Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Coaching, mentoring, tutoring

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 – 2016
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. Coaching / Mirosława Huflejt-Łukasik, Benedykt Peczko // W: Psychoterapia : pogranicza / red. nauk. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. – Warszawa : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2012. – S. 389-412
  sygn. 44 868
 2. Coaching kariery jako forma wspierania rozwoju zawodowego / Robert Jasiński // W: Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. – Warszawa : Difin, 2011. – S. 368-377
  sygn. 44 550
 3. Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  sygn. 45 309cz
 4. Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli / Bill Rogers. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014. – S. 183-203 : Mentoring jako pomoc w rozwoju zawodowych umiejętności zarządzania zachowaniem
  sygn. 45 124
 5. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. – Poznań : Wydaw. eMPi², 2003. – S. 112-115 : Bądź mentorem, organizuj coaching
  sygn. 42 943, 44 005
 6. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2013
  sygn. 45 409, 45 449
 7. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 494-507 : Wspieranie uczniów
  sygn. 44 178cz
 8. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015. – S. 494-507 : Wspieranie uczniów
  sygn. 45 503
 9. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014
  sygn. 45 376
 10. Psychologia coachingu / Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain. – Wyd. 1 – 1 dodr. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016
  sygn. 45 471
 11. Sztuka zadawania pytań w coachingu : jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? / Tony Stoltzfus. – Wrocław : Aetos Media, 2012
  sygn. 45 448
 12. Tutoring uczestniczący w akademickim kształceniu nauczycieli jako badanie w działaniu / Rozalia Ligus // W: Edukacyjne badania w działaniu / red. nauk. Hana Červikowá, Bogusława Dorota Gołębniak. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2013. – S. 228-248
  sygn. 45 022
 13. Uczelnia równych szans : o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie / Monika Czyżewska // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel i in. – Warszawa : Difin. 2010. – S. 160-167
  sygn. 45 291
 14. Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym : poradnictwo zawodowe a coaching kariery – próba porównania / Sylwia Pakulniewicz-Błońska // W: Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. – Warszawa : Difin, 2011. – S. 349-367
  sygn. 44 550


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Metody coachingowe w pracy nauczyciela / Wiesława Krysa // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 12, s. 11-12
 2. W edukacji najważniejsze jest spotkanie ludzi / Ewa Drozd // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 12, s. 9-10
 3. Tutoring rówieśniczy / Aneta Baranowska // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 10, s. 31-33
 4. Mentoring w dydaktyce / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 8, s. 44-47
 5. Tutoring jako skuteczne narzędzie edukacji / Jolanta Wasilewska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 54-56
 6. Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu / Agnieszka Rowicka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 4, s. 28-40
 7. O roli pozytywnej psychologii, porażkach i edukacji / Paweł Fortuna ; rozm. przepr. Julian P. Sawiński // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 1, s. 25-29
 8. Zastosowanie stylu komunikacji coachingowej w pedagogice / Marta Darasz-Szuba // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 10, s. 17-19
 9. Zastosowanie coachingu w pedagogice / Marta Darasz-Szuba // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 8/9, s. 17-19
 10. Tutoring akademicki / Agnieszka Rowicka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2014, nr 4, s. 3-11
 11. Tutoring rówieśniczy : nowa jakość edukacyjna / Radosław Mysior // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2014, nr 4, s. 11-16
 12. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? / Julian Piotr Sawiński // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2014, nr 4, s. 16-19
 13. Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2014, nr 3, s. 24-28
 14. Kompetencje europejskich mentorów i tutorów / Jolanta Religa // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2014, nr 2, s. 36-45
 15. Tutoring rówieśniczy – stara metoda na nowo odkrywana / Karolina Appelt, Joanna Matejczuk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2014, nr 1, s. 21-30
 16. Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej / Marta Marchew // REMEDIUM. – 2014, nr 1, s. 1-4
 17. Coaching w szkole / Iwona Werner, Justyna Deręgowska // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2013, nr 15, s. 18
 18. Coaching - trzeba umieć się uczyć... / Artur Brzeziński // NOWA SZKOŁA. – 2013, nr 9, s. 35-36
 19. Coaching - jako alternatywna technika pracy socjalnej / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 4, s. [34]-42
 20. Coaching w pracy nauczyciela / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. – 2012, nr 10, s. 46-49
 21. Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Maria Sitko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 5, s. 43-50
 22. Tutoring szansą dla systemu edukacji / Maria Sitko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 4, s. 27-32
 23. Qutplacement jako proces wspierający włączenie społeczne / Jolanta Religa, Sylwia Ippavitz // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2011, nr 3, s. 65-72
 24. Coaching a psychoterapia - podobieństwa i różnice / Benedykt K. Peczko // REMEDIUM. – 2011, nr 2, s. 22-23
 25. Jak nauczyć ucznia skutecznego kierowania sobą w procesie uczenia się? / Józef Chwedorowicz // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2011, nr 1, s. 121-128
 26. Na marginesie zarządzania – mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej / Jadwiga Sadowska // BIBLIOTEKARZ. – 2009, nr 10, s. 5-8
 27. Z dziejów myślenia o tutoringu – krótki zarys historii indywidualnego kształcenia
  i wychowania
  / Adam Fijałkowski // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2009, nr 2, s. 5-33
 28. Trzy razy M / Jarosław Kordziński // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 12, s. 29-30
 29. Coaching jako proces skierowany na rozwój uzdolnień do gry / Eugeniusz Piotrowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, nr 10/11, s. 50
 30. Coaching rodzinny / Mirosława Britzkow // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2008, nr 7, s. 47-52
 31. Mistrz i przewodnik / Rafał Ryszka // WYCHOWAWCA. – 2007, nr 6, s. 5-7
 32. Coaching – nowe słowo na określenie znanej metody / Justyna Parzeniowska // EDUKACJA I DIALOG. – 2005, nr 8, s. 62-66
 33. Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Jolanta Najdera // NOWA SZKOŁA. – 2005, nr 4, s. 23-26

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności