Promocja zdrowia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2013

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym / Anna Marchewka // W: Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012. – S. 386-429
  sygn. 44.748cz
 2. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania / Barbara Woynarowska i in. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 232-306 : Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
  sygn. 44.254cz
 3. Co możesz zmienić a czego nie możesz : (ucząc się akceptować siebie) : poradnik skutecznego samodoskonalenia / Martin E. P. Seligman. – Warszawa : Media i Rodzina, 2000. – S. 209-323 : Zmiana nawyków jedzenia, picia i zabawy
  sygn. 43.452
 4. Dbałość o prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka / Celestyna Grzywniak. – Kraków : Wydaw. „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2013. – S. 53-58 : Znaczenie ruchu
  w rozwoju psychomotorycznym dziecka i zdrowiu człowieka
  sygn. 44.932
 5. Dzieci, sport, pasja. czyli Wychowanie przez sport / Marek Szwedzki. – Łódż : OSDW Azymut, [2013]. – S. 55-100 : Higieniczny tryb życia
  sygn. 44.935
 6. Edukacja zdrowotna / Barbara Woynarowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007
  sygn. 43.691
 7. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
  sygn. 44.327
 8. Edukacja zdrowotna / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012
  sygn. 44.613
 9. Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
  sygn. 43.922
 10. Edukacja zdrowotna : wybrane kwestie / Małgorzata Kaliszewska. – Kraków : b.w., 2009
  sygn. 44.030
 11. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego / Janusz Bielski. – Kraków : „Impuls”, 2005
  sygn. 43.301
 12. Optymizm : perspektywa psychologiczna / Agnieszka Czerw. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010
  sygn. 44.921
 13. Pedagodzy wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
  sygn. 42.875
 14. Pedagogika zdrowia / Tadeusz Szewczyk // W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Pedagogiczne, 2006. – S.337-359
  sygn. 43.663cz
 15. Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń z perspektywy psychologii / Helena Sęk // W: Psychologia kliniczna. T. 1 / red. nauk. Helena Sęk. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 256-268
  sygn. 43.503cz
 16. Prozdrowotny styl życia / Barbara Woynarowska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. prowadzący Urszula Śmietana. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005. – S. 1002-1005
  sygn. 43.493cz
 17. Psychologia akademicka. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010. – S. 681-734 : Zdrowie i stres
  sygn. 44.127cz
 18. Psychologia zdrowia w służbie człowieka / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. – Kraków : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012
  sygn. 44.760
 19. Styl życia a zagrożenia zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji / Zofia Żukowska // W: Pedagogika społeczna. 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 534-551
  sygn. 43.660cz
 20. Styl życia i zachowania zdrowotne jako ważne wyznaczniki zdrowia dzieci
  i młodzieży / Agnieszka Hottowy // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S. 146-156
  sygn. 44.439cz
 21. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000
  sygn. 42.456, 42.457
 22. Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 61-82 : Rola właściwego odżywiania się
  sygn. 44.500cz
 23. Uwolnij się od depresji : zostań swoim osobistym terapeutą / Colin Sutherland, Margaret Sutherland. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2010. – S. 46-70 : Ciało i umysł
  sygn. 44.182
 24. Wychowanie zdrowotne : zdrowie człowieka i jego diagnostyka : efekty zdrowotne aktywności ruchowej / Ełła Bulicz, Igor Murawow. – Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2002
  sygn. 43.191
 25. Zdrowe życie – odżywianie, aktywność dla wszystkich / Krzysztof Kijek. – Wojkowice : Wydaw. Triada Wojciech Wicher, 2008
  sygn. 44.162
 26. Zdrowie / Ewa Syrek // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2008. – S. 873-880
  sygn. 43.953cz
 27. Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red nauk. Danuta Skulicz. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
  sygn. 44.045
 28. Zdrowie – wartość – edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43.834
 29. Żywienie człowieka. T. 1, Podstawy nauki o żywieniu / pod red. Jana Gawęckiego
  i Lecha Hryniewieckiego. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008
  sygn. 44.441cz
 30. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2 / pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008
  sygn. 44.442cz

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(w ujęciu chronologicznym)

 1. Aktywność turystyczna – motywy podejmowania wśród studentów // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 10, s. 13-18
 2. Biegać każdy może / Adam Cichosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE
  I ZDROWOTNE. – 2013, nr 9, s. 4-8
 3. Obraz społeczności uczniowskiej – pozalekcyjna aktywność fizyczna, odżywianie, uzależnienia / Magdalena Krzelowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE
  I ZDROWOTNE. – 2013, nr 9, s. 13-18
 4. Kształtowanie nawyków żywieniowych u dziecka / Katarzyna Wiecheć, Paulina Sochacka, Paulina Śniegula // REMEDIUM. – 2013, nr 7/8, s. 21-23
 5. Aktywne starzenie się – dlaczego nie / Waldemar Makuła // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 7, s. 4-11
 6. Bezpieczne zajęcia sportowe – w naturalnym środowisku / Dorota Kamień // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 7, s. 18-24
 7. Jak zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci? / Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 7, s. 5-10
 8. Sposób żywienia młodzieży – w szkołach średnich oraz po rozpoczęciu nauki na studiach / Klaudia Łomińska, Justyna Łukanowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE
  I ZDROWOTNE. – 2013, nr 7, s 32-37
 9. Zabiegi hartujące – niekonwencjonalne sposoby dbałości i ochrony zdrowia / Agnieszka Zalewska-Meler // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 7, s. 12-17
 10. Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik // REMEDIUM. – 2013, nr 6, s. 21-22
 11. Regularne ćwiczenia fizyczne – zdrowie, jakość życia i styl życia / Adam Cichosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 6, s 4-7
 12. Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2013, nr 4, s. 3-11
 13. Pracujesz tak jak jesz / Maria Halińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 4, s. 51-55
 14. Aktywność na zdrowie / Magdalena Nowakowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 3, s. 71-76
 15. Stare prawdy – wiecznie młode / Adam Cichosz // WYCHOWANIE FIZYCZNE
  I ZDROWOTNE. – 2013, nr 3, s. 27-31
 16. Idea wolności – przeciw kulturze fizycznej? / Wiesław Osiński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 2, s. 4-7
 17. Dzieci wiejskie styl życia a nadwaga i otyłość / Georgina Franusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 1, s. 14-19
 18. Znaczenie prawidłowego żywienia dla zdrowia dzieci i młodzieży / Karina Leksy // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 10/11, s. 38-42
 19. Promowanie zdrowego stylu życia / Katarzyna Stępniak // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 10, s. 49-50
 20. Zasady zdrowego żywienia / Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 10, s. 24-28
 21. Rola antyoksydantów w diecie człowieka : profilaktyka chorób cywilizacyjnych / Halina Mioduszewska, Józef Klocek, Elżbieta Kielak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 3, s. 14-21
 22. Społeczne i kulturowe uwarunkowania żywienia / Anna Szymańska // LIDER. – 2011, nr 9, s. 10-12
 23. Postaw na zdrowie / Selwana Szołek // ŻYCIE SZKOŁY. – 2011, nr 4, s. 24-28

  Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

   Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok