Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Autyzm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993 – 2018

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI):

 1. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
  Sygnatura 46.161
 2. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018 Sygnatura 46 160
 3. Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 260-264
  Sygnatura 43 289cz
 4. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju / Jacek J. Błeszyński. –Wyd. 2. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
  Sygnatura 45 327
 5. Autyzm bez łez : historia przywracania naszej córki światu / Renata Radomska. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2013
  Sygnatura 45 003
 6. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2005
  Sygnatura 43 284
 7. Autyzm : fakty / Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton. – Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1999
  Sygnatura 42 018
 8. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2015
  Sygnatura 45 452
 9. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Sygnatura 43 102
 10. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Wyd. 3 popr. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014
  Sygnatura 45 395
 11. Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 264-270
  Sygnatura 43 289cz
 12. Autyzm w pigułce : przyczyny, diagnoza, terapie, leczenie : przegląd zwięzły i prosty / zebrała i opracowała Ewa Niezgoda. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, [2017]
  Sygnatura 45 912 
 13. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
  Sygnatura 45 696
 14. Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 65-93
  Sygnatura 43 288
 15. Chłopiec z Saturna : jak dziecko autystyczne widzi świat / Peter Schmidt. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015
  Sygnatura 45 913
 16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2012
  Sygnatura 44 887
 17. Dzieci zagubione we własnym świecie – historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – S. 35-44
  Sygnatura 42 640
 18. Dziecko z autyzmem / Barbara Winczura // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 349-373
  Sygnatura 45 020
 19. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2016
  Sygnatura 45 598
 20. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach : fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
  Sygnatura 40 137
 21. Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera / Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Beata Kubiak // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 270-275
  Sygnatura 43 951
 22. Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci – w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 34-53
  Sygnatura 43 039cz
 23. Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu : od wczesnego dzieciństwa do późnej starości / Sarah Hendrickx. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
  Sygnatura 45 942
 24. Małe dziecko z autyzmem : diagnoza i terapia / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
  Sygnatura 43 907
 25. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Wydawnictwo Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – S. 266-272 : Autyzm
  Sygnatura 45 139, 45 530
 26. Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
  Sygnatura 45 695
 27. Pedagogika specjalna. T. 1 / Deborah Deutsch Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2009. – S. 271-306 : Spektrum zaburzeń autystycznych
  Sygnatura 43 958cz
 28. Postawy rodziców dziecka autystycznego / Bożena Petrykowska, Monika Zielińska // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 129-133
  Sygnatura 43 951
 29. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 53-58 : Autyzm dziecięcy
  Sygnatura 45 255
 30. Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie / Gunilla Gerland. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  Sygnatura 45 694
 31. Programy wczesnej interwencji O. I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 115-122
  Sygnatura 43 288
 32. Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych : odpowiedzi na najczęstsze pytania / Charles A. Hart. – [Łódź] : Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, 1995
  Sygnatura 42 065
 33. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – S. 280-292 : Autyzm
  Sygnatura 45 615
 34. Specjalne potrzeby edukacyjne / Jenny Thompson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – S. 79-94 : Zaburzenia ze spektrum autyzmu
  Sygnatura 45 036
 35. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
  Sygnatura 45 684
 36. Szanse i zagrożenia edukacji dzieci autystycznych w Polsce / Katarzyna Patyk // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2010. – S. 95-101
  Sygnatura 45 185
 37. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : „Impuls”, 2013
  Sygnatura 44 959
 38. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo / Aleksandra Maciarz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. – S. 109-129 : Dziecko z autyzmem
  Sygnatura 44 052
 39. Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu / Barbara Winczura // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 389-398
  Sygnatura 43 728
 40. Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017
  Sygnatura 45 978

 41. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Asperera : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczak. – Warszawa : Difin, 2017
  Sygnatura 45 993

 42. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Sygnatura 43 878
 43. Zabawy dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012
  Sygnatura 44 876
 44. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – S. 162-179 : Autyzm
  Sygnatura 43 109
 45. Zaburzenia z autystycznego spektrum / Beata Urbaniak // W: O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. – Warszawa : Difin, 2010. – S. 13-29
  Sygnatura 45 836

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
(w układzie chronologicznym)

 1. Dziecko z zaburzeniami autyzmu w szkole. Cz. 2 / Kaja Chojnacka // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 18-20
 2. Dziecko z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w szkole. Cz. 1 / Kaja Chojnacka // RMEDIUM. – 2018, nr 2, s. 10-12
 3. Wykorzystanie tutoringu rówieśniczego w edukacji dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu / Daria Szykowna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2018, nr 2, s. 136-143
 4. Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I-III / Małgorzata Łoskot // ŻYCIE SZKOŁY. – 2018, nr 1, s. 22-26
 5. Ćwiczenia dla dzieci autystycznych – metoda krakowska / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2017, nr 7/8, s. 36-38
 6. Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci / Malwina Małowska // REMEDIUM. – 2017, nr 7/8, s. 34-35
 7. Ćwiczenia dla dzieci autystycznych cd. [Cz. 4] / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2017, nr 2, s. 10-12
 8. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem : funkcjonalna ocena rozwoju / Magdalena Wójcik // SZKOŁA SPECJALNA. – 2017, nr 2, s. 104-115
 9. Podróż w głąb autyzmu / Natalia Gumińska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2016, nr 11, s. 60-63
 10. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 3 / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2016, nr 9, s. 14-15
 11. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 2 / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2016, nr 7/8, s. 30-31
 12. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun // REMEDIUM. – 2016, nr 6, s. 18-19
 13. Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji / Elżbieta Marczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 3, s. 32-37
 14. Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych / Iwona Połeć // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 8, s. 40-47
 15. Dziecko autystyczne w klasie : autyzm dziecięcy i zespół Aspergera – mity i fakty / Magdalena Goetz // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2013, nr 19, s. 12
 16. Autyzm : problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 2, s. 16-20
 17. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 1, s. 23-27
 18. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // NOWA SZKOŁA. – 2012, nr 2, s. 19-28
 19. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2010, nr 10, s. 30-36
 20. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // SZKOŁA SPECJALNA. – 2007, nr 4, s. 296-305

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności