Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Eurosieroctwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008 - 2023

Książki:

 1. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod. red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. - s. 49-56. Sygn. 44 382
 2. Migracje, migranci i polityka migracyjna / Emilia Jaroszewska, Antoni Rajkiewicz // W: Polityka Społeczna / pod. red. nauk. Grażyny Firlit-Fesnak, Jacka Męcina. - Wyd. II, rozszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. s. 234-253. Sygn. 46 446
 3. Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Sygn. 44 861
 4. Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod. red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : “Żak”, 2009. - s. 221-234 : “Jestem tu, ale tam” - transnarodowe ujęcie zjawiska migracji w rodzinie. Sygn. 44 124
 5. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2010. Sygnatura 44 112, 46 331
 6. Pomoc dziecku i rodzinie migracyjnej : formy i zakres pomocy w opinii społecznej / Małgorzata Szyszka // W: Rodzina : kondycja i przemiany / pod. red. Marii Światkiewicz-Mośny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. s. 25-38. Sygn. 44 567
 7. Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011. Sygnatura 44 891
 8. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2008. Sygnatura 43976
 9. Socjologia rodziny : ewaluacja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - s. 491-496 : Rodziny wizytowe i macierzyństwo na odległość. Sygn. 44 669, 44 598cz
 10. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : Difin SA, 2012. Sygnatura 44 763,  46 330

Artykuły z czasopism:

 1. Sytuacja (edukacyjna) dzieci z doświadczeniem migracyjnym w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 / Ewa Dąbrowa // Kultura i Edukacja. - 2020, nr 3, s. [59]-75
 2. Przedszkole wobec sieroctwa migracyjnego / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 2, s. 42-45
 3. Eurosieroctwo w aspekcie rozwoju dziecka / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2018, nr 3, s. 10-14
 4. Gdy rodzice wyjeżdżają do pracy za granicę / Krystyna Ostrowska // Wychowawca. - 2018, nr 3, s. 5-9
 5. Szkolne doświadczenia z eurosierotami / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 81-82, 84-85
 6. Eurosieroctwo w rozwoju dziecka / Janusz Rusaczyk // Remedium. - 2017, nr 4, s. 18-19
 7. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 16-19
 8. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia Społeczna. - 2013, nr 4, s. 408-421
 9. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 5-12
 10. Eurosieroctwo : problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 3-9
 11. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachiewicz // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19

Więcej artykułów z czasopism na temat eurosieroctwa

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności