Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Ojcostwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2013

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka – największe życiowe wyzwanie? / Aleksandra Stereńczak, Joanna Weremiejewicz // W: Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Dobra Wola, 2009. – S. 127-135
  sygn. 44.150
 2. Dostrzeżenie ojców na nowo : ojcostwo a polityka społeczna w społeczeństwach współczesnych // W: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej / pod red. Krystyny Slany. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – S. 93-106
  sygn. 44.963
 3. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
  sygn. 44.334
 4. Jak reklamy kreują wizerunek mężczyzny w rodzinie, czyli różowa siła Hestii
  a mężczyzna Vanish(ed) // W: Rodzina : kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S. 117-135
  sygn. 44.567
 5. Między „kulturą” a „praktyką” ojcowską, czyli o potencjalnej (i mało zbadanej) niespójności między tym, co pożądane, a tym, co realizowane // W: Rodzina : kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S.137-160
  sygn. 44.567
 6. Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecznym / Marian Bieńko // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. – S. 65-87
  sygn. 44.038
 7. Nie wszystko o wychowaniu / Krystyna Ostrowska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. – S. 48-53 : Psychologiczne aspekty ojcostwa
  sygn. 42.366
 8. Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. – Warszawa : „Żak”, 2007
  sygn. 43.689
 9. Ojciec i jego rola w życiu dziecka / Tomasz Sosnowski // W: Oblicza współczesności
  w perspektywie pedagogiki społecznej
  / pod red. Wiolety Danilewicz. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 199-215
  sygn. 44.124
 10. Ojciec. Ojcostwo i rola ojca w wychowaniu / Maria Wanda Poznańska // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2004. – S. 804-807
  sygn. 43.291cz
 11. Ojciec we współczesnej rodzinie / Tomasz Sosnowski. – Warszawa : „Żak”, 2011
  sygn. 44.468
 12. Ojcowie „na obcasach” : analiza wizerunków „nowych” ojców w czasopiśmie „Wysokie Obcasy” // W: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej / pod red. Krystyny Slany. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – S. 107-125
  sygn. 44.963
 13. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2012. – S. 126-131 : [Postawy matek i ojców]
  sygn. 44.721
 14. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2010. – S.130-139 : Skutki nieobecności ojca
  i matki dla rozwoju dzieci w „rodzinach na odległość”
  sygn. 44.112
 15. Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. – Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. – S. 303-310 : Postawy ojców a cechy osobowości ich dzieci
  sygn. 43.201
 16. Relacje ojciec – dziecko jako czynnik sukcesu wychowawczego / Tomasz Sosnowski // W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. – S. 418-424
  sygn. 43.865
 17. Relacje w rodzinie a szkoła / Jarosław Jagieła. – Kraków : Wydaw. Rubikon, 2007. – S. 64-100 : Ojciec i syn ; Ojciec i córka
  sygn. 43.677
 18. Rola ojca w życiu rodziny i dziecka / Wojciech Kołodziej // W: Rodzice i dzieci
  w różnych systemach rodzinnych
  / pod red. Iwony Janickiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 35-47
  sygn. 44.382
 19. Samotne ojcostwo / Anna Dudak. – Kraków : „Impuls”, 2006
  sygn. 44.129
 20. Socjologia rodziny / Tomasz Szlendak. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 432-452 : Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo
  sygn. 44.598cz, 44.669
 21. Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Joanna Urszula Lis. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012. – S. 55-60 : Wzory i autorytety w życiu dziecka : rola ojca, relacje z bliskimi
  sygn. 44.729
 22. Współczesne wzorce nowego ojcostwa / Dorota Majka-Rostek // W: Rodzina : kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S.103-116
  sygn. 44.567
 23. Życie z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 115-151 : Ojcowie osób z zespołem Downa
  sygn. 44.337

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Wychowawczy aspekt kontaktu ojca z dzieckiem / Sławomir Śliwa // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 12, s. 21-23
 2. Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych / Przemysław E. Kaniok // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 8, s. 50-54
 3. Ojcowskie oddziaływanie / Monika Murawska-Ziobro // WYCHOWAWCA. – 2012, nr 7/8, s. 38-39
 4. Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu / Przemysław E. Kaniok // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 7/8, s. 18-22
 5. Ojcowie w percepcji swoich dzieci / Przemysław Eugeniusz Kaniok // WYCHOWAWCA. – 2012, nr 3, s. 12-14
 6. Dorastające dzieci / Wiesław Lipiec // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 6, s. 20-22
 7. Mądre kochanie / Marta Borowiec // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 6, s. 6-9
 8. Na obraz i podobieństwo Boga Ojca // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 6, s. 16-19
 9. Od czego jest tato? / Selwana Barbara Szołek // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 6, s. 10-11
 10. Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych / Przemysław Eugeniusz Kaniok // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2011, nr 3, s. 47-51
 11. Ojcostwo w percepcji matek / Przemysław Eugeniusz Kaniok // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2011, nr 1/2, s. 17-20
 12. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // PSYCHOLOGIA
  W SZKOLE. – 2011, nr 1, s. 25-33
 13. Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // WYCHOWAWCA. – 2010, nr 9, s. 10-11
 14. Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2010, nr 6, s. 4-12
 15. Ojcostwo / Marta Borowiec // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 2, s. 47-50
 16. Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego / Irena Stańczak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2009/2010, nr 2, s. 15-23
 17. Wzór osobowy ojca w percepcji dorastającej młodzieży / Małgorzata R. Ilnicka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2009, nr 9, s. 19-25
 18. Fenomen ojcostwa / Marta Borowiec // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2009, nr 3/4, s. 22-25
 19. Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich / Tomasz Sosnowski // EDUKACJA. – 2009, nr 3, s. 62-67

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy doskorzystania z naszych zbiorow!

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności