „Deszcze” Baczyńskiego.

 16. Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,,Z głową na karabinie'' / B. Jasińska // Polonistyka. - 1988, nr 6, s.443-454

 17. Przykład analizy wiersza K. K. Baczyńskiego w klasie VIII / Barbara Miluska // Polonistyka. - 1973, nr 2, s. 30-36
  Analiza utworu "Z głową na karabinie".

 18. Śmierć w słowie przeczuta – o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Wojciech Pelczar // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1990/1991, nr 4, s. 3-14

 19. Wiek XX trwa... / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 212-216
  Wpływ tradycji romantyzmu na twórczość współczesną m. in. w oparciu o wiersz K. K. Baczyńskiego pt.: "Romantyczność".

 

Konspekty lekcji

 

Książki:

 1. Deszcze”, „Biała magia”, „Wróble”, „Elegia o…” / Krzysztof Kamil Baczyński // W: A słowa jak ziarna : wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV-VIII / E. Gałczyńska, R. Jabłoński. - Płock 1995. - s. 239-252.
  Zawiera konspekty sześciu lekcji.
  Sygn. 41 587

 2. Scenariusze półwariackie : czyli poezja współczesna w szkole / Stanisław Bortnowski. - Wyd. 3. - Warszawa 2002. - s. 83-89 : Jak nie stłuc „Białej magii” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
  Opis przykładowej lekcji na podstawie wiersza „Biała magia”.

  Sygn.
  45 843

 3. Scenariusze półwariackie : czyli poezja współczesna w szkole / Stanisław Bortnowski. - Warszawa 1997. - s. 83-89 : Jak nie stłuc „Białej magii” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
  Opis przykładowej lekcji na podstawie wiersza „Biała magia”.

  Sygn.
  41 448

Artykuły z czasopism:

 1. ...zmieniła się skóra świata : Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Piosenka i Elegia o... [chłopcu polskim] / Karolina Jędrych // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 38-44
  Praca z dwoma utworami K. K. Baczyńskiego "Piosenką" i "Elegią o... (chłopcu polskim)" na lekcji języka polskiego.

 2. ,,Elegia optymistyczna'' - czyli Krzysztof Kamil Baczyński na lekcjach w klasie ósmej / Iwona Brzostkiewicz // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1989/90, z. 1, s. 39-45

 3. Brytyjski model pracy z tekstem lirycznym obecny na lekcji języka polskiego w liceum / Paula Zroślak // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 2, s. 89-106
  Praca nad wierszem K. K. Baczyńskiego "Pokolenie".

 4. Czy "Śmierć Słowackiego?" – nawiązanie do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – propozycja lekcji w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego / Joanna Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 36-43

 5. Gdy krąg interpretacji się zaciska... : gimnazjalista wobec poezji K. K. Baczyńskiego / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 73-80

 6. Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie VIII / Władysław Kołakowski // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1986/1987, nr 2, s. 216-219
  Wiersz K. K. Baczyńskiego "Elegia o... (chłopcu polskim)".

 7. Poetycki obraz ciała kobiety w wierszu ,,Biała magia'' K. K. Baczyńskiego / Anna Markiewicz // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 4, s. 54-55
  Konspekt lekcji dla klas szkoły podstawowej.

 8. Poetycki zapis zmagania się ,,straconego pokolenia'' z wyrokami historii i losu w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - propozycja metodyczna dla klas III ZSZ / E. Wiatkowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/90, z. 3/4, s. 316-321
  Propozycja zajęć w oparciu o wiersze: „Wyroki”, „Żyjemy na dnie ciała”, „Mazowsze”.

 9. Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość / Hanna Diduszko // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 666-669
  Konspekt lekcji dla klasy VIII szkoły podstawowej. Praca nad wierszem K. K. Baczyńskiego pt.: ,,Historia’’.

 10. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w klasie VIII / R. Jabłoński // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1993/94, z. 3, s. 36-71
  Cykl 7 lekcji o życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego. Analiza wierszy: „Elegia o…” „Biała magia”, „Wróble”, „Deszcze”.

 

Materiały repertuarowe (scenariusze przedstawień)

 

Artykuły z czasopism:

 1. ''Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof...'' : scenariusz akademii poświęconej pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Teresa Szadkowska-Droś // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 6, s. 28-30

 2. Baczyński dzisiaj! : uroczystość Patrona szkoły w IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku / Małgorzata Graczyk, Iza Owczarsk[a] // Wychowawca. - 2000, nr 7/8, s. 64-65

 3. "Niebo złote ci otworzę..." : montaż poetycko-muzyczny w pięćdziesięciolecie śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 9, s. 9-11

 4. Poeci pokolenia Kolumbów : poranek poetycki poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu i Tadeuszowi Gajcemu / Małgorzata Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 7/8, s. 24-25
  Scenariusz poetycki.

 5. Żołnierz, poeta, czasu kurz : montaż poetycko-muzyczny o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Teresa Tomczak, Marianna Kular // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 11-12

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

 

© 2023 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności