Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Integracja sensoryczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998 – 2016
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
  Sygnatura 46.161
 2. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 95-103 : Zaburzenia integracji sensorycznej
  Sygnatura 44 354
 3. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – S. 45-50 : Autyzm jako zaburzenie procesów integracji sensorycznej. – S. 98-105 : Terapia zaburzeń sensorycznych w autyzmie wczesnodziecięcym
  Sygnatura 42 698
 4. Dbałość o prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka / Celestyna Grzywniak. – Kraków : Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2013
  Sygnatura 44 932
 5. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. – Kraków : Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 90-104 : Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
  Sygnatura 44 102
 6. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013
  Sygnatura 45 149
 7. Dyspraksja : rozwojowe zaburzenia koordynacji / Amanda Kirby. – Warszawa : Fundacja „Szkoła Niezwykła”, 2009
  Sygnatura 44 909
 8. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria, diagnoza, terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000
  Sygnatura 44 423
 9. Integracja sensoryczna / Krzysztof Szamburski // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. prow. E. Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 360-366
  Sygnatura 43.290cz
 10. Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków / Lindsey Biel. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
  Sygnatura 45 371
 11. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017
  Sygnatura 46 172
 12. Metoda integracji sensorycznej w terapii małych dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Hwang // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 39-45
  Sygnatura 45 185
 13. Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka / Małgorzata Karga // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 221-237
  Sygnatura 43 728
 14. Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole / Geoff Platt. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
  Sygnatura 45 518
 15. Ręka, myślenie i mowa – rozwój psychoruchowy i poznawczy a kształtowanie mowy dziecka w odniesieniu do dzieci z chorobami genetycznymi / Elżbieta Bogacz // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
  Sygnatura 44 765
 16. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
  Sygnatura 43 321
 17. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
  Sygnatura 43 322
 18. Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów / Violet F. Maas. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
  Sygnatura 45 107, 41 958
 19. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków Wydawnictwo Edukacyjne, 2007
  Sygnatura 43 932, 44 132
 20. Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody R. Castillo Moralesa / Anna Regner // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
  Sygnatura 43 288
 21. Zaburzenia integracji sensorycznej a osiągnięcia i zachowanie uczniów klas początkowych / Izabela Bieńkowska // W: Edukacja małego dziecka. T.2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 252-262
  Sygnatura 44 390
 22. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera / Grzegorz Borkowski. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013
  Sygnatura 44 911
 23. Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / Jolanta Majewska, Andrzej Majewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
  Sygnatura 44 565


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym za lata 2016-1997)

 1. Psychologia to nauka, nie czary / Tomasz Garstka ; rozm. przepr. Beata Igielska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 1, s. 30-33
 2. Gdy zmysły nie współgrają : zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych / Joanna Fronczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 8, s. 52-54
 3. Stymulacja kompetencji wizualnych / Agnieszka Ogonowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 6, s. 18-22
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 3, s. 10-13
 5. Wyniki programu „Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o rozwój sensomotoryczny”. Cz. 2 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. – SZKOŁA SPECJALNA. – 2014, nr 2, s. 122-134
 6. Program kształtowania kompetencji komunikacyjnych opartych na rozwoju sensomotorycznym. Cz. 1 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. – SZKOŁA SPECJALNA. – 2014, nr 1, s. 44-52
 7. Nieprawidłowa integracja sensoryczna powodem trudności w uczeniu się i dziwnych zachowań / Celestyna Grzywniak // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2014, nr 2, s. 17-19
 8. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej : komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2013, nr 6, s. 26-28
 9. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) : jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2012, nr 2, s. 28-30
 10. Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej / Joanna Cedro // WYCHOWANIE W PRZESZKOLU. – 2011, nr 6, s. 46-49
 11. Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2011, nr 2, s. 22-23
 12. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczycieli / Izabela Krasiejko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2008, nr 2, s. 28-34
 13. Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2006, nr 10, s. 18-20

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności