Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Motywacja do pracy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2019

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Błyskawiczne wywieranie wpływu : jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania / Michael V. Pantalon. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011
  sygn. 44 478
 2. Człowiek w organizacji : ludzie, struktury, organizacje / Maciej Gitling. – Warszawa : Difin, 2013. – S. 59-76 : Praca ludzka
  sygn. 44 930cz
 3. Dlaczego motywowanie ludzi nie działa... i co działa : najnowsze metody przywództwa, dodawania ludziom energii i ich angażowania / Susan Fowler ; przedmowa Ken Blanchard ; przełożył Marcin Kowalczyk. - Wznowienie w nowej szacie graficznej. - Warszawa : MT Biznes, 2019
  sygn. 46 115
 4. Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. – Warszawa Wolters Kluwer, 2015. – S. 262-271 : Co motywuje ludzi
  sygn. 45 309
 5. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 147-187 : Kompetencje badanych dyrektorów szkół w zakresie motywowania nauczycieli do pracy
  sygn. 44 347
 6. Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Tomasza Rostkowskiego. – Warszawa : Difin, 2004. – S. 143-154 : Jakie są warunki skuteczności premii jako motywatora?
  sygn. 43 434cz
 7. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 280-322 : Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie
  sygn. 45 208cz
 8. Psychologia akademicka . T. 1 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 511-649 : Emocje i motywacja
  sygn. 44 126cz
 9. Psychologia ekonomiczna / Tomasz Zaleśkiewicz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 193-196 : Pieniądze w psychologii behawiorystycznej. Warunkowanie i ekonomia żetonowa
  44 548cz
 10. Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo. – Wyd. nowe. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 373-381 : Motywacja do osiągnięć osobistych
  sygn. 43 629
 11. Psychologia pracy i organizacji / Zofia Ratajczak. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43 737
 12. Psychologia motywacji / Robert E. Franken. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 467-489 : Motywacja do doskonalenia się oraz do odnoszenia sukcesów
  sygn. 43 311cz
 13. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. – Warszawa : Difin, 2008
  sygn. 43 765
 14. Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney. – Warszawa : „Żak”, 2007. – S. 242-260 : Motywacja do pracy
  sygn. 43 618cz, 43 768
 15. Psychologia społeczna / Hanna Hamer. – Warszawa : Difin, 2005. – S. 127-139 : Motywacja i motywowanie
  sygn. 43 451
 16. Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania / Beata Bajcar i in. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011
  sygn. 44 527


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Oprawcy motywacji bibliotecznej… / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2014, nr 2, s. 4-8
 2. Pochwal, doceń, podziękuj – skuteczne metody pozafinansowej motywacji pracowników / Eliza Więcaszek // WYCHOWANIE W PRZESZKOLU. – 2012, nr 9, dod. „Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 4-6
 3. Sekrety skutecznego motywowania nauczycieli / Marzena Frąckowiak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 4, dod. „Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 10-12
 4. Cała prawda o roli pieniędzy w motywowaniu / Jan Fazlagić // DYREKTOR SZKOŁY. – 2009, nr 12, s. 24-28
 5. Na marginesie zarządzania – motywacja pozapłacowa / Jadwiga Sadowska // BIBLIOTEKARZ. – 2009, nr 12, s. 9-12
 6. Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2008, nr 10, s. 10-14
 7. O motywowaniu nauczycieli / Anna Sobala-Zbroszczyk // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 3, s. 13-15
 8. Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // PRACA SOCJALNA. – 2007, nr 5, s. 37-51
 9. Motywująca rola dyrektora szkoły : przykład SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // DYREKTOR SZKOŁY. – 2007, nr 3, s. 39-41
 10. Motywacja nauczyciela – jak skutecznie działać. Cz. 1 / Jacek Buczny // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 4, s. 59-70
 11. Motywacja nauczyciela – jak dobrze planować, czyli o celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 / Jacek Buczny // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2007, nr 1, s. 91-100
 12. Motywacja do pracy – rozważania teoretyczne / Iwona Pacaj-Jasiuk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. – 2006, nr 3, s. 59-65
 13. Motywacje nauczycieli – podejście poznawcze / Waldemar Kozłowski // EDUKACJA. – 2005, nr 1, s. 41-56

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności