Stefan Żeromski - życie i twórczość

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Sygnatura 11 481
 2. Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego / Bartłomiej Szyndler. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Sygnatura 24 058
 3. Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej / Marek Białota. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1989. Sygnatura 224 787 (PBW Kraków)
 4. Dwudziestolecie literackie / Andrzej Zawada. –  Wyd. 3 popr. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. Sygnatura 41 575
 5. Dzienniki (Wybór) / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Kądziela. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Sygnatura 30 459
 6. Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego / Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1980. Sygnatura 29 263
 7. Literatura Dwudziestolecia / Jerzy Kwiatkowski ; [noty biograficzne i wskazówki bibliograficzne oprac. Jan Wojnowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1990. Sygnatura 42 326
 8. Literatura Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska ; [noty biograficzne i wskazówki bibliograficzne oprac. Jarosław Włodarczyk] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygnatura 43 795
 9. Literatura Polska / pomysł, tekst i układ Jan Zomkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993 : Stefan Żeromski. – s. 200-207. Sygnatura 40 511
 10. Literatura polska XX wieku / B. Kaniewska. A. Legeżyńska, P. Śliwiński. – Poznań, 2005. s. 60-66. Sygnatura 43 499cz
 11. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Wyd. 27. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1985. Sygnatura 36 422
 12. Młoda Polska / Artur Hutnikiewicz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. s. 266-277. Sygnatura 40 654
 13. Młodopolskie Tatry literackie / Jan Majda. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Sygnatura 43 481
 14. Młodość Stefana Żeromskiego / Jerzy Kądziela. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,1979. Sygnatura 28 638, 22 905
 15. Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego / Aleksander Wilkoń. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1970.
 16. Nowelistyka Stefana Żeromskiego / Zbigniew Lisowski. – Kielce : Wydawnictwo Szumacher, b.d. Sygnatura 41 928
 17. O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Sygnatura 17 280
 18. Okresy literackie : praca zbiorowa / pod red. Jana Majdy. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. s. [288]-318. Sygnatura 40 232
 19. Pod urokiem Italii : (o Stefanie Żeromskim) / Andrzej Zieliński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygnatura 137 696 (PBW Kraków)
 20. Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w. T. 1-3 / Stefan Żeromski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. Sygnatura 38 568
 21. Portrety i krajobrazy / wybór zdjęć i cytatów Stefan Butryn. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. Sygnatura 27 564
 22. Pozytywizm i Żeromski / Janina Kulczycka-Saloni. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Sygnatura 164 329 (PBW Kraków)
 23. Przedwiośnie  Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Sygnatura 11 480
 24. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. Sygnatura 33 779
 25. Róża : dramat sceniczny / Stefan Żeromski. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1955. Sygnatura 20 098
 26. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1985. Sygnatura 36 568
 27. Stefan Żeromski : prorok niepodległości / Juljusz Kaden-Bandrowski. – Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1930. Sygnatura 95 007 (PBW Kraków)
 28. Stefana Żeromskiego droga do teatru / Wojciech Natanson. –  Wyd. 2 uzupełnione. –  Warszawa, 1976. Sygnatura 22 307
 29. Stefana Żeromskiego myśli o Ziemiach Zachodnich i Północnych / wyboru dokonali Witold Nawrocki i Stanisław Wilczek. – Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1964. Sygnatura 91 995 (PBW Kraków)
 30. Stefanie Żeromskim : ze wspomnień i dokumentów / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. Sygnatura 9 305
 31. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski. –  Wyd. 2. –  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Sygnatura 36 163
 32. Sztuka aluzji literackiej : Żeromski – Berent – Joyce / Jerzy Paszek. –  Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. Sygnatura 35 882
 33. Śladami Stefana Żeromskiego na Pomorzu : w 75-lecie śmierci pisarza (1925-2000) / Czesław Skonka. – Gdańsk : Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" : Towarzystwo Polsko-Austriackie, 2001. Sygnatura 241 888
 34. Uroda życia / Stefan Żeromski. – Wyd. 7. – Kielce : Wydawnictwo „Dom Ksiązki”, 1989. Sygnatura 39 475
 35. W krainie Żeromskiego / [red. Mirosław Sprusiński]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. Sygnatura 155 191 (PBW Kraków)
 36. Żeromski / Artur Hutnikiewicz. – Warszawa : PWN, 1987. Sygnatura 38 515
 37. Żeromski i Reymont / red. nauk. Jan Detko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1978. Sygnatura 26 083

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(porządek chronologiczny)

 1. Genderowe aspekty „Przedwiośnia” / Milena Matuszewska // POLONISTYKA. – 2011, nr 6, s. 18-23
 2. Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego / Szczepan Barański // JĘZYK POLSKI W ŚREDNIEJ. – 1992/93, nr 4, s. 41-47
 3. Golgota Józefa Odrowąża / Stanisław Falkowski // POLONISTYKA. – 1991, nr 9, s. 594-599
 4. O niektórych po nim pamiątkach (W roku Żeromskiego) / Maria Anders // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1985, nr 4, s. 106-110

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok