Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Kreatywność w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2014

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywność dzieci i młodzieży / pod red. Sabiny Guz, Teresy Sokołowskiej-Dzioby, Andrzeja Pieleckiego. – Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
  sygn. 43.864
 2. Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania / Sylwia Jakubiec. – Kraków : „Impuls”, 2004
  sygn. 43.572
 3. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. – Warszawa : Difin, 2013
  sygn. 45.082
 4. Dziecko w szkole kreatywnego myślenia / Edward de Bono. – Gliwice : Wydaw. Helion, 2010
  sygn. 44.637cz, 44.622
 5. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. Ireny Adamek i Józefy Małachowicz. – Kraków : „Impuls”, 2014
  sygn. 45.249
 6. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. – Kraków : „Impuls”, 2005
  sygn. 43.967
 7. Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania : biologia i przyroda / pod red. Katarzyny Potyrały. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
  sygn. 44.363
 8. Pedagogika twórczości : idee, aplikacje, rady na twórczą drogę / Krzysztof J. Szmidt. – Kraków : „Impuls”, 2005
  sygn. 43.598
 9. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. – Kraków : „Impuls”, 2006
  sygn. 43.674
 10. Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Marta Galewska-Kustra. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012
  sygn. 44.709
 11. Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji / Andrzej Murzyn. – Kraków : „Impuls”, 2013
  sygn. 45.160
 12. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka / pod red. Ireny Stańczak. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2008
  sygn. 44.107
 13. Źródła kreatywności : nowe spojrzenie / Igor Witkowski. – Warszawa : Wydaw. WIS-2, 2013
  sygn. 44.877

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. Edukacyjne bariery kreatywności młodszych uczniów / Gabriela Kapica // W: Edukacja małego dziecka. T.4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 169-190
  sygn. 44.936
 2. Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności / Andrzej E. Sękowski // W: Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 173-189
  sygn. 43.168
 3. Kreatywna edukacja uczniów z zaburzeniami, dysfunkcjami rozwojowymi oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w nauczaniu globalnym / Arleta Magdalena Rogozińska // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 121-133
  sygn. 45.182
 4. Kreatywność jako działanie edukacyjne w serii „Nauczyciele – Nauczycielom” / Lidia Woltman // W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 61-66
  sygn. 44.131
 5. Oblicza sztuki dziecka – w poszukiwaniu istoty ekspresji / red. nauk. Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała. – Katowice ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2007. – S. 17-72 : Tworzenie, czyli kreowanie siebie
  sygn. 44.292
 6. Postawa twórcza nauczyciela – znaczenie w edukacji / Beata Gawłowska // W: Role nauczyciela w edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2013. – S. 103-112
  sygn. 45.101
 7. Rytmika Jaọues’a-Dalcroze’a – metoda wielu możliwości : rozwijanie kreatywności na zajęciach rytmiki / Karolina Wojteczek // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 359-370
  sygn. 43.521
 8. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 195-220 : Kreator edukacji wyzwalającej
  sygn. 44.957
 9. Twórcza aktywność / Anna Klim-Klimaszewska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 6 t. Dariusz Adamczyk
  i in. – Warszawa : „Żak”, 2007. – S. 833-840
  sygn. 43.750cz
 10. Wdrażanie dzieci do samokształcenia – aspekty teoretyczne i praktyczne / Jolanta Flanz. – Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2008. – S. 68-86 : Rozwijanie motywacji i zainteresowań samokształceniowych oraz aktywności twórczej uczniów
  sygn. 45.179
 11. Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka / Aldona Kopik, Monika Zatorska. – Kielce : Europejska Agencja Rozwoju, 2010. – S. 83-92 : Inspirujące środowisko edukacyjne
  sygn. 44.511cz, 44.475

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Lekarstwo na nudną szkołę . Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 10, s. 14-16
 2. Działania twórcze, czyli droga rozwoju także dla słabszych uczniów / Danuta Bula // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 9, s. 30-31
 3. Rozwijanie postawy twórczej u dzieci : myślenie przez analogię i myślenie kreatywne / Agnieszka Ogonowska // WYCHOWANIE W PRZEDZKOLU. – 2014, nr 9, s. 12-15
 4. Inspiracja jak iskra / Julian Piotr Sawiński // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2014, nr 8, s. 13
 5. Szkoła aktywna, przyjazna i twórcza : nasz cel / Justyna Wrzochul-Stawinoga // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 6, s. 8-10
 6. Gry twórczo wykorzystane / Przemysław Staroń // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2014, nr 2, s. 97-103
 7. Nasi uczniowie myślą twórczo / Bolesław Niemierko // NOWA SZKOŁA. – 2013, nr 9, s. 23-24
 8. Projektowe myślenie – dlaczego, jak i kogo uczyć? / Julian P. Sawicki // NOWA SZKOŁA. – 2013, nr 9, s. 40-45
 9. Upragniony błysk geniuszu / Michał Zawadzki // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 2, s. 57-63
 10. Twórczość jako terapia / Danuta Bula // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2011/2012, nr 1, s. 29-39
 11. Jak wychować twórcze dziecko? / Maria Jankowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2011, nr 7, s. 5-14
 12. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2011, nr 6, s. 3-8
 13. Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak obalić jedyną słuszną odpowiedź / Monika Just // ŻYCIE SZKOŁY. – 2011, nr 4, s. 52-58
 14. Inspirowana pedagogiką Freineta / Małgorzata Zaworska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2011, nr 3, s. 12-15
 15. O potrzebie rozwijania twórczej aktywności uczniów / Marta Musiatewicz // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2010/2011, nr 3, s. 9-19
 16. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenionych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // ŻYCIE SZKOŁY. – 2010, nr 3, s. 18-25
 17. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // ŻYCIE SZKOŁY. – 2010, nr 2, s. 27-31
 18. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2010, nr 2, s. 11-17
 19. Kreatywny, czyli niegrzeczny? / Maciej Karwowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 1, s. 70-77

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności