Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Dyscyplina szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 – 2015

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
  sygn. 43 651
 2. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Sokołowska. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
  sygn. 43 654
 3. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą / Paul Dix. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013
  sygn. 45 025
 4. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  sygn. 43 152
 5. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
  sygn. 43 110
 6. Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. – Warszawa : Difin, 2010
  sygn. 44 180
 7. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć… / Bill Rogers. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
  sygn. 43 531
 8. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu / Bill Rogers. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005
  sygn. 43 532
 9. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : Difin, 2014
  sygn. 45 128

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK:

 1. Dyscyplina szkolna / Anna Murawska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 819-820
  sygn. 43.289cz
 2. Główne problemy związane z dyscypliną podczas lekcji / Małgorzata Banasiak, Agata Wołowska // W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. – Warszawa : Difin, 2015. – S. 9-12
  sygn. 45 385
 3. Jak radzić sobie ze stresem / Bill Rogers. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014. – S. 99-128 : Plan zarządzania zachowaniem i pilnowania dyscypliny w klasie. – S. 129-150 : Uczniowie trudni i sprawiający kłopoty – wyciąganie konsekwencji
  i oferowanie pomocy
  sygn. 45 124
 4. Jak to robią najlepsi nauczyciele : 7 prostych sekretów / Annette Breaux, Todd Whitaker. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011. – S. 91-105 : Sekret skutecznej dyscypliny
  sygn. 44 531
 5. Komunikacja i zachowania niewerbalne wyzwalające i potęgujące konflikty w szkole / Wiesław Sikorski // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym
  i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?
  / red. Danuta Borecka-Biernat. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 59-77
  sygn. 44 599
 6. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 107-125 : Dyscyplina i pokonywanie trudności organizacyjnych
  sygn. 44 178cz
 7. Pedagogika. T. 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 258-262 : Ład i dyscyplina jako element kultury szkoły
  sygn. 43 067, 43 083, 43 166cz
 8. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 121-135 : Poradnictwo i pomoc uczniom
  z zaburzeniami zachowania
  sygn. 44 076
 9. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011. – S. 215-245 : Problemy szkolne
  sygn. 44 440
 10. Śmietnik na głowie, czyli problem dyscypliny na lekcji / Alicja Szmaus-Jackowska // W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : Difin, 2015. – S. 63-78
  sygn. 45 385
 11. Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole / Dariusz Rosiński // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 102-133
  sygn. 44 493, 44 494cz
 12. Wychowanie : najtrudniejsza ze sztuk pięknych / Elżbieta Chlebowska. – Gliwice : Wydaw. Helion, 2014. – S. 135-139 : Karać czy nie karać?. – S. 141-147 : Zamiast karania
  sygn. 45 263


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w ujęciu chronologicznym za lata 2015-2007)

 1. Pozytywna dyscyplina – cóż to takiego? : jak stosować metodę dyscypliny pozytywnej w grupie przedszkolnej / Anna Kałuba-Korczak // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 7, s. 44-48
 2. Robię, co mi się podoba – dyscyplina w klasie szkolnej / Radosław Mysior // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 7, s. 24-26
 3. Trudna klasa w procesie dydaktyczno-wychowawczym – wskazówki praktyczne / Justyna Cieślińska // REMEDIUM. – 2015, nr 4, s. 1-3
 4. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów… / Mariola Kozak. - HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 2, s. 12-13
 5. Lekcja idealna / Magdalena Goetz // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2014, nr 17/18, s. 12
 6. Trudne słowo : dyscyplina / Magdalena Goetz // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2014, nr 13, s. 13
 7. Nie ma autorytetu bez dyscypliny / Aleksandra Godlewska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 3, s. 28-29
 8. Wspólna praca nad dyscypliną / Jakub Gutowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 2, s. 75-81
 9. Jak wprowadzać dyscyplinę w szkole? / Janusz Goraj // WYCHOWAWCA. – 2013, nr 2, s. 28-29
 10. Skuteczna komunikacja z uczniem / Stanisław Bobula // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2011, nr 9, dod. s. XI-XII
 11. Indywidualny plan dyscypliny i kierowania klasą szkolną – wymóg czy konieczność we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej? / Tatiana Grabowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2011, nr 4/5, dod. s. IV-VIII
 12. (Nie)ujawniane przekonania i „osobiste teorie edukacyjne” nauczycieli odnoszące się do dyscypliny i kierowania klasą szkolną / Ewa Lemańska-Lewandowska // EDUKACJA. – 2011, nr 2, s. 21-28
 13. Dyscyplinowanie trudnej klasy / Inocenty Marek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 9, s. 43-49
 14. Dyscypliny trzeba się uczyć / Jakub Kołodziejczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 4, s. 49-59
 15. Tęsknota za dyscypliną / Jacek Pyżalski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 2, s. 61-67
 16. Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie / Jacek Pyżalski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 3, s. 69-76
 17. Jak zachować dyscyplinę w klasie? / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 1, s. 42-43
 18. Nie ma wychowania bez dyscypliny / Ksawera Łaszczewska // WYCHOWAWCA. – 2007, nr 2, s. 5-7

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności