Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Adaptacja dziecka do przedszkola

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978 - 2018

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

"Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania
w środowisku sprzyjającym pracy
dziecko może dotrzeć do krańców świata"
Celestyn Freinet

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Adaptacja dziecka do przedszkola / Wioletta Górska i 2 in. // W: Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców / pod red. Wandy Papugowej. – Kraków : CEBP, 2015. – S. 87-95 sygn. 45 505
 2. Czynniki warunkujące przystosowanie dziecka do przedszkola / G. Sochaczewska // W : Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. B. Wilgockiej-Okoń. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1985. – S. 113-127          
  sygn. 36.396 cz
 3. Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. M. Olechowska. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978 
  sygn. 27.110, 27.214 cz
 4. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012
  sygn. 44.851
 5. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / K.S. Wennerström, M.B. Smeds. – Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 77-101 : Przedszkole Montessori 
  sygn. 43.767
 6. Pedagogika przedszkolna / A. Klim-Klimaszewska. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. – S. 60-61 : Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola 
  sygn. 43.507 cz
 7. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / J. Lubowiecka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 
  sygn. 42.384
 8. Środowiskowo-wychowawcze uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-4-letnich do przedszkola / G. Sochaczewska // W : Materiały do nauczania psychologii. Seria 2. T. 9, Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – S. 22-100 
  sygn. 37.145, 37.317
 9. Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010
  sygn. 44.420
 10. Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola / E. Małkiewicz // W : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Nauk. B. Cytowskiej i B. Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 431-441 
  sygn. 43.728
 11. Tematy systemowe w przedszkolu : geneza i założenia, planowanie i przykłady / K. Duraj-Nowakowa. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997. – S. 151-155 : Adaptacja dzieci trzy-cztero-letnich do przedszkola przez wykorzystanie wybranych zabaw w toku realizacji tematu systemowego „Jestem sobie przedszkolaczek” 
  sygn.41.598
 12. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / A. Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010 
  sygn. 44.183
 13. Zanim będę uczniem : program wychowania przedszkolnego / E. Tokarska, J. Kopała. – Warszawa : Wydaw. Edukacja Polska, 2009. – S. 142-145 : Diagnoza przedszkolna – założenia i uwagi 
  sygn. 44.088 cz

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(w ujęciu chronologicznym) 

 1. Pierwsze dni w przedszkolu / Małgorzata Piotrowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2018, nr 7, s. [4]-9
 2. Jestem dzielnym przedszkolakiem - cierpliwie czekam na rodziców i powrót do domu / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2017, nr 9, s. 25-30
 3. Adaptacja : co przeżywa małe dziecko? / Monika Występska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 54-56
 4. Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola. Cz. 2 / Małgorzata Broniszewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 6, s. 35-36
 5. Ankieta ewaluacyjna ze spotkania adaptacyjnego. Cz. 1 / Małgorzata Broniszewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 5, s. 34-35
 6. Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców – scenariusze zajęć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 4, s. 33-34
 7. Dziecięce emocje / Rafał Daniszewski // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 7, s. 49-51
 8. Socjoterapia szansą na dobry start / Joanna Barankiewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 7, s. 52-53
 9. O adaptacji słów kilka / Beata Musielak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 8, s. 59-61
 10. Przedszkolak na start : jak dobrze zacząć? / Aleksandra Batura, Maja Chyża, Katarzyna Pyrgiem // WYCHOWANIE W PRZESZKOLU. – 2013, nr 6, s. 46-49
 11. Dlaczego dziecko płacze za mamą? / Dagmara Kaczmarska i in. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 8, s. 28-31 i s. 70
 12. Adaptacja dwulatków do przedszkola / Anna Mikler-Chwastek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 5, s. 60-65
 13. Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego / Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub, Natalia Ożadowicz // EDUKACJA. – 2012, nr 4, s. 5-21
 14. Z radością do przedszkola / Izabela Kopeć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2011, nr 7, s. 50-56
 15. Adaptacja do przedszkola / M. Witkowicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2010, nr 7, s. 48-50
 16. Na dobry początek / M. Zielińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2010, nr 7, s. 51-54
 17. Maluch w przyjaznym przedszkolu / M. Gilewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2010, nr 5, s. 56-58
 18. Czy potrzebny jest program adaptacyjny? / M. Piotrowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2009, nr 5, s. 11-13
 19. Adaptacja dzieci w przedszkolu / H. Piwowarska-Krukowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 47-50
 20. Pierwsze kroki / D. Wojewoda // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU.- 2006, nr 7, s. 41-45
 21. Grupa zabawowo-adaptacyjna / M. Boroń, E. Tubacka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2006, nr 6, s. 50-52
 22. Humor jest dobry na wszystko… / E. Sosnowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 29-34
 23. U progu przedszkola / E. Brzostowska // WYCHOWAWCA. – 2006, nr 4, s. 15
 24. Parasol nad trzylatkiem / B. Szurkowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2005, nr 7, s. 44-47
 25. Witamy trzylatki / E. Krupa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2005, nr 7, s. 21-23
 26. Pierwsze kontakty / K. Niewiarowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 38-40
 27. Pokonać lęki trzylatków / B.Szurowska. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2004, nr 7, s. 16-21
 28. Spotkania adaptacyjne / A. Kubik // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2004, nr 7, s. 41-43
 29. Długi proces adaptacji / E. Szulska-Wyrwa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2004, nr 6, s. 26-28
 30. Pomagamy przekroczyć próg przedszkola / P. Cyrulik. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2004, nr 6, s. 47-48
 31. Witamy trzylatki / D. Gęzikiewicz, L. Szabelska. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 29-31
 32. Program działań adaptacyjnych : wczesna adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkolnych / A. Kempisty, A. Bukowska // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 3, s. 12-14
 33. Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny / M. Górska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2003, nr 7, s. 408-410
 34. Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola / J. Lubowiecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2001, nr 6, s. 323- 330
 35. W trosce o trzylatki / W. Muraszko // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2001, nr 6, s. 336-338

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności