Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Franke Meinders-Lücking, Suzanne Loy. – Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2009
  sygn. 44.048
 2. Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006
  sygn. 44.032
 3. Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka
  w sytuacji szkolnej
  / E. Wysocka // W : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : „Żak”, 2006. –
  S. 183-203
  sygn. 43.426, 43.453, 43.492cz
 4. Dojrzałość szkolna / Barbara Szmigielska // W : Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. – S. 64-67
  sygn. 42.035cz
 5. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli […] / Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. – Warszawa : CMPPP, 2006
  sygn. RP 1.251, RP 1.252
 6. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 13-21 : Dojrzałość do uczenia się matematyki : problem wrażliwości i podatności w zakresie uczenia się matematyki na sposób szkolny
  sygn. 41.515, 41.837
 7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t.
  K. Ablewicz [i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 722-729 : Dojrzałość szkolna
  sygn. 43.289 cz
 8. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / B. Wilgocka-Okoń. - Warszawa : „Żak”, 2003
  sygn. 42.870, 43.046
 9. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1994. – S. 18-52 : O dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej
  sygn. 40.588
 10. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
  sygn. 42.993
 11. Moja I klasa : poradnik dla nauczycieli / Jadwiga Stasica. – Kraków : „Impuls”, 2010
  sygn. 44.430
 12. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. – S. 9-42 : Zanim dziecko pójdzie do szkoły
  sygn. 43.886
 13. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. – S. 143-157 : Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
  sygn. 44.429, 44.268cz
 14. Pierwsze dni w szkole uczniów klasy pierwszej : konspekty zajęć / Jadwiga Stasica. – Kraków „Impuls”, 2000
  sygn. 42.505
  M. in. Aspekty dojrzałości szkolnej : dojrzałość intelektualna, fizyczna i społeczno-emocjonalna
 15. Pomiar przystosowania szkolnego – możliwości i ograniczenia / Anna Wojnarska //
  W : Aktywność dzieci i młodzieży / pod red. Sabiny Guz., Teresy Sokołowskiej-Dzioby, Andrzeja Pieleckiego. – Warszawa : Wydaw. Komandor, 2008. – S. 239-248
  sygn. 43.864
 16. Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Waszkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – S. 8-22 : Problemy związane z dojrzałością szkolną
  sygn. 41.161, 41.162
 17. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 131-133 : Dojrzałość szkolna
  sygn. 43.074cz, 42.925, 42.517, 42.734, 43.090
 18. Psychologia wychowawcza. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. – Wyd. 6 rozsz. i zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – S. 239-252 : Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania : równy start w szkole
  sygn. 41.834
 19. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. – Kielce : Wydaw. „Tekst”, 2007
  sygn. RP 1.213, RP 1.214
 20. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. – Wyd. 6. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – S. 68-77 : Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci
  sygn. 43.447
 21. Zdrowotne aspekty w ocenie gotowości do nauki szkolnej dzieci siedmioletnich / Gabriela Piechaczek-Ogierman // W : Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie
  i kształcenie w praktyce : praca zbiorowa
  / pod red. Ewy Grodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 97-109
  sygn. 44.390

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 5-10
  Przygotowanie dziecka sześcioletniego do nauki w szkole podstawowej. Dojrzałość szkolna sześciolatków jako niezbędny warunek podjęcia nauki w szkole i czynnik warunkujący jej powodzenie
 2. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. – 2010, nr 7-8, s. 25-26
  Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono wpływ uaktywnienia ruchowego dziecka na gotowość szkolną
 3. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Ogerman // Życie Szkoły. – 2010, nr 6, s.
  34-45
  Autorski test badania dojrzałości szkolnej w zakresie rozumowania matematyczno-przyrodniczego dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
 4. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki szkolnej : od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al.-Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346-357
  Definiowanie i zasady diagnozowania dojrzałości szkolnej - podstawy prawne. Dojrzałość instytucjonalna
 5. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 23-28
  Gotowość szkolna. Cele oraz podstawowe wytyczne do prowadzenia diagnozy przedszkolnej. Kryteria doboru metody diagnozy. Obserwacja pedagogiczna jako metoda pracy nauczyciela
 6. Sześciolatki a nauka szkolna. [Cz. 1] / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 48-52
  Omówienie problemu dojrzałości szkolnej w dobie wprowadzania reformy edukacji obniżającej wiek szkolny dzieci
 7. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 5-11
  Pedagogiczna diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna w nowych aktach prawnych. Zadania rozwojowe związane z rozpoczęciem nauki w szkole. Przekazanie rodzicom opinii o gotowości szkolnej dziecka
 8. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojnak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 20-23
  Wyjaśnienie pojęć "dojrzałość szkolna" i "gotowość szkolna". Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci w przedszkolach
 9. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 8, s. 46-51
  Określenie pojęć dojrzałości emocjonalno-społecznej, intelektualnej i fizycznej pod kątem przygotowania dziecka 6-letniego do rozpoczęcia edukacji szkolnej
 10. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7 s. 13-18
  Aspekty dojrzałościszkolnej dzieci 6-letnich. Omówienie wyników badań prezentujących poziom rozwoju emocjonalnego
 11. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, „Wkładka metodyczna”, s. VII-VIII
  Aspekty dojrzałości szkolnej. Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły
 12. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej. [Cz. 1] / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 46-51
  Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna. Kryteria dojrzałości fizycznej, intelektualnej
  i emocjonalno-społecznej. Sprawdzian "przed-szkolny" dojrzałości szkolnej sześciolatka
 13. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5 s. 20-22
  Omówienie metod badań dojrzałości szkolnej opracowanych przez różnych autorów.

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności