Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Lipiec, sierpień 2024: pn., czw. 10.00-17.00; pn., śr., pt. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Czas wolny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2018

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. Animacja czasu wolnego : praktyczny podręcznik dla animatorów / Jakub B. Bączek. – Wyd. 6 popr. – Warszawa : Stageman Polska, 2013
  sygn. 45.725 
 2. Bezpieczna turystyka i rekreacja / K. Szymański ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. – Poznań : AWF im. E. Piaseckiego, 2008
  sygn.43.952
 3. Czas ukoi nas? : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
  Sygnatura 45 519
 4. Czas w służbie niepełnosprawnych : wybrane problemy  / Małgorzata Orłowska, Jacek Błeszyński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
  sygn. 46.014
 5. Czas wolny / B. Matyjas // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.559-564 
  sygn. 43.289cz
 6. Czas wolny i niepełnosprawność / Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch. – Wrszwa : Difin, 2017
  sygn. 45.918
 7. Czas wolny mały
 8. Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. – warszawa : Difin, 2011
  Sygnatura 44 888
 9. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, 2016
  Sygnatura 45 520
 10. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Sygnatura 45 276
 11. Dzieci, sport, pasja, czyli Wychowanie przez sport / Marek Szwedzki. – Łódź : OSDW Azymut, cop. [2013] 
 12. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. D. Lalak i T. Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 42-43 : Czas wolny
  sygn. 42.272cz
 13. Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
  Sygnatura 44 747cz
 14. Formy aktywności młodzieży w czasie wolnym / Teresa Sokołowska-Dzioba // W : Aktywność dzieci i młodzieży / pod red. S. Guz, T. Sokołowskiej-Dzioby, A. Pieleckiego. – Warszawa : Wydaw. „Komandor”, 2008. – S. 187-194
  sygn. 43.864
 15. Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego / Patrycja Litwicka. – Wyd. 2 zm. – Kraków : Proksenia, 2011
  Sygnatura 44 656
 16. Młodzież, rówieśnicy i nowe media […] / Hanna Tomaszewska. – Warszawa : „Żak”, 2012. – S. 190-218 : Czas wolny i aktywność społeczna młodzieży a nowe media
  Sygnatura 44 586
 17. Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 198-203 : Sposób spędzania wolnego czasu przez współczesne nastolatki
  sygn. 44.404
 18. Od próżniactwa do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / M. Czerepaniak-Walczak // W : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata / red. nauk. E. Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 219-236
  sygn. 43.660cz
 19. Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą / M. Łobocki. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – S. 97-114 : Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
  sygn. 41.080
 20. Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego / Janusz Bielski. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 201-219 : Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym
  Sygnatura 44 629
 21. Preferowane formy wykorzystywania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu / A. Nowicka, K. Błażewicz // W : Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. A. Nowickiej. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 253-273
  sygn. 43.680
 22. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej / M. Orłowska // W : Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / red. naukowa S. Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – S. 581-598
  sygn. 43.601cz
 23. Przymus bezczynności – studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / M. Orłowska. – Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43.730
 24. Ramy czasu wolnego gimnazjalistów / K. Dzieńdziura // W : Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. E. Hajdyk, P. Karpińczyk. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005. – S. 154-171
  sygn. 43.424
 25. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011
  sygn. 44.410cz
 26. Rola turystyki rodzinnej w procesie wychowania / B. Banach, W. Gierat // W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Z. Brańki. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 103-115
  sygn. 42.817
 27. Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania czasu wolnego / Waldemar Gierat // W: Opieka i wychowanie w Polsce – problemy u progu XXI wieku / pod red. Zofii Brańki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. – S. 121-136
  Sygnatura 44 903
 28. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / H. Żuraw. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 161-169 : Czas wolny
  sygn. 43.908
 29. W stronę pedagogiki czasu / K. Denek // W : Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. W. Woronowicz, D. Panel. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 9-44
  sygn. 44.266
 30. Wybrane formy spędzania czasu wolnego przez dorosłych / M. Banach // W : Z problematyki pedagogiki społecznej i opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Z. Brańki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1995. – S. 143-173
  sygn. 41.078cz
 31. Wychowanie do czasu wolnego : poszukiwanie miejsca dla homo ludens w świecie homo faber / M. Czerepaniak-Walczak // W : Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / pod red. M. Budzikowej i M. Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. – S. 303-324
  sygn. 43.776cz
 32. Wychowanie do wolnego czasu / M. Walczak. – Zielona Góra : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
  sygn. 41.170

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Balans między nauką a relaksem / Magdalena Goetz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2018, nr 7, s. 46, 48-51
 2. Emerytura jako wyzwanie / Danuta Elsner // DYREKTOR SZKOŁY. – 2018, nr 7, s. 75-77
 3. Organizacja wypoczynku / Małgorzata Drogosz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2018, nr 6, s. 74, 76-78, 80-81
 4. Wakacje z książką / Katarzyna Nowak // REMEDIUM. – 2018, nr 6, s. 32
 5. Rodzinne wakacje - przyjemność i wyzwanie / Katarzyna Nowak // REMEDIUM. – 2017, nr 7/8, s. 2-4
 6. Siódmy dzień tygodnia / Katarzyna Padło // WYCHOWAWCA. – 2017, nr 4, s. 18-20
 7. Rekreacja ruchowa w czasie wolnym jako antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży / Magdalena Krzelowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 4, s. 32-40
 8. Czas pod kontrolą : jak znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym / Karolina Oleksa // ŻYCIE SZKOŁY. – 2016, nr 3, s. 18-22
 9. Czas dla siebie / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 9, s. 3-12
 10. Czas wolny a twórczość dzieci / Urszula Tokarska // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 7/8, s. 16-20
 11. Kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania czasu wolnego u dzieci / Paulina Ilska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, dod. "Remedium na Uzależnienia Behawioralne", s. 1-2
 12. Na urlop z dzieckiem / Magda Mastalerz // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 60-61
 13. Sztuka wypoczynku / Magdalena Goetz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 30-33
 14. Aktywność rekreacyjna podejmowana w rodzinie w czasie wolnym / Michał Bąkowicz, Ewa Kotnis // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. – 2015, nr 1, s. 119-129
 15. Terenowa siłownia : z kijkami nordic walking / Dorota Kamień // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2014, nr 10, s. 14-18
 16. Ile nudy w nudzie? / Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2014, nr 7/8, s. 52-55
 17. Aktywne półkolonie z językiem angielskim dla dzieci / Barbara Maciejewska // NOWA SZKOŁA. – 2014, nr 6, s. 38-44
 18. Wakacje z tenisem : od koordynacji ruchowej do sportu / Adam Królak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2014, nr 6, s. 35-39
 19. Zachowania ryzykowne gimnazjalistów (narkotyki) a czas wakacji / Iwona Jakubowska // NOWA SZKOŁA. – 2014, nr 5, s. 50-52
 20. Odpoczywaj w ruchu / M. Dąbrowska ; rozm. przepr. P. Skura // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 3, s. 5
 21. Mądre leniuchowanie / K. Smułkowska // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 4, s. 12
 22. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / J. Bielski // Lider. – 2010, nr 1, s. 7-10
 23. Ku pedagogice czasu i jego wartości / K. Denek // Lider. – 2010, nr 1, s. 4-6
 24. O czasie wolnym młodzieży / I. Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 50-56
 25. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / J. Karczewska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 7-14
 26. Refleksja o czasie (wolnym…) / Z. Piwoński // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2, s. 
  11-15
 27. Rekreacja fizyczna a czas wolny / G. Błażejczyk // Lider. – 2008, nr 2, s. 15-16
 28. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / M. Jurewicz // Nowa Szkoła, 2007, nr 9, s. 44-48
 29. Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole 
  S. Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, s. 6-12
 30. Czas wolny, czas stracony / M. Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9
 31. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / K. Bobrowski // Alkoholizm 
  i Narkomania. – 2007, t. 20, nr 3, s. 267-287
 32. Czas wolny dzieci i młodzieży / A. Pindera // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 1/2, s.[137]-143
 33. Czas wolny dzieci i młodzieży / S. Słupik // Polityka Społeczna, 2004, nr 9, s. 62-68
 34. Czas wolny / L. Lebioda // Wychowawca. – 2004, nr 7/8, s. 17
 35. Czas wolny to problem pedagogiczny / K. Wierzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41

 

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności