Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Lęk, stres, fobia szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. – Poznań : Media Rodzina, 2002
  Objawy i formy występowania lęków. Przyczyny lęku m. in. w przedszkolu i w szkole
  sygn. 43.544
 2. Być uczniem i przetrwać czyli Szkoła przeżycia szkoły / Andrzej Samson. – Kraków : Wydaw. MCDN, 2001. – S.49-55 : Uczniowskie lęki
  sygn. 42.597
 3. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 208-217 : Diagnozowanie fobii szkolnej – dylematy pedagogiczne
  sygn. 44.479cz
 4. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. – S. 74-107 : Stres, lęk, agresja i samoagresja (objawy, diagnoza i niektóre metody terapii)
  sygn. 44.339
 5. Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców / Irena Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1996. – S. 114-139 : Problemy szkolne młodzieży
  M. in. Stres i fobie szkolne
  sygn. 41.313, 41.817
 6. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Marice Place. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 40-63 : Odmowa chodzenia do szkoły
  sygn. 42.345
 7. Dziecko – ofiara przemocy / Irena Jundziłł. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 90-93 : Fobia szkolna – psychiczne maltretowanie ucznia
  sygn. 40.440
 8. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Ida Derezińska, Monika Gajdzik. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
  publikacja z serii „One są wśród nas”, nr 4cz
  [dostęp 10 grudnia 2011], dostępny w Internecie:
  http://bc.ore.edu.pl/Content/198
 9. Fobia szkolna / Jan Tatarowicz // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.1151-1153
  sygn. 43.289cz
 10. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. – Wyd. 3. – Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2004. – S. 71-73 : Scenariusz lekcji, na której uczniowie uczą się poznawać źródła stresu i jego istotę
  sygn. 43.173, 43.292
 11. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. – Wyd. 3. – Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2004. – S. 74-77 : Scenariusz lekcji, na której uczniowie uczą się jak radzić sobie ze stresem
  sygn. 43.173, 43.292
 12. Istota i skutki stresu. Techniki antystresowe / Stanisław Orłowski // W : Zanim
  w szkole będzie źle… : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli
  / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. – S. 97-117
  sygn. 41.418
 13. Lęk, gniew, agresja / Jenő Ranschburg. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne  i Pedagogiczne, 1993. – S. 80-82 : Lęk przed szkołą
  sygn. 41.276, 41.277
 14. Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara Golden Mattis, Thomas H. Ollendick. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  sygn. 43.234
 15. Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / Heyne David, Stephanie Rolling. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  M in. o lękach i strachu jako przyczynach odmowy chodzenia do szkoły. Wybór technik terapeutycznych
  sygn. 42.995
 16. Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewcz, Dorota Pankowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne  i Pedagogiczne, 1995. – S. 160-177 : Radzenie sobie ze stresem
  Scenariusze ćwiczeń
  sygn. 40.964
 17. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S. 375-394 : Zaburzenia lękowe
  sygn. 44.439cz
 18. Radzenie sobie ze stresem a osobowość uczniów z dysleksją / Irena Sorokosz // W : Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 191-198
  sygn. 43.951
 19. Społeczna psychologia kliniczna / pod red. Heleny Sęk. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – S. 282-287 : Lęk przed oceną – nastawienie na ochronę poczucia własnej wartości
  sygn. 41.836
 20. Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. – Warszawa : Difin, 2010
  M.in. strach, fobia szkolna jako źródło absencji szkolnej
  sygn. 44.180
 21. Stres : to brzmi groźnie / Włodzimierz Oniszczenko. – Warszawa : „Żak”, 1998
  sygn. 42.120
 22. Świat różnych wartości / Antoni Bochniarz. – [Marki] : Michalineum, 1998. – S. 16-29 : Lęk komunikacyjny
  sygn. 42.122
 23. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 297-304 : Odmowa chodzenia do szkoły
  Zaburzenia lękowe jako przyczyna odmowy chodzenia do szkoły
  sygn. 44.279cz
 24. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – S. 80-116 : Najczęstsze problemy szkolne
  M. in. Wagary na skutek strachu, strach przed szkołą
  sygn. 42.968cz
 25. Wagary jako forma niedostosowania społecznego młodzieży – próba rozwiązania problemu / Agata Woźniak-Krakowian, Katarzyna Pieńkowska // W : Zaburzenia
  w zachowaniu dzieci i młodzieży : w kontekście trudnych sytuacji szkolnych  i pozaszkolnych
  / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. – Kraków : „Impuls”, 2011. –
  S. 191-211
  W wagarach autorzy dostrzegają formę niedostosowania, nieśmiałość pojmują jako przejaw lęku wywołanego nowymi lub trudnymi sytuacjami
  sygn. 44.501
 26. Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobia szkolna / Jan Łysek // W : Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. – Kraków : „Impuls”, 1998. – S. 65-83
  sygn. 41.992
 27. Zaburzenia lękowe / Stanley Rachman. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
  sygn. 43.630
 28. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – S. 99-112 : Zaburzenia lękowe
  sygn. 43.109

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 12-17
  Przyczyny, rodzaje i sposoby łagodzenia lęku u dzieci w wieku przedszkolnym. Bajki terapeutyczne jako narzędzie wspomagające prawidłowy rozwój emocjonalno-moralny dzieci
 2. Nauczyciel może pomóc / Janina Janowska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 31-34
  Uwarunkowania doświadczania stresu i lęku przez młodzież. Rola nauczyciela
  w redukowaniu stresu
 3. O wagarach i fobii szkolnej w literaturze / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 10, s. 36-41
  Formy i przyczyny opuszczania zajęć szkolnych
 4. Stres i kryzys w szkole / Jarosław Jagieła // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 12-15
  Pozytywne i negatywne strony stresu. Reakcje i zaburzenia po wystąpieniu traumy
 5. Nie idę do szkoły… : boję się!!! / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 9, s. 12
  Przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie fobii szkolnej
 6. Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień, 2009, nr 4-5, s. 12-18
  Funkcje szkoły. Niepowodzenia szkolne. Wagary a fobia szkolna
 7. Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 4-12
  Przyczyny stresu szkolnego, strategie obronne
 8. Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer // Wychowanie na co Dzień, 2008, nr 12, dod. „Wkładka metodyczna”, s. I-VI
  M. in. przyczyny powstawania lęków
 9. Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.
  31-40
  Strategie radzenia sobie ze stresem i lękiem
 10. Fobia szkolna / Julia Kochelak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 4, s. 12-13
  Definicja, przyczyny, przebieg fobii szkolnej
 11. Konsekwencje lęku szkolnego / Aleksandra Plewińska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 4, s. 54-59
  Szkolne fobie. Skutki lęku dla fizycznego, psychospołecznego i szkolnego funkcjonowania dziecka
 12. Zaburzenia lękowe – diagnoza i formy pomocy / Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia, 2007, nr 4, s. 14-18
  Definicja zjawiska strachu, lęku, fobii oraz omówienie metod ich leczenia
 13. Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 89-96
  Mechanizmy i źródła stresu szkolnego
 14. Fobia szkolna: co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? / Magdalena Pitala, Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54
  Mechanizmy powstawania lęku. Rola nauczyciela w zapobieganiu i leczeniu fobii szkolnej
 15. Odmowa chodzenia do szkoły / Joanna Smykaj // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 10-11
  Lęk przed szkołą i trudności z podjęciem roli ucznia
 16. Odmowa chodzenia do szkoły – problem wychowawczy czy zdrowotny? / Aleksandra Lamparska-Warchalska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22
  Fobia, nerwica szkolna i związana z nią odmowa chodzenia do szkoły
 17. Wysokie progi / Robert Maliński // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 125-131
  Sytuacje szkolne, które mogą przyczynić się do wystąpienia nerwicy i fobii szkolnej
 18. Kowalski, do tablicy! / Sylwia Klichowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 21-26
  Stres, jaki przeżywają uczniowie podczas odpowiedzi na lekcji
 19. Wagarowicze czy ofiary fobii szkolnej? / Ewa Kozak // Remedium. – 2004, nr 10, s. 8-9
  Problem fobii szkolnej. Wybrane przykłady udzielania pomocy
 20. Strach na szkołę : (o fobii szkolnej) / Rafał Antkowiak, Agnieszka Bleja // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 13-20
  Niechęć do szkoły. Terapia fobii szkolnej
 21. Więcej emocji pozytywnych! / Wanda Ostrowska-Lemańska, Maria Moneta-Malewska // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 17-26
  Stres dobry i zły
 22. W szkole bez lęku / Urszula Oszwa // Remedium. – 2002, nr 6, s. 10-11
  Definicja strachu, lęku, fobii szkolnej. Kierunki pomocy
 23. Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych (stres, strach) w szkole oraz sposoby radzenia sobie z nimi / Mariusz Jędrzejko // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 4-5, s. 62-67
  Czynniki stresogenne w relacji uczeń-szkoła. Sposoby przeciwdziałania.

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności