Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Mniejszości narodowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998 – 2016
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Biblioteka w otoczeniu społecznym / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000. – S. 123-141 : Biblioteki dla mniejszości etnicznych i narodowych
  Sygnatura 42 438
 2. Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych / Dorota Misiejuk // W: Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci, 2006. – S. 136-149
  Sygnatura 43 565cz
 3. Dzieci romskie w szkole / red. Joanna Więckowska, Karol Kwiatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Emic Lab, 2012
  Sygnatura 44 988
 4. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Artura Paszko. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2004. – S. 85-147 : Mniejszości narodowe i etniczne – społeczeństwo, literatura, edukacja
  Sygnatura 43 199
 5. Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
  Sygnatura 44 648
 6. Edukacja wielokulturowa : działania podejmowane w Polsce / Izabela Czerniejewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – S. 38-102 : Mniejszości narodowe i etniczne a edukacja wielokulturowa
  Sygnatura 45 112
 7. Inni to także my : mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi / pod red. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998
  Sygnatura 41 824
 8. Mniejszości narodowe / Iwona Grabarczyk // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 345-366
  Sygnatura 43 291cz
 9. O potrzebie dialogu kultur i ludzi / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000
  Sygnatura 42 494
 10. Problemy mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie obywatelskim UE / Daniel Wiśniewski // W: Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. – Warszawa : Difin, 2015. – S. 13-30
  Sygnatura 45 534
 11. Szkolnictwo mniejszości słowackiej w Polsce i jego wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej / Michał Lubicz Miszewski // W: Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. – Warszawa : Difin, 2015. – S. 143-165
  Sygnatura 45 534
 12. Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – S. 49-54 : Zróżnicowanie narodowo-etniczne społeczeństwa polskiego
  Sygnatura 44 875cz
 13. Zakorzenienie czy społeczno-kulturowe zawieszenie? : Afrykanie w Polsce / Urszula Markowska-Manista // W: Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 258-273
  Sygnatura 45 251

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym za lata 2016-1997)

 1. Działania podejmowane w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu w zakresie edukacji dzieci z różnych kręgów kulturowych / Wojciech Papaj, Małgorzata Karwala, Iwona Nowak // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2016, nr 3, s 13-17
 2. Uczniowie romscy w szkole - potrzeby i rzeczywistość / Iwona Ocetkiewicz // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2016, nr 3, s. 3-5
 3. Wielokulturowość w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2016, nr 3, s. 2-6
 4. Nauczyciele o edukacji mniejszości etnicznych – Romów i Łemków / Małgorzata Karwala // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 8/9, s. 19-20
 5. Antycyganizm a problem profilaktyki edukacyjnej / Agnieszka Ogonowska // REMEDIUM. – 2015, nr 3, s 22-23
 6. Zatrzymane tabory / Piotr Jacek Krzyżanowski // PAMIĘĆ.PL. – 2014, nr 3, s. 37-40
 7. Romowie w polskiej szkole / Magdalena Kosno // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 1, s. 13-18
 8. W poszukiwaniu polsko-romskich perspektyw edukacyjnych / Barbara Smoter // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 3, s. 21-25
 9. Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach / Ewa Kula // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2009/2010, nr 1, s. 74-81
 10. Regulacje prawne szkolnictwa dla mniejszości narodowych / oprac. red. // REMEDIUM. – 2009, nr 3, s. 4-5
 11. Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych. Cz. 1 / oprac. red. // REMEDIUM. – 2009, nr 2, s. 4-5
 12. Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // NOWA SZKOŁA. – 2009, nr 1, s. 11-14
 13. Uczniowie romscy w szkole / Iwona Skrzypczyk-Sikora // NOWA SZKOŁA. – 2008, nr 5, s. 40-45
 14. Stygmatyzacja pochodzenia – między ufnością a spełnieniem / Grzegorz Piekarski // EDUKACJA. – 2008, nr 4, s. 25-40
 15. Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / Alina Awramiuk // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2008, nr 3, s. 5-10
 16. Sytuacja edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Małgorzata Bystroń-Błach // NOWA SZKOŁA. – 2007, nr 10, s. 45-48
 17. Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // EDUKACJA I DIALOG. – 2006, nr 4, s. 44-49
 18. Łemkowie i Łemkowszczyzna : historia i teraźniejszość / Bogdan Jagiełło // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2004, nr 3, s. 154-164

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności