Nagrody i kary w wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. ABC wychowania / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 2. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 106-112 : Formy wzmacniania pozytywnego i negatywnego
  sygn. 42.919
 2. Człowiek jako wychowawca i nauczyciel / Ziemowit Włodarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1992. – S.108-116 : Stosowanie nagród i kar oraz informowanie o wynikach
  sygn.. 40.010
 3. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
  sygn. 43.651
 4. Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Dorota Skwark. – Kielce : „Jedność”, 2010. – S. 25-27 : Chwalić czy karcić?
  sygn. 44.175
 5. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały / Adele Faber, Elaine Mazlish. – Poznań : „Media Rodzina”, 2006. – S. 75-95 : Karać czy nie karać
  sygn. 43.459, 43.496, 43.537
 6. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber, Elaine Mazlish. – Poznań : „Media Rodzina”, 1993. – S. 105-150 : Zamiast karania
  sygn. 40.115, 40.674
 7. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – S. 166-187 : Organizacja i planowanie działań dyscyplinarnych
  sygn. 41.968, 41.969
 8. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. – S. 166-187 : Organizacja i planowanie działań dyscyplinarnych
  sygn. 43.110
 9. Kara w aspekcie przemocy wewnątrzrodzinnej / Marta Jakubczak-Gębala // W : Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. – Kraków : „Text”, 1998. – S. 71-82
  sygn. 42.599
 10. Kary i nagrody w praktyce społecznej i wychowaniu / Lucyna Adamowska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prow. Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 529-535
  sygn. 43.290cz
 11. Kary fizyczne w świadomości i praktyce wychowawczej rodziców / Marek Heine // W : Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. – Kraków : „Text”, 1998. – S. 92-108
  sygn. 42.599
 12. Kary stosowane przez rodziców jako przejaw przemocy / Grażyna Mendecka // W : Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. – Kraków : „Text”, 1998. – S. 83-91
  sygn. 42.599
 13. Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – S. 59-66 : Karanie czy wyznaczanie granic?
  sygn. 44.114
 14. Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, 2008. – S. 210-214 : Warunkowanie: nagrody i kary
  sygn. 43.969
 15. Lęk, gniew, agresja / Jenö Ranschburg. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S.119-123 : Agresja karana
  sygn. 41.276, 41.277
 16. Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. – Kraków : „Impuls”, 1997
  sygn. 41.861
 17. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 108-126 : Zachęty zewnętrzne
  sygn. 43.160
 18. Nagroda / Krystyna Ostrowska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prow. E. Różycka ; autor 3 t. Franciszek Adamski [i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 476-477
  sygn. 43.291cz
 19. Nagrody i kary / Aleksander Kamiński // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S. 405-408
  sygn. 40.089cz
 20. Nagrody i kary / Waldemar Kozłowski // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S. 408-411
  sygn. 40.089cz
 21. O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej / Stefan Mieszalski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
  sygn. 41.734, 41.735
 22. Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 249-252 : Nagradzanie, karanie
  sygn. 43.067, 43.083, 43.166cz
 23. Porozumienie bez przemocy : o języku serca / Marshall B. Rosenberg. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydaw. Czarna Owca, 2009. – S. 169-177 : Użycie siły w celach ochronnych
  sygn. 44.077
 24. Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / Philips G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 144-149 : Problem kary
  sygn. 44.272cz
 25. Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / Philips G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 70-72 : Motywacja – niespodziewane skutki nagrody
  sygn. 44.272cz
 26. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego / Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makiełło-Jarża. – Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – S. 356-362 : Rola nagród i kar
  sygn. 39.855cz
 27. Psychologia uczenia się i nauczania. T. 2 / Charles Galloway. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. – S. 57-74 : Właściwe i niewłaściwe stosowanie kary
  sygn. 39.027, 39.028
 28. Psychologia wychowawcza. T. 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. – Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – S. 51-56 : Wzmacnianie zachowań w procesie wychowania
  sygn. 41.834
 29. Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. – Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 139-143 : Nagrody i kary stosowane przez rodziców
  sygn. 43.909
 30. Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych / Magdalena Lubińska-Bogacka. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. – S. 226-228 : Stosowanie nagród i kar w badanych rodzinach
  sygn. 44.516
 31. Spór o wychowanie w posłuszeństwie / Stanisław Sławiński. – Warszawa : Agencja Wydawnicza TFD, 1991. – S. 92-106 : Kary i nagrody
  sygn. 40.086
 32. Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – S. 268-279 : Radzenie sobie z problemami w kierowaniu
  sygn. 41.846cz
 33. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 213-218 : Metoda karania
  sygn. 43.320
 34. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 208-213 : Metoda nagradzania
  sygn. 43.320
 35. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 250-255 : Techniki wzmacniania pozytywnego i negatywnego
  sygn. 43.320
 36. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. – Warszawa : „Żak”, 2005. – S. 138-140 : Nagrody i kary
  sygn. 43.420
 37. W poszukiwaniu skutecznych form wychowania / Mieczysław Łobocki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – S. 143-160 : Wzmacnianie pozytywne
  sygn. 39.756, 39.757
 38. Wychowanie w samodyscyplinie / Thomas Gordon. – Warszawa : „PAX”, 1997
  sygn. 41.740


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Wina i kara : refleksje na temat przekraczania zasad przez uczniów klas młodszych oraz wynikających z tego konsekwencji / Ewa Dziewierz // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 3, s. 8-10
 2. O wychowaniu bez kar i nagród / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 75-83
 3. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. – 2010, nr 1/2, s. 25-30
 4. Czy możliwe jest wychowanie bez kar? / Krzysztof Cipora // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 126-131
 5. Wychowanie jest sztuką : nagroda i kara / Renata Kostkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 9, s. 49-52
 6. Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 14-18
 7. Pomagać w rozwoju / Jarosław Kordziński // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 8-9
 8. Nagrody i kary : rady dla rodziców… i nie tylko / Gertruda Zając // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 12-13
 9. Kara i nagroda w wychowaniu / Zofia Olender // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 14-15
 10. Dobrocią czy siłą? / Sylwia Palka // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 20-22
 11. Niedoceniana moc oceniania / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s.21-30
 12. Doraźne działania wychowawcze / Dariusz Koziarek // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 22-23
 13. Metoda karania w pedagogice humanistycznej / Elwira Krupowicz // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s. 67-72
 14. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 115-124
 15. Uroki pustej szkoły / Marta Zahorska // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 18-20
 16. Prawne aspekty karcenia dzieci / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 41-42
 17. Nakazy, zakazy, kary / Danuta Popławska // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 20-21
 18. O zastosowaniu kary w dydaktyce raz jeszcze / Jolanta Latkowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 19-23
 19. Kara i nagroda / Marzanna Krajewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s.61-65

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok