Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Dysleksja i inne trudności w uczeniu się

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001 – 2016
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 103-112 : Zaburzenia dyslektyczne
  Sygnatura 44 354
 2. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001
  Sygnatura 43 249
 3. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 235-246 : Rozpoznawanie i identyfikacja trudności w uczeniu się. – S. 246-254 : Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu
  Sygnatura 44 479cz, 44 576
 4. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003
  Sygnatura 43 731
 5. Diagnoza dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz // W: Diagnoza logopedyczna / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – S. 121-176
  Sygnatura 44 677
 6. Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego / Barbara Kalinowska-Witek // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 13-26
  Sygnatura 44 434
 7. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 225-280 : Diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu się – model psychopedagogiczny
  Sygnatura 43 492cz, 43 426, 43 453
 8. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
  Sygnatura 44 255
 9. Dysleksja / Jolanta Dyrda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI Wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 849-856
  Sygnatura 43 289cz
 10. Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. – Toruń : Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2011
  Sygnatura 44 626, 44 539
 11. Dysleksja u osób dorosłych / Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013
  Sygnatura 44 991
 12. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
  Sygnatura 45 404
 13. Dziecko ryzyka dysleksji w szkolnej rzeczywistości / Ewa Jędrzejowska // W: Codzienność szkoły : uczeń / pod red. Ewy Bochnio, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 259-270
  Sygnatura 45 248
 14. Edukacja domowa / Wiesław Stebnicki. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2014. – S. 183-193 : Suplement – dzieci niezwykle obdarowane
  Sygnatura 45 282
 15. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / Piotr Alfred Gindrich. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2004
  Sygnatura 45 513
 16. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010
  Sygnatura 45 130
 17. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2004
  Sygnatura 43 048
 18. Jak przezwyciężać trudności w nauce? / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008
  Sygnatura 44 101
 19. Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
  Sygnatura 44 484
 20. Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. – S. 322-374 : Zaburzenia czytania i pisania
  Sygnatura 44 755cz
 21. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, 2013. – S. 213-220 : Zagrożenie dysleksją
  Sygnatura 45 530
 22. Młodzież z dysortografią – próba typologii / Izabela Pietras // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 167-175
  Sygnatura 43 951
 23. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. – Wyd. 2 popr. i. poszerz.– Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
  Sygnatura 44 892, 44 893
 24. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
  Sygnatura 45 235
 25. Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się / Władysława Pilecka // W: Pedagogika specjalna / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 8. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – S. 241-262
  Sygnatura 44 702cz
 26. Pedagogika specjalna. T. 1 / Deborah Deutsch Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 112-170 : Trudności w uczeniu się
  Sygnatura 43 958cz
 27. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013
  Sygnatura 45 031
 28. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2015
  Sygnatura 45 344
 29. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 112-132 : Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Sygnatura 45 255
 30. Praca z uczniem mającym trudności z matematyką / Barbara Stryczniewicz. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012. – S. 14-18
  Sygnatura 44 806
 31. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Piotr Majewicz // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 27-45
  Sygnatura 44 102
 32. Problemy komunikacyjne osób z dysleksją rozwojową / Grażyna Krasowicz-Kupis // W: Komunikowanie się we współczesnym świecie / pod red. Bożydara Kaczmarka i Katarzyny Markiewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – S. 125-139
  Sygnatura 44 737
 33. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  Sygnatura 43 992
 34. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu : dysleksji, dysortografii i dysgrafii : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011
  Sygnatura 44 460
 35. Specjalne potrzeby edukacyjne / Jenny Thompson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
  Sygnatura 45 036
 36. Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole) / Rafał Młyński // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. – S. 152-160
  Sygnatura 44 720
 37. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
  Sygnatura 43 133
 38. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
  Sygnatura 43 321
 39. Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Iwona Dąbrowska-Jabłońska. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2012
  Sygnatura 44 700
 40. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
  Sygnatura 44 431
 41. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
  Sygnatura 43 779
 42. Wczesna profilaktyka trudności w uczeniu się – czyli o dzieciach ryzyka dysleksji / Wojciech Brejnak // W: Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Dobra Wola OPP, 2009. – S. 113-117
  Sygnatura 44 150
 43. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. Zofii Pomirskiej. – Warszawa : Difin, 2010
  Sygnatura 44 184
 44. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011
  Sygnatura 44 688
 45. Wychowanie terapeutyczne dzieci z trudnościami w uczeniu się / Ewa Skrzetuska // W: Dziedziny kształcenia w klasach I-III / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2013. – S. 224-251
  Sygnatura 45 122cz
 46. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problemy diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
  Sygnatura 43 599
 47. Zaburzenia zdolności stosowania zasad poprawnej ortografii, czytania i pisania / Barbara Toroń // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 679-684
  Sygnatura 43 953cz


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w ujęciu chronologicznym za lata 2011-2016)

 1. Szkolne potyczki z matematyką – czyli co o dyskalkulii każdy nauczyciel wiedzieć powinien / Aleksandra Kubala-Kulpińska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 10, s. 18-22
 2. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych – metody wsparcia / Justyna Cieślińska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 6, s. 26-29
 3. Edukacja włączająca szansą dla uczniów „podwójnie wyjątkowych” / Maria Foryś // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 5, s. 17-20
 4. Óczeń” z dysleksją / Małgorzata Łoskot // POLONISTYKA. – 2015, nr 1, s. 16-18
 5. Dysortografia – diagnoza i planowanie działań wspierających / Eliza Maciejewska, Marta Mytko, Aleksandra Zeuschner // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 9, s. 10-12
 6. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2014, nr 1, s. 92-98
 7. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 1, s. 24-25
 8. Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2013, nr 3, s. 4-7
 9. Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Krystyna Lewkowicz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2012/2013, nr 2, s. 87-96
 10. System pomocy dla dyslektyków w Polsce / Natalia Czaja // REMEDIUM. – 2012, nr 9, s. 30-31
 11. Wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się – program profilaktyki zachowań problemowych / Marta Połotniuk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 7/8, dod. „Wkładka metodyczna”, s. I-VII
 12. Dyslektyczne implikacje” / Natalia Czaja // REMEDIUM. – 2012, nr 4, s. 22-23
 13. Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej / Beata Prościak, Dorota Kostek // POLONISTYKA. – 2012, nr 1, s. 48-54
 14. Program zajęć reedukacji dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi problemami w nauce / Joanna Pelikan // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2011, nr 11, s. 19-21
 15. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 5, s. 50-56
 16. Himalaje ortografii / Natalia Czaja // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2011, nr 2, s. 114-121
 17. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2012, nr 2, s. 109-123
 18. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 2, s. 101-108
 19. Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2012, nr 2, s. 95-100
 20. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 2, s. 85-94

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności