Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Aktywizujące metody nauczania

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2018

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. Aktywny uczeń w świecie muzyki / Elżbieta Frołowicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2008
  Sygnatura 44 690
 2. Bardzo pomysłowe eksperymenty : do zrobienia w domu i na dworze / Ruth Gellersen, Ulrich Velte. – Kielce : Wydaw. Jedność, cop. 2013
  Sygnatura 45 812
 3. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka ; red. językowa Paulina Cylka]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-Klatka, 2016    
  Sygnatura 45 653
 4. Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka / red. Halina Sowińska, Renata Michalak. – Kraków : „Impuls”, 2004. – S. 159-222 : Aktywizująca strategia nauczania w zintegrowanej edukacji najmłodszych uczniów  
  Sygnatura 43 446
 5. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. – Kraków : „Impuls”, 2009
  Sygnatura 44 151
 6. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2010
  Sygnatura 44 176
 7. Jak to robią najlepsi nauczyciele : 7 prostych sekretów / Anette Breaux, Todd Whitaker. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011
  Sygnatura 44 531
 8. Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2009
  sygn. 44.348
 9. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
  Sygnatura 44 306, 44 307
 10. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. – Kraków : „Impuls”, 2011
  Sygnatura 44 558
 11. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak. – Kraków : „Impuls”, 2012
  Sygnatura 44 885
 12. Metody aktywizujące i ich wpływ na sukces edukacyjny dziecka w szkole specjalnej / Marzena Fryszkiewicz // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 142-156 Sygnatura 45 182
 13. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. – Wyd. 4. – Opole : Wydaw. Nowik, 2009
  Sygnatura 44 294cz
 14. Metody aktywizujące w kształceniu / Aleksander Marszałek // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 3 t. Franciszek Adamski i in. – Warszawa : „Żak”, 2004. – S. 210-21  
  Sygnatura 43 291cz
 15. Metody pracy stosowane w przedszkolu a dziecko zdolne / Jolanta Łysakowska-Blok // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 371-383    
  Sygnatura 43 521
 16. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – 3. Wyd. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010
  Sygnatura 44 178cz
 17. Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka. – Kraków : „Impuls", 2016                                                
  Sygnatura 45 782
 18. Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015            
  Sygnatura 45 512
 19. Projektowanie metod dydaktycznych : efektywne strategie edukacyjne / Julie Dirksen. – 2 Wyd. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017  
  Sygnatura 45 738
 20. Projekty w szkole / Jarosław Milewski // W: Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rygielska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – S. 111-120                        
  Sygnatura 44 276
 21. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2012. – S. 145-207 : Rozwijanie zdolności uczenia się – metoda naukowego poznania i narzędzia uczenia  
  Sygnatura 44 684
 22. Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła : przewodnik po efektywnym nauczaniu / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. – Warszawa : Wydaw. Verlag Dashofer, 2012
  Sygnatura 44 762
 23. Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2011
  Sygnatura 45 175, 45 165
 24. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady / Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : Difin, 2014  
  Sygnatura 45 318 
 25. Szkoła a rynek pracy / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 128-144 : Aktywizujące i praktyczne metody nauczania  
  Sygnatura 43 571
 26. Techniki dramy w teorii i praktyce : nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy / Mariola Antczak. – Warszawa : Agencja „Sukurs”, 2004
  Sygnatura 43 277
 27. Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka / Aldona Kopik, Monika Zatorska. – Kielce : Europejska Agencja Rozwoju, 2010. – S. 97-241 : Wielorakie podróże
  Sygnatura 44 511cz, 44 475
 28. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2004
  Sygnatura 43 009
 29. Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – S. 85-101 : Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej  
  Sygnatura 44 046

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Metafory w pracy warsztatowej z grupą / Marcin Jaroszewski // REMEDIUM. - 2018, nr 5, s. 18-20
 2. Jak zmienić zakończenie lekcji / Jacek Królikowski // DYREKTOR SZKOŁY. – 2018, nr 4, s. 58-61
 3. Jak zmienić rozpoczęcie lekcji / Jacek Królikowski // DYREKTOR SZKOŁY. – 2018, nr 3, s. 50-52
 4. Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza? / Dorota Zając // ŻYCIE SZKOŁY. – 2017, nr 6, s. 6-[9]
 5. Metoda tekstu przewodniego / Anna Kubala-Kulpińska // POLONISTYKA. – 2017, nr 6, s. 32-33
 6. Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywalizacja w bibliotece / Marta Małek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2017, nr 6, s. 12-14
 7. Doświadczenie i przeżywanie jako warunki rozumienia i zapamiętywania jako warunki rozumienia i zapamiętywania / Barbara Matusiak // POLONISTYKA. – 2017, nr 5, s. 14-19
 8. Aktywizujemy uczniów poprzez metodę storyline / Aleksandra Kubala-Kulpińska // POLONISTYKA. – 2017, nr 3, s. 10, 12, 14
 9. Gra w szkołę czyli jak wykorzystać gamifikację na lekcji / Aleksandra Kubala-Kulpińska // POLONISTYKA. – 2017, nr 1, s. 36-39
 10. Poezja i metody aktywizujące : scenariusze lekcji. (Cz. 2) / Edyta Wójcicka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2016/2017, nr 2, s. 87-107
 11. Poezja i metody aktywizujące : scenariusze lekcji / Edyta Wójcicka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2016/2017, nr 1, s. 90-109
 12. Gra symulacyjna / Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2016, nr 8/9, s. 15-17
 13. Elementy gamifikacji w polskiej szkole / Sylwia Polcyn-Matuszewska // REMEDIUM. – 2016, nr 5, s. 18-19
 14. Grywalizacja w edukacji polonistycznej - od kontrowersji do fascynacji / Anna Podemska-Kałuża // POLONISTYKA. – 2016, nr 5, s. 28-31
 15. Od A do Z, czyli "koszyk" sposobów pracy z uczniem / Agata Baj // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2015/2016, nr 2, s. 55-75
 16. Gry terenowe : nowa jakość w życiu szkoły i biblioteki / Karol Baranowski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2015, nr 10, s. 6-[8]
 17. Gamifikacja - zagrajmy z uczniami / Ewelina Krzymowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 6, s. 22-25
 18. Filmowanie inspiruje i aktywizuje / Julian Piotr Sawiński // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 5, s. 32-37
 19. Kolory odwrócone – niekonwencjonalne metody pracy na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2014/2015, nr 1, s. 51-56
 20.  na lekcji religii (i nie tylko) / Dawid Misiak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2014, nr 4, s. 93-97
 21. Geocaching w szkole / Jacek Banach // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2014, nr 4, s. 39-42
 22. Komiksowe adaptacje i dopowiedzenia / Przemysław Zawrotny // POLONISTYKA. – 2014, nr 2, s. 20-24
 23. Grywalizacja : sposób na motywowanie do nauki / Beata Solińska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2013/2014, nr 3, s. 71-82
 24. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // NOWA SZKOŁA. – 2013, nr 4, s. 31-33
 25. Metoda projektowa – podstawa efektywnej edukacji / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2012, nr 8, s. 52-55
 26. Od aktywizacji do aktywności twórczej : happening i gra dydaktyczna / Ewa Grodecka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2011/2012, nr 2, s. 79-87
 27. Szkoła życia : o metodzie projektu / Piotr Bucki // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2011, nr 2, s. 82-87
 28. Przeżyj to sam / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 3, s. 85-91
 29. Czy metody aktywizujące upowszechniły się w praktyce szkolnej? : (raport z badań) / Stanisław Bortnowski // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2010/2011, nr 1, s. 91-103
 30. Metody aktywizujące / Mariola Łaguna // WYCHOWAWCA. – 2009, nr 11, s. 5-8

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności