Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Dzieci ulicy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2012

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki / Wiesław Theiss // W : Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 73-83
  sygn. 43.427
 2. Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy / Elżbieta Bielecka // W : Terapia
  w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne
  / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 42-52
  sygn. 44.057
 3. Dzieci ulicy / Barbara Głowacka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 876-881
  sygn. 43.289cz
 4. Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków : „Impuls”, 2008
  sygn. 44.019
 5. Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2011
  sygn. 44.611
 6. Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja / Marcjanna Nóżka // W : Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. – Warszawa : „Żak”, 2011. – S. 145-171
  sygn. 44.590
 7. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. – Kraków : Wydaw. WAM, 2012. – S. 195-215 : Dzieci ulicy
  sygn. 44.769
 8. Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych / Barbara Adamczyk // W : Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. – Kraków : Wydaw. WAM, 2011. – S. 201-225
  sygn. 44.605
 9. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2012. – S. 151-158 : Dzieci ulicy – przyczyny tkwiące w rodzinach dysfunkcyjnych
  sygn. 44.721
 10. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 304-314 : Dzieci ulicy
  sygn. 43.758, 44.369cz
 11. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. – S. 287-290 : Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy)
  sygn. 43.551
 12. Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // W : Pedagogika społeczna : dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – S. 411-421
  sygn. 43.601cz
 13. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. – S. 229-234 : Opieka nad bezdomnymi dziećmi
  sygn. 43.591
 14. Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji
  i samorealizacji dzieci i młodzieży
  / Marek Jędrzejewski. – Warszawa : „Żak”, 2001. – S. 98-116 : Dzieci ulicy a przemoc
  sygn. 42.740


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Zagrożone dzieciństwo – problemy opieki i wychowania dzieci ulicy / Małgorzata Kamińska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 3-10
 2. Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę? Cz. 2 / Anna Czerwińska // Remedium. – 2010, nr 4, s. 22-23
 3. Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę? / Mira Prajsner // Remedium. – 2009, nr 12, s. 24-25
 4. Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiec – co pedagodzy robią na ulicy? / Kamil Tomaszewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3/4, s. 5-7
 5. Dzieci ulicy w Pakistanie / Joanna M. Dąbrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 25-29
 6. Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48-51
 7. Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101-109
 8. Czy muszą być dziećmi ulicy? / oprac. Irena Malanowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. 5-12
 9. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, dod. „Nasz Animator” s. 8-10
 10. Ulica nie jest dla dzieci / Anna Staszewska // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 24-27
 11. Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20-24
 12. Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 3-8
 13. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34-42
 14. Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56-58
 15. Dzieci ulicy / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2000, nr 9, s. 13-15
 16. Dziecko ulicy – ewolucja pojęcia / Tadeusz Pilch // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 5-8

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności