Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Młodociane matki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992 – 2014

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
  sygn. 44.334
 2. Małoletnia matka – ogląd zjawiska / Barbara Kromolicka // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2010. – S. 52-60
  sygn. 45.127
 3. Specyfika młodocianego macierzyństwa oraz sytuacja życiowa nastoletnich matek / Teresa Olearczyk // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2010. – S. 61-74
  sygn. 45.127
 4. Zanim wybierzesz… przygotowanie do życia w rodzinie – podstawy wychowania seksualnego / Magdalena Grabowska i in.. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1998. – S. 205-212 : Ciąża u nastolatki
  sygn. 41.742


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Nastoletnie macierzyństwo – czy i jak szkoła powinna wspierać uczennice w ciąży? / Beata Krajewska // NOWA SZKOŁA. – 2014, nr 3, s. 10-17
 2. Macierzyństwo w warunkach resocjalizacji / Katarzyna Meissner i in. // REMEDIUM. – 2013, nr 11, s. 24-25
 3. Program „Dobra Mama” / Wanda Masalska-Szymanek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 7, s. 26-30
 4. Wsparcie przede wszystkim / Magdalena Goetz // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2013, nr 7, s. 11
 5. Szkolny „Bejbi blues” / Piotr Skura // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2013, nr 5, s. 4
 6. Wybór zawodu i stosunek do pracy małżeństw młodocianych – komunikat z badań / Urszuka Kempińska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 3, s. 24-27
 7. Problemy nastolatek w ciąży / Maria Komorowska // REMEDIUM. – 2012, nr 1, s. 6-7
 8. Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2011, nr 1, s. 14-18
 9. Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 6, s. 13-19
 10. Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 3, s. 44-50
 11. Nieletnie matki – niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. – 2009, nr 3/4, s. 8-12
 12. Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2007, nr 8, s. 54-59
 13. Ciąża nieletniej – głos wychowawcy / Tomasz Nesteruk // NOWA SZKOŁA. – 2007, nr 3, s. 47-49
 14. Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seferyńska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2006, nr 8, s. 47-48
 15. Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka // MAŁŻEŃSTWO I RODZINA. – 2005, nr 1/2, s. 40-44
 16. O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 2, s. 35-38
 17. Małżeństwa osób młodocianych / Urszula Kempińska // PROBLEMY RODZINY. – 1999, nr 4, s. 35-38
 18. Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez
  nastolatki
  / Anna Kowalewska // LIDER. – 1998, nr 10, s. 19-20
 19. Nieletnia matka – diagnoza zjawiska / Dominika Rodacka-Wróbel // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 1996, nr 4, s. 138-144
 20. Ciąże nieletnich / Teresa Umer // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1995, nr 10, dod. „Przygotowanie do życia”, s. [12-14]
 21. Nastoletnie matki w Polsce – przygotowanie do życia seksualnego / Wiktoria Wróblewska // PROBLEMY RODZINY. – 1992, nr 3, s. 9-13

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności