Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Kresy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2010

(książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

 1. Burza” na Wołyniu : dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej : studium historyczno-wojskowe / Władysław Filar. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2010
  sygn. 44.211
 2. Chodząc po Lwowie / Tadeusz Riedl. – Wyd. 2 rozsz. – Pelplin : Wydaw. „Bernardinum”, 2007
  sygn. 44.284
 3. Czasy, miejsca, ludzie : wspomnienia z Kresów Wschodnich / Helena z Jaczynowskich Roth. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2009
  sygn. 44.212
 4. Dom na Kresach : powrót / Philips Marsden. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2009
  sygn. 44.285
 5. Dzieje rodziny Korzeniowskich : drogą do Urzędowa : reportaże z Wołynia : od Stołpców po Kair / Melchior Wańkowicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010
  sygn. 44.213
 6. Golgota wschodu : Katyń, Sybir, Kresy : materiały międzynarodowe konferencji […]. – Warszawa : „Fundacja Golgota Wschodu”, 2006
  sygn. 44.214
 7. Kiedy Bóg odwrócił wzrok / Wiesław Adamczyk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010
  sygn. 44.232
 8. Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945 : o Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA / oprac. Romuald Niedzielko. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2007
  sygn. 44.233
 9. Kresy / Jacek Kolbuszewski. – Wyd. 4. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000
  sygn. 42.583
 10. Kresy czyli Obszary tęsknot / Tadeusz Chrzanowski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2010
  sygn. 44.216
 11. Kresy i Sybir : losy polskich dzieci / Anna Kubajak. – Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, 2009
  sygn. 44.234
 12. Kresy w czerwieni 1939 : agresja Związku Sowieckiego na Polskę / Czesław K. Grzelak. – Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008
  sygn. 44.235
 13. Krzemieniec : opowieść o rozsądku zwyciężonych / Ryszard Przybylski. – Warszawa : Wydaw. Sic!, 2003
  sygn. 44.236
 14. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. T. 1 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. „von borowiecky”, 2008
  sygn. 44.237
 15. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. T. 2 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. „von borowiecky”, 2008
  sygn. 44.238
 16. Ludzie z Kresów / Maria Bogucka. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010
  sygn. 44.239
 17. Lwowskie Orlęta : czyn i legenda / Stanisław Sławomir Nicieja. –Warszawa : Wydaw. Iskry, 2009
  sygn. 44.240
 18. Lwów / [Elżbieta i Andrzej Lisowscy]. – Warszawa : Wydaw. RM, 2007
  sygn. 44.288
 19. Płonące Kresy : operacja „Burza” na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Damian Markowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2008
  sygn. 44.243
 20. Podróż na Kresy / opisał Adam Dylewski. – Warszawa : „Świat Książki”, 2010
  sygn. 44.244
 21. Pożoga / Zofia Kossak. – Kraków : Wydaw. „Greg”, 2010
  sygn. 44.246
 22. Przebraże – bastion polskiej samoobrony na Wołyniu / Władysław Filar. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy AK, 2007
  sygn. 44.218
 23. Przedwojenne Kresy : najpiękniejsze fotografie / Marta Dobrowolska-Kierył. – Warszawa : Wydaw. RM, 2010
  sygn. 44.287
 24. Samoobrona Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1946 / Stanisław Jastrzębski. – Wrocław : Wydaw. „Norton”, 2008
  sygn. 44.247
 25. SS-Galizien : patrioci czy zbrodniarze? / Edward Prus. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Wrocław : Wydaw. „Norton”, 2008
  sygn. 44.219
 26. Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej / Aleksander Korman. – Wrocław : Wydaw. „Norton”, 2010
  sygn. 44.220
 27. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947 / [oprac. Agnieszka Jaczyńska, Grzegorz Motyka, Mariusz Zajączkowski]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2002
  sygn. RP 1.263, RP 1.264
 28. Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty : poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich / Andrzej Żupański. – Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2007
  sygn. 44.248
 29. W cieniu czerwonej gwiazdy : zbrodnie sowieckie na Polakach (1917-1956) / Maciej Korkuć [i in.]. – Kraków : Wydaw. Kluszczyński, [2010]
  sygn. 44.283
 30. W domu niewoli / Beata Obertyńska (Marta Rudzka). – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik”, 2005
  sygn. 44.221
 31. Wileńska encyklopedia : 1939-2005 / oprac. Mieczysław Jackiewicz. – Warszawa : Ex Libris Galeria Polskiej Książki, 2007
  sygn. 44.249cz
 32. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010
  sygn. 44.222
 33. Wilno 1921-1944 : czasy i ludzie / Stanisława Lewandowska. – Warszawa : Wydaw. Neriton, 2009
  sygn. 44.223
 34. Wołyń 1939-1944 : historia, pamięć, pojednanie / Władysław Filar. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2009
  sygn. 44.250
 35. Wołyń 1943-2008 : pojednanie : zbiór artykułów publikowanych w „Gazecie Wyborczej” / [wybór Marcin Wojciechowski]. – Warszawa : Agora, 2008
  sygn. 44.282
 36. Wołyńska golgota oczami dziecka / Ryszard Kłosiński. – Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Naukowe „Alta 2”, 2009
  sygn. 44.251
 37. Za pierwszego Sowieta” : polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej […] / Rafał Wnuk. – Warszawa : PAN ISP, 2007
  sygn. 44.253
 38. Wśród Lwowskich Orląt / Wacław Lipiński. – Łomianki : Wydaw. LTW, 2008
  sygn. 44.252
 39. Zapomniana kuchnia polskich Kresów / Agnieszka Kozłowska. – Kraków : Wydaw. AA, [2008]
  sygn. 44.217
 40. Zapomniani – my Żydzi kresowi / [wybór Andrzej Polec]. – Olszanica : Bosz, 2006
  sygn. 44.224

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności