Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej
Bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo w Internecie - materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć

Wybór publikacji za lata 2021-2023

Książki:

 1. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. Sygnatura 46 610
 2. Fake news : geneza, istota, przeciwdziałanie / Klaudia Rosińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Sygnatura 46 573

 

Artykuły z czasopism:

 1. Dezinformacja i fake newsy - dlaczego warto o nich rozmawiać z dziećmi? / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2023, nr 4, s. 28-31
 2. Bądź świadomym użytkownikiem nowych technologii / Agata Jabłonowska-Turkiewicz // Remedium. - 2023, nr 2, s. 2-5
  Sprawozdanie z gali Bezpiecznego Dnia Internetu. Sztuczna inteligencja, media społecznościowe.
 3. Bezpieczeństwo dzieci w sieci / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2023, nr 2, s. 6-8
  Formy agresji elektornicznej. Kampanie i programy społeczne popularyzujące wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z sieci.
 4. Wpływ mediów społecznościowych na dzieci i młodzież / Maria Engler // Remedium. - 2022, nr 12, s. 21-23
 5. PS to tylko cybermanipulacja / Łukasz Gierek // Biblioteka w Szkole. - 2022, [nr] 7/8, dod. s. 18-20
  Techniki cybermanipulacji.
 6. Rodzinny album w sieci : zagrożenia związane z "sharentingiem", czyli publikacją wizerunku dzieci w Internecie / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2022, nr 7/8, s. 52-54
 7. Toksyczne piękno Instagrama / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2022, nr 4, s. 9-12
 8. Kryptowaluty - krypto uzależnienie od hazardu? / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2022, nr 1, s. 9-11
 9. Uzależnienia współczesnego świata : jak chronć przed nimi uczniów? / Justyna Kapuścińska-Kazimierowicz // Życie Szkoły. - 2022, nr 1, s. 14-17
  Uzależnienie dzieci od nowych technologii.
 10. Język nienawiści w grach wideo / Julia Sokołowska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 12, s. 43-45
 11. Emocje przeżywane przez dzieci w obliczu ekranów i wpływ ekranów na ich kompetencje emocjonalne / Katarzyna Nowak // Remedium. - 2021, nr 10, s. 10-12
 12. Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u nastolatków i młodych dorosłych / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2021, nr 6, s. 7-9
 13. Dlaczego fake-news jest niebezpieczny? / Wojciech Jasiński // Remedium. - 2021, nr 5, s. 24-26

 

Scenariusze zajęć:

 1. Gra (nic) nie ma? Wpływ świata cyfrowego na dzieci / Ewelina Jankowska-Robak // "Wychowanie w Przedszkolu". - 2023, nr 6, s. 6-9
  Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci.
 2. Scenariusz: Klik, Klik - mamy Cię / Katarzyna Bocheńska-Włostowska // Remedium. - 2023, nr 2, s. 9-11
  Niebezpieczeństwa w sieci m.in. Phubbin, Smombie, Nomofobia. Scenariusz zajęć dla młodzieży pt. Pułapki współczesnego świata.

 

Wybór publikacji za lata 2010-2020

Książki:

 1. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. – Warszawa : Difin, 2017
  Sygnatura 45 915
 2. Cyberprzemoc (cyberbullying) wśród młodzieży jako zachowanie ryzykowne / Barbara Jankowiak // W: Zanurzeni w mediach : konteksty edukacji medialnej / red. nauk. Natalia Walter. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – s. [89]-100
  Sygnatura 45 894
 3. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przełożyła Irmina Grzegrzółka. – Kraków : Wydawnictwo IUVI, 2016
  Sygnatura 45 754
 4. Człowiek w cyberprzestrzeni / Marta R. Jabłońska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
  Sygnatura 45 919
 5. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. – Warszawa : Difin, 2014
  Sygnatura 45 597
 6. Internetoholizm // W: Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. – Warszawa : Difin, 2010. – s. [53]-84
  Sygnatura 45 551
 7. Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. – Warszawa : Muza SA, 2015
  Sygnatura 45 944
 8. Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, facebook / Tomasz Trejderowski. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013
  Sygnatura 45 461
 9. Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie / Shapiro, Jordan. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, cop. 2020. Sygnatura 46 407
 10. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2014
  Sygnatura 45 312
 11. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2013
  Sygnatura 45 607
 12. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci młodzieży / Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2011
  Sygnatura 44 436cz
 13. Płytki umysł : jak Internet wpływa na nasz mózg / Nicholas Carr ; [tł. Katarzyna Rojek]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013
  Sygnatura 45 403
 14. Przestrzeń wirtualna jako obszar zagrożeń dla młodzieży / Dorota Rynkowska // W: Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka / red. ks. Roman Bogusław Sieroń [i in.]. – Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015. – s. 101-116
  Sygnatura 45 704
 15. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów / Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014
  Sygnatura 45 977
 16. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów / red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
  Sygnatura 45 356
 17. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa : Difin, 2014
  Sygnatura 45 482
 18. Zagrożenia ze strony mediów / pod red. Grażyny Penkowskiej. – Gdańska : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
  Sygnatura 45 743

 

Artykuły z czasopism:
(w układzie chronologicznym)

 1. Fonoholizm - nadużywanie smartfonów : najważniejsze symptomy oraz czynniki ryzyka / Maciej Dębski // ŻYCIE SZKOŁY. – 2018, nr 10, s. 2-6, 8-9
 2. Granie w gry komputerowe/online : nie taki diabeł straszny. Cz. 1 / Magdalena Rowicka // REMEDIUM. – 2018, nr 7/8, s. 34-35
 3. Mroczne zakamarki Youtube'a - patostreaming / Sylwia Pawłowska // REMEDIUM. – 2018, nr 6, s. 2-4
 4. Młodzież w "krzywym zwierciadle" Facebooka / Sylwia Polcyn // REMEDIUM. – 2018, nr 4, s. 28-29
 5. Uzależnieni od Social Media / Weronika Perz // REMEDIUM. – 2018, nr 3, s. 2-4
 6. Cyberwypalenie : syreni śpiew wśród cyfrowych pokus / Sylwia Galanciak, Marek Siwicki // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2018, nr 2, s. 3-10
 7. Dziecięcy świat w Minecrafcie / Sylwia Pawłowska // REMEDIUM. – 2017, nr 12, s. 2-4
 8. Problem uzależnienia od Internetu / Roberto Romański // REMEDIUM. – 2017, nr 12, s. 5-7
 9. Pułapki nowoczesności / Janina Węgrzecka-Giluń ; rozm. Mieczysław Kozłowski // REMEDIUM. – 2017, nr 12, s. 8-10
 10. Kasia17, Mateusz19 - e-znajomość : internetowe znajomości - dobry sposób czy zagrożenie? / Aleksandra Chomicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2017, nr 11, s. 24-[25]
 11. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni / Sylwester Bębas // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2017, nr 11, s. 12-17
 12. Bezpieczne media społecznościowe : prawda czy fałsz? / Paweł Wójciak // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2017, nr 10, s. 17-18
 13. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn // REMEDIUM. – 2017, nr 9, s. 28-29
 14. Dzieci w sieci - o współczesnych formach wirtualnej kryptoreklamy / Sylwia Pawłowska // REMEDIUM. – 2017, nr 9, s. 2-4
 15. Ochrona dziecka przed pornografią / Ewa Gałązka // WYCHOWAWCA. – 2017, nr 9, s, 18-19
 16. Dziecko w internecie - zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2017, nr 5, s. 4-7
 17. Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży / Anna Andrzejewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2017, nr 3, s. 3-11   
 18. Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie Internetu / Joanna Kata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE. – 2017, nr 2, s. 42-52
 19. Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn // REMEDIUM. – 2016, nr 9, s. 20-21
 20. Uzależnienie od bycia na czasie / Tomasz Garstka // DYREKTOR SZKOŁY. – 2016, nr 8, s. 54-57
 21. Bezpieczny Internet? : co uczynił on z naszym myśleniem / Paweł Wójciak // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2016, nr 2, s. 20-22
 22. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 6, s. 74-77
 23. Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior // REMEDIUM. – 2015, nr 6, s. 6-8

 

 

SCENARIUSZE:

 1. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2017, nr 7/8, s. 11-13
 2. Wiedz@ cię obroni - bezpieczny komputer / Jolanta Sasin // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 11, s. 31
 3. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz // POLONISTYKA. – 2016, nr 4, s. 26-29
 4. Scenariusz zajęć dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2015, nr 9, dod. "Remedium na Uzależnienia Behawioralne", s. 5-6
 5. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla klas I-III szkół podstawowych) / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2015, nr 9, dod. "Remedium na Uzależnienia Behawioralne", s. 3-5
 6. Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce - scenariusz zajęć dla klasy II / Anna Michniuk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 3 [właśc. 1], s. 38-40
 7. Różyczka w szponach Sieci : scenariusz przedstawienia : z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Brzozowska, Katarzyna Zdrodowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2014, nr 12, s. 32-33
 8. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2014, nr 7/8, dod. "Remedium na Uzależnienia Behawioralne", s. 4-7

 

WYBRANE ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

 1. Andrzejewska A., Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni. „Trendy” [online]. 2013, nr 1, s. 9-15. Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=407&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=
 2. Aplikacje mobilne — szare komórki Twojej komórki [pdf]. [dostęp 2 lutego 2019], Dostępny w Internecie: http://fdn.pl/sites/default/files/FDN_aplikacje-mobilne.pdf.
 3. Bochenek M., Gimnazjaliści i licealiści w Internecie. „Trendy” [online]. 2015, nr 4, s. 43-47 [dostęp dostęp 2 lutego 2019] . Dostępny w Internecie: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=807&from=publication
 4. Dziecko w sieci [online]. [dostęp 2 lutego 2019], Dostępny w Internecie: http://www.dzieckowsieci.pl/
 5. Kierkut D.,  Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie [pdf]  [dostęp 2 lutego 2019] . Dostępny w Internecie: http://www.mowanienawisci.info/wp-content/uploads/2016/09/Mowa-nienawisci-w-internecie.pdf
 6. Lekcja: Twoje bezpieczeństwo w Internecie [online]. [dostęp 2 lutego 2019]. Dostępny w Internecie: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/#top
 7. Prujszczyk G, Śliwowski K., Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach Web 2.0 [pdf].  [dostęp 2 lutego 2019], Dostępny w Internecie: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/library-files/web20.pdf
 8. Saferinternet.pl [online]. [dostęp 2 lutego 2019], Dostępny w Internecie: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności