Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej
Wspomaganie rozwoju dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka

wybór publikacji za lata 2009 - 2023

 

Książki:

 1. 100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD / Lussier, Francine. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis, 2020. Sygnatura 46 213
 2. Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preißmann. - Sopot : GWP, 2017. Sygnatura 45 911
 3. Autyzm : a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2014. Sygnatura 45 327
 4. Autyzm w pigułce : przyczyny, diagnoza, terapie, leczenie : przegląd zwięzły i prosty / zebrała i opracowała Ewa Niezgoda. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna. Sygnatura 45 912
 5. Chłopiec z Saturna : jak dziecko autystyczne widzi świat / Peter Schmidt. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015. Sygnatura 45 913
 6. Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. - Warszawa : Wydawnictwo Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016. Sygnatura 45 521
 7. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. Sygnatura 45 149
 8. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura 45 293
 9. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną : w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura 45 284
 10. Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym / Irena Polewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. Sygnatura 45 019
 11. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Wydanie V. - Warszawa : Difin, 2018. Sygnatura 46 612 cz
 12. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. Sygnatura 46 613 cz
 13. Dodaj mi skrzydeł! : jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. – Warszawa : Edgard, 2017. Sygnatura 45 926
 14. Domek terapeutyczny, czyli 100 sposobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brzezińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. Sygnatura 45 927
 15. Dyspraksja : rozwojowe zaburzenie koordynacji / Amanda Kirba. - Warszawa : Fundacja „Szkoła Niezwykła”, 2009. Sygnatura 44 909
 16. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2013. Sygnatura 45 020
 17. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut. - Kraków : Impuls, 2013. Sygnatura 45 147
 18. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku : w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integralnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Sygnatura 45 731
 19. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. Sygnatura 45 929
 20. Dzielne dzieci! : wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. Sygnatura 45 901
 21. Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich. - Sopot : GWP, 2016. Sygnatura 45 456
 22. Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. Sygnatura 45 930
 23. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2017. Sygnatura 45 758
 24. Integracja sensoryczna w dialogu : naucz się rozumieć swoje dziecko i pomóż mu w odzyskaniu równowagi / Ulla Kiesling. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. Sygnatura 45 939
 25. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Walter Straßmeier. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Sygnatura 44 713
 26. Istnieć, żyć i być kochanym : możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie / Alina Teresa Midro. - Kraków : Impuls, 2011. Sygnatura 44 635
 27. Jak kształtować zachowania małych dzieci : wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins. - Warszawa : PWN, 2014. Sygnatura 45 207
 28. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : PWN, 2015. Sygnatura 45 657
 29. Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu : od wczesnego dzieciństwa do późnej starości / Sarah Hendrickx. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Sygnatura 45 942
 30. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. Sygnatura 44 750
 31. Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Impuls, 2014. Sygnatura 45 529
 32. Masaż dziecka : jak zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i dobre samopoczucie malucha / Bettina Schlömer. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, cop. 2017. Sygnatura 45 989
 33. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. - Wydawnictwo Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. Sygnatura 45 139
 34. Metoda NDT-Bobath : poradnik dla rodziców / Maria Borkowska, Zofia Szwiling. - Wyd. 1, 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo PZWL, 2015. Sygnatura 45 767
 35. Mocno mnie przytul : jak zbudować i utrzymać silną więź w rodzinie / Carloz Gonzalez. - Warszawa : Mamania, 2016. Sygnatura 45 508
 36. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. - Warszawa : Difin, 2010. Sygnatura 45 836
 37. Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej / Elżbieta Lubińska-Kościółek, Krzysztof Wołoszczuk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2016. Sygnatura 45 990
 38. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. - Wyd. 5. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. Sygnatura 44 701
 39. Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole / Geoff Platt. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura 45 518
 40. Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. Sygnatura 45 959
 41. Prenatalny okres życia człowieka : zagadnienia interdyscyplinarne / red. nauk. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Piotr Kierpal. - Kraków : Impuls, 2014. Sygnatura 45 313
 42. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa :  Wydawnictwo: Raabe, cop. 2012. Sygnatura 44 809
 43. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 10. - Kraków : Impuls, 2017. Sygnatura 45 794
 44. Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. - Kraków : Impuls, 2018. Sygnatura 45 964
 45. Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badania / Elżbieta Hornowska i in. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Sygnatura 45 612
 46. Rozwijać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : ORE, 2014. Sygnatura 45 272
 47. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy. - Warszawa : PWN, 2014. Sygnatura 45 258
 48. Rozwój bliźniąt w ciągu życia : aspekty biopsychologiczne / pod red. nauk. Teresy Rostowskiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : Impuls, 2010. Sygnatura 44 687
 49. Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego dzieciństwa i średniego dzieciństwa / Joanna Konarska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Sygnatura 44 819
 50. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker. - Wyd. 8 w j. pol. - Sopot, GWP, 2018. Sygnatura 45 965
 51. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker. - Gdańsk, GWP, 2007. Sygnatura 44 411
 52. Sekret dzieciństwa / Maria Montessori. - Warszawa : PWN, 2018. Sygnatura 45 968
 53. Spotkanie z art brut / Elżbieta Lubińska-Kościółek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2017. Sygnatura 45 991
 54. Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych / Andreas Fröhlich. - Warszawa : WSiP, 1998. Sygnatura 42 079
 55. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygnatura 45 890
 56. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Dobra Wola OPP, 2009. Sygnatura 44 150
 57. Wczesna interwencja i  wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls, 2006. Sygnatura 43 728
 58. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2012. Sygnatura 44 765
 59. Wcześniaki : rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia / Magdalena Chrzan-Dętkoś. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Sygnatura 44 714
 60. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2010. Sygnatura 45 992
 61. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Impuls, 2012. Sygnatura 45 297
 62. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Impuls, 2014. Sygnatura 45 262
 63. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczak. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura 45 993
 64. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2010. Sygnatura 45 802
 65. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Wyd. 5. - Warszawa : WSiP, 2012. Sygnatura 44 916
 66. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli Hauser. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014. Sygnatura 45 493
 67. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. - Warszawa : PWN, 2016. Sygnatura 45 827
 68. Zespół Tourette'a : fakty / Mary Robertson, Andrea Cavanna. - Warszawa : Wydawnictwo Czarno na białym, 2013. Sygnatura 45 500
 69. Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym / Weronika Juroszek. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2018. Sygnatura 45 983

 

Artykuły z czasopism (w ujęciu chronologicznym):

 1. Czym się bawić? O odpowiednim doborze zabawek dla najmłodszych dzieci / Agata Bator-Mysłek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 6, s. 10-13
 2. Gra (nic) nie ma? Wpływ świata cyfrowego na dzieci Ewelina / Jankowska-Robak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 6, s. 6-9
 3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej przedszkolaków / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 6, s. 28-33
 4. "Jacek i Barbara...", czyli pierwsze przyjaźnie dziecięce : jak wspierać dzieci w nawiązywaniu relacji rówieśniczych? / Małgorzata Iwanek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 5, s. 24-26
 5. Jak wzmacniać samoakceptację u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Waleriańczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 5, s. 30-33
 6. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? / Anna Waleriańczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 4, s. 28-30
 7. Depresja dzieci : skuteczna profilaktyka i wsparcie / Magdalena Lange-Rachwał // Życie Szkoły. - 2023, nr 4, s. 4-9
 8. Książki dla przedszkolaków, które każdego rozbawią do łez / Julita Pasikowska-Klica // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 3, s. 57-58
 9. Zdrowie psychiczne najmłodszych dzieci - zaburzenia nastroju i depresja przedszkolaków / Marlena Stradomska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 3, s. 6-11
 10. Ćwiczenia i zabawy usprawniające i doskonalące percepcję wzrokową / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2023, nr 2/3, s. 38-42
 11. Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2023, nr 2/3, s. 4-9
 12. Wczesne symptomy trudności szkolnych u dzieci w wieku przedszkolnym / Ewelina Jankowska-Robak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2023, nr 2, s. 22-24
 13. Self-reg w praktyce : jak pomóc uczniom rozpoznawać stresory i stosować strategie radzenia sobie z nimi / Agnieszka Ludorowska // Życie Szkoły. - 2023, nr 1, s. 17-20
 14. Czy dziecko potrzebuje edukacji seksualnej? / Małgorzata Iwanek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 8, s. 27-30
 15. Jak oswoić nieśmiałość? / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 8, s. 6-10
 16. Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 5, s. 42-44
 17. Pieczątki, cukierki, oklaski, czyli gorzka prawda o nagradzaniu za jedzenie / Małgorzata Talaga-Duma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 3, s. 55-57
 18. Kiedy dziecko nie chce jeść samodzielnie... Jak mu pomóc? / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 1, s. 56-58
 19. Dziecięca trauma rozwojowa – rozwój mózgu / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2018, nr 4, s. 18-19
 20. Rozwój, zabawa i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa / Krystyna Tiereszko, Katarzyna Panas // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 4, s. 26-29
 21. Metody aktywizujące, które wspomagają gotowość szkolną dziecka sześcioletniego / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 4, s. 36-41
 22. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Parakiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 3, s. 59-64
 23. Rozwój dziecka i jego wsparcie jako najważniejsze zagadnienie podstawy programowej / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 3, s.26-29
 24. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 3, s.16-21
 25. Mamo! Boję się! / Jagoda Sikora // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s. 59-62
 26. Przedszkolak ze spektrum autyzmu / Małgorzata Łoskot // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s. 15-19
 27. Zabawy diagnozujące w przedszkolu / Dorota Dziamska, Krystyna Tiereszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s.30-35
 28. Rozwój muzyczny dziecka w okresie przedszkolnym / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 1, s.51-55
 29. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka w wieku przedszkolnym / Monika Stryjewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 1, s. 14-17
 30. Metoda Tomatisa® - efektywna metoda wspomagająca uwagę słuchową / Izabela Kaczmarek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 10, s. 42-43
 31. Sygmatyzm, czyli seplenienie u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 10, s. 60-64
 32. Wszystko o rozwoju motoryki małej : u dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Kaliszewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 10, s. 20-24
 33. Totet czy kotek, todut czy kogut? : kappacyzm, gammacyzm – częsty problem przedszkolaków / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 9, s. 61-64
 34. Zabawa heurystyczna sposobem wspierania dziecięcego badania i odkrywania / Kamila Pernal // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 9, s. 35-40
 35. Opóźniony rozwój mowy małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 8, s. 59-64
 36. Pogotowie terapeutyczne : jako jedna z form wspomagania dziecka niepełnosprawnego / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. – 2017, nr 8, s. 31-39
 37. Smacznie, elegancko i wyjątkowo, czyli kilka słów o niełatwej sztuce zachowania się przy stole / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 8, s.50-56
 38. Umiejętności samoobsługowe / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 8, s. 46-49
 39. O rozwijaniu w dzieciach zainteresowania książkami – czyli jak wychować niestatystycznego Polaka / Jolanta Tekieli // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 7, s. 22-23
 40. Odkrywanie potencjału w trosce o jego rozwój / Janina Krystyna Tiereszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 7, s. 50-51
 41. Sztuka jako terapia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 7, s. 26-29
 42. Wspieranie całościowego rozwoju dziecka : z wykorzystaniem technik i metod systemu „Edukacja przez ruch” / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 7, s. 3- 7
 43. Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 7, s.52- 56
 44. Koduj z mamą, koduj z tatą… czyli wakacyjne zabawy z kodowaniem / Anna Świć // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 6, s. 52-55
 45. Wakacyjne zabawy logopedyczne – mamo tato pobawmy się razem / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 6, s. 58-64
 46. Dziewczynki chcą być inżynierami / Elżbieta Manthey // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 5, s.56-58
 47. Na porządki jest zawsze czas! / Kamila Olga Stępień // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 5, s. 14-17
 48. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 5, s.59-64
 49. Motoryka mała / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 4, s. 37-40
 50. Niepewność grawitacyjna i nietolerancja ruchu / Aleksandra Buchholz // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 4, s. 292-301
 51. „Dlaczego on jest taki niedojrzały?” : czyli o emocjonalności przedszkolaków w praktyce / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 3, s. 4-9
 52. Na wakacjach : zabawy paluszkowe dla przedszkolaków / Piotr Winczewski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 3, s.58-61
 53. Ocena umiejętności z zakresu motoryki małej w grupie dzieci z Zespołem Aspergera w wieku 5-7 lat / Izabela Hyjek i in. // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 3, s. 210-221
 54. Bardzo ważna sprawa, aby umieć czytać i pisać! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 2, s.41-47
 55. Karta obserwacji. Skuteczna pomoc dla każdego nauczyciela / Kamila Olga Stępień // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 2, s.30-33
 56. Kierunek kreatywność : rozwijamy twórcze postawy u dzieci / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 2, s.18-20
 57. Strategie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu / Magdalena Olempska-Wysocka // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 2, s. 96-103
 58. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem – funkcjonalna ocena rozwoju / Magdalena Wójcik // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 2, s. 104-115
 59. Pisania też się nauczę! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 8-13
 60. Seksualność w procesie wychowania dziecka / Katarzyna Grunt, Agata Kapela // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 14-18
 61. Kiedyś będę czytać! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 10, s. 12-17
 62. Lateralizacja czynności ruchowych, czyli którą ręką? / Ewa Klima // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 10, s. 52-54
 63. Narzędzia do oceny poziomu inicjatywy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 10, s. 37-40
 64. Potencjał osobisty dziecka to szansa na sukces : jak pomóc go wykorzystać? Barbara Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 10, s.42-45
 65. Dziecięce wybuchy złości / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s.44-47
 66. Fonosfera w przedszkolu / Iwona Grenda // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 48-51
 67. Orientacja przestrzenna : propozycje ćwiczeń dla najmłodszych / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 54-59
 68. Motoryka mała – jak możemy wspomagać jej rozwój? / Martyna Krasny // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 56-58
 69. Przez zabawę do umiejętności społecznych / Izabela Szałajska-Kułakowska, Honorata Tkaczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 5, s. 58-60
 70. Coraz lepiej rysuję, wycinam… kreślę po śladzie / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 8-13
 71. Gorzki smak dziecięcej porażki / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 54-57
 72. Motoryka mała! : zestaw zabaw / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s.50-51
 73. Gdy dobrze popatrzę… wszystko zobaczę! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 3, s. 7-13
 74. Uwaga, uwaga! : czyli jak wspomagać koncentrację u przedszkolaka / Dorota Pietrzyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 3, s. 48-51
 75. Smaki świata : scenariusz zajęć rozwijających zmysł smaku dla dzieci 4-5-letnich // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 2, s. 51
 76. Prenatalny uniwersytet / Joanna Matuszczak-Świgoń // Remedium. – 2013, nr 5, s. 12-14

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności