Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Interwencja kryzysowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991 - 2010

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE 

 1. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  sygn. 43.216
 2. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa : „Żak”, 2008
  sygn. 43.822
 3. Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton . – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006
  sygn. 43.587
 4. Interwencja kryzysowa / Dorota Kubacka-Jasiecka // W : Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 244-272
  sygn. 43.504cz
 5. Interwencja kryzysowa [hasło] // W: Słownik psychologii / Colman M. Andrew. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – S. 283
  sygn. 44.080cz
 6. Interwencja kryzysowa jako nowa forma pomocy i wsparcia społecznego / Bożena Matyjas // W : Praca socjalna : kształcenie, działanie, konteksty / pod red. Anny Kanios
  i Marty Czechowskiej-Bielugi. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 175-182
  sygn. 44.375, 44.376cz
 7. Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
  sygn. 44.118
 8. Kiedy życie boli : zalecenia w leczeniu depresji : strategiczna terapia krótkoterminowa / Michael Yapko. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999
  sygn. 42.183
 9. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci / Andreas Krüger. – Kraków : Wydaw. WAM, 2009
  sygn. 43.931
 10. Pomoc pedagogiczna wobec kryzysów życiowych / Jerzy Stochmiałek // W : Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. – Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. – S. 31-51
  sygn. 41.900
 11. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
  sygn. 43.274
 12. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 752-753 : Pomoc w kryzysie: interwencja kryzysowa
  sygn. 44.127cz
 13. Psychologia dla pracowników socjalnych / Carole Sutton. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S. 130-144 : Interwencje w sytuacjach kryzysowych
  i poradnictwo
  sygn. 43.002cz
 14. Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – S. 379 : Interwencja kryzysowa
  sygn. 41.836
 15. Sytuacje kryzysowe w szkole : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszewskiej
  i Małgorzaty Taraszkiewicz. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007
  sygn. 44.298
 16. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008
  sygn. 43.986
 17. Terapia krótkoterminowa : lepiej, głębiej, trwalej / Albert Ellis. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998
  sygn. 41.940
 18. Terapia strategiczna. Podstawowe założenia i techniki terapeutyczne / Barbara Tryjarska // W : Nowe zjawiska w psychoterapii / pod red. Marii Lis-Turlejskiej. – Warszawa : Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co, 1991. – s. 104-113
  Przedstawiciele i główne cele terapii krótkoterminowej. Interwencja stosowana w rodzinnej terapii strategicznej
  sygn. 40.308
 19. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura-Madej. – Wyd. 2. – Katowice : „Śląsk”, 1999
  sygn. 42.362

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Dokąd po pomoc? / Agnieszka Borawska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień, 1999, nr 10, s. 22-24
  Pomoc społeczna a interwencja kryzysowa na przykładzie Torunia
 2. Interwencja w sytuacjach kryzysowych / Anna Kłos // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s.
  57-75
  Interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Interwencja kryzysowa w szkole. [Cz. 1],Teoretyczne podstawy kryzysu / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 38-45
  Cykl kursów on-line. Zagadnienia związane z pojawieniem się sytuacji kryzysowych na terenie szkoły
 4. Interwencja kryzysowa w szkole. [Cz.2], Sytuacje kryzysowe dziecka / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 56-67
  Cykl kursów on-line. Omówienie różnych sytuacji kryzysowych ucznia
 5. Interwencja kryzysowa w szkole. [Cz.3], Sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 50-54
  Cykl kursów on-line. Omówienie różnych sytuacji kryzysowych szkoły
 6. Interwencja kryzysowa w szkole. [Cz.4], Elementy interwencji kryzysowej / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 151-158
  Cykl kursów on-line. Model, zasady, metody interwencji kryzysowej
 7. Narodziny interwencji kryzysowej / Krzysztof Sarzała // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 8-10
  Historia interwencji kryzysowej. Przemoc w rodzinie jako sytuacja kryzysowa
 8. System opieki nad dzieckiem i rodziną – założenia, stan realizacji / Joanna Szymanowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 30-41
  Obecny stan wspomagania dziecka i jego rodziny oraz podmioty w systemie opieki m. in. ośrodek interwencji kryzysowej
 9. Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym / Jerzy Dziubiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 8, s. 27-29
 10. Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej / Mirosław Przewoźnik, Ewa Kloc // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 63-82
  M. in. organizacja usług interwencji kryzysowej, propozycja procedur postępowania interwencyjnego
 11. Zespół interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym / Jerzy Dziubiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 4, s. 37-40
  Co to jest interwencja kryzysowa i jak ją realizować. Program pomocy rodzinie.

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności