Slide
33 874 24 04
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8.00-17.00; śr. 8.00-15.00
Filia w Suchej Beskidzkiej
filia.sucha@pbw.edu.pl
Slide
Tel.: 33 874 24 04 e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl
Filia w Suchej Beskidzkiej

Socjalizacja dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991 - 2012

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Być nauczycielem / Otto Speck. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 62-86 : Socjalizacja dzisiaj
  sygn. 43.101
 2. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydaw. UJ, 2006. – S. 151-226 : Socjalizacja dziewczynek i chłopców – w potrzasku kulturowych pułapek
  sygn. 43.524
 3. Ja i mój świat : gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne dzieci / Gisela Walter. – Kielce : „Jedność”, 2006
  sygn. 43.497
 4. Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 66-93 : Tożsamościowe konsekwencje socjalizacji nieletnich
  sygn. 43.658
 5. Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię / Aleksander Makowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997
  sygn. 41.681
 6. Pedagogika społeczna : w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne
  i Akademickie, 2008. – S. 433-470 : Strukturalizacja mechanizmów socjalizacyjno-identyfikacyjnych […]
  sygn. 44.103cz
 7. Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 259-290 : Socjalizacja – wychowanie – tożsamość dziecka
  sygn. 44.093
 8. Proces uspołeczniania dzieci w klasach początkowych / Józef Galant, Józef Sowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
  sygn. 39.778, 39.779
 9. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. – S. 15-35 : Wczesne uspołecznianie, S. 98-119 : Rezultaty uspołecznienia
  sygn. 40.930, 40.949
 10. Psychologia wychowawcza. T. 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. – Wyd. 6 rozsz. i zm. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. – S. 87-98 : Wychowanie a proces socjalizacji
  sygn. 40.469cz
 11. Rozwój społeczny / oprac. Stanisław Kowalik // W : Psychologia rozwoju człowieka. [T. 3], Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S.71-105
  sygn. 43.075cz
 12. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
  sygn. 43.668
 13. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
  sygn. 43.003
 14. Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. – S. 311-312 : Socjalizacja
  sygn. 43.121cz
 15. Socjalizacja / Jerzy Modrzewski, Dorota Sipińska // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący Ewa Różycka ; aut. 5 t. Franciszek Adamski i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 803-815
  sygn. 43.573cz
 16. Socjalizacja / Jerzy Nikitorowicz // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 271-274
  sygn. 42.272cz
 17. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 50-53 : Socjalizacja
  sygn. 43.057cz
 18. Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. – Kraków : Wydaw. Znak, 2002. – S. 389-416 : Socjalizacja i kontrola społeczna
  sygn. 43.609cz, 43.058, 42.762
 19. Socjologia : lektury / pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci. – Kraków : Wydaw. Znak, 2007. – S. 519-579 : Socjalizacja i kontrola społeczna
  sygn. 44.081cz
 20. Socjologia : małe struktury społeczne / Jan Turowski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. – S. 39-44 : Proces socjalizacji
  sygn. 41.983
 21. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Wyd. 1, dodr. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. - S. 30-35 : Teoria socjalizacji grupowej, S. 213-231 : Socjalizacja : jak niemowlęta przekształca się w ludzi
  sygn. 44.598cz
 22. Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / Marzena Sendyk. – Kraków : „Impuls”, 2001
  sygn. 42.689
 23. Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk. – Warszawa : „Żak”, 2005
  sygn. 43.424
 24. Świat społeczny dziecka / Beata Łaciak. – Warszawa : „Żak”, 1998
  sygn. 42.123
 25. Technika labiryntu – narzędzie kształtowania kompetencji społecznych uczniów klas młodszych oraz twórczej pracy z grupą / Małgorzata Stokłosa // W : Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Grodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 142-151
  sygn. 44.390
 26. Wpływ pobytu w oddziale przedszkolnym na społeczno-emocjonalny rozwój dziecka / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // W : Dziecko : sukcesy
  i porażki
  / pod red. Rafała Piwowarskiego. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. – S.255-270
  sygn. 43.865
 27. Wprowadzenie do psychologii : podręcznik dla nauczycieli / Ziemowit Włodarski, Anna Matczak. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – S. 257-283 : Rozwój społeczny
  sygn. 40.002cz
 28. Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003. – S. 135-155 : Socjalizacja
  sygn. 43.238cz
 29. Wstęp do socjologii / Norman Goodman. – Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1997. – S. 83-96 : Socjalizacja: powstanie istoty społecznej
  sygn. 41.503cz
 30. Wychowanie w kontekście teoretycznym / pod red. Andrzeja Tchorzewskiego. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993. – S. 29-35 : Wychowanie – socjalizacja – edukacja
  sygn. 40.467
 31. Wychowanie w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. – Kraków : Petrus, 2010. – S. 7-14 : Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka
  sygn. 44.563


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)

 1. Wpływ zabaw podwórkowych na rozwój społeczny dziecka / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 2, s. 38-42
 2. Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie / Mariusz Deptuła, Agnieszka Misiuk // Edukacja. – 2011, nr 2, s. 36-44
 3. Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 17-23
 4. Dynamika roli relacji rówieśniczej – od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski // Edukacja. – 2009, nr 2, s. 21-37
 5. Gry i zabawy interakcyjne jako czynnik wspierania socjalizacji dziecka i kształtowania jego osobowości / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s.54-66
 6. U jak uspołecznienie / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. -2008, nr 41, s. 12
 7. Tolerancja jako treść w procesach socjalizacji i wychowania / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 12, s. 39-47
 8. Socjalizacja przedszkolaków w Polsce i na Ukrainie / Inessa Filipowa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 8, s. 12-17
 9. Socjalizacja / oprac. KORZ // Remedium. – 2007, nr 11, s. 32
 10. Socjalizacja płci w rodzinie / Magdalena Szwed // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 27-32
 11. Płeć jako czynnik różnicujący socjalizację dziecka : raport z badań własnych / Joanna Garbula-Orzechowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4/5, s. 8-15
 12. Bez rozwijania kompetencji społecznych ani rusz! / Agnieszka Bieńkowska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 99-104
 13. O rozwijaniu kompetencji społecznych / Bożena Tanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 35-37
 14. O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 5-13
 15. Zachowania społeczne dzieci w przedszkolu / Pawel Pindera, Michał Pindera, Josip Szames // Nauczyciel i Szkoła. – 2006, nr 1/2, s.122-133
 16. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych / Agata Badura // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 162-163
 17. Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Elżbieta Cieśla, Aldona Kopik // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 82-91
 18. Wychowanie to manipulowanie człowiekiem / Barbara Nowicka-Watrak // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 18-21
 19. Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 8-13
 20. Rola dziadków w procesie socjalizacji / Marzena Chmielewska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 17-19
 21. Warunki społecznego rozwoju / Agnieszka Chybowska, Joanna Szanejko // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 46-50
 22. Czym jest socjalizacja w rodzinie / Władysław Jacher // Problemy Rodziny. – 2000, nr 1, s. 35-38

Oprac. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

 Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorow!

 

© 2024 pbwsucha.pl          Deklaracja dostępności          Polityka prywatności